Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Предмет и задачи на валеологията

Централният проблем на валеологията е отношението към индивидуалното здраве и възпитанието на здравна култура в процеса на индивидуално развитие на индивид.

Предмет на валеологията са индивидуалните здравни и човешки здравни резерви, както и здравословният начин на живот.

Обектът на валеологията е практически здрав човек, както и човек, който е в състояние на пред-заболяване, при цялото неограничено разнообразие от неговите психофизиологични, социокултурни и други аспекти на същността.

Методът на валеологията представлява количествена и качествена оценка на човешкото здраве и неговите резерви, както и проучване на възможността за тяхното увеличаване.

Основната цел на валеологията е да постигне максимално прилагане на наследствените механизми и резерви на човешкия живот, поддържайки на високо ниво възможностите за неговото адаптиране към условията на вътрешната и външната среда.Основните задачи на валеологията са:

1. проучване и количествено определяне на състоянието на здравето и човешките здравни резерви;

2. формирането на отношение към здравословния начин на живот;

3. запазване и укрепване на здравето и резерва на здравето чрез човек, чрез запознаване със здравословния начин на живот.

Валеологията е коренно различна от другите науки, които изучават състоянието на човешкото здраве. Тази разлика се състои във факта, че в сферата на интересите на валеологията са здравето и здравият човек, докато медицината има болен човек, а хигиената има жизнена среда и условия на човешкия живот.

Въпреки че валеологията може да се нарече доста млада наука, тази младост е относителна и се дължи на факта, че много раздели на превантивната медицина и хигиена напоследък са систематизирани и комбинирани с едно понятие „валеология“. Произходът на валеологическия подход се корени в древни времена и е неразривно свързан с развитието на самата медицина. Наред с фантастични или откровено спекулативни методи (еликсир на живота, жива вода, пиене на кръв), медицината натрупва опит в изучаването на причините за болестите, тяхното лечение и най-важното превенция. Това беше дълго и трудно пътуване, по време на което учените срещнаха много обективни препятствия, подземия на инквизицията, неразбиране на съвременниците.

Испанският лекар М. Сервет гореше в пламъка на автодаф. Само ходатайството на Павел III спаси лекаря Ф. Рабле от огъня. Колегите дълго време не можеха да простят на В. Харви, че той сравнява сърцето с помпа, защото в онези дни сърцето се смята за резервоар на душата.

Валеологичният подход в медицината може да се проследи до древни времена. Съществува обосновано мнение, че лечебните свойства на някои растения са били известни още в примитивни общи времена (беладона, мак, коноп, пелин, женшен). Според редица учени понятията, които вредят на здравето, как да се отървем от вредните ефекти, вече са били в стадата на неандерталците. Това беше фиксирано в обичаите, възникнаха определени ритуали, много от които се оказаха много рационални за възстановяване на силата, предпазвайки от инфекциозни заболявания. В съответствие с тях бяха подредени жилища, появиха се правилата за лична хигиена, разбира се, бяха известни причините и същността на болестите. Това предопределя за дълго хилядолетие тяхната роля в мистични, култови и впоследствие - религиозни обреди и доктрини.

Господарите на Древния Изток плащали на лекарите си само за онези дни, когато били здрави. Добре известно е, че в древната и съвременна традиционна медицина на Източна и Южна Америка многобройни лекарства от растения и животински органи се използват не само за лечение на заболявания, но и за поддържане и подобряване на здравето.

Неслучайно валеологията, фокусирана предимно върху прилагането на резервните способности на тялото на всеки конкретен човек, произхожда от Русия, която също има голям ресурс от природни лечебни средства.

Още през 60-те години на 20 век.
беше формулиран проблемът с адаптацията към хроничния стрес, свързан със започването на научни експедиции до отдалечени и недостъпни райони (например до Антарктида).

Безспорно авторитетът в развитието на учението за здравето принадлежи на I.I. На Бреман. В съответствие с неговите възгледи, науката за здравето трябва да синтезира принос към здравето на екологията, биологията, медицината, психологията и други науки, те са поели директния път към здравето. На етап I (началото на 60 г.) обектите на изследване II. Брехман и други учени са били естествени лекарства за повишаване на общата и универсална устойчивост на организма, лекарства за здрави. Тези многобройни изследвания дават практика адаптогени, хранителни добавки. От 1980 г. започва вторият етап в развитието на науката за здравето. Бяха проведени редица краткосрочни и дългосрочни наблюдения за предотвратяване на общата заболеваемост при деца и производствени екипи. Според одобрените програми валеология започва да се преподава в някои медицински и педагогически университети, в институти за усъвършенстване на педагогическите умения.

Съществуват всички необходими основания за разграничаване на валеологията като наука: метод (диагностика на количеството и качеството на здравето), средства (психологически, двигателни и др.), Социален ред (здраве, липса на заболеваемост).

Формирането на валеологията като интегративна наука за начините и средствата за формиране, поддържане и укрепване на човешкото здраве включва прилагането на три основни направления: разработване на теоретични основи - включително изследвания в областта на свързаната с възрастта валеология, медицинска генетика, репродуктивна сексология и екологична валеология. Научно обосноваване на валеопрактическите методи, включително подобряване на теоретичните основи на физическото възпитание, психофизиологичните основи на отдих, валеологична подкрепа за всички видове дейности (трудова, образователна, развлекателна); развитието на валеологичното образование като система, осигуряваща разнообразно развитие, оптимална активност, увеличаване на здравните резерви и постигане на активно дълголетие.

На дневен ред има редица нерешени проблеми: изборът на специалността „Валеолог“ и инфраструктурата на здравната служба, разработването на технологии за рехабилитация. Тези задачи очевидно трябва да се решават в рамките на практическата сфера на дейност на валеологията и организацията на съответната валеологична служба.

Организацията на валеологичната служба включва 4 етапа: прогностичен скрининг; търсене на причините за ниското количество и качество на здравето (диагностичен скрининг в медицинска институция); избор на медицински и уелнес технологии; Корекция на количеството и качеството на здравето.

Формирането на валеологията като научно направление включва съвместната работа на органите на общественото здраве, културата, органите за обществено образование, комисиите по физическо възпитание и спорт, както и на семейството при формирането на здравето на индивида и обществото.

Въпроси за самоконтрол:

1. Разширете понятието „валеология“.

2. Кои са основните задачи на валеологията.

3. Какво можете да кажете за произхода на ценностния подход?
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Предмет и задачи на валеологията

 1. Описание на валеологията като наука. Основните задачи на валеологията
  Основните задачи на валеологията: 1. Разработване и реализиране на идеи за същността на индивидуалното здраве, търсене на модели за неговото изследване, методи за оценка и прогнозиране. 2. Въз основа на количествена оценка на здравето на индивида, разработване на системи за скрининг и мониторинг за здравето на населението. 3. Формирането на „психологията на здравето“. 4. Разработване на методология и методи
 2. Понятието валеология. Предмет на изследване, стойност.
  В началото на 80-те години на нашия век домашният учен, доктор на медицинските науки I. I. Брехман въвежда термина „валеология“. Под валеология (от лат. Valeo - да бъдем здрави, здравей) се означаваше науката за превантивните и подобряващи здравето основи на медицината, за начините и методите за поддържане и укрепване на здравето. Изявявайки се като неразделна цялост, родена на пресечната точка на медицината, биологията,
 3. Понятието валеология. Предмет
  В началото на 80-те години на нашия век домашният учен, доктор на медицинските науки I. I. Брехман въвежда термина „валеология“. Под валеология (от лат. Valeo - да бъдем здрави, здравей) се означаваше науката за превантивните и подобряващи здравето основи на медицината, начините и методите за поддържане и укрепване на здравето. Изявявайки се като неразделна цялост, родена на пресечната точка на медицината, биологията,
 4. Темата на валеологията е човекът. Костна система и нейните функции
  Човек има повече от 200 кости (85 сдвоени и 36 несдвоени), които в зависимост от формата и функциите си се делят на: тръбни (изпълняват главно защитни и поддържащи функции - ребра, гръдната кост, прешлени и др.); плосък (кости на черепа, таза); смесена (основа на черепа). Съставът на костта включва органични и неорганични вещества. Еластичността, еластичността на костите зависи от наличието на органични
 5. ЛЕКЦИЯ №3 ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ВАЛЕОЛОГИЯ - МЪЖ. КОСТНА СИСТЕМА И НЕЙНИТЕ ФУНКЦИИ
  ЛЕКЦИЯ №3 ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ВАЛЕОЛОГИЯ - МЪЖ. КОСТНА СИСТЕМА И НЕЙНИТЕ
 6. Предмет и задачи на психологията
  Колкото и трудно да се развива психологическата мисъл в течение на векове, овладявайки нечия тема, без значение как знанията за нея се променят и обогатяват, без значение какви термини я обозначават (душа, съзнание, психика, активност и т.н.), знаците могат да бъдат разграничени , които характеризират действителния предмет на психологията, който го отличава от другите науки. Темите на психологията са редовни
 7. Предмет и цели на имунологията
  Задачи на имунологията: 1. изследване на имунната система на здрав човек; 2. проучване на ролята на ИС в патогенезата на инфекциозни и неинфекциозни заболявания 3. разработване на унифицирани и информативни методи за оценка на имунния статус 4. разработване на нови високоефективни имуноактивни лекарства и оптимални схеми за тяхната употреба. Основен предмет на изследване в имунологията
 8. Предмет и цели на дисциплината
  Педиатрията е науката за здраво и болно дете. Тя обхваща физиологията, диететиката, хигиената, патологията и лечението на детето от раждането до пубертета. Съвременната педиатрия обръща особено внимание на превенцията на заболявания, хигиенни проблеми при деца и юноши. Хигиената на предучилищното образование като наука изучава влиянието на факторите на околната среда върху развитието и състоянието
 9. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ
  Военноморски офицер, като всеки зает човек, цени своето официално и свободно време. От многото произведения, класове, книги той избира само онези, които според него могат да му помогнат в трудната военноморска служба, да работят за осигуряване на висока бойна готовност, да ръководят подчинените и да ги подготвят за решителни и активни операции в трудните условия на съвременната война. естествено,
 10. Предмет и задачи на приложната акмеология
  План 1. Приложни теории в структурата на акмеологическите знания. 2. Методически основи на фундаменталната и приложна акмеология. 3. Критерии за избор на приложни области на акмеологията. Ключови думи: фундаментални теории, приложни теории, иновативни акмеологични технологии, методологически основи на приложната акмеология. Съдържание на ключовите думи: - структура
 11. Предмет и задачи на приложната акмеология
  План 1. Приложни теории в структурата на акмеологическите знания. 2. Методически основи на фундаменталната и приложна акмеология. 3. Критерии за избор на приложни области на акмеологията. Ключови думи: фундаментални теории, приложни теории, иновативни акмеологични технологии, методологически основи на приложната акмеология. Съдържание на ключовите думи: - структура
 12. Предмет и задачи на психологията
  Предмет и задачи
 13. Предмет и задачи по педиатрия и предучилищна хигиена
  В буквален превод думата "педиатрия" означава учението за лечението на детски болести (на гръцки. Paidos - дете и iatreia - лечение). Подобно тълкуване обаче отразява само приблизително задачите на педиатрията. Изключителен педиатър, академик М. С. Маслов пише през първата половина на 20 век: „Педиатрията ... поставя за своя основна цел създаването на най-добри условия за цялостно развитие на тялото на детето и
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com