основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
Дусказиева Ж. Г. Полови особености на тревожността на често болни деца в предучилищна възраст и възможността за нейното коригиране, 2009 г.
Резюме на дисертация за степен на кандидат-психолог. Специалност: 19.00.04 - медицинска психология.

Надзорник - доктор по психология, проф. Залевски Генрих Владиславович.

Работата е извършена в катедрата по детска психология ГОУ ВПО Красноярски държавен педагогически университет име VP Astafieva "
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА

Книги и учебници по въпросите на джендър психологията:

 1. Диплома. Различията между половете в модната психология - 2010 г.
 2. Ед. И. С. Клецина. Полова психология. - 2009 година
 3. Екип от автори. Пол за манекени -2 - 2009 г.
 4. Г. П. Циганкова. Психология на джендър образованието във Висшия колеж - 2009г
 5. Резюме на дисертация за степен на кандидат-психолог. Гендерни стереотипи в младежките средства за масова информация - 2008 г.
 6. Екип от автори. Пол за „KETTLES” - 2006
 7. Буличев И. И. относно съдържанието на ключови понятия от джендър изследвания - 2005 г.
 8. Редактиран от S.R. Kasymova. Пол: традиции и съвременност. Комплект от статии за джендър изследвания - 2005 г.
 9. И. Г. Малкин-Пъх. Джендър терапия. Наръчник на практическия психолог - 2003г
 10. Михайлова Е.Л .. „Аз съм вкъщи сама“, или Василиса Шпиндел - 2003
 11. Шон Бърн. Психология на пола - 2002 г.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com