основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
IV Syromyatnikov. Организация на психологическа работа във военно поделение в мирно време, 2011 г.
Учебното ръководство разглежда въпроси, свързани с организацията на психологическата работа във военно поделение в мирно време в най-важните му области. Въз основа на анализа на ръководните документи и резултатите от военно-психологическите изследвания научно-теоретичните и организационно-методологическите основи на психологическата работа в части от въоръжените сили на Руската федерация са представени в обобщен вид. Наръчникът разкрива организацията на взаимодействието на психолога с длъжностните лица, за да се осигури психологическа подкрепа на различни аспекти от жизненоважните дейности на военните, технологията за изпълнение на основните направления и задачи на психологическата работа.
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА РАБОТА В АРМИТИРАНИТЕ СИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА РАБОТА В ВОЕННАТА ЧАСТ
ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА ВОЕННИТЕ ЕДИНИЦИ И ЕДИНИЦИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПСИХОЛОГА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ НА ВОЕННИТЕ СЛУЖБИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ДЕЙСТВИЕТО НА БИТВАТА (ВОЕННА СЛУЖБА), СИГУРНОСТ И ВЪТРЕШНИ УСЛУГИ

Книги и учебници по темата Военна психология и педагогика:

 1. Величко С. В. Потенциал за адаптация на военнослужещите в психологическата подготовка за гражданския живот - Авто година
 2. Чит лист. Програмни въпроси по дисциплината „Военна психология“, специалност „Психология“ - 2012г
 3. Лекция. Психологическа корекция - 2012г
 4. Резюме. Етика на живота и семейния живот на офицера - 2012 г.
 5. И. Ю. Лепешински, В. В. Глебов, В. Б. Листков, В. Ф. Терехов. Основи на военната педагогика и психология - 2011г
 6. Курсова работа. Личност и екип. Взаимодействието на индивида и колектива в условията на военна служба - 2011г
 7. Резюме. Психологическа реабилитация на военнослужещи - 2011г
 8. Курсова работа. Психологически аспекти на патриотичното възпитание на младежта (в системата на задължителната подготовка на гражданите за военна служба) - 2011 г.
 9. Курсова работа. Социално-психологически отношения във военните колективи - 2011г
 10. Губин В. А., Загорюев А. Л. Фокус на младежта върху военнопрофесионалните дейности - 2011 г.
 11. Курсова работа. Психологически характеристики на личността на женския военен персонал - 2010 г.
 12. Зуев Ю. Ф. Военна педагогика - 2010г
 13. Резюме. Тероризмът в Русия - 2010 г.
 14. Резюме. Организацията на образователната работа в училището на В.А. Сухомлински - 2010г
 15. Курсова работа. Влиянието на правната основа на службата върху междуличностните отношения на военния персонал - 2010 г.
 16. Диплома. Психологическа помощ за млади войници със заседнала характерологична акцентуация с помощта на групова клиентска психотерапия - 2010 г.
 17. Резюме. Предотвратяване на разпространението на наркотици във военните части - 2010 г.
 18. Кислицина А. С .. Характеристики на личния адаптационен потенциал на военнослужещите при наборна военна служба - 2010 г.
 19. , Диагностика на състоянието на военната дисциплина в поделението - 2010г
 20. Корчемный П. А. Военна психология: методология, теория, практика - 2010
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com