Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
ОА Коленчукова, С.В. Смирнова, А.А. Савченко. Микробиоценоза на носната лигавица и риносинуит, 2011 г.
Монографията е посветена на неотложни проблеми на оториноларингологията, микробиологията и имунологията. Разглеждат се въпросите за микробиоценозата на носната лигавица в зависимост от етиологията и патогенезата на риносинуит. Установяват се особеностите на микробиоценозата на носната лигавица с различни патогенетични форми на риносинуит (алергичен и псевдоалергичен генезис). Акцентира се върху спецификата на микробната флора при полипозен и бактериален риносинуит. Дадена е характеристиката на микробния пейзаж на носната лигавица с риносинуит, в зависимост от вида на имунопатологичната основа за предизвикване на алергично възпаление.

Книгата е предназначена за бактериолози, микробиолози, оториноларинголози, имунолози-алерголози, студенти и специализанти на медицински училища.
Микробиоценоза на лигавицата на носа в норма
МИКРОФЛОРА И НЕГО УЧАСТИЕ В ИНФЛАММАТОРНИЯ ПРОЦЕС
Състав на условно патогенна микрофлора, която живее на носната лигавица
Микробиоценоза на лигавицата на носа с риносинуит

Книги и учебници по дисциплината Оториноларингология:

  1. Чит лист. Отговори по Оториноларингология - 2010
  2. Стандарти. Диагностика и лечение на УНГ заболявания - 2009г
  3. Проверка работи. Загуба на слуха. Класификация. Клиника. - 2008 година
  4. Кочкин Р. В. Аудиометрия на импеданса - 2006
  5. М. В. Фомина. Превенция и лечение на гласови разстройства при лица с гласови професии: Насоки - 2004
  6. Нейман Л. В., Богомилски М. Р .. Анатомия, физиология и патология на органите на слуха и речта - 2001 г.
  7. Палчун В. Т., Крюков А. И. Оториноларингология: Ръководство за лекари. Част 1 - 2001
  8. Палчун В. Т., Крюков А. И. Оториноларингология: Ръководство за лекари. Част 2 - 2001г
  9. Солдатов И. Б. Хофман В. Р. (Изд.). Оториноларингология - 2000г
  10. Митин Ю. В. Оториноларингология (лекция) - 2000 г.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com