Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
Доклад. История на медицината, 1996г
Сиркин А. М. - „Владимир Никитич Виноградов на лекция и на кръг“, Исторически бюлетин на Московската медицинска академия „И. М. Сеченов“, том 4, Москва. Въведение. Научна и практическа работа на Владимир Никитич Виноградов. Педагогическа дейност на Владимир Никитич Виноградов. Заключение.

Книги и учебници по темата История на медицината:

 1. Резюме. История на медицината - 2012г
 2. Резюме. Историята на хематологията - 2012г
 3. Резюме. Немски лекар и бактериолог Хайнрих Робърт Кох - 2012г
 4. Резюме. Матвей Якович Мудров - големият руски учен - 2011г
 5. Резюме. Интересни открития в медицината - 2011г
 6. Железникова Л.И., Колядо В.Б. Kolyado E.V., изслушване E.Yu .. История на медицината - 2010
 7. Резюме. Медицина на народите в Америка преди и след Конкиста - 2010 г.
 8. Курсова работа. Андрей Весалий в историята на анатомията и медицината - 2010 г.
 9. Refepat. Историята на развитието на акушерството - 2010г
 10. М. Б. Мирски. История на медицината и хирургията - 2010
 11. Лекции. Историята на фармацията: курс от лекции и сборник с практически задачи - 2009 г.
 12. Методически указания. История на медицината - 2009г
 13. IM Razdorskaya, S.P. Schavelov. Есета за историята на фармацията издаване Едно раждане на лечител и неговата аптека: древни цивилизации - 2006
 14. Созинов А. С., Гурилева М. Е., Поспелова Е. Ю .. История на медицината: Методически препоръки за практически упражнения - 2005 г.
 15. Курсова работа. Курсова работа - 2004 г.
 16. С. М. Марчукова. Медицина в огледалото на историята - 2003
 17. Каримов U.I., Khurshut E.U. (съч.) Абу Али ибн Сина. Канон на медицинската наука. Избрани секции - 1993г
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com