Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна

Описание на методите

1. Превантивно лечение



Лицата, които са имали сексуален или близък домакински контакт с пациенти с ранен стадий на сифилис, подлежат на превантивно лечение, ако от момента на контакта не са минали повече от 2 месеца.

Лечението се провежда в амбулаторни условия с една инжекция екстензилин, ретарпен или бицилин 1 в доза от 2,4 милиона единици или с две инжекции бицилин 3 в доза от 1,8 милиона единици или биклин 5 в доза 1,5 милиона единици два пъти седмично.

Възможно е да се използва за профилактично лечение прокаин пеницилин в доза 1,2 милиона единици веднъж дневно в продължение на 7 дни или новокаинова сол на пеницилин на

600 000 единици 2 пъти на ден, също за 7 дни.

Лицата, преминали от 2 до 4 месеца след контакт с пациент със сифилис, се подлагат на двойно клинично и серологично изследване с интервал от 2 месеца. Ако са минали повече от 4 месеца от момента на контакта, се извършва единично клинично и серологично изследване.

Превантивното лечение на реципиент, получил кръвта на пациент със сифилис, се провежда съгласно един от методите, препоръчани за лечение на първичен сифилис, ако от трансфузията не са минали повече от 3 месеца. Ако този период е бил от 3 до 6 месеца, получателят е подложен на клиничен серологичен мониторинг два пъти с интервал от 2 месеца. Ако след кръвопреливане, повече от

6 месеца, след това се извършва единично клинично и серологично изследване.

2. Лечение на пациенти с първичен сифилис



МЕТОДОЛОГИЯ № 1

Лечението се провежда с две инжекции екстензилин или забавяне в доза 2,4 милиона единици с интервал от 7 дни или три инжекции бицилин-1 в доза 2,4 милиона единици веднъж на всеки 5 дни.



МЕТОДОЛОГИЯ 2

Лечението се провежда с бицилин-3, прилаган в доза от 1,8 милиона единици 2 пъти седмично - само 5 инжекции, или с бицилин-5 в единична доза от 1 500 000 единици, прилаган 2 пъти седмично, само 5 инжекции.

МЕТОД № 3

Прокаин-пеницилин се използва в еднократна доза от 1,2 милиона единици дневно или новокаинова сол на пеницилин при 600 000 единици 2 пъти на ден в продължение на 10 дни.



МЕТОД номер 4

Лечението се провежда с водоразтворим пеницилин интрамускулно на 1 милион единици на всеки 6 часа (4 пъти на ден) в продължение на 10 дни.



3. Лечение на пациенти с вторичен и ранен латентен сифилис



МЕТОДОЛОГИЯ № 1

Лечението е с екстензилин или забавяне при 2,4 милиона единици на инжекция веднъж седмично, № 3, или с бицилин-1, 2,4 милиона единици на инжекция, веднъж на всеки 7 дни, за общо 6 инжекции.



МЕТОДОЛОГИЯ 2

За лечение бицилин-3 се използва при 1,8 милиона единици на инжекция, 2 пъти седмично, само 10 инжекции, или бицилин-5 в доза 1,5 милиона единици 2 пъти седмично, само 10 инжекции.



МЕТОД № 3

Лечението се провежда с прокаин-пеницилин, с 1,2 милиона единици на инжекция, ежедневно в продължение на 20 дни, или с новокаинова сол на пеницилин при 600 000 единици 2 пъти на ден в продължение на 20 дни.



МЕТОД номер 4

Водоразтворим пеницилин от 1 милион единици се използва на всеки 6 часа (4 пъти на ден) в продължение на 20 дни. Забележка: при пациенти с „късни“ рецидиви, с наличие на алопеция и левкодермия, както и при пациенти с ранен латентен сифилис с продължителност на заболяването повече от 6 месеца, главно методи № 3, 4 се препоръчват за употреба.



4. Лечение на пациенти с ранен висцерален и невросифилис



А. Лечение на пациенти с ранен висцерален сифилис

Лечението на пациенти с ранни висцерални лезии (на фона на ранните стадии на сифилиса) трябва да се провежда в болница под наблюдението на лекар.

МЕТОДОЛОГИЯ № 1

Специфичното лечение се провежда с разтворим пеницилин при 1 милион единици на инжекция, 4 пъти на ден, в продължение на 20 дни.



МЕТОДОЛОГИЯ 2

За лечение използват новокаинова сол на пеницилин, 600 000 единици 2 пъти дневно в продължение на 20 дни или прокаин-пеницилин 1 200 000 единици на ден всеки ден в продължение на 20 дни.



Във всички случаи е необходимо да се предпише симптоматична терапия, включително според хормонална, витаминна терапия и др.



Б. Лечение на пациенти с ранен невросифилис

Въпросът за мястото на хоспитализация на пациенти с ранен невросифилис се определя от съвместна консултация на невропатолог и дерматовенеролог въз основа на тежестта и темата на лезията.



МЕТОДОЛОГИЯ № 1

Провежда се интравенозно капене на натриев бензилпеницилин в доза 10 милиона единици 2 пъти на ден

14 дни. Еднократна доза от антибиотика се разрежда в 400 ml изотоничен разтвор на натриев хлорид и се прилага интравенозно за 1,5-2 часа. Разтворите се използват веднага след приготвянето.



МЕТОД 2

Пеницилинът се прилага интравенозно в количество от 2–4 милиона единици 6 пъти на ден (дневна доза от 12–24 милиона единици) в продължение на 14 дни. Еднократна доза пеницилин се разрежда в 10 ml физиологичен разтвор и се инжектира бавно (в рамките на 3-5 минути) в ултраларната вена.



Въпросът за подготвителното и симптоматично лечение на невросифилис се решава с консултацията с дерматовенеролог, невропатолог и, ако е необходимо, офталмолог.

6 месеца след края на лечението се извършва контролно изследване на цереброспиналната течност. При липса на неговата рехабилитация се препоръчва курсът на лечение да се повтори.

5. Принципи на лечение на пациенти със сифилис

със съпътстващи други болести, предавани по полов път



Пациентите със сифилис трябва да бъдат тествани за ХИВ и, ако е посочено, за други полово предавани инфекции.

Ако при пациент със сифилис се открият гонорея, хламидия или други урогенитални инфекции, тяхното лечение се провежда паралелно с лечението на сифилис.

Ако при пациент се открие антитяло срещу ХИВ, той се изпраща за допълнителен преглед, лечение и постоянен мониторинг в регионалния център за превенция и контрол на СПИН със съответните препоръки за лечение на сифилис.

6. Лечение на пациенти с третичен и латентен късен сифилис



Лечението на пациенти с третичен сифилис при наличие на съпътстващи специфични лезии на вътрешните органи се провежда съгласно метода, препоръчан за висцерален сифилис. При липса на съпътстващи висцерални лезии и с късен латентен сифилис, лечението се провежда съгласно следните методи.



МЕТОДОЛОГИЯ № 1

За лечение се използва водоразтворим пеницилин, 1 милион единици 4 пъти на ден в продължение на 28 дни. След това, след 2-седмична почивка, се провежда втори курс на лечение с разтворим пеницилин в подобни дози или с едно от лекарствата със средна продължителност (вижте по-долу). Продължителността на втория курс е 14 дни.



МЕТОДОЛОГИЯ 2

Лечение с новокаинова сол на пеницилин от 600 000

IU 2 пъти на ден, в продължение на 28 дни. След 2-седмично прекъсване следва втори курс на лечение, в същите дози, продължаващ 2 седмици. За лечение прокаин-пеницилин се използва и в единична доза от 1,2 милиона единици веднъж на ден, в продължение на 20 дни. след

Пауза от 2 седмици отнема втория курс с продължителност 10 дни.

7. Лечение на пациенти с късен висцерален и невросифилис



А. Лечение на пациенти с късен висцерален сифилис

Лечението се провежда от дерматовенеролог заедно с терапевт, който предписва съпътстваща и симптоматична терапия.



МЕТОД № 1

Лечението започва с двуседмичен препарат с широкоспектърни антибиотици (тетрациклин, еритромицин) при 0,5 g

4 пъти на ден. След това преминете към терапия с пеницилин. Пеницилинът се използва интрамускулно, 400 000 единици 8 пъти на ден, в продължение на 28 дни. В края на курса следва 2-седмична почивка, след което се провежда втори курс на лечение с пеницилин в същите дози, продължаващ 2 седмици.



МЕТОД номер 2

Лечението се провежда по същия начин, както в предишния метод, но вместо разтворим пеницилин, неговата новокаинова сол се използва при 600 000 ND 2 пъти на ден. Продължителност на курса 42 и

14 дни. Лечението може да се проведе и с прокаин пеницилин в доза 1,2 милиона единици веднъж дневно. Продължителността на първия курс на лечение е 42 дни, на втория курс е 14 дни.



Б. Лечение на пациенти с късен невросифилис

Лечението на пациенти с късен невросифилис (прогресираща парализа, гръбначен мозък) се провежда по същите методи, които се препоръчват за лечение на пациенти с ранен невросифилис. Разликата се състои в провеждане на 2 курса на лечение вместо един, с последващ контрол на цереброспиналната течност след 6 месеца. При липса на рехабилитация на цереброспиналната течност се провежда друг курс на лечение. Използването на преднизон в началото на терапията е показано при пациенти с прогресираща парализа, при които по време на лечението може да настъпи обостряне на психотични симптоми.

Трябва да се обърне специално внимание на метода на лечение на венците на мозъка или гръбначния мозък. При тази патология използването на преднизон паралелно с терапията с пеницилин е показано през целия първи курс на лечение (2 седмици); подобрява ефекта от лечението. Лечението с преднизон може да бъде няколко дни преди началото на терапията с пеницилин, което допринася за регресията на клиничните симптоми на заболяването.

Навременното откриване и адекватното лечение на венците на мозъка и гръбначния мозък може да доведе до пълно излекуване (необходимо е наблюдение на цереброспиналната течност и ЯМР). Прогресивната парализа и гръбначният мозък са най-устойчиви на терапия. По правило най-добрият ефект е при липса на прогресия на заболяването.

8. Алтернативни (резервни) методи за лечение на сифилис



При непоносимост към бензилпеницилиновите препарати се използват така наречените резервни препарати.

Едно от предпочитаните резервни лекарства е доксициклин, който се използва 0,1 до 2 пъти на ден. Продължителността на профилактичното лечение е 10 дни, лечението на първичен сифилис - 15 дни, вторично и латентно рано - 30 дни.

Тетрациклин се използва в дневна доза от 2,0 (0,5 до 4 пъти на ден). Трябва да се обърне внимание на спазването на равни интервали между дозите на лекарството (6 часа). Продължителността на лечението е същата като при доксициклина.

Когато лекуват доксициклин и тетрациклин през лятото си, пациентите трябва да избягват продължително излагане на пряка слънчева светлина поради възможната проява на фотосенсибилизиращ страничен ефект. Не се препоръчва да се предписват тетрациклинови лекарства от нова група при лечение на деца под 8 години, тъй като тези лекарства взаимодействат с костната тъкан.

За бременни жени, поради противопоказанието за употребата на тетрациклинови лекарства, се препоръчва прилагането на еритромицин в същите дневни и еднократни дози и със същата продължителност на курсовете като тетрациклин. Тъй като еритромицинът не преминава през плацентата, бебето трябва да се лекува с пеницилин след раждането.

Могат да се използват полусинтетични пеницилини - оксацилин или ампицилин. Тези лекарства се прилагат мускулно в доза от 1 милион единици на инжекция (дозата се разрежда в 5–6 ml дестилирана вода) 4 пъти на ден. Продължителността на профилактичното лечение е 10 дни, лечението на пациенти с първичен сифилис е 14 дни, вторичното и латентно рано е 28 дни.

От препаратите от цефалоспориновата серия се препоръчва 3-то поколение цефалоспорин - цефтриаксон (розова перка). Лекарството прониква добре в органи, тъкани и телесни течности, по-специално, в цереброспиналната течност. Има висока трепонемоцидна активност.

Трябва да се отбележи обаче, че опитът в лечението на пациенти със сифилис с цефтриаксон в момента е ограничен. Следните препоръки за неговото използване са направени въз основа на няколко чуждестранни литературни и защитени данни.

Цефтриаксон се предписва за превантивно лечение по 0,25 g дневно, № 5, при първичен сифилис 0,25 g дневно, № 10, при вторичен и ранен латентен сифилис, 0,5 g дневно № 10. За пациенти с късен латентен и невросифилис се препоръчва дневна доза от 1-2 g, в една инжекция, в продължение на 14 дни. В тежки случаи (сифилитичен менингоенцефалит, остър генерализиран менингит) е възможно интравенозно приложение на лекарството и увеличаване на дневната доза до 4 g.

Азитромицин трябва да се препоръчва само ако имате непоносимост към всички останали резервни антибиотици, под строг клиничен и серологичен контрол. При ранни форми на сифилис дневната доза на лекарството е 0,5 g (на доза), а продължителността на лечението е

10 дни.

9. Специфично и превантивно лечение на бременни жени



В момента, поради наличието на ефективни и краткосрочни методи на лечение, откриването на сифилис е престанало да играе ролята на медицинско показание за прекратяване на бременността.

Решението за поддържане или прекратяване на бременността се взема от жената. Ролята на лекаря е да провежда своевременно адекватно лечение и да осигурява психологическа подкрепа на бременната жена.



А. Специфично лечение за бременни до 18 седмици включително

Лечението с гестационна възраст до 18 седмици се провежда по същия начин като лечението на небременни жени, съгласно един от методите, предложени в тези препоръки, в съответствие с диагнозата.



Б. Специфично лечение за бременни с период повече от I8 седмици

Лечение на бременни с първичен сифилис.



МЕТОДОЛОГИЯ № 1

Прилага се прокаин-пеницилин в еднократна доза от 1,2 милиона единици дневно, № 10 или новокаинова сол на пеницилин при 600 000 единици 2 пъти на ден в продължение на 10 дни.



МЕТОДОЛОГИЯ 2

Лечението се провежда с пеницилин натриева сол, 1 милион единици интрамускулно 4 пъти на ден в продължение на 10 дни.

Лечение на бременни с вторичен и латентен ранен сифилис



МЕТОД № 1

Лечението се провежда с прокаин-пеницилин, с 1,2 милиона единици на инжекция, ежедневно в продължение на 20 дни, или с новокаинова сол на пеницилин при 600 000 единици 2 пъти на ден в продължение на 20 дни.



МЕТОДОЛОГИЯ 2

Лечението се провежда с разтворим пеницилин (натриева сол) в 1 милион единици 4 пъти на ден в продължение на 20 дни.



Г. Профилактично лечение на бременни жени

Превантивното лечение е показано за жени, които са получили лечение преди бременността, които не са имали пълен негатив на CSW до началото на бременността, както и за всички жени, започнали лечение по време на бременност, независимо от продължителността му. Превантивното лечение обикновено се провежда, като се започне от 20-та седмица на бременността, но със специфично лечение, което е започнало късно, веднага след него.



МЕТОДОЛОГИЯ № 1

Лечението се провежда с прокаин-пеницилин, 1,2 милиона единици дневно в продължение на 10 дни или с пеницилин новокаинова сол при 600 000 единици 2 пъти на ден в продължение на 10 дни.



МЕТОДОЛОГИЯ 2

Лечението се провежда с натриев бензилпеницилин в 1 милион единици 4 пъти на ден, в продължение на 10 дни.

Ако пеницилинът има непоносимост към бременни жени, използването на полусинтетични пеницилини или еритромицин е показано като алтернативна терапия (вж.
„Алтернативни (резервни) методи за лечение на сифилис“).

10. Лечение и профилактика на сифилис при деца



Превантивно лечение на деца

Когато детето се е родило без сифилис от нелекуваната майка, когато специфичното лечение на майката е започнало късно (от 32-та седмица на бременността), при липса на отрицателен CSF (MR), майката е била назначена профилактично лечение по време на раждането или сивата резистентност.

Превантивното лечение на дете, родено от нелекуваната майка със сифилис, се провежда съгласно някой от методите, предназначени за лечение на вроден сифилис.

Превантивното лечение на детето във връзка с недостатъчното лечение на майката, липсата на отрицателен CSW (MR) към момента на раждане или серорезистентност се провежда съгласно един от следните методи:



МЕТОДОЛОГИЯ № 1

Лечението се провежда с натриев бензилпеницилин в 100 000 единици на 1 kg телесно тегло на ден в продължение на 10 дни. Дневната доза е разделена на 6 инжекции.



МЕТОДОЛОГИЯ 2

Лечението се провежда с новокаинова сол на пеницилин, в дневна доза 50 хиляди единици / кг, разделена на 2 инжекции с интервал от 12 часа, или прокаин-пеницилин в една и съща дневна доза, прилагана в една инжекция, продължителността на лечението е 10 дни.



МЕТОД № 3

Лечението се провежда с чужди трайни препарати на пеницилин - екстензилин или ретарпен, в единична доза със скорост 50 000 единици / кг телесно тегло, 1 път седмично, само 2 инжекции.



Децата с непоносимост към пеницилин често успяват да лекуват с полусинтетични пеницилини, като поддържат същата продължителност на лечението, както при използване на разтворим пеницилин за профилактични цели.

Профилактичното лечение на цефтриаксон не е разработено напълно. От литературните данни е известно, че лечението се провежда в продължение на 10 дни, в дневна доза от 50 mg / kg телесно тегло, приложена в една инжекция.

Специфично лечение за деца с ранен вроден сифилис, манифестиран и латентен



А. Лечение при липса на патология в цереброспиналната течност

Лечението се провежда с натриева сол на бензилпеницилин в доза 100 000 IU / kg телесно тегло на ден, разделена на

6 инжекции на всеки 4 часа, продължителност на терапията - 14 дни.



МЕТОДОЛОГИЯ № 1

За лечение използват новокаинова сол на бензилпеницилин, в дневна доза 50 хиляди единици / кг, разделена на 2 инжекции с интервал от 12 часа, или прокаин-пеницилин, в същата дневна доза, прилагана ежедневно в продължение на 14 дни.



МЕТОДОЛОГИЯ 2

При деца в пълносрочен план, при липса на тежка хипотрофия (с телесно тегло най-малко 2 кг), може да се проведе специфично лечение с чужди трайни лекарства пеницилин (екстензилин или забавяне) в еднократна доза 50 000 IU / kg телесно тегло, 1 път седмично, за курс от 3 инжекции , Всяка доза се разделя наполовина и се инжектира в 2 дупки.



Б. Лечение при наличие на патология в цереброспиналната течност или без изследване на цереброспиналната течност.

Лечението може да се проведе с натриева, новокаинова сол на пеницилин или прокаин с пеницилин съгласно горните методи (раздел А, методи № 1 и 2).

Не рекомендуется применение дюрантных препаратов пенициллина. При непереносимости бензилпенициллина следует использовать полусинтетические пенициллины — оксациллин, ампициллин — в той же суточной дозировке, что и растворимый пенициллин, которую разделяют на

4 внутримышечных инъекции в сутки. Продолжитель ность лечения та же, что и при применении бензилпени циллина. При непереносимости всей группы пеницилли нов целесообразно применение цефтриаксона в суточной дозе 80–50 мг/кг массы тела, при длительности лече ния 14 дней.

Лечение позднего врожденного сифилиса



МЕТОДИКА №1

Лечение проводится прокаин-пенициллином в суточной дозе из расчета 50 тыс. ЕД на 1 кг массы тела 1 раз в сутки в течение

28 дней; через 2 нед — повторный курс лечения в течение 14 дней. Может использоваться новокаиновая соль пенициллина в той же суточной дозе, разделенной на 2 инъекции, при такой же длительности терапии.



МЕТОДИКА № 2

Применяется водорастворимый пенициллин в суточной дозе из расчета 50 тыс. ЕД на 1 кг массы тела, разделенной на 6 инъекций в сутки, в течение 28 дней; через 2 нед — повторный курс лечения в течение 14 дней.



Лечение приобретенного сифилиса у детей

Лечение проводится по методике лечения взрослых в соответствии с диагнозом и исходя из возрастных дозиро вок антибиотиков. Необходимо лишь учесть, что детям до

2 лет противопоказано лечение отечественными бициллинами, а препараты тетрациклина не используют у детей до 8 лет.



Превентивное лечение детей

В лечении используются те же методики и те же препа раты, что и для взрослых, за исключением отечественных бициллинов у детей до 2 лет и препаратов тетрациклино вого ряда у детей до 8 лет.

11. Клинико-серологический контроль после окончания лечения



Взрослые и дети, получившие превентивное лечение после полового или тесного бытового контакта с больны ми ранними формами сифилиса, подлежат однократному клинико серологическому обследованию через три меся ца после лечения.

Больные первичным серонегативным сифилисом находятся под контролем также в течение 3 мес.

Больные ранними формами сифилиса, имевшие до лечения положительные результаты КСР (МРП), состоят на клинико серологическом контроле до полной негатива ции КСР и затем еще 6 мес, в течение которых необходимо провести 2 обследования. Длительность клинико сероло гического контроля будет индивидуализированной в зави симости от результатов лечения. Для больных поздними формами сифилиса, у которых КСР после лечения неред ко остается положительным, предусмотрен обязательный

3 летний срок клинико серологического контроля. Решение о снятии с учета или продлении контроля принимает ся индивидуально. В процессе контрольного наблюдения КСР (МРП) исследуют 1 раз в 6 мес в течение второго и третьего года. Специфические серореакции (РИТ, ИФА, РПГА, РИТ) исследуют 1 раз в год.

Больные нейросифилисом, независимо от стадии, должны находиться под наблюдением в течение 3 лет. Ре зультаты лечения контролируются с помощью серологи ческих исследований сыворотки крови, в сроки, указан ные выше, а также обязательным ликворологическим обследованием в динамике. Первый ликворологический контроль следует провести через 6 мес после лечения и при отсутствии санации ликвора по уровню цитоза и се рологическим показателям необходимо назначить еще один курс лечения (на успех лечения антибиотиками можно рассчитывать только до тех пор, пока сохраняется патология в ликворе). Уровень белка в ликворе изменяет ся медленнее, чем цитоз и серологические реакции, и ино гда требуется до 2 лет для его нормализации. Сохранение повышенного, но снижающегося уровня белка при нор мальных показателях цитоза и отрицательных серологи ческих тестах уже не служит показанием для проведения дополнительного курса лечения. Дальнейший контроль состояния спинномозговой жидкости проводится 1 раз

в 6 мес, в пределах 3 лет наблюдения после установления диагноза. Стойкая нормализация ликвора, даже при со хранении резидуального клинического дефекта, является показанием к снятию с учета.

Лица с серорезистентностью находятся на клинико серологическом контроле в течение 3 лет.

Дети, родившиеся от матерей, больных сифилисом, но сами не болевшие врожденным сифилисом, подлежат клинико серологическому контролю в течение 1 года, не зависимо от того, получали они профилактическое лече ние или нет.

Первое клинико серологическое обследование проводится в возрасте 3 мес: клинический осмотр педиатра, консультации невропатолога, окулиста, отоларинголога, серологические тесты — КСР (МРП), РИТ, РИФ. Если в это время КСР, РИТ и РИФ отрицательны и клиниче ские обследования не выявили патологии, то обследова ние повторяют в возрасте 1 года, перед снятием с учета. Если в 3 месячном возрасте отмечена какая либо патоло гия или позитивность серологических тестов, то повтор ное обследование проводят в 6 месячном возрасте, а за тем в годовалом.

Дети, получившие специфическое лечение по поводу как раннего, так и позднего врожденного сифилиса, про ходят клинико серологический контроль по тому же принципу, как взрослые, получившие лечение по поводу, соответственно, ранней или поздней формы приобретен ного сифилиса, но не менее 1 года.

Детям, получившим лечение по поводу приобретенного сифилиса, клинико серологический контроль проводят так же, как и взрослым.

При возникновении клинического или серологическо го рецидива больные подлежат обследованию терапевта, невропатолога, окулиста, оториноларинголога; целесооб разно провести спинномозговую пункцию. Лечение проводят по методикам, предусмотренным для вторичного и скрытого сифилиса с давностью более 6 мес.

12. Серорезистентность и дополнительное лечение



Серорезистентность — это сохранение стойкой позитивности КСР (МРП) после полноценного лечения по поводу ранних стадий сифилиса. Серорезистентность устанавлива ется в тех случаях, когда в течение года после окончания те рапии результаты РСК с трепонемным и кардиолипиновым антигенами либо результаты МР остаются стойко положи тельными без тенденции к снижению титра реагинов. В этих случаях назначается дополнительное лечение.

Если через год после полноценного лечения негативация РСК (МРП) не наступила, но отмечается снижение титра реагинов (по меньшей мере в 4 раза) или снижение степени позитивности РСК от резко положительной до слабополо жительной, то эти случаи рассматривают как замедленную негативацию серореакций, и наблюдение продолжают еще

6 мес. Если в течение этого времени продолжается снижение позитивности РСК, то наблюдение можно продолжить еще на 6 мес. При отсутствии дальнейшего снижения пози тивности РСК проводят дополнительное лечение. Таким образом, дополнительное лечение проводится с учетом ди намики КСР в сроки от 1 года до 2 лет после первого лече ния, как правило, однократно.

Дополнительное лечение должно проводиться по методикам, обеспечивающим достаточно высокий уровень концентрации антибиотика в организме. Поэтому пред почтительно применение растворимого пенициллина или препаратов средней дюрантности.



МЕТОДИКА № 1

Лечение проводится в стационаре растворимым пенициллином в дозе 1 млн ЕД 6 раз в сутки в течение 20 дней.

МЕТОДИКА № 2

Лечение проводится амбулаторно прокаин-пенициллином по

1,2 млн ЕД 1 раз в день а течение 20 дней либо новокаиновой со- лью пенициллина по 600 000 ЕД 2 раза в сутки в течение 20 дней.



МЕТОДИКА № 3

В исключительных случаях лечение может быть проведено дю- рантными препаратами пенициллина по методикам, рекомендо- ванным для вторичного и раннего скрытого сифилиса.



МЕТОДИКА № 4

Лечение проводят цефтриаксоном по 1 г внутримышечно через день, №10.

Лечение по поводу серорезистентности у детей проводят анало- гично, учитывая при расчете дозы возраст и массу тела ребенка.

13. Снятие с учета



По окончании клинико серологического наблюдения проводится полное серологическое: РСК (МР), РИТ, РИФ (РПГА, ИФА) — и по показаниям клиническое об следование пациентов специалистами (терапевтом, нев ропатологом, окулистом, оториноларингологом). Ликво рологическое обследование при снятии с учета показано пациентам, лечившимся по поводу нейросифилиса.

При снятии с учета детей, получивших лечение по поводу врожденного сифилиса, рекомендуется консульта ция педиатра, невропатолога, окулиста, отоларинголога и постановка РСК (МР), РИТ, РИФ (РПГА, ИФА). Дети, имевшие патологию в ликворе, должны пройти ликворо логическое обследование.

В качестве критериев излеченности можно учитывать:



— полноценность проведенного лечения и его соответствие действующим инструкциям;

— данные клинического обследования (осмотр кожных покровов и слизистых, при показаниях — состояние внутренних органов и нервной системы);

— результаты лабораторного (серологического, при показаниях ликворологического) исследования.



К работе в детских учреждениях, предприятиях обще ственного питания больные сифилисом, получившие ста ционарное лечение, допускаются после выписки из ста ционара, а получающие амбулаторное лечение — после регресса клинических симптомов заболевания.

Дети, получающие амбулаторное лечение по поводу приобретенного сифилиса, могут посещать детское учре ждение после исчезновения клинических проявлений.



14. Индивидуальная профилактика ИППП



Индивидуальная профилактика ИППП может быть осуществлена самостоятельно лицом, подвергшимся опасности заражения венерическим заболеванием в ре зультате случайной половой связи.

Аутопрофилактика проводится с помощью индивиду альных портативных (карманных) профилактических средств, в соответствии с прилагаемой к ним инструкци ей. К числу таких средств относятся хлоргексидин биглю конат (гибитан), цидипол, мирамистин и другие.

Личная профилактика проводится круглосуточно так же в пунктах индивидуальной профилактики, имеющих ся в кожно венерологических диспансерах. Профилакти ка проводится мужчинам с помощью 2–3% водного раствора протаргола и вышеупомянутых гибитана, циди пола и др. Для женщин используют 1–2% раствор азотно кислого серебра, гибитан, цидипол.

Профилактика в значительной мере обеспечивается также использованием барьерных методов контрацеп ции — презервативов.

С момента утверждения настоящих методических ре комендаций Минздравом России «Лечение и профилак тика сифилиса», утвержденные Минздравом РФ 23 де кабря 1993 г., теряют силу.
<< Предишна
= Преминете към съдържанието на учебника =

Описание методов

 1. Описание метода
  Описание
 2. Обоснование и описание методов исследования
  Обоснование и описание методов
 3. Описание методов исследования 1 блок: методики ролевой идентичности
  Методики, определяющие Я- социальное (ролевую - принятие гендерных ролей и выбора полоролевой иерархии) (Гаврилица, 1998): 1) Методика диагностики ценностного предпочтения гендерных ролей (когнитивный выбор) (О.А.Гаврилица, 1998). В тесте дается таблица из 8-ми социальных ролей, которые обычно выполняет женщина: 1)Хозяйка 2)Профессиональная деятельность, творчество з)Мать
 4. Общее описание
  Фенотипические особенности включают описание кожных покровов, особенностей строения черепа, состояния костей свода, швов, родничков. Оценивают особенности лицевого черепа, глаз; указывают наличие органомегалии и стигм дисэмбриогенеза. Кожа. Описывают её окраску, эластичность и растяжимость, тургор мягких тканей, наличие и локализацию отёчности, симметрию нормальных кожных складок, наличие
 5. ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  Психологический анализ профессии является неотъемлемой частью любого исследования по психологии труда в особых условиях. Профессиография (лат. professio - род занятий, grapho - пишу) является обязательным условием научной организации военно-профессиональной ориентации, а также исходным пунктом для выбора методов, порядка и последовательности проведения профессионального психологического
 6. ОПИСАНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  При исследовании профессиональной деятельности важно выявить какие неблагоприятные факторы встречаются на рабочем месте субъекта труда и как они могут влиять на работающего человека. Компоненты профессиональной среды описываются по определённой схеме учитывающей влияние на организм профессиональных, организационных, физических и социальных условий труда. Схема профессиограммы применяется для:
 7. Описание профессии
  Опытный психолог объясняет молодому коллеге: - Психолог - все равно, что сыщик: никогда преступления не видел, но должен все о нем рассказать... В соответствии со специализацией (возрастная, клиническая, социальная, семейная психология и т.д.) помогает человеку в решении психологических проблем, определяет особенности личности, используя индивидуальные и групповые формы работы, различные
 8. КРАТКАЯ МЕТОДИКА ОПИСАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И ПОЛОСТЕЙ.
  Компактные органы При описании органов вначале необходимо дать общую характеристику (измененного и неизмененного), форму, размер, цвет, вес, блеск, консистенцию, описание имеющихся изменений с поверхности; затем на разрезе также указать цвет, характер поверхности и стекающей жидкости, степень кровенаполнения и Др.: 1. Форма— для парных органов определяется путем сравнения с формой
 9. Тест описания поведения К. Томаса
  В нашей стране тест адаптирован Н.В. Гришиной для изучения личностной предрасположенности к конфликтному поведению. В своем подходе к изучению конфликтных явлений К. Томас делал акцент на изменении традиционного отношения к конфликтам. Указывая, что на ранних этапах их изучения широко использовался термин «разрешение конфликтов», он подчеркивал, что этот термин подразумевает, что конфликт
 10. ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ БЭМКОН
  ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО, ЗАОЧНО, БЕСКОНТАКТНО, В МАССОВОМ МАСШТАБЕ ОТБИРАТЬ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ВЕРОЯТНОСТНО ПО БИОГРАФИЧЕСКИМ И ИНЫМ ДАННЫМ ОЦЕНИВАТЬ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА, СОЗДАВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ БАНКИ ДАННЫХ ПО ПРОФЕССИЯМ, РЕГИОНАМ И Т.Д. (БОЛЕЕ ЧЕМ ПО 100 ПАРАМЕТРАМ). ВАЛИДНОСТЬ (ТОЧНОСТЬ) МЕТОДИКИ ПРОВЕРЕНА НА ТЫСЯЧАХ ОБСЛЕДУЕМЫХ. ОНА ДОПУСКАЕТ
 11. ВЫДЕЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  Анализ деятельности в целях выявления профессионально важных качеств, как указывает В.А.Бодров (1985), не требует излишней детализации описания всей структуры деятельности в разнообразных условиях её проявлениях. Такому анализу подлежат наиболее сложные, напряжённые, ответственные и опасные элементы с точки зрения содержания и условий выполнения. Изучение специфических психологических
 12. Этап 2. Описание многообразия гендерных ролей
  Основной целью данного этапа являются описание и социально=психологический анализ гендерных ролей. Задание 1 Задание выполняется в малых группах. На основе результатов первого этапа — составленного списка гендерных стереотипов, и предлагаемого раздаточного материала (см. приложение 1) заполнить табл. 1. Преподаватель дает четкую инструкцию заполнения таблицы с примерами.
 13. Описание базы, методики и тезаурус исследования
  Работа выполнена на базе Шуйского государственного педагогического университета с 2004 г. по 2006 г. Для исследования информационных потребностей будущих педагогов в вопросах культуры здоровья было опрошено 396 студентов ШГПУ. В педагогическом эксперименте участвовало 132 человека. Было создано 2 группы: контрольная, численностью 71 человек и экспериментальная, численностью 61 человек. Для
 14. ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ ПАТОЛОГИЙ В ОРГАНАХ.
  , ЛЕГКИЕ. Острая катаральная бронхопневмония у теленка Обе верхушечные и средние доли не спавшиеся, их поверхность слегка бугристая консистенция плотная. цвет красный, рисунок дольчатого строения несколько усилен. поверхность разреза влажная, на разрезанных бронхов выдавливается серого цвета слизь. Кусочки легких из этих долей безвоздушные, тонут в воде. Задние доли не славшиеся, их
 15. Описание конструкции ультразвукового датчика
  Конструкция ультразвукового датчика приведена в приложении. В корпус преобразователя (1) помещается акустический резонатор, состоящий из пьезопластины, согласующих слоев и демпфера. Акустический резонатор прикрепляется в корпус преобразователя с помощью клея марки ПЭФ-2/10, склеивание происходит при комнатной температуре и давлении при склейке 10-20 кГ/см?. Корпус преобразователя удерживается с
 16. Описание и анализ полученных результатов
  Результаты анкеты позволили нам выявить отношение к военной службе, отношение к себе и самооценку личностных качеств, мотивы профессиональной деятельности, удовлетворенность службой и опыт вхождения в новые коллективы. Результаты женщин и мужчин можно увидеть в следующих таблицах. Результаты анкеты военнослужащих женщин Таблица 1 Таким образом, среди
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com