СОДЕРЖАНИЕ:
Кравців Р. Й., Салата В. З., Семанюк В. І., Фреюк Д. В., Ярошович І. Г.. Ветеринарна радіологія у запитаннях і відповідях, 2008
У посібнику наведені відомості з основ ядерної фізики, радіоекології, радіобі­ології, радіотоксикології, променевих уражень (гостра і хронічна променеві хворо­би, ураження шкіри, віддалені наслідки променевих уражень) комбінованих уражень (променева травма та інфекція) профілактики і терапії радіаційних уражень, радіа­ційної ветеринарно-санітарної експертизи, радіоімунології, дозиметрії та радіометрії, знання яких необхідні лікареві ветеринарної медицини в його практичній діяльності. У книзі описана біологічна дія радіоактивних випромінювань і закономірності мігра­ції радіонуклідів у різних об’єктах біосфери. Значна увага звертається на організацію радіометричного та дозиметричного контролю об’єктів ветеринарного нагляду, описа­но сфери використання радіонуклідів в аграрній науці і практиці. Навчальний посібник складений з урахуванням вимог Болонської декларації та розрахований на студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальностями: “Ветеринарна медицина”, “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”, “Технологія зберігання, консервування та пере­робки молока”, “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, “Екологія та охорона навколишнього середовища”.
Фізико-хімічні основи радіології.
Бета-частинки. Нейтрино
ДЖЕРЕЛА РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
БІОЛОГІЧНА ДІЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ
РАДІОТОКСИКОЛОГІЯ
ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ

Книги и учебники по дисциплине Ветеринария:

 1. Жуленко В.Н., Рабинович М.И., Таланов Г.А.. Ветеринарная токсикология - 2011 год
 2. Шпаргалка. Ветеринарная генетика - 2011 год
 3. Курсовая работа. Гастриты и лечение гастритов у собак - 2010 год
 4. Колесниченко И.С.. История ветеринарии - 2010 год
 5. Реферат. Мочекаменная болезнь кошек - 2010 год
 6. Курсовая работа. Экономическая эффективность лечебных мероприятий при бронхопневмонии телят - 2010 год
 7. Курсовая работа. Диагностика и лечебно-профилактические мероприятия при дирофиляриозе собак на территории Дзержинского района г. Волгограда - 2010 год
 8. Учебно-методический комплекс. Ветеринарная хирургия - 2010 год
 9. Реферат. Методы введения лекарственных веществ - 2010 год
 10. Реферат. Абдоминальные операции у животных - 2010 год
 11. Курсовой проект. Балантидиоз свиней - 2010 год
 12. Курсовая работа. Кесарево сечение мелких домашних животных - 2010 год
 13. Белов А.Д., Данилов Е.П., Дукур И.И.. Болезни собак - 2010 год
 14. Корнієнко Л. М., Корнієнко Л. Є., Ярчук Б. М.. Планування ветеринарних заходів - 2010 год
 15. Курсовая работа. Патологоанатомічний розтин та судова ветеринарія - 2009 год
 16. Курсовой проект. «Зоогигиеническая, санитарно – экологическая оценка молочно – товарной фермы на 800 коров совхоза “Ильинский” - 2009 год
 17. Курсовой проект. «Ферма на 178 голов молодняка крупного рогатого скота » - 2009 год
 18. . Санитарный кодекс наземных животных - 2009 год
 19. Контрольная работа. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных - 2009 год
 20. Балджи Ю.А., Майканов Б.С., Жанабаева Д.К.. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства при контаминации посторонними веществами. - 2009 год
Медицинский портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com