Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарно-епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Формула на метода

Предлаганите методи за лечение и профилактика на сифилис се основават на нови принципи и подходи, основните от които са:- приоритет на методите на амбулаторно лечение;

- намаляване на времето за лечение;

- изключване от задължителния набор от методи за неспецифична и имунотерапия;

- диференциран подход за предписване на различни пеницилинови препарати (трайни, средна трайност и разтворими) в зависимост от стадия на заболяването;

- диференцирано приложение на различни пеницилинови препарати при бременни в I и II половина на бременността, за да се създадат оптимални възможности за рехабилитация на плода;

- при лечението на невросифилис, приоритетът на методите, които улесняват проникването на антибиотик през кръвно-мозъчната бариера;

- намаляване на клиничния серологичен контрол.

Показания и противопоказания за използването на методаПоказание за използването на метода за лечение на сифилис с бензилпеницилин и други антибиотични групи е диагностицирането на сифилис на всеки етап с разлики в дозировките и продължителността на лечението, посочени в описанието на метода. Препаратите от бен цилпеницилин са от съществено значение при лечението на всички форми на сифилис.

Противопоказание за употребата на пеницилинови препарати за лечение на сифилис може да бъде индивидуалната им непоносимост.

Ако има противопоказания за употребата на пеницилин, се предписват алтернативни лекарства, посочени в съответния раздел от указанията, и се провежда десенсибилизираща терапия.

Логистичен метод1.
Азитромицин, регистрационен номер 002125 от 23.05.91г

2. Ампицилин, № 69 / 6I2 / 7.

3. Бензатинбензилпеницилин (Бицилин 1), № 70/183/33.

4. Бензатинбензилпеницилин (Retarpen), № 003807 от 29.03.94 г. и Екстензилин, № 003833 от 07.07.94 г.).

5. Бензатинбензилпеницилин (Бицилин 3), № 70/183/34.

6. Бензатинбензилпеницилин (Bncillin 5), № 68/333/3.

7. Бензилпеницилинова кристална натриева сол, № 64/228/41.

8. Новокаинова сол на бензилпеницилин, № 70/183/13.

9. Доксициклин, № 007598 от 21.06.96 г., № 002168 от 19.06.91 г. № 005877 от 30 март 1995 г. (Вибрамицин, № 00133 от 18 април 1995 г. № 007205 от 4 юни 1996 г.).

10. Оксацилин, № 71/509/4, № 72/425/7, № 70/765/7.

11. Прокаин бензилпеницилин, № 009815 от 31.10.97 г.

12. Тетрациклин, № 73/461/60.

13. Цефтриаксон, № 008032 от 10.23.96.

14. Еритромицин, № 71/146/5, № 72/334/22.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Формула на метода

 1. Оценка на основните антропометрични данни чрез емпирични формули
  Методът за оценка се основава на сравняване на антропометричните показатели на дете със съответните стойности за средна възраст, изчислени с помощта на емпирични формули (Воронцов И.М., 1986). Предимствата на метода са простота и удобство, недостатъците са голяма грешка. Формули за приблизителното изчисляване на основните антропометрични данни при деца от първата година от живота 1). Дължина на тялото • Дължина на тялото на 6-месечно бебе
 2. Формули за автоматично обучение
  Формулите за автоматично обучение се четат със спокоен, равномерен, не много силен глас, монотонно, без промяна в интонацията, с паузи между упражненията, но ясно, уверено. Всеки от вас, който иска да постигне успех, т.е. „Овладяване на себе си“ трябва възможно най-ясно да си представя формулите на автогенното обучение. Формулите (словесни предложения) могат да се състоят от няколко точки: от 5–6 до 15–17. Отделни формули
 3. Брой на кръвните клетки
  Формулата на левкоцитите - процентът на различни видове левкоцити - се брои в оцветени кръвни намазки. Диагностичната стойност е абсолютният брой на отделните видове левкоцити, който може да се изчисли по формулата: броят на неутрофилите =% неутрофили x броя на левкоцитите. LE клетки в системния лупус еритематозус лупус еритематозус лупус клетки служат като морфологично проявление
 4. Клиничното значение на промените във формулата на левкоцитите
  Изследването на левкоцитната формула е от голямо значение при диагностицирането на повечето хематологични заболявания, за оценка на тежестта на състоянието и ефективността на терапията. Промените във формулата на левкоцитите настъпват при редица заболявания, понякога те са неспецифични. Промяна в броя на неутрофилите Увеличение на броя на неутрофилите (неутрофилия или неутроцитоза), като правило,
 5. Формула за дълголетие
  Кажете ми, някога ви се е налагало да тъпчете пътеки, които скъсяват пътеката до най-близкия магазин или автобусна спирка? Със сигурност трябваше. И не само мързелът е причината. Влезе в сила законът, който досега се възприема като проява на елементарен здрав разум: колкото по-кратък е пътят, толкова по-малко време и енергия изразходваме за него. Може би този закон има и други, повече
 6. Зъби и зъбна формула при деца. Семиотика на зъбните лезии.
  Зъбите са придатъци (производни) на кожата, но по своята биохимия и физиология са много близки до костната тъкан. Затова в педиатричната практика традиционно състоянието на зъбите се използва като маркер за благосъстояние на костната тъкан (с известни резерви). Нарязването на млечни зъби (когато се пише формулата, се използват римски цифри или първите пет букви от латинската азбука) започва на 6-7 месеца. По година
 7. Формула и закон на Харди-Вайнберг
  Формулата и законът на Харди -
 8. Анатомични и физиологични особености на мускулно-скелетната система и тяхното клинично значение. ЗЪБНА И ЗЪБНА ФОРМУЛА.
  Първите осификационни ядра в хрущялната тъкан на големи кости се появяват в ембриона на 7-8-та седмица от развитието на плода. Следователно от този момент може да се счита, че скелетните кости се раждат в ембриона. След раждането размерът на скелета интензивно се увеличава, докато масата и дължината на тялото се увеличават едновременно. Скелетът на дете по никакъв начин не може да се разглежда като стабилна, вкостенчена структура.
 9. МЕТОДЪТ НА "СРЕШКИ" И МЕТОДА НА СТЪПЧЕНИЕ НА ФОРМИРАНЕТО В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ДЕТЕТО МИСЛЕНИЕ
  Сравнението на нашите идеи с идеите на Дж. Пиаже е от голямо значение за нас, защото ние също изхождаме от действието като централен проблем на умствения живот и психологията. Признаваме, че от обща биологична гледна точка психиката е спомагателен апарат на поведение; Освен това ние вярваме, че умствените процеси не са нищо повече от сублимирани обективни действия и образи -
 10. НАДЕЖДНОСТ чрез разделяне
  Надеждността може да се определи с едно приложение на теста, като се използва процедурата за разделяне за това. Тази процедура ви позволява да получите два резултата, благодарение на разбиването на теста на две съставни части: на четни и нечетни задачи, което осигурява достатъчна еквивалентност на двете половини. За да определите надеждността, оценките за успеха на решенията, корен среден квадрат
 11. Диагностични методи
  План 1. Обща характеристика на диагностичните методи. Методи за изпитване в акмеологията. 2. Психобиографичен метод. 3. Акмеологичен преглед. Ключови думи: диагностични методи в акмеологията, тест, психобиографски метод, акмеологично изследване. - диагностични методи в акмеологията - система от методи, която ви позволява да установите определено ниво на развитие на личността,
 12. Диагностични методи
  План 1. Обща характеристика на диагностичните методи. Методи за изпитване в акмеологията. 2. Психобиографичен метод. 3. Акмеологичен преглед. Ключови думи: диагностични методи в акмеологията, тест, психобиографски метод, акмеологично изследване. - диагностични методи в акмеологията - система от методи, която ви позволява да установите определено ниво на развитие на личността,
 13. ГЕНЕТИЧНИ МЕТОДИ
  Специфични методи на генетика. 1. Хибриден метод (открит от Мендел). Основните характеристики на метода: а). Мендел не взе предвид целия разнообразен комплекс от характеристики на родителите и техните потомци, но отдели и анализира наследството по индивидуални характеристики (една или повече); б) Мендел провежда точно количествено счетоводство
 14. Методи за изследване
  Като организационни методи използвахме сравнителния метод (сравнявайки свойствата на извадките в зависимост от професията, мястото на пребиваване и възрастовите характеристики), надлъжен (промяната в нивото на развитие на многоетническа компетентност, етническа толерантност и емоционална интелигентност се следи преди и след участието в акмеологични програми). Като емпирични методи
 15. Методи за изследване
  Комплексните и системни подходи, прилагани в настоящото изследване с многостранния характер на необходимите задачи, изискваха използването на различни методи за събиране на емпирични данни, диагностика и формиране на процедурата за тяхната математическа обработка. Емпирични методи на изследване: метод за наблюдение и самооценка с помощта на компютърни технологии; психодиагностични методи в
 16. Акмеологични методи
  Първо, бих искал да се обърна към методите, използвани в акмеологията, и, разбира се, към действителните акмеологични методи, тъй като ефективността на акмеологичните изследвания и ефективността на решаването на практически проблеми зависят от тях. В ранните етапи на формирането на акмеологията и до днес акмеолозите са се интересували от валидността на прилагането на общи научни методи и методи на някои
 17. Методи за изследване
  Въз основа на методологичните предпоставки за решаване на задачите бяха избрани следните методи и техники за задълбочено теоретично и емпирично проучване на разглежданите проблеми: систематичен и структурно-диалектичен анализ, сравнителен исторически метод, метод на анализ на съдържанието, метод на експертна оценка, включено и външно наблюдение, полуструктуриран интервю, диференциал
 18. Методи за изследване
  За изпълнението на задачите е използван комплекс от научни методи, комбинирани в рамките на констатиращи и формиращи експерименти. Основните методи: изучаване на литературни източници; ретроспективен системно-ситуационен анализ на процеса на формиране на учителския професионализъм; анализ на документи, въпросници, психологически тестове, интервю, обобщаване на експертни оценки, наблюдение,
 19. Количествени методи за оценка на урината
  Унифициран метод за определяне на броя на образуваните елементи в 1 мл урина по метода на Нечипоренко Принцип на метода Определяне на броя на червените кръвни клетки, белите кръвни клетки, цилиндрите от 1 мл в преброяващата камера. Курсът на определяне на 10 ml прясно събрана сутрешна урина, взета в средата на уриниране и имаща леко кисела реакция (в урината с алкална реакция, може да има частично разграждане на клетъчните елементи),
 20. ЗАДАЧИ НА МЕТОДА
  Генеалогичният метод е един от най-универсалните методи за генетичен анализ. В медицината често се нарича клинико-генеалогичен, тъй като се изследват различни заболявания или патологични признаци. Клинично-генеалогичният метод се използва широко при решаване на теоретични и приложни проблеми. Затова прибягват до него: 1) при установяване на наследственост
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com