СОДЕРЖАНИЕ:
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології, 2003
Викладено сучасні відомості про фундаментальні досягенння біології, біохімії, фізіологи, гігієни харчування, геронтології у вивченні чинників, що впливають на стан здоров'я людини. Розглянуто закономірності становлення нової науки валеології, обговорено шляхи та способи реалізації системи валеологічної освіти, здорового способу життя. Особлива увага приділяється валеологічній ролі харчування у формуванні, збереженні та зміцненні здоров'я. Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, лекторів, а також фахівців з питань індивідуального здоров'я та здорового способу життя.
ЛЮДИНА ТА її МІСЦЕ В ПРИРОДІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕВОЛЮЦІЇ
ПОТРЕБА ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЇ
ДОВГОЛІТТЯ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ "ОПТИМІСТИЧНОЇ БІОЛОГІЇ" АНТИСТАРІННЯ АКАДЕМІКА В. ФРОЛЬКІСА

Книги и учебники по дисциплине Валеология:

 1. Лекции. Лекции по валеологии - 2011 год
 2. Шпаргалки к экзамену. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 2011 год
 3. Грибан В.Г.. Валеологія - 2011 год
 4. Лекции. Основы Медицинских Знаний - 2011 год
 5. Лекции. Лекции по валеологии - 2011 год
 6. Реферат. Гепатит С - 2011 год
 7. Лекции. Валеология - 2010 год
 8. Лекции. Лекции по валеологии - 2010 год
 9. Конспекты. Конспекты занятий по валеологии в дошкольном учреждении - 2010 год
 10. Лекции. Лекции по валеологии - 2010 год
 11. Контрольна робота. Контрольна робота з валеології - 2010 год
 12. Реферат. Закаливание, его виды и влияние на здоровье - 2010 год
 13. Курсовая работа. Здоровьесберегающие технологии в школе - 2010 год
 14. Реферат. «Валеологія, як наука» - 2010 год
 15. Реферат. Женские половые гормоны. - 2010 год
 16. Лекции. Курс лекций по валеологии - 2010 год
 17. Реферат. Гимнастика Стрельниковой - 2010 год
 18. Контрольная работа. Контрольная работа по валеологии - 2009 год
 19. Реферат. «Адаптационно – защитные механизмы организма человека» - 2009 год
 20. Ю.Ю. Шурыгина. Научно-практические основы здоровья - 2009 год
Медицинский портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com