Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарно-епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Функционално проявление на здравето в различни сфери на живота

Състоянието на здравето се отразява във всички области от живота на хората. Пълнотата и интензивността на разнообразните житейски прояви на човек пряко зависи от нивото на здравето, неговите „качествени“ характеристики, които до голяма степен определят начина на живот и начина на живот на човека: нивото на социална, икономическа и трудова активност, степента на миграционна мобилност на хората, запознаването им със съвременните постижения на културата, науката , изкуство, инженерство и технологии, природата и методите за отдих и отдих.

Здравето влияе върху качеството на трудовите ресурси, производителността на социалния труд и по този начин на динамиката на икономическото развитие на обществото. При прехода към предимно интензивен тип развитие на производството здравеопазването, наред с други качествени характеристики, придобива ролята на водещ фактор в икономическия растеж.

Нивото на здраве и физическо развитие е едно от най-важните условия за качеството на работната сила.
В зависимост от техните показатели се оценява възможността за човешко участие в определени области на работа.

Нуждата от здраве е универсална по своя характер, присъща е както на индивидите, така и на обществото като цяло. Вниманието към собственото здраве, способността да се осигурява индивидуална профилактика на нарушението му, съзнателната ориентация към здравето на различни форми и жизнените функции са всички показатели за общата култура на човека.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Функционално проявление на здравето в различни сфери на живота

 1. Характеристики на конфликти в различни сфери от живота на човек
  Образователни въпроси: 1. Конфликти в различни области на човешката дейност. 2. Конфликти в различни ситуации на взаимодействие. Въпрос 1. Психолозите разграничават следните конфликти: 1) Конфликти на дейност 2) Конфликти на действия 3) Конфликти на отношенията Психолозите препоръчват: 1) Контролирайте емоциите си, опитайте се да бъдете обективни 2) Не се приписвайте на ученика си
 2. Акмеологични основи на личната самореализация в основните области на човешката дейност
  Интересът към проблема за личната самореализация в съвременната наука се свързва на първо място с преосмислянето на натрупания преди това опит и концепции в областта на разбирането на структурата на живота и всичките му закони. Човекът се счита от съвременната наука за "отворена система", която обменя енергия и информация с околната среда, има определено вътрешно съдържание, както и много
 3. Заплахи за националната сигурност на Руската федерация в различни области
  Характерът на военно-политическата ситуация в света ни позволява да заключим, че заплахите за сигурността на Руската федерация в средносрочен план са сложни и се определят от борбата на световните силови центрове да получат достъп до суровини, енергия, научни, технологични, човешки и териториални ресурси, включително в постсъветския пространство. Най-пълната гама
 4. Националните интереси на Русия, интересите на индивида и обществото в различни области
  Русия е една от най-големите държави в света с дълга история и богати културни традиции. Въпреки тежката международна ситуация и вътрешните затруднения, тя, поради уникалната стратегическа позиция на Европейския континент и света като цяло, значим икономически, научен, технически и военен потенциал, обективно продължава да играе значителна роля в
 5. ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА ЗДРАВЕТО, ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО И ЗНАКИТЕ НА ЗДРАВЕТО
  ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА ЗДРАВЕТО, ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЧОВЕШКИ ОРГАНИЗМ И ЗНАЧЕНИЯ НА НАРУШЕНИЕ
 6. Ценностни ориентации на учениците за здравословен начин на живот и тяхното отражение в живота
  Проучването на ценностните ориентации на учениците към здравословния начин на живот ни позволява да разграничим сред тях условно четири групи. Първата група включва абсолютни, универсални стойности, които учениците получиха оценка от голямо значение (от 69 до 93%). Те включват: успешен семеен живот, смелост и честност, здраве, всестранно развитие на личността, интелектуални способности, сила на волята
 7. Клинични прояви на инфекциозни процеси с различна локализация
  Повърхностни абсцеси. Кожа и подкожна тъкан. Импетиго е повърхностна инфекция, причинена от хемолитични стрептококи от група А, понякога в комбинация със стафилококус ауреус. Това е предимно заболяване на децата, често срещано в топлия сезон, характеризиращо се с наличието на множество еритематозни лезии, проявяващи се с интензивен сърбеж и образуване на гнойни везикули (пустули). в
 8. Колпоскопска диагностика на доброкачествени промени при различни функционални състояния на шийката на матката, влагалището и вулвата
  Колпоскопска диагностика на доброкачествени промени в различни функционални състояния на шийката на матката, влагалището и
 9. Здраве, норма - какво е това? Здравето е в хармония. Понятието „здраве“, неговото съдържание и критерии
  Човешкият живот зависи от здравословното състояние на организма и степента на използване на неговия психофизиологичен потенциал. Всички аспекти на човешкия живот в широк диапазон от социалния живот - индустриален, трудов, социално-икономически, политически, семеен, духовен, оздравяващ, образователен - в крайна сметка се определят от нивото на здравето (виж таблицата). Таблица 1. Специфична
 10. СЪВРЕМЕННИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕ ЛИФЕСТИЛ. ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА И НАРУШЕНИЯТА му
  Съвременните принципи на здравните изследвания се основават на използването на комплекс от морфофункционални показатели. Цялостна система за оценка на нивото на здравето, включително изследване на нивото на физическо развитие, физиологични и физически показатели в покой и тяхното изменение под влияние на физическата активност, ви позволява да определите количествено нивото на здравето. Отчитане на тези показатели,
 11. ПСИХОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ НА ВОЕННИТЕ СЛУЖБИ В РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ И НА РАЗЛИЧНИ ЕТАПИ НА БОРБА
  ПСИХОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ НА ВОЕННИ СЛУЖБИ В РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ И НА РАЗЛИЧНИ ЕТАПИ
 12. Етап 3. Дискусия "В кои области обществото очаква различно поведение от мъжете и жените?"
  Като правило учениците казват, че обществото очаква различно поведение от мъжете и жените в семейството, когато избират професии, във връзка с политика, следване на традиции, армия и война, секс, появяване в медиите, отглеждане на деца и грижа за тях и др. желание да печелите доходи и да печелите пари във връзка с външния вид, възрастта на брака, възрастта на началото на сексуалната активност и т.н.
 13. Методологически основи на рационалната организация на живота
  В предишните глави на учебника бяха разгледани методологическите предпоставки за здравето и осигуряването на някои аспекти на здравословния начин на живот. В случая беше обърнато специално внимание на активното участие на човека във формирането, запазването и укрепването на неговото здраве. Известният публицист Д.И. Писарев пише още през 19 век: „Усилията на разумния човек не трябва да бъдат насочени към поправяне и
 14. ФИЗИЧЕСКО И НЕРВОМЕНТАЛНО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО. ПОВЕЧЕСТНА ОЦЕНКА НА ЗДРАВЕТО НА ДЕЦА. ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНАЛНОТО УСЛОВИЕ НА КАРДИОВАСКУЛЯРНАТА СИСТЕМА ПРИ ДЕЦА И ADOLESCENTS
  ФИЗИЧЕСКО И НЕРВОМЕНТАЛНО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО. ПОВЕЧЕСТНА ОЦЕНКА НА ЗДРАВЕТО НА ДЕЦА. ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНАЛНОТО УСЛОВИЕ НА КАРДИОВАСКУЛЯРНАТА СИСТЕМА ПРИ ДЕЦА И
 15. Урок № 4 Психология на здравето. Стрес и здраве. Психосоматично здраве
  План: 1. Ум и здраве. 2. Признаци на психичното здраве. 3. Общи принципи за управление на стреса. 4. Начини за бързо облекчаване на стреса. 1. Ум и здраве. Благополучието на човек зависи от неговото психическо и телесно здраве. Холистичният подход към този проблем подчертава личната отговорност на човек за неговото здраве и благополучие. Всеки от нас може и трябва
 16. ЛЕКЦИЯ № 4 ЗДРАВЕ, НОРМА - КАКВО Е? ЗДРАВЕ В ХАРМОНИЯ. КОНЦЕПЦИЯТА "ЗДРАВЕ", НЕЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И КРИТЕРИИ.
  ЛЕКЦИЯ № 4 ЗДРАВЕ, НОРМА - КАКВО Е? ЗДРАВЕ В ХАРМОНИЯ. КОНЦЕПЦИЯТА "ЗДРАВЕ", НЕГО СЪДЪРЖАНИЕ И
 17. ЗАДЪЛЖЕНИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СЪЩНОСТ, БИОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ. МЕДИАТОРИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ. МЕСТНИ И ОБЩИ МАНИФЕСТАЦИИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ. ОСТРОВО ВЗЕМАНЕ: ЕТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗА. Морфологично проявление на ексудативно възпаление. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОСТРОВНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
  Възпалението е биологичен и в същото време ключов, общ патологичен процес, чиято целесъобразност се определя от неговата защитна и адаптивна функция, насочена към премахване на увреждащия агент и възстановяване на увредената тъкан. В медицината, за да се посочи възпалението, терминът "хм" се добавя към името на органа, в който се развива възпалителният процес - миокардит, бронхит и др.
 18. Възпаление. Определение, същност, медиатори на възпалението. Местни и общи прояви на ексудативно възпаление, морфологични прояви на ексудативно възпаление. Отговорът е острата фаза. Язвени некротични реакции с възпаление.
  1. Основните процеси, които се развиват в организма в отговор на увреждане на тъканите, са 1. амилоидоза 2. възпаление 3. регенерация 4. образуване на грануломи 5. хиперплазия на клетъчните ултраструктури 2. Възпалението е 1. хиперплазия на клетъчните ултраструктури 2. възстановяване на загубените структури 3 неконтролиран растеж на клетъчни елементи 4. ексудативно-пролиферативен отговор на увреждане 5. клетъчен
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com