Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарно-епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Здравословен начин на живот и поддържането му

Друга централна концепция на валеологията е концепцията за „здравословен начин на живот“. Начинът на живот е свързан с почти всички видове човешка дейност и пряко определя състоянието на неговото здраве. Това е активна дейност на хората, целенасочено формирана през целия им живот.

Сред определенията на понятията за здравословен начин на живот най-приемлива е формулировката на академик Ю.П. Lisitsyn:

"Здравословният начин на живот е начин на живот на човека, насочен към запазване и укрепване на здравето му."

Здравословният начин на живот е не само биомедицински дейности, но и рационалното задоволяване на физическите и духовните нужди, формирането на лична култура и човешкото възпитание. Това е висока медицинска дейност, способността да изпълняват своите професионални и социални функции независимо от политическата и икономическата ситуация в страната.

Формирането на здравословен начин на живот е насочено към подобряване на условията на живот на човек въз основа на неговата ценностна грамотност, обучение на хигиенни умения, познаване на основните фактори, които влошават здравето му.

Поддържането на здравето до голяма степен зависи от човешката среда. Различават се три групи фактори, влияещи върху здравето на човека:

? физически (въздух, вода, почва, замърсяване с храна, шум, електромагнитни полета, радиация и др.);

? психологически (трудови, семейни, лични, културни отношения, психоемоционални влияния и др.);

? социални (социални и политически промени, безработица, липса на време, енергия и др.).

Формирането на човешката среда е пряко свързано с нейната ценностна култура, способността да издържа на въздействието на физическия, психологическия и социалния натиск.

Генотипът и наследствено детерминираните характеристики на тялото и психиката практически не подлежат на корекция в процеса на индивидуално развитие.
Следователно генетичните дефекти и наследствените заболявания са един от най-трудните проблеми на съвременната наука. Човечеството има големи надежди за борба срещу тези заболявания, използвайки методи на генно инженерство.

Всеки човек в контакт с представители на медицинската генетика и психология с внимателно наблюдение на себе си и близките си може да определи наследствените характеристики на тялото си, предразположението му към органични заболявания, темперамента и други индивидуални характеристики. Съвременните методи на медицинска генетика, психологически тестове и екстерорецептивна диагностика позволяват провеждането на тези прегледи доста ефективно, получаването на препоръки за превенция на възможни заболявания и укрепване на индивидуалното здраве.

В заключение можем отново да подчертаем, че здравето на човека е резултат от проявата на наследствените характеристики на организма, въздействието на околната среда и активността на индивида.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Здравословен начин на живот и поддържането му

 1. Здравословен начин на живот и поддържането му.
  Друга централна концепция на валеологията е концепцията за „здравословен начин на живот“. Начинът на живот е свързан с почти всички видове човешка дейност и пряко определя състоянието на неговото здраве. Това е активна дейност на хората, целенасочено формирана през целия им живот. Сред определенията на понятията за здравословен начин на живот най-приемлива е формулировката
 2. СЪВРЕМЕННИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕ ЛИФЕСТИЛ. ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА И НАРУШЕНИЯТА му
  Съвременните принципи на здравните изследвания се основават на използването на комплекс от морфофункционални показатели. Цялостна система за оценка на нивото на здравето, включително изследване на нивото на физическо развитие, физиологични и физически показатели в покой и тяхното изменение под влияние на физическата активност, ви позволява да определите количествено нивото на здравето. Отчитане на тези показатели,
 3. Здравословният начин на живот като биологичен и социален проблем. Структурата и значението на здравословния начин на живот
  Понятието "здраве" е неделимо от понятието "начин на живот", тъй като здравето на човек проявява неговото здраве. Според определението на Е. Н. Вайнер (2002), „здравословният начин на живот е начин на живот, съответстващ на генетично детерминираните типологични характеристики на даден човек, специфични условия на живот и насочен към формиране, запазване и укрепване на здравето и
 4. Здравословният начин на живот и неговите определящи фактори
  Човекът е най-сложната и най-фината система; тя е способна да се самолекува. Нашият начин на живот обаче често противоречи на нуждите на организма и го вреди. IP Павлов фактори, влияещи върху здравето. Здраве и начин на живот. Здравословен начин на живот. Биологична и паспортна възраст. Количеството здраве. Известно е, че човек и здравето му са засегнати от огромно
 5. Начинът на живот на учениците и тяхното въздействие върху здравето
  Защитата и промотирането на здравето на студентите до голяма степен се определя от начина на живот. Повишеното внимание към него се проявява на нивото на общественото съзнание, в областта на културата, образованието, възпитанието. Начинът на живот на студента не е нищо повече от специфичен начин за интегриране на неговите нужди и съответните дейности, съпътстващи нейните преживявания. Ако начинът на живот не съдържа креатив
 6. Лекция втора. КОНЦЕПЦИЯ "ЛИФЕСТИЛ". ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЗДРАВЕН ЖИВОТ
  Лекция втора. КОНЦЕПЦИЯ "ЛИФЕСТИЛ". ПРОБЛЕМИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЗДРАВЕ ИЗОБЩЕНИЕ
 7. ЗДРАВЕН ЖИВОТ - ОСНОВАТА ЗА ФОРМИРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ЗДРАВЕ
  Цел: запознаване на учениците със здравословния начин на живот, формиране на нуждата им от здравословен живот. Задачи: • да разкрие същността на понятията „начин на живот“, „здравословен начин на живот“ • да насърчи информираността на учениците за отговорно отношение към собственото си поведение; • насърчаване на информираността на учениците за необходимостта от въвеждане на здравословен живот; • форма
 8. Валуология - науката за индивидуалното здраве и здравословния начин на живот
  Въпреки много хилядолетия отблизо внимание към себе си, човек все още не може да даде окончателни отговори на много аспекти не само на своята същност, но и на битието. Това се отнася напълно за един от основните аспекти на живота и дейността му - здравето. В същото време самата идея за здравето през последните десетилетия придоби особено значение поради факта, че
 9. ВАЛЕОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗДРАВЕТО И ЗДРАВНИЯ ЖИВОТ
  Първоначални методологични принципи на валеологията: 1. Човекът е продукт на биологичната еволюция. 2. По време на живота на човек на Земята все повече се проявява неговата социална същност, която в много области на човешкия живот противоречи на биологичното му минало. 3. След появата на Homo sapiens на Земята, неговата биосфера се промени значително. 4. В различни
 10. Социални аспекти на здравето и здравословния начин на живот
  Във връзка с целите и задачите си валеологията има специално социално значение, тъй като най-важната функция на държавата е да се грижи за своите граждани. Ако Л. Фейербах вярваше, че „човекът, включително тук и природата като основа на човека, е единственият, универсален и най-висш предмет на философията“, тогава можем да кажем, че най-високият „субект“ на държавата трябва да бъде човешкото благополучие. На ред
 11. Здравни фактори и здравословен начин на живот
  В резултат на еволюционното развитие човекът получи съвършен генофонд от природата, отлична структура на тялото и високи резервни способности, за да живее и да се възпроизвежда. Поради факта, че човекът е биологично и социално същество, тогава в него през цялото време се борят два принципа (искам и имам нужда). Човек е повлиян от редица биологични и социални фактори. И тези фактори са различни
 12. Концепцията за здравословен начин на живот.
  Експертите на СЗО през 80-те години на ХХ век определят приблизителното съотношение на различни фактори за осигуряване на здравето на съвременния човек, като определят 4 основни производни като основни: • генетични фактори (наследственост) - 20% • състояние на околната среда - 20% • медицинска помощ - 8-10% • начин на живот
 13. Лекция 3. Здравословен начин на живот
  Определението на "начин на живот". Влиянието на начина на живот, неговото ниво, качество, стил и начин на живот върху човешкото здраве. Концепцията за „здравословен начин на живот“. Основни принципи, приоритетни области, фактори и компоненти на здравословния начин на живот. Ролята на здравословния начин на живот в репродукцията, формирането, запазването, консумацията, възстановяването на здравето. Здравословна стойност в предупреждението
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com