Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

ИМУНО АНАЛИЗ НА СЕРУМИ НА ПАЦИЕНТИ С ИНТЕСТИНАЛЕН РАК И ЗДРАВИ ПАЦИЕНТИ НА ГЛИЦИКЛИ

Бутвиловская В. И. 1, Поплетаева С. Б.1, Зубцова Й.И.1, Зубцов Д.1,

Шилова Н. В. 2, Бовин Н. В. 2, Рубин А.Ю.

1 Институт по молекулярна биология на името на В. А. Енгелхард от Руската академия на науките;

2Институт по биоорганична химия на име М.М.Шемякин и Ю.А. Овчинников РАН, Москва

Цел на изследването: Създаване на биологичен микрочип (биочип), с обездвижени онко-асоциирани захариди за диагностициране на чревния рак. Да се ​​разработи процедура за имуноанализ за откриване на нивото на антитела (IgG, IgA, IgM) към захариди в човешкия серум. Определете нормални стойности за антитела към тези захариди в групата на здрави донори. Да се ​​идентифицират разликите в нивата на имуноглобулини към онко-асоциираните захариди между групи здрави донори и пациенти с рак.

Материал и методи: Според технологията, разработена в IMB RAS, е произведена серия от биочипове, чиито елементи от гел съдържат имобилизирани захариди, свързани с рак на червата (P1, Tn, LeY, TF, SiaTn, SiaLeA, Mb4Gn). Общото ниво на имуноглобулини (IgG, IgA, IgM) в кръвния серум (100 здрави донори и 30 пациенти с чревен рак) за горните захариди се определя чрез имуноанализ с регистрация на флуоресцентен сигнал в биочипове.
Регистрацията и изчисляването на интензивността на флуоресцентния сигнал от всяка клетка се извършва с помощта на флуоресцентен анализатор на биочип (IMB RAS). В групата на пациенти с рак на червата, концентрациите на CEA и CA 19-9 туморни маркери също са измерени чрез ELISA, използвайки комплекти CanAg-Fujirebio.

Резултати: Определена е нормата на съдържанието на имуноглобулини в серума на здрави донори за всеки онко-асоцииран захарид. Показано е, че за серума на пациенти с чревен рак се наблюдава излишък на нивото на концентрация на антитела над нормата за поне един онко-асоцииран захарид при 21 от 30 случая. В същите проби от кръвен серум концентрациите на СА 19-9 и СЕА са измерени чрез ELISA и е показано, че 30 онкологични серуми само в 5 случая има излишък от концентрации на CEA или СА 19-9 в сравнение с нормата.

Изводи: Определянето на нивото на имуноглобулини към онко-асоциираните захариди във формата на биочип може да се препоръча за допълнителна диагностика на рак на червата във връзка с определяне на концентрацията на CEA и СА 19-9 в серума на пациента.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

ИМУНО АНАЛИЗ НА СЕРУМИ НА ПАЦИЕНТИ С ИНТЕСТИНАЛЕН РАК И ЗДРАВИ ПАЦИЕНТИ НА ГЛИЦИКЛИ

 1. Неутропения, сепсис и тромбоцитопения при пациенти с рак
  [1]. Колко често са неутропения и сепсис? Сепсисът е най-честата причина за смърт при хора с рак, която надвишава всички останали комбинирани причини. Вторичната неутропения, поради самия туморен процес или миелосупресивния ефект от химиотерапията, е предразполагащ фактор за появата на сепсис при котки и кучета. Собствениците се опитват да осигурят на болните
 2. Управление на пациентите
  Цел на лечението: постигане на дългосрочна ремисия, подобряване на качеството на живот на пациента. Задачи: • облекчаване на болката; • нормализиране на изпражненията; • подобряване на благосъстоянието, подобряване на качеството на живот. Организация на лечението По правило лечението се провежда амбулаторно. Хоспитализацията спомага за задълбочаване на невротизацията, хипохондричната фиксация на усещанията.
 3. Управление на пациентите
  Цел на лечението: предотвратяване или обратно развитие на лезии на целевите органи, преждевременна смърт поради мозъчен инсулт, инфаркт на миокарда, поддържане на качеството на живот на пациента. Задачи: • облекчаване на аварийни условия; • създаване на система за мотивация на пациента за изпълнение на лечебни програми (адекватна информация, включване на препоръки в мащаба на пациента);
 4. Управление на пациентите
  Цел на лечението: да се лекува пациентът, като се поддържа максимално засегнатата маса на миокарда, доброто или задоволително качество на живот. Задачи: • премахване на болковия шок, облекчаване на болката; • напълно или частично спиране на кардиогенен шок; • напълно или частично спиране на остра сърдечна недостатъчност; • провеждат превантивна терапия за аритмии;
 5. Обучение на пациентите
  Важна задача за пациента и неговите родители е да наблюдават редовното освобождаване на червата и пикочния мехур на детето. Трябва да се провежда и образователна и разяснителна работа с родителите, като се обръща внимание на необходимостта от превантивни курсове на лечение, възможна неблагоприятна прогноза на заболяването при наличие на рискови фактори за прогресия и симптоми, които могат да бъдат
 6. Управление на пациентите
  Цел на лечението: ликвидиране на дисбиоза. Задачи: • елиминиране на патогенната микрофлора; • възстановяване на чревната еубиоза; • Подобряване на чревното храносмилане, абсорбция, нормална подвижност. Информация за пациента и неговото семейство. Съвети за пациента и неговото семейство: • Дисбактериозата е лечима. Следвайте препоръките на лекаря. Ако появата на дисбиоза е "виновен" за всеки
 7. Управление на пациентите
  Цел на лечението: забавяне на прогресирането на хронична бъбречна недостатъчност със задоволително качество на живот на пациента. Задачи: • елиминиране на фактори, допринасящи за поражението на запазените непокътнати нефрони: забранено е приемането на нефротоксични лекарства, инфекциите и интоксикацията са сведени до минимум; • намаляване на азотемията поради оптимизиране на диетата; • контрол на бъбречната хипертония; • корекция
 8. Управление на пациентите
  Следното подлежи на задължително лечение: • първата по рода си пароксизма на всяка аритмия; • аритмия с риск от трансформация във камерна фибрилация (камерна пароксизмална тахикардия, камерна алоритмия, ранни камерни екстрасистоли от тип R до T, чести камерни екстрасистоли); • аритмии, комбинирани със сърдечна недостатъчност (причиняващи сърдечна недостатъчност и
 9. Управление на пациентите
  Цел на лечението: ефективен контрол върху хода на заболяването, задоволително или добро качество на живота на пациента, предотвратяване на облигационни усложнения. Задачи: • облекчаване на астматични пристъпи или техни еквиваленти; • предотвратяване на обострянията чрез потискане на алергичното възпаление на бронхите, осигуряване на добрата им проходимост; • минимизиране на страничните ефекти на лекарствата,
 10. Управление на пациентите
  Организация на лечението Показания за спешна хоспитализация в кардиологичното отделение. Жизнено опасни аритмии. Остра сърдечна недостатъчност. Показания за планирана хоспитализация в кардиологичното или терапевтичното отделение. Прогресия на сърдечна недостатъчност. Спешни състояния и тяхното облекчаване на предхоспиталния стадий. Кардиогенен белодробен оток, животозастрашаващ
 11. Управление на пациентите
  Цел на лечението: създаване на стабилна клинична и хематологична ремисия при липса на явления на хемолиза. Задачи: • спрете процеса на хемолиза с помощта на лекарства. Ако е необходимо - спленектомия; • възстановяване на нормалното кръвообразуване, нормални показатели за червена кръв; • разработване и прилагане на схеми за поддържаща грижа за предотвратяване
 12. Управление на пациентите
  Цел на лечението: лечение на пациент с остър пиелонефрит, постигане на стабилна клинична и лабораторна ремисия при хроничен пиелонефрит. Задачи: - облекчаване на фазата на активното възпаление; - комплексна терапия във фазата на латентно възпаление; - рехабилитационна терапия. Организация на лечението. Стационарното лечение е показано при остър пиелонефрит и обостряне на хроничен пиелонефрит с
 13. Лечение на пациенти с AF и HCMP
  Високо ефективен 1. Препоръчително перорално приложение на антикоагуланти (INR 2.0-3.0) при пациенти с HCM, които са развили AF. Ефективно 1. Антиаритмичните лекарства могат да се използват за предотвратяване на рецидиви на ПМ при пациенти с HCMP. За предпочитане е да се използва дизопирамид в комбинация с блокер на р-адренергичен рецептор или недихидропиридин блокатор на калциевите канали, или
 14. Връзка между фармацевтичния работник и пациента
  Член 2.1. Фармацевтичният работник трябва да уважава честта и достойнството на пациента. Фармацевтичният работник трябва: - да овладее основите на психотерапевтичната интервенция за подобряване на взаимното разбиране между него и пациента; - следете вашата реч, жестове и изражение на лицето; произнесете думите, адресирани до пациента, артикулиращи и достатъчно силни; да има пациент с външния му вид;
 15. Управление на пациентите
  Цел на лечението: запазване на работоспособността, физическата и социалната активност с задоволително качество на живот. Задачи: • облекчаване на обострянето (синовит, болка и др.) С помощта на комплексно лечение; • възстановяване на нарушена функция на ставите (адекватен режим на физическа активност, цялостна рехабилитационна терапия); • по-бавна прогресия
 16. Управление на пациентите
  Цел на лечението: компенсация за заместване на липсващата връзка на плазмената хемостаза и осигуряване на това не само оцеляване, но и задоволително качество на живот на пациента. Задачи: • облекчаване на хеморагичния синдром; • създаване с помощта на трансфузионна терапия на адекватно (достатъчно за отсъствие на спонтанен кръвоизлив) ниво на фактор на дефицит; • осигуряване
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com