Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарно-епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЪБИТЕ

Гъбите (гъби) са еукариотни хетеротрофни, образуващи спори организми, които нямат хлорофил. Около 98% от всички гъбични организми съставляват царството на гъбите (истински гъби), еквивалентно на кралствата на Plantae (растения) и Animalia (животни).

От растенията, водораслите, цианобактериите (синьо-зелени водорасли), единственият източник на въглерод и енергия, за които е въглеродният диоксид и слънчевата светлина, гъбите се отличават с хетеротрофията си (гръцки хетероси + храна за трофеи), т.е. невъзможността да образуват хранителни вещества използвайки фотосинтеза. Гъбите се различават от прокариотните бактерии по наличието на истинско ядро, а от протозоите и животните - от клетъчната стена.

Хетеротрофията на гъбите се състои в това, че те абсорбират готови хранителни вещества от околната среда. Две групи гъби се отличават по техния начин на живот: сапробионти (сапротрофи, сапрофити), които получават необходимите въглеродни съединения от органични остатъци, и биотрофи (симбионти, паразити), които използват растения, водорасли, животни, протозои, бактерии и други гъби като партньори или гостоприемници. ,

Царството на гъбите се състои от приблизително 120 000 вида, описани в литературата, репродуктивните структури на които са напълно лишени от адаптации към активното движение. Въз основа на най-важните признаци на половите стадии гъбичките са разделени на три отдела: Zygomycota, Ascomycota и Basidiomycota. Истинските гъби, известни само с асексуална спорулация, тоест с непълно или непълно описано развитие, са включени във формалния отдел на „несъвършените“ гъби (Fungi imperfecti или Deuteromycota) [Muller E., Leffler V., 1995].

Гъбичките извършват значителна част от непрекъснато настъпващите трансформации в природата, които играят съществена жизненоважна роля за всички организми, които живеят на земята. Традиционно стойността на гъбите се оценява по отношение на тяхната „полза“ или „вреда“ за хората. Това антропоморфно разделение на гъбички на полезни и вредни в много случаи е изключително произволно. Например, ерговата Claviceps purpurea, от една страна, е изключително патогенна за ръжта и други зърнени култури и е отровна за хората, от друга страна, цели полета са заразени с тази гъба, за да произведат склеротия ("рога") на ергота, които са източник на алкалоиди, широко използвани в гинекологичната практика (с атония на матката и свързаното с нея маточно кървене). Дерматофитните гъби са причинителите на основната група гъбични заболявания на човешката кожа, поради селективната способност на тези гъби да заразяват роговия слой на епидермиса, косата и ноктите (кератинофилия). От тази гледна точка дермафитите несъмнено са вредни за хората. В природата обаче тези гъбички се разлагат и оползотворяват кератина на птици (пера) и животни (вълна, копита), като по този начин санизират околната природа.

Човекът използва гъби в много области на своята дейност. От древни времена годни за консумация гъби са били използвани като храна, ферментираща мая се използва в хлебопекарна, сирене, дестилация и варене. Биосинтетичните особености на гъбите се използват за получаване на антибиотици (пеницилин, гризеофулвин, цефалоспорин и др.), Каротеноиди, лимонена киселина и др. Използването на гъби за унищожаване на отпадъци, например битови отпадъци (рециклиране), е обещаващо. Рециклирането на годни за консумация гъби и фуражна мая на боклука е екологичен и ефективен метод за рециклиране, алтернатива на често използваното изгаряне или заравяне. Вредният ефект на гъбите също е много разнообразен. Популацията на всички налични субстрати с гъби неизбежно води до увреждане на естествените продукти. Гъбите причиняват гниене на плодове, развалят мляко, месо, риба, унищожават дърво, вълна, лен, памук и др. Те причиняват заболявания на растения, животни и хора.

Има три основни типа преки човешки увреждания от гъбички: токсични (мицетизъм, микотоксикоза), сенсибилизиращи (микогенна алергия) и инфекциозни (развитие на микози на кожата и други органи).

Токсичен ефект на гъбите. 1. Мицетизъм - отравяне с предимно отровни гъби, когато случайно се използват като храна, както и ядливи гъби, ако не се съхраняват правилно или не се готвят. Мицетизмът се дължи на действието на токсични пептиди на гъбички върху храносмилателната, нервната система или по-малко специфични увреждания на клетките и телесните тъкани. 2. Микотоксикози - отравяне от токсични вещества от токсини, образуващи гъбички, които замърсяват растенията (например зърнени култури), от които се приготвят хранителни продукти. Токсичните вещества, произведени от тези гъби, запазват токсичните си свойства през периода на съхранение на реколтата и по време на преработката на растенията в хранителни продукти. Употребата на тези продукти може да причини отравяне с хора.

Микогенна сенсибилизация. Много гъбички причиняват специфична сенсибилизация на човешкото тяло, което се проявява чрез своеобразни алергични форми на заболяването и се откриват от различни алергични реакции. Микогенната сенсибилизация може да се прояви чрез общи симптоми (например сенна хрема) или кожни обриви (микиди).

Инфекциозна стойност на гъбичките. Известни са около 50 вида гъби, които винаги могат да причинят инфекциозни заболявания при хора и животни: 20 вида причиняват системни инфекции, 10 засягат кожата и подкожната тъкан, а 20 - само кожата. Много по-голям брой видове се отнасят до патогенни и опортюнистични патогени, които причиняват микози само при определени условия, които намаляват устойчивостта на организма към инфекция (най-често при имунодефицитни състояния).

Най-патогенните гъби са причинителите на особено опасни, силно заразни инфекции (кокцидиоидоза, хистоплазмоза, северноамериканска бластомикоза и др.). Тези заболявания обикновено са ендемични. Така че кокцидиоидозата най-често се регистрира в страните от Централна Америка, Мексико, Аржентина; хистоплазмоза, причинена от Histoplasma capsulatum - в Карибите, Северна, Централна и Южна Америка; хистоплазмозата, причинена от хистоплазма дълбочина, е ендемична за Западна и Централна Африка; риноспоридоза - за Индия и Цейлон; Северноамериканска бластомикоза (болест на Jilkraist) и южноамериканска бластомикоза - за страните, посочени в имената на болестите.

Условно патогенните гъбички причиняват така наречените опортюнистични гъбични инфекции. Развитието им изисква сериозни нарушения на общата резистентност, особено на имунния статус на организма. През последните години стойността на опортюнистичните гъбички и причинените от тях опортюнистични микози рязко се увеличават поради ХИВ инфекция. Условно патогенните гъби се срещат сред аспергили и пеницили, мукорични и дрождови подобни гъби от рода Candida, както и сред патогени на различни мицети [Arabian R. A., Gorshkova G. I., 1995].

Най-често срещаните гъби, причиняващи при определени условия заболявания на кожата и нейните придатъци (коса, нокти), са дерматофитите.

Морфология на гъбите

Различават се две фази на онтогенетичното развитие на гъбите: вегетативна и репродуктивна. Веднага след покълването вегетативното тяло на гъбата (thallus) се състои от неразделен протопласт или подобни единици, заобиколени от клетъчна стена (хифи), които се хранят и размножават автономно. Репродуктивната фаза се характеризира с функционална диференциация и възпроизвеждане на гъбата с появата на повечето таксономически значими знаци.

Талусът на гъбата (на гръцки: thallos стреля, кълнове - thallus - тялото на нисши растения, водорасли, гъби и др., Не разделени на стъбла и листа) се състои от хифи или пъпчиви клетки. Хифите (на гръцки. Hyphe - тъкан), нишковидните вегетативни органи на гъбата, които в съвкупност се наричат ​​мицел (мицел, гръцки. My cos - гъба), характерни за огромното мнозинство гъби, могат да бъдат разграничени от другите видове талус скоро след покълването. Диаметърът на хифите варира в зависимост от вида на гъбите и условията на околната среда от 2 микрона до 100 микрона или повече; в дерматофитите - от 1 до 6 микрона. Най-късият мицел се наблюдава при дрождите, най-дългият - при гъбите. При по-висшите гъби мицелът е септичен (отделен от напречна септа). В отсечените хифи клетките се подреждат една след друга в един ред. Младият мицел - по-фин хомогенен и по-лек, зрял - по-гранулиран поради наличието на различни включвания в него; старият мицел изглежда силно вакуолиран и едрозърнест. Гъбичният мицел непрекъснато се разклонява. Диаметърът на мицела може да бъде различен в една и съща култура: или по-широк, или по-тесен - диморфизъм на мицела.

Терминалните краища на мицела в дерматофитите са много разнообразни, което се използва за определяне на някои видове гъбички. В някои гъби те могат да бъдат усукани под формата на къдрици и спирали; други завършват с гладки или вълнообразни издънки; трети имат много характерни клони под формата на „гребенови органи“, „канделабра“, „еленови рога“ и др.

Клетките на бъбреците са характерни за дрожди и подобни на дрожди гъби. Пъпването на клетките като метод на растеж и размножаване се макроскопски се изразява, като правило, в лигавичната консистенция на колонии върху твърд субстрат и микроскопично във формата и разположението на отделни клетки. Процесът на пъпкуване започва с изпъкналостта на клетъчната стена или на нейния вътрешен слой (и). Част от протопласта на майчината клетка с (дъщерното) ядро ​​излиза през разсадния период и понякога с няколко ядра. Дъщерната клетка нараства до размера на майката. Тогава "провлакът" между тях е завързан поради напречната преграда. В зряло състояние пъпките клетки са еднакви по форма, размер, цвят, вид на пъпката. Някои гъста гъбички, като Candida albicans, могат да преживеят преход от растеж на пъпките към хифален растеж. Този преход се осъществява при микроаерофилни условия през междинния етап на псевдохиф, т.е. удължаване на клетките, които или продължават да пъпчат, или поради образуването на септа се превръщат в истински хифи и при определени обстоятелства дават странични клони. При гъби от рода Candida, преходът от пъпкуване към растеж на хифи, като правило, показва увеличаване на патогенността.

Органели на гъбични клетки

Гъбичните клетки могат да имат много различен вид, но всички те са подобни една на друга чрез набор от основни структури, особено на нивото на клетъчните органели. Тези органели включват: клетъчното ядро, митохондриите, рибозомите, елементарните мембрани, клетъчната стена, микрозомите и подобни органели и др.

Клетъчно ядро ​​- съдържа най-важната наследствена информация и я предава. Основният му компонент са хромозомите, от които винаги има няколко (има само една хромозома в бактериална клетка); тяхната генетична функция се определя от дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК). Освен това в ядрото има нуклеоплазма и най-често едно ядро.

Митохондриите съдържат ензими от дихателната верига, окислително фосфорилиране и цикъла на лимонената киселина.

Рибозомите са органели на синтеза на протеини. Основният компонент на рибозомите - РНК - се формира върху ядрената ДНК и заедно с протеините се натрупва в нуклеола или ядрената капачка. В цитоплазмата част от рибозомите са подредени произволно, но повечето от тях са прикрепени към мембраните на ендоплазмения ретикулум, митохондриите, други органели или частици.

Елементарни мембрани. Те включват: ендоплазмен ретикулум - мрежа от двойни ламели (елементарни мембрани), тубули и сферични частици. Основните компоненти са липиди, протеини, липопротеини. Ендоплазмената ретикулумна система служи за вътреклетъчен транспорт на вещества и формира почти целия интерфейс в цитоплазмата.

Микросомите и подобни органели се считат за проява на адаптивните ензимни възможности на гъбата.

Клетъчната стена по правило съдържа хитин, манан, глюкани; други вещества, по-специално целулозата, се срещат рядко. Като самостоятелно изграждаща се, постоянно разширяваща се и променяща се структура с растеж и развитие, клетъчната стена е екскреторна органела, принадлежаща към така наречената параплазма, но може да съдържа ензими и други силно активни вещества. Общата концепция за „антигени на клетъчната стена“ отразява важните серологични свойства на гъбичната клетка, които подобно на другите свойства на нейната стена се променят в зависимост от етапа на жизнения цикъл.

Размножаване на гъби

Възпроизвеждането на гъбички става сексуално (перфектни гъби) и асексуално (несъвършени гъби). Тя може да бъде вегетативна и репродуктивна. Вегетативното размножаване става без специални или с помощта на високо специализирани органи. Репродуктивното възпроизвеждане се извършва с помощта на специални репродуктивни органи.

Механизмите на размножаване на гъбичките са много разнообразни: делене, покълване, пъпкуване на клетки и образуване на спори.

Вегетативната фаза на развитието на гъбичките се характеризира с асексуално възпроизвеждане и формиране на специални органи, които осигуряват растежа на тала. През този период се наблюдава увеличение на биомасата на гъбата главно поради делене, покълване и разцветяване. Формират се специални органи, които осигуряват покълване на гъбата, заселване върху гостоприемника, инфекция и разпространение и увеличаване на биомасата.

Разделянето възниква поради удължаването на клетъчното тяло и образуването на мицелна струна, която е разделена напречно, на мембраната се появяват стеснения и младите клетки се отделят една от друга.

Покълването е често срещана форма на размножаване. Той осигурява развитието на мицелната основа на гъбата (мицел) и се проявява под формата на изпъкналост (кълнове) на протопластната стена на съответните клетки по протежение или по протежение на страните на мицела. Достигайки подходящия размер, зародишът се ограничава от преградата от майчината клетка и продължава да се развива, осигурявайки образуването на мицел.

Пъпката се осъществява поради образуването на лека изпъкналост върху клетъчната повърхност, в която влиза част от протоплазмата и ядрото на майчината клетка - образува се бъбрек, който след това се отделя и се превръща в независима клетка. В резултат на пъпката се образуват струпвания от заоблени клетки, подобни на дрожди, които при малко увеличение на микроскопа наподобяват топчета или гранули. Този вид размножаване е характерен за гъбички с дрожди от рода Candida.

За да се заселят на гостоприемника, гъбичките образуват специални привързани органи (апресория, хипоподия и др.). Дерматофитите образуват перфориращи органи, които са многоклетъчни образувания, които изпълняват няколко функции: прикрепване към субстрата, проникване в него (в кожата, косата, ноктите) и абсорбция на хранителни вещества. Когато епидермисът се въвежда в клетките и расте през вътрешните клетъчни стени на гостоприемника, паразитните гъби като правило образуват специфични, най-често много тънки, инфекциозни и перфориращи хифи.

Репродуктивни органи

Основната функция на тази фаза е оцеляването и разпространението на гъбичките, когато колонията спре да расте и вегетативните части на таласа умират. Тази функция се осигурява от асексуална и сексуална спорулация.

Асексуални репродуктивни структури (анаморфи). Репродуктивните структури, които се формират без промяна на ядрените фази поради простата трансформация на мицела или неговите части, се считат за асексуални.

Асексуалните спорове имат две основни функции: опазване на гъбата при неблагоприятни условия и разпространението й в околната среда. Хламидоспорите, склерациите и подобни модели на опит са структури, осигуряващи на гъбичките опит в неблагоприятни условия на околната среда. Асексуалните спорове, които служат за разпространение на гъбата, включват конидии, както и органите, които ги образуват и носят (спорангии, конидиофори, фиалиди, плододаващи тела и др.). Някои структури изпълняват и двете функции наведнъж, а хламидоспорите и конидиите могат да бъдат морфологично неразличими. Хламидоспорите са дебелостенни клетки или съответните им многоклетъчни образувания (малки клетъчни комплекси, които функционират като цяло). Те преживяват смъртта и разлагането на вегетативния талус и след достатъчен период от време пасивно се освобождават в околната среда (за разлика от конидиите, които скоро след образуването си се отделят от майчините хифи или органа, който ги носи и служат за разпространение).
Хламидоспорите могат да бъдат терминални (терминални) или междинни (междуредови). Конидиите са органи на разпространение, характерни за висшите гъбички. Те могат да бъдат единични или многоклетъчни, прости или сложни; безцветен, тъмен или оцветен; възникват най-често върху хифоидни конидиофори, разположени на повърхността на сложни репродуктивни органи. Конидиофорите пренасят хранителни вещества от субстратните хифи до развиващите се конидии и осигуряват тяхното освобождаване и дисперсия.

Има два вида конидии: талк или артрит и бласт.

1. Таликовите (артритните) конидии (талоконидии, артроконидии, наричани по-рано талоспори, оидия, а в дерматофитите - алевриоспори) се образуват чрез последователна септация и дисекция на съществуващите хифи. Конидии представляют собой зрелые наружные споры, образующиеся на концевых ветвях или по бокам мицелия; они имеют вид гомогенных, круглых, овальных, реже с заостренными концами небольших клеток. Форма и расположение их весьма характерны для различных грибов и используются в качестве признака их определения (микро- и макроконидии, оидии, гемиспоры, алейрии и т. д.). Наиболее частая форма спорообразования, наблюдаемая у дерматофитов в культуре и патологическом материале (коже, волосах, ногтях), - артроспоры. Полагают, что обнаружение артроспор в пораженной коже, волосах и ногтях является диагностическим признаком дерматофитов.

2. Бластические конидии (бластоконидии) образуются почкованием зрелой нити. Путем почкования могут возникать простые, причудливые, септированные или темноокрашенные бластоконидии. Путем почкования образуются хламидоспоры у Candida albicans.

Половые спороношения (телеморфы). Половое размножение служит для распространения индивидуального штамма и переживания неблагоприятных условий, оно также способствует генетической стабилизации видов. Примерно у 70% грибов в цикле развития есть половая фаза, которая предусматривает плазмогамию, половую копуляцию, кариогамию, мейоз и, как правило, образование мейоспор. Между этими кардинальными пунктами гриб может расти вегетативно, увеличивать свою биомассу, накапливать энергию и обычно размножаться бесполовым путем. Циклы развития — отличительный признак таксонов грибов.

Биохимия грибов

Химический состав и обмен веществ у грибов мало чем отличаются от других микроорганизмов. Он определяется наследственностью (таксономическая составляющая) и окружающей средой (рективная составляющая). Протекающие в грибах биохимические процессы разделяют на «первичный обмен веществ» и «вторичный обмен веществ» [Мюллер Э., Леффлер В., 1995]. Первичный обмен веществ связан с вегетативным развитием гриба (трофофазой) и заключается в синтезе макромолекул и липидов (увеличение биомассы), получении энергии и строительного материала для обмена веществ. В этот период мицелий на большом протяжении контактирует с субстратом, и каждая вегетативная единица питается самостоятельно. Поглощение и расходование питательных веществ взаимно уравновешены. Грибная масса регулярно увеличивается. Позже, по мере накопления метаболитов, истощения среды и прочих изменений условий регуляция метаболизма нарушается и происходит переход к «вторичному обмену веществ» (идиофаза). Грибы образуют воздушный мицелий, существование которого зависит от транспорта веществ внутри таллома. Физиологически это проявляется появлением множества вторичных метаболитов, которые находятся в клетках, выделяются в среду или используются грибами в новых, продолжающих меняться условиях.

Основными компонентами грибковой клетки, активно действующей в обмене веществ, являются макромолекулы (нуклеиновые кислоты, белки, полисахариды), фосфолипиды и элементарные мембраны.

Макромолекулы грибковой клетки

Нуклеиновые кислоты

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Клетки грибов содержат в 2,5 - 10 раз больше ДНК, чем бактериальные, но в 200 - 300 раз меньше, чем растительные и животные клетки. Основной функцией ДНК является хранение генетической информации, определяющей обязательную последовательность важнейших превращений.

Рибонуклеиновые кислоты (РНК). В клетках гриба имеются три типа РНК — рибосомная (рРНК), матричная (мРНК) и транспортная (тРНК). Все они синтезируются на ДНК (транскрипция) и участвуют в синтезе белка (трансляция). Реакции синтеза белка на рибосомах лежат в основе многих механизмов регуляции обмена веществ. На эти чувствительные участки обмена веществ действуют многочисленные антибиотики. Так, механизм фунгистатического действия противогрибкового антибиотика гризеофульвина объясняют его связыванием с РНК дерматофитов.

протеини

В клетках грибов имеются два основных типа белков: ферменты и склеропротеины.

А. Ферменты. Ферменты грибов разнообразны как по своему происхождению, так и по активности. В грибах имеются экзогенные и эндогенные ферменты. Экзогенные ферменты (экзоферменты), например целлюлазы и протеазы, выделяются клеткой гриба во внешнюю среду, причем позднее сама клетка может поглощать продукты осуществленного экзоферментами разложения субстрата. Большинство ферментов локализуются внутри клетки гриба (эндоферменты). Различают конститутивные ферменты, действующие постоянно, и адаптивные ферменты, синтезирующиеся по мере необходимости (например, целлюлаза образуется только в присутствии целлюлозы как субстрата).

Основная группа ферментов используется грибами для получения питательных веществ. Внутри своих клеток все грибы разлагают и синтезируют макромолекулы, используя для этого сходный набор гомологичных ферментов. Грибы потребляют, кроме того, почти все встречающиеся в природе органические соединения, включая сложные и нерастворимые субстраты с помощью экзоферментов; растворимые продукты разложения поглощаются их клетками и претерпевают в них дальнейшие превращения.

Протеолитические ферменты. Очень многие грибы способны к экзогенному расщеплению белков. Выделяют два основных типа протеолитических ферментов: эндопептидазы и экзопептидазы (карбоксипептидазы и аминопептидазы). Дерматофиты, относящиеся к группе кератинофильных грибов, имеют фермент кератиназу и способны успешно разлагать такие трудно усвояемые белки, как кератины кожи, волос, ногтей, перьев, когтей и т. п.

Липолитические ферменты используются грибами для расщепления жиров на глицерин и жирные кислоты, которые в дальнейшем включаются в обмен веществ. Возбудитель отрубевидного лишая (Pityrosporum orbiculare) обладает выраженной липолитической активностью, что иногда может быть причиной системных поражений (у недоношенных грудных детей при искусственном вскармливании интралипидами).

Ферменты, разлагающие полисахариды (целлюлазы, мальтоза, сахароза и т. д.), принимают активное участие в углеводном обмене веществ. Широко распространенные ферменты грибов гидролизу ют крахмал, пектины и гемицеллюлозы. Особенно выражена эта активность у грибов рода Candida.

Б. Склеропротеины (скелетные, опорные или структурные белки) представляют собой составные (полисахаридные) элементы клеточных стенок, определяющие их строение.

Полисахариды

Присутствуют в основном в клеточных стенках грибов. Представлены как гомополисахаридами из одинаковых мономеров (целлюлаза, хитин, глюкомананны, аглюкан и т. д.), так и гетерополисахаридами (например, глюкомананны некоторых дрожжей).

Фосфолипиды и элементарные мембраны

Элементарные мембраны входят в состав эндоплазматического ретикулума, система которого служит для внутриклеточного транспорта веществ и образует почти все поверхности раздела в цитоплазме. Мембраны содержат много липидов, среди которых фосфолипиды (например лецитин) своими амфолитическими свойствами определяют сам принцип построения мембран. Мембраны представляют собой особенно чувствительную мишень для разнообразных ингибиторов. Многочисленные антибиотики, фунгициды и дезинфицирующие средства имеют точкой своего приложения именно мембраны. Полиеновые антибиотики (амфотерицин В и др.) нуждаются в качестве акцепторов в определенных стероидах мембраны, в результате чего нарушается ее проницаемость и клетка теряет жизненно необходимые вещества. Невосприимчивость бактерий к полиеновым антибиотикам объясняют отсутствием в их мембранах стероидов, которые имеются практически у всех грибов. Противогрибковые средства из группы азолов ингибируют биосинтез эргостерина мембран и таким образом нарушают их функцию.

Первичный метаболизм грибов

Углеводный обмен играет важную роль в жизнедеятельности грибов. Моносахариды и другие низкомолекулярные соединения углерода являются важнейшей и легко усвояемой пищей грибов. Грибы быстрее, чем другие микроорганизмы, поглощают и ассимилируют различные углеводы.

Аминокислотный обмен. Грибы синтезируют аминокислоты из простых соединений углерода и азота. Аминокислоты используются ими для синтеза белков, витаминов (например, пантотеновой кислоты), нуклеотидов и алкалоидов, получения других аминокислот и энергии.

Витамины. Грибы нуждаются в поступлении витаминов извне (ауксотрофность), но и сами способны синтезировать некоторые витамины (прототрофность). Грибы не нуждаются в жирорастворимых витаминах и аскорбиновой кислоте.

Микроэлементы. Грибам, как и прочим микроорганизмам, необходимы очень малые количества некоторых неорганических компонентов питательной среды. Важнейшие из них – ионы тяжелых металлов. Недостаток микроэлементов ограничивает рост и активность грибов, а их высокие концентрации часто токсичны.

Вторичный метаболизм грибов

Вторичный метаболизм характерен для репродуктивной фазы развития грибов. Он отражает индивидуальные особенности грибного таксона. Образующиеся в процессе вторичного метаболизма продукты специфичны для продуцирующего их штамма, вида или рода гриба; они могут вызывать дифференцировку таллома. Различные вторичные метаболиты (антибиотики, микотоксины) могут действовать на другие организмы.

К вторичным метаболитам относятся половые гормоны, микоспорины, пигменты, антибиотики, микотоксины. Так, например, из примерно 3200 известных антибиотиков 772 (около 24%) синтезируются грибами (пенициллин, цефалоспорин С, гризеофульвин и др.). Микотоксин афлатоксин, попадая в организм человека или животного с зараженной грибами пищей, оказывает канцерогенное, тератогенное, мутагенное действие и нарушает иммунные реакции.

Распространенность грибов

Грибы – чрезвычайно богатая видами группа представителей живых существ. К настоящему времени описаны и названы 110 - 120 тысяч их видов, однако признается, что их не меньше, чем семенных растений, т. е. 250 - 500 тысяч видов. В среднем ежегодно описывают более 1000 новых видов. Полагают также, что на самом деле видовое богатство грибов втрое-вчетверо больше, чем цветковых растений [Мюллер Э., Леффлер В., 1995].

Распространение грибов зависит от особенностей их роста и спороношения, а также от факторов, выполняющих роль их пассивного переноса: воздуха (анемохория), воды (гидрохория), животных (зоохория) и человека (антропохория). В современных условиях особое значение в рассеивании грибов приобрел антропохорный способ, обусловленный массовым перемещением людей и товаров.

Большинство грибов являются космополитами, реже они обнаруживаются в ограниченных, длительное время неизменных ареалах (эндемизм).

Проявления жизнедеятельности грибов

Присутствие грибов на различных объектах внешней среды может быть бессимптомным или сопровождаться различными признаками. Первыми признаками сапрофитного роста грибов могут быть изменения субстрата (например, образование спирта дрожжами, гниль древесины и т. п.); реже первым становится видимым сам грибной таллом (например, при его появлении в прозрачной воде). Грибковые инфекции растений, животных и человека в течение более или менее длительного периода времени, а в случаях «эндосимбиотического заселения» - всегда, остаются бессимптомными. (Эдо)паразитический рост гриба в зависимости от обстоятельств проявляется в виде определенных симптомов (нарушений роста, изменений окраски, увядания у растений; кожных высыпаний, лихорадки, зуда у человека; выкидышей, маститов и т. п. у животных).

Устойчивость грибов к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды весьма различна; она зависит как от вида гриба, так и от условий его существования. Грибы лучше противостоят вредным влияниям физических, химических и биологических факторов в живом организме, чем в культурах. Роговые пластинки волоса, ногтя, перьев и т. п. предохраняют грибы от вредных воздействий. В тканях больного человека возникают различные формы сохранения грибов, например, сферулы, а также развиваются тканевые изменения (клеточные гранулемы, некротические массы, скопления лейкоцитов и т. п.), препятствующие проникновению в клетки гриба вредных веществ. Чувствительность грибов к химическим агентам различна. Они достаточно устойчивы к минеральным кислотам (серной, соляной, азотной). В 5% растворах соляной и серной кислот дерматофиты погибают в течение 45 - 60 мин, в азотной кислоте еще быстрее. 1 - 2% растворы салициловой и бензойной кислоты убивают грибы через 10 - 15 мин в культуре и через 30 - 40 мин в патологическом материале (волосах, чешуйках кожи, ногтях). Растворы 60 - 70% этилового спирта приводят к гибели грибов в волосе и чешуйке через 30 - 40 мин. Выраженным фунгицидным свойством обладают 5% раствор фенола, 10% раствор формалина, 5% раствор хлорной извести, лизола, гипохлорида натрия. Фунгистатическим действием обладают соответствующие растворы уротропина, перекиси водорода, борной кислоты, тимола, нафтола, ментола, йода, протаргола. Активными фунгистатическими веществами являются спиртовые растворы (1:50000 - 1:100000) различных анилиновых красителей (фуксина, генциан- и метилвиолета, малахитового зеленого, метилового голубого).

Классификация грибов

Ботанические классификации подразделяют грибы на роды и виды, которые в свою очередь распределяются в различных семействах, подклассах и классах. По способу размножения грибы подразделяются на 8 классов (аскомицеты, хитридомицеты, гифохитридомицеты, оомицеты, трихомицеты, зигомицеты, базидиомицеты и дейтеромицеты). Медицинское значение в качестве возбудителей болезней из них имеют только четыре: аскомицеты, зигомицеты, базидиомицеты и дейтеромицеты (несовершенные грибы, fungi imperfecti).

Класс аскомицетов (Ascomycetes) включает в себя наиболее многочисленную группу патогенных для человека и животных грибов (различные виды дерматофитов, дрожжеподобные и плесневые грибы); класс зигомицетов (Zygomycetes) представлен патогенными для человека видами родов Mucor, Rhizopus, Absidia, Basidiobolus; к классу базидиомицетов (Basidiomycetes) относится возбудитель менингоэнцефалита Cryptococcus neoformans. Класс дейтеромицетов (Deuteromycetes, син. Fungi imperfecti – несовершенные грибы) включает в себя возбудителей микозов, в цикле развития которых неизвестны стадии полового размножения.

Основную роль в этиологии грибковых заболеваний кожи играют три группы возбудителей: дерматофиты, дрожжеподобные грибы и плесени.

Среди дерматофитов наиболее распространенными являются грибы рода Trichophyton (виды Т. rubrum, Т. mentagrophytes,T. schonleinii,T. verrucosum,T. tonsurans,T. violaceum); Microsporum (M. cams, M. audouinii, M. ferrugineum) и Epidermophyton (E. floccosum).

Основными условно-патогенными возбудителями заболеваний кожи и слизистых оболочек являются грибы рода Candida, преимущественно С. albicans, реже другие виды (С. tropicalis, С. pseudotropicalis, С. krusei, С. parapsilosis и др.); меньшее значение имеют виды Pityrosporum и Torulopsis.

Из огромного количества плесневых грибов только несколько видов могут быть причиной микозов кожи: Ехорhialia werneckii, вызывающая черный лишай (Tinea nigra), и Piedraia horta, являющаяся причиной черной пьедры.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ —ПЛЕСЕНЕЙ
  Микроскопические грибы (плесени) относятся к группе микроорганизмов, поражающих в основном растительные объекты в процессе их вегетации или хранения. Паразитирование грибов происходит за счет питательных веществ растений, в результате чего резко снижаются урожайность сельскохозяйственных культур, питательная ценность заготовленных кормов. Кроме этого некоторые виды микроскопических грибов при
 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЪЕДОБНЫХ И ПОХОЖИХ ЯДОВИТЫХ ГРИБОВ
  Желчный гриб напоминает белый гриб, особенно молодой. Однако трубчатый слой у него бледно- или грязно-розовый (у белого гриба - белый, желтовато-белый, желтый), мякоть на срезе розовеет (у белого гриба остается белой), на вкус этот гриб очень горький. Желчный гриб встречается с июня по октябрь на песчаной почве в хвойных лесах. Сатанинский гриб растет в лиственных и смешанных лесах с июня по
 3. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА
  Дисертацията е посветена на изследването на развитието на времевата перспектива на личността в онтогенезата от позицията на културно-исторически подход. Времевата перспектива се разбира в това изследване като културно дефинирана форма на интензивността на субекта в единството на неговите времеви и пространствени характеристики. Времевата перспектива, разбрана по този начин, представлява представяне на мотивацията
 4. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА
  Уместността на темата за изследване. Изучаването на психологическите механизми за преодоляване на житейските трудности е предмет на голям брой творби, извършени в рамките на широка област, свързана с проблема за приспособяването на човек към променящите се условия на живот (К. А. Абулханова-Славская, Л. Г. Дикая, В. А. Бодров, А. Б .Леонов и други). Уместността на посоката прави устойчива
 5. Обща характеристика на принципите на образованието
  Давайки характеристика на определен принцип на възпитание, важно е да се има предвид, че всяка идея, вградена в него, е отражение на един или повече закони. Тяхната същност се разкрива и прилага на практика под формата на изисквания и педагогически правила на образователната дейност. Принципите на образованието, както биха ни позволили да хвърлим мост от педагогическата теория към практическата дейност. техен
 6. Обща характеристика
  Острата респираторна недостатъчност (ARF) се счита за състояние на тялото, при което нормалното газов състав на кръвта (paO2 - 92-100 mm Hg; paCO2 = 35-45 mm Hg) се осигурява (или не се осигурява) от такова напрежение на компенсаторни механизми , което значително се отразява на състоянието на пациента. Въз основа на това определение, концепцията за компенсирани и
 7. Обща характеристика
  Алергичните реакции могат да се появят по време на лечение с лекарства, към домакински и промишлени химикали, както и към някои храни (хранителни алергии). При тези условия храненето трябва да бъде физически пълно, но не прекомерно. В диетата въглехидратите са ограничени, особено бързо се усвояват (захар, мед, конфитюр, шоколад, захарни напитки). Когато намалява
 8. Обща характеристика
  Туберкулозата е предимно хронична инфекция, при която най-често се засягат белите дробове. По-рядко се среща туберкулозата на ларинкса, червата, бъбреците, костите и ставите, кожата. При туберкулоза са възможни промени в засегнатите органи, интоксикация на организма, нарушен е метаболизмът, работата на различни органи и системи, в частност на храносмилателните органи. Хранителният режим е, като се има предвид естеството и
 9. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛОСТРИДИТЕ
  Род Clostridium включва повече от 100 вида. Този род комбинира патогенни и сапрофитни анаеробни спорообразуващи микроорганизми с пръчковидни форми, с изключение на няколко вида сулфат-редуциращи пигментообразуващи видове. Родовото име се дава въз основа на сходството на тези микроорганизми с вретеното (клостер - лат., Дребно вретено), което те придобиват в резултат на подуване на бактериите
 10. Обща характеристика на въшките
  Въшките принадлежат към реда на кръвосмучещи насекоми, постоянни ектопаразити при хора и други бозайници. В света са известни около 300 вида въшки, във фауната на СССР има 41 вида от 15 рода. Всички въшки са тясно специфични, като правило въшките от определен вид паразитизират върху всеки вид животно. Например, на кучета - кучешка въшка (Linognathus setosus), на прасета - свинско месо (Haematopinus suis) и др.
 11. Обща характеристика на работата
  Обща характеристика
 12. Обща характеристика на работата
  Обща характеристика
 13. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА
  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
 14. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА
  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
 15. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА
  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
 16. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА
  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
 17. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА
  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
 18. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА
  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
 19. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА
  Промените, настъпили в руското общество през последните две десетилетия, засегнаха всички сфери на човешката дейност: икономическа, политическа, социална, културна. Тези промени са радикални, глобални по своя характер: икономическата система се промени, което доведе до унищожаване на ценностите, които ръководят хората в реалния живот, западните модели се пропагандират
 20. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА
  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com