основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
Аверин В. А. Психология на децата и юношите, 1998 г.
Книгата систематизира известните психологически факти от живота на детето от неговото раждане през юношеството, за да идентифицира и демонстрира на читателя механизма на неговото умствено развитие.

Препоръчва се на служителите на предучилищните институции, учителите, социалните работници да създават условия за нормалното психическо развитие на детето и да провеждат психодиагностични и коригиращи мерки.
ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО
МЕНТАЛНО РАЗВИТИЕ НА БЕБЕТО
ПРИЛОЖЕНИЯ
Емоционално развитие на детето
МЕНТАЛНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА НА МЛАДИТЕ УЧИЛИЩНИ ВЪЗРАСТ
Психическо развитие на тийнейджър

Книги и учебници по дисциплината Възрастна психология:

 1. телевизия Дуткиевич. Детска психология - 2012г
 2. А. С. Фомиченко. Причините за агресията в детството - 2010г
 3. AN Яшкова, Н.Ф. Sukharev. Възрастова психология - 2009г
 4. Учебни помагала. Психология на развитието и психология на развитието - 2006 г.
 5. Урунтаева Г.А .. Детска психология - 2006г
 6. Венгер А.Л. (Eds.). Психологически лексикон - 2005
 7. Л. С. Виготски. Психология на човешкото развитие - 2005
 8. Боулби Джон. Създаване и разрушаване на емоционални връзки - 2004г
 9. IV Чорапи. Психология на развитието и психология на развитието - 2003 г.
 10. Ед. VE Парченца. Възрастова психология - 2003г
 11. Ермолаева М. В. Психология на развитието: Наръчник за студенти задочно и дистанционно обучение - 2003 г.
 12. Кураев Г. А., Пожарска Е. Н. Възрастова психология - 2002 г.
 13. Хухлаева О. В. Психология на развитието: младост, зрялост, старост - 2002г
 14. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинска, З.В. Ogorodnіychuk. Викова и педагогическа психология - 2001г
 15. Кулагина И.Ю., Колюцки В.Н .. Възрастова психология: Пълният жизнен цикъл на човешкото развитие - 2001г
 16. Мухина В. С. Възрастова психология: феноменология на развитието, детството, юношеството - 1999г
 17. Кулагина I, Ю .. Възрастова психология (Развитие на дете от раждането до 17 години) - 1999г
 18. Абрамова Г. С .. Възрастова психология - 1999г
 19. Абдурахманов Р. А. Онтогенеза на психичните процеси и човешката личност - 1999г
 20. Р. П. Ефимкина. Детска психология - 1995г
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com