Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарно-епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Пункция на белега и въвеждане на лекарства в книгата

Тази манипулация се провежда при остър тимпан, когато други методи на медицинско лечение не дават ефект и съществува заплаха от смърт на животното от задушаване. Преди пункцията на белега се подготвя оперативно поле в областта на лявата гладна ямка. Белегът се пробива с троакар в точка, разположена в средата на линията, свързваща маклока със средата на последното ребро, или в пресечната точка на две ръце, прикрепени към 13-тото ребро, към напречните процеси на лумбалните прешлени и под тях чак до 13-тото ребро. За да пробият белега при големи животни, използват троакар с остър тристранен стилет и ръкав, плътно прилежащ към него. Втулката на троакара може да се остави да се постави в стената на белега за 3-5 часа, като се фиксира върху коремната стена. Чрез ръкава можете да въведете дезинфектанти и антиферментационни средства в белега.

В книгата се въвеждат лекарствени разтвори за разреждане на натрупаните и уплътнени фуражни маси, които са причинили атония и засилват двигателно-евакуационната функция на панкреаса.
Тази манипулация се извършва в случаите, когато други методи на лечение нямат положителен ефект. За пункция използвайте тънък троакар или игла на Бобров. Мястото на пункцията представлява 8–9 м интеркостално пространство от дясната страна или по хоризонтална линия, изтеглена от рамото-раменната става до 10-то ребро, или 2-3 см под нея. На посоченото място, придвижвайки кожата, игла или троакар се въвеждат перпендикулярно на дълбочина 5 -8 см. Спринцовка е прикрепена към иглата или троакар, прикрепена е спринцовка и се инжектира 50-100 ml стерилен физиологичен разтвор, след което, като сте изсмукали малко разтвор, правилността на въвеждането на иглата се определя от примесите в захранващата маса. След като установите, че иглата е в книгата, се прилага лекарствен разтвор или маслена емулсия. След процедурата иглата се отстранява и мястото на инжектиране се обработва и запечатва с колодион.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Пункция на белега и въвеждане на лекарства в книгата

 1. Резюме. Методи за прилагане на лекарства, 2010 г.
  Подкожно приложение Интрамускулно приложение Интравенозно приложение Интраосеозно приложение Интраперитонеално приложение Интраторакално и интрапулмонално приложение на лекарства Автохемотерапия Кръвопускане Интратрахеално приложение Белези и прием на лекарства
 2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ РАСТЕНИЯ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА НА ЛЕКАРСТВЕНИ РАСТЕНИЯ, СЪОБРАЖЕНИ СВОЙСТВИТЕ НА ЛЕЧЕНИЯ
  Използването на лечебни растения на практика се дължи на наличието на биологично активни вещества в техния състав, които, когато се въвеждат в организма дори в много малки количества, предизвикват определен физиологичен ефект. Тези активни вещества се синтезират от самите растения от неорганични минерални вещества от почвата, водата и въглеродния диоксид от въздуха. Синтезът се извършва от растения под въздействието на
 3. Лекарствено вещество
  Лекарственото вещество е активният принцип на лекарството. Лечебните вещества се получават чрез химичен синтез от лекарствени суровини чрез специалното му третиране, както и биотехнологични методи, включително ген и клетки
 4. Взаимодействието на лекарствата с храната
  При изучаване на безопасността на употребата на наркотици обикновено се обръща специално внимание на взаимодействието им с компонентите, които съставляват храната (Viktorov A.P. et al., 1991; 2000). На нивото на абсорбция на лекарства в стомашно-чревния тракт влиянието на храната може да бъде свързано с: ¦ образуването на комплекси с лекарства, промените в pH на стомаха и / или дванадесетопръстника;
 5. Взаимодействие на етапа на разпространение на лекарството
  Системните лекарства от мястото на инжектиране навлизат в кръвта. В кръвта те взаимодействат с протеини в кръвната плазма и еднородни елементи. В резултат на това се образуват свободни и свързани фракции от лекарственото вещество (Таблица 5.7), което води до промяна в скоростта на неговия метаболизъм и елиминиране, а в някои случаи до промяна в характера на разпределение в органи и тъкани
 6. Дози лекарства
  Произведените лекарствени форми обикновено се опаковат като единични дози за хората. За да определят дозите на повечето лекарства, животните изхождат от условното изчисление, че дозата за куче е половината от човешката доза. Това изчисление обаче не винаги е вярно, следователно в таблици 3 и 4 се дават дозите лекарства, като се отчита фармакокинетиката на лекарствата. Дози лекарства винаги
 7. Лечебни вещества
  Диарията е често срещан страничен ефект на много лекарства. Механизмите на диарията в повечето случаи са обясними например при прием на магнезий-съдържащи антиациди или съдържащи фосфор вещества, но в някои случаи генезисът на диарията не е ясен. Вещества като сорбитол, манитол, ксилитол, лактулоза директно причиняват осмотична диария. Колхицин, хинидин, хинин,
 8. Патология, причинена от приемането на наркотици
  Патологията, причинена от прилагането на лекарства, се изразява в нежелани лекарствени реакции, които се развиват в отговор на приемането на лекарство за лечение, диагностика или профилактика в обичайната доза. В Русия са често срещани термините „лекарствена болест“, „лекарствена патология“, които са включени в по-широкото понятие „ятрогенна патология“ (ятрогенизъм от гръцки. Iftros - лекар и
 9. Всъщност процесите на получаване на наркотици.
  Този технологичен етап на получаване на лекарства се характеризира с голямо разнообразие от технологични процеси и операции, оборудване и използвани химикали. Значителен дял в индустриалния синтез на междинни продукти и лекарствени вещества заемат процеси, свързани с заместване на водородните атоми в ядрото на ароматните съединения с определени групи.
 10. Цели на лекарството
  Целта на лекарствената терапия е бързо постигане и поддържане на ефективни и нетоксични концентрации на фармакологични агенти в тъканите. За пациенти в критично състояние тази цел се постига чрез комбинация от подходящи режими на натоварване и поддръжка. По време на болусното приложение концентрацията на лекарството може да се характеризира с пикове и капки, което води до пациент
 11. Основните пътища на прилагане на лекарства
  Лечебните вещества могат да бъдат разделени на две групи по начина, по който те влизат в човешкото тяло: • ентерично, прилагано през стомашно-чревния тракт (устата, ректума); • парентерални, които влизат в тялото, заобикаляйки стомашно-чревния тракт, т.е. чрез лигавиците и серозните мембрани, кожата, белите дробове и др. Най-простият и удобен начин пациентът да използва лекарството е
 12. Начини на приложение на лекарства
  Изборът на начин на приложение на лекарства зависи от тежестта на състоянието на пациента, необходимата продължителност на непрекъснатото им прилагане, естеството на заболяването, възрастта на пациента и ръчните възможности на медицинския персонал. Според скоростта на достигане на пикова концентрация на лекарства в кръвообращението, се разграничават следните пътища на прилагане на лекарството: ¦ интраартериално; ¦ интравенозно; ¦ интратрахеален; ¦ сублингвален (в
 13. Администрация по лекарствата
  Прилагането на лекарства често е с ограничена стойност за диагностицирането на конкретен тип PNT. Предположението, че употребата на лекарства ще помогне да се определи как се провежда VA-проводимостта - според нормална проводима система или по ненормален път, рядко е оправдано. Сърдечните гликозиди, бета-блокери или верапамил обикновено еднакво слабо засягат рефракторните анормални и
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com