Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Член 30. Предотвратяване на заболявания и формиране на здравословен начин на живот

1. Превенцията на инфекциозните заболявания се извършва от държавни органи, местни власти, работодатели, медицински организации, обществени сдружения чрез разработване и прилагане на система от правни, икономически и социални мерки, насочени към предотвратяване на появата, разпространението и ранното откриване на такива заболявания, включително в рамките на програми на държавни гаранции за безплатна медицинска помощ за гражданите, имунопрофилактични програми за инфекциозни заболявания според имунизационния календар и календара на превантивна ваксинация на епидемични показания.

2. Превенцията на неинфекциозните заболявания се извършва на население, групово и индивидуално ниво от държавни органи, местни власти, работодатели, медицински организации, образователни организации и спортни организации, обществени сдружения чрез разработване и прилагане на система от правни, икономически и социални мерки, насочени към предотвратяване на появата, разпространението и ранното откриване на такива заболявания, както и намаляване на риска от тях развитие, превенция и елиминиране на отрицателните влияния върху здравето на факторите на вътрешната и външната среда, формирането на здравословен начин на живот.

3.
Формирането на здравословен начин на живот на гражданите, започващи от детството, се осигурява чрез мерки, насочени към информиране на гражданите за рисковите фактори за тяхното здраве, създаване на мотивация за поддържане на здравословен начин на живот и създаване на условия за здравословен начин на живот, включително физическо възпитание и спорт.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Член 30. Предотвратяване на заболявания и формиране на здравословен начин на живот

 1. Лекция втора. КОНЦЕПЦИЯ "ЛИФЕСТИЛ". ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЗДРАВЕН ЖИВОТ
  Лекция втора. КОНЦЕПЦИЯ "ЛИФЕСТИЛ". ПРОБЛЕМИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЗДРАВЕН ИЗОБРАЖЕНИЕ
 2. ЗДРАВЕН ЛИФЕСТИЛ - ОСНОВАТА ЗА ФОРМИРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ЗДРАВЕ
  Цел: запознаване на учениците със здравословния начин на живот, формиране на нуждата им от здравословен живот. Задачи: • да разкрие същността на понятията „начин на живот“, „здравословен начин на живот“ • да насърчи информираността на учениците за отговорно отношение към собственото си поведение; • насърчаване на информираността на учениците за необходимостта от въвеждане на дейности за здравословен живот; • форма
 3. Начини за създаване на здравословен начин на живот
  Най-важните фактори за формирането на здравословен начин на живот са образованието и просветлението в конкретния им израз, т.е. в системата от хигиенни знания, умения и способности, насочени към поддържане и укрепване на здравето. Това е и образованието - дълъг и труден процес на педагогическо въздействие върху човек през целия му растеж и развитие, формиране на неговата личност, характер, включително
 4. Здравословният начин на живот като биологичен и социален проблем. Структурата и значението на здравословния начин на живот
  Понятието "здраве" е неделимо от понятието "начин на живот", защото в начина на живот на човека се проявява неговото здраве. Според определението на Е. Н. Вайнер (2002), „здравословният начин на живот е начин на живот, който съответства на генетично детерминираните типологични характеристики на даден човек, специфични условия на живот и е насочен към формиране, запазване и укрепване на здравето и
 5. МЕДИЦИНСКО И ХИГИЕННО ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ФОРМИРАНЕТО НА ЗДРАВЕН ЖИВОТ (ЖИВОТ)
  Медицинско и хигиенно образование, цели, цели, принципи. Основният принцип на здравеопазването е превантивната му насоченост. Най-важният раздел на превантивната работа е формирането на здравословен начин на живот. Медицинското и хигиенното образование е част от системата на държавното здравеопазване, включително разпространението на медицински и хигиенни знания,
 6. Приложение 2 Обръщение на участниците в научно-практическата конференция „Характеристики на формирането на здравословен начин на живот: фактори и условия“
  Ние, участниците в научната и практическа конференция, цялостно анализирайки и обсъждайки проблемите на създаването на здравословен начин на живот на населението на Република Бурятия и съседните й територии, изразяваме дълбока загриженост и загриженост за здравословното състояние, продължителността и начина на живот на повечето хора. Въпреки леко подобрение в съотношението на раждаемостта и смъртността, очакваното
 7. СЪВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕ ЛИФЕСТИЛ. ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА И НАРУШЕНИЯТА СИ
  Съвременните принципи на здравните изследвания се основават на използването на комплекс от морфофункционални показатели. Цялостна система за оценка на нивото на здраве, включително проучване на нивото на физическо развитие, физиологични и физически показатели в покой и тяхното изменение под влияние на физическата активност, ви позволява да определите количествено нивото на здравето. Отчитане на тези показатели,
 8. Валуология - науката за индивидуалното здраве и здравословния начин на живот
  Въпреки много хилядолетия отблизо внимание към себе си, човек все още не може да даде окончателни отговори на много аспекти не само на своята същност, но и на битието. Това се отнася напълно за един от основните аспекти на неговия живот и дейност - здравето. В същото време самата идея за здравето през последните десетилетия придоби особено значение поради факта, че
 9. Лекция 3. Здравословен начин на живот
  Определението на "начин на живот". Влиянието на начина на живот, неговото ниво, качество, стил и начин на живот върху човешкото здраве. Концепцията за „здравословен начин на живот“. Основни принципи, приоритетни области, фактори и компоненти на здравословния начин на живот. Ролята на здравословния начин на живот в репродукцията, формирането, съхраняването, консумацията, възстановяването на здравето. Здравословна стойност в предупреждението
 10. ВАЛЕОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗДРАВЕТО И ЗДРАВНИЯ ЖИВОТ
  Първоначални методологични принципи на валеологията: 1. Човекът е продукт на биологичната еволюция. 2. По време на живота на човек на Земята все повече се проявява неговата социална същност, която в много области на човешкия живот противоречи на биологичното му минало. 3. След появата на Homo sapiens на Земята, неговата биосфера се промени значително. 4. В различни
 11. Здравни фактори и здравословен начин на живот
  В резултат на еволюционното развитие човекът е получил перфектен генофонд от природата, отлична структура на тялото и високи резервни способности, за да живее и да се възпроизвежда. Поради факта, че човекът е биологично и социално същество, тогава в него през цялото време се борят два принципа (искам и имам нужда). Човек е повлиян от редица биологични и социални фактори. И тези фактори са различни
 12. Социални аспекти на здравето и здравословния начин на живот
  Във връзка с целите и задачите си валеологията има специално социално значение, тъй като най-важната функция на държавата е да се грижи за своите граждани. Ако Л. Фейербах вярваше, че „човекът, включително тук и природата като основа на човека, е единственият, универсален и най-висш предмет на философията“, тогава можем да кажем, че най-високият „субект“ на държавата трябва да бъде човешкото благополучие. На ред
 13. Същността на здравословния начин на живот
  Здравословният начин на живот съчетава всичко, което допринася за изпълнение от страна на човек на професионални, социални и битови функции при оптимални за здравето условия и изразява ориентацията на индивида към формирането, запазването и укрепването както на индивидуалното, така и на общественото здраве [Kazin et al. 2000: 51]. От гледна точка на генетичната природа
 14. Здравословен начин на живот и поддържането му
  Друга централна концепция на валеологията е концепцията за „здравословен начин на живот“. Начинът на живот е свързан с почти всички видове човешка дейност и пряко определя състоянието на здравето му. Това е активна дейност на хората, целенасочено формирана през целия им живот. Сред определенията на понятията за здравословен начин на живот най-приемлива е формулировката
 15. Здравословен начин на живот и поддържането му.
  Друга централна концепция на валеологията е концепцията за „здравословен начин на живот“. Начинът на живот е свързан с почти всички видове човешка дейност и пряко определя състоянието на здравето му. Това е активна дейност на хората, целенасочено формирана през целия им живот. Сред определенията на понятията за здравословен начин на живот най-приемлива е формулировката
 16. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН ЖИВОТ
  Здравето (както е дефинирано от Световната здравна организация (СЗО)) е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Здравето не е само липсата на болести или физически дефекти, здравето е най-голямата социална ценност. Доброто здраве е основното условие на човек да изпълнява своите биологични и социални функции, основата на личната самореализация.
 17. Концепцията за здравословен начин на живот.
  Експертите на СЗО през 80-те години на ХХ век определят приблизителното съотношение на различни фактори за осигуряване здравето на съвременния човек, като определят 4 основни производни като основни: • генетични фактори (наследственост) - 20% • състояние на околната среда - 20% • медицинска помощ - 8-10% • начин на живот
 18. Здравословен начин на живот на учениците
  През последните години засилено внимание към здравословния начин на живот на учениците. Това се дължи на загрижеността на обществото за здравето на специалистите, завършили гимназия, увеличаването на честотата в процеса на обучение и последващото намаляване на работоспособността. Необходимо е ясно да се разбере, че няма здравословен начин на живот като специална форма на живот
 19. ВАЛЕОЛОГИЯ - ПРЕПОДАВАНЕ 0 ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН ЖИВОТ
  ВАЛЕОЛОГИЯ - ПРЕПОДАВАНЕ 0 ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕ
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com