Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Здравословен начин на живот на учениците

През последните години засилено внимание към здравословния начин на живот на учениците. Това се дължи на загрижеността на обществото за здравето на специалистите, завършили гимназия, увеличаването на честотата в процеса на обучение и последващото намаляване на работоспособността. Необходимо е ясно да се разбере, че няма здравословен начин на живот като специална форма на живот извън начина на живот като цяло.

Здравословният начин на живот отразява обобщената структура на жизнените форми на учениците, които се характеризират с единството на целесъобразността на процесите на самоорганизация и самодисциплина, саморегулация и саморазвитие, насочени към укрепване на адаптивните способности на тялото, пълна самореализация на техните основни сили, таланти и способности в общото културно и професионално развитие, жизнената дейност като цяло.

Съдържанието на здравословния начин на живот на учениците отразява резултата от разпространението на индивидуален или групов стил на поведение, комуникация, организация на живота, фиксиран под формата на образци до нивото на традиционното. Основните елементи на здравословния начин на живот са: спазване на режима на работа и почивка, хранене и сън, хигиенни изисквания, организиране на индивидуален подходящ режим на физическа активност, отхвърляне на лоши навици, култура на междуличностна комуникация и поведение в екип, култура на сексуално поведение, смислен отдих, който има ефект върху развитието върху лицето.

Организирайки своята жизнена дейност, човек въвежда ред в нея, използвайки някои стабилни структурни компоненти.
Това може да е определен режим, когато ученик, например, редовно се храни по едно и също време, ляга, прави физически упражнения и използва закаляващи процедури. Поредица от форми на жизнена активност също може да бъде устойчива: след учебната седмица един почивен ден е посветен на чат с приятели, друг на домакински дела, трети на физическо възпитание.

Здравословният начин на живот до голяма степен зависи от ценностните ориентации на ученика, мирогледа, социалния и морален опит. Социалните норми, ценностите на здравословния начин на живот се приемат от учениците като лично значими, но не винаги съвпадат с ценностите, разработени от общественото съзнание.

Ученикът с високо ниво на развитие на личността се характеризира не само с желанието да опознае себе си, но с желанието и способността да променя себе си, микросредата, в която се намира. Чрез активна самостоятелна промяна неговият начин на живот се формира от личността. Самоосъзнаването, включване на опита на постиженията на личността в различни видове дейности, проверка на физическите и умствените качества чрез външни дейности, общуване, формира пълната картина на самия ученик. В същото време идеалите, нормите и ценностите, социални по същество, са включени в структурата на самосъзнанието. Те са присвоени от личността, стават нейни собствени идеали, ценности. норми, част от сърцевината на личността - нейното самосъзнание.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Здравословен начин на живот на учениците

 1. Начинът на живот на учениците и тяхното въздействие върху здравето
  Защитата и промотирането на здравето на студентите до голяма степен се определя от начина на живот. Повишеното внимание към него се проявява на нивото на общественото съзнание, в областта на културата, образованието, възпитанието. Начинът на живот на студента не е нищо повече от специфичен начин за интегриране на неговите нужди и съответните дейности, съпътстващи нейните преживявания. Ако начинът на живот не съдържа креатив
 2. Ценностни ориентации на учениците за здравословен начин на живот и тяхното отражение в живота
  Проучването на ценностните ориентации на учениците към здравословния начин на живот ни позволява да разграничим сред тях условно четири групи. Първата група включва абсолютни, универсални стойности, които учениците получиха оценка от голямо значение (от 69 до 93%). Те включват: успешен семеен живот, смелост и честност, здраве, всестранно развитие на личността, интелектуални способности, сила на волята
 3. Здравословният начин на живот като биологичен и социален проблем. Структурата и значението на здравословния начин на живот
  Понятието "здраве" е неделимо от понятието "начин на живот", тъй като здравето на човек проявява неговото здраве. Според определението на E.N. Weiner (2002), „здравословният начин на живот е начин на живот, съответстващ на генетично обусловените типологични характеристики на даден човек, специфични условия на живот и насочен към формиране, запазване и укрепване на здравето и
 4. Лекция втора. КОНЦЕПЦИЯ "ЛИФЕСТИЛ". ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЗДРАВЕН ЖИВОТ
  Лекция втора. КОНЦЕПЦИЯ "ЛИФЕСТИЛ". ПРОБЛЕМИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЗДРАВЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
 5. СЪВРЕМЕННИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕ ЛИФЕСТИЛ. ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА И НАРУШЕНИЯТА СИ
  Съвременните принципи на здравните изследвания се основават на използването на комплекс от морфофункционални показатели. Цялостна система за оценка на нивото на здравето, включително проучване на нивото на физическо развитие, физиологични и физически показатели в покой и тяхното изменение под влияние на физическата активност, ви позволява да определите количествено нивото на здравето. Отчитане на тези показатели,
 6. ЗДРАВЕН ЖИВОТ - ОСНОВАТА ЗА ФОРМИРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ЗДРАВЕ
  Цел: запознаване на учениците със здравословния начин на живот, формиране на нуждата им от здравословен живот. Задачи: • да разкрие същността на понятията „начин на живот“, „здравословен начин на живот“ • да насърчи информираността на учениците за отговорно отношение към собственото си поведение; • насърчаване на информираността на учениците за необходимостта от въвеждане на здравословен живот; • форма
 7. Практически урок 1. Валеологичен самоанализ на начина на живот на ученика
  Студентите оценяват състоянието на индивидуалното здраве по следните критерии: I. Телесно здраве: 1. Височина, тегло, растеж и тегло индекс. Функционални тестове. 2. Биоритмологични характеристики. 3. Соматични заболявания. Заключение относно състоянието на соматичните и физическите компоненти на телесното здраве. II. Психологическият компонент на психичното здраве: 1. Характеристики
 8. Валуология - науката за индивидуалното здраве и здравословния начин на живот
  Въпреки много хилядолетия отблизо внимание към себе си, човек все още не може да даде окончателни отговори на много аспекти не само на своята същност, но и на битието. Това се отнася напълно за един от основните аспекти на живота и дейността му - здравето. В същото време самата идея за здравето през последните десетилетия придоби особено значение поради факта, че
 9. ВАЛЕОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗДРАВЕТО И ЗДРАВНИЯ ЖИВОТ
  Първоначални методологични принципи на валеологията: 1. Човекът е продукт на биологичната еволюция. 2. По време на живота на човек на Земята все повече се проявява неговата социална същност, която в много области на човешкия живот противоречи на биологичното му минало. 3. След появата на Homo sapiens на Земята, неговата биосфера се промени значително. 4. В различни
 10. Лекция 3. Здравословен начин на живот
  Определението на "начин на живот". Влиянието на начина на живот, неговото ниво, качество, стил и начин на живот върху човешкото здраве. Концепцията за „здравословен начин на живот“. Основни принципи, приоритетни области, фактори и компоненти на здравословния начин на живот. Ролята на здравословния начин на живот в репродукцията, формирането, запазването, консумацията, възстановяването на здравето. Здравословна стойност в предупреждението
 11. Социални аспекти на здравето и здравословния начин на живот
  Във връзка с целите и задачите си валеологията има специално социално значение, тъй като най-важната функция на държавата е да се грижи за своите граждани. Ако Л. Фейербах вярваше, че „човекът, включително тук и природата като основа на човека, е единственият, универсален и най-висш предмет на философията“, тогава можем да кажем, че най-високият „субект“ на държавата трябва да бъде човешкото благополучие. На ред
 12. Здравни фактори и здравословен начин на живот
  В резултат на еволюционното развитие човекът получи съвършен генофонд от природата, отлична структура на тялото и високи резервни способности, за да живее и да се възпроизвежда. Поради факта, че човекът е биологично и социално същество, тогава в него през цялото време се борят два принципа (искам и имам нужда). Човек е повлиян от редица биологични и социални фактори. И тези фактори са различни
 13. Концепцията за здравословен начин на живот.
  Експертите на СЗО през 80-те години на ХХ век определят приблизителното съотношение на различни фактори за осигуряване на здравето на съвременния човек, като определят 4 основни производни като основни: • генетични фактори (наследственост) - 20% • състояние на околната среда - 20% • медицинска помощ - 8-10% • начин на живот
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com