Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Остър коронарен синдром без повишаване на ST сегмента

395. ЗА ДИАГНОСТИКАТА НА IHD МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА

1) радионуклидна вентрикулогафия81

2) перфузионна миокардна сцинтиграфия в условия

физическа активност

3) ЕКГ запис при физическо натоварване,

трансезофагеална крачка

4) Холтер мониторинг на ЕКГ

5) всичко по-горе396. КЪМ ЗНАКИТЕ НА АТЕРОСКЛЕРОТИКАТА НА "ПРОМЯНА"

ИГРАТИТЕ НЕ ПРИЛАГАТ

1) изтъняване на влакнестата „гума“

2) голямо липидно ядро

3) повишено съдържание на макрофаги

4) голям брой гладки мускулни клетки

5) ерозия на повърхността на плаката397. ВЪЗСТАНОВЯВАЩО НАРУШЕНИЕ НА ФУНКЦИИ ЗА ДОГОВОРНОСТ

МИОКАРДИУМ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ АКУТЕН КРАТКИ СРОК

КООРОНАРНИ КРЪВНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

1) исхемия

2) щети

3) некроза

4) зашеметяващ

5) хибернация398. ДЪЛГО, НО ПОТЕНЦИАЛНО ВЪЗМОЖНО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МИОКАРДИЧНАТА ФУНКЦИЯ КАТО РЕЗУЛТАТ

ХРОННИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ КОРОНАРНИ

КРЪВНИ ДОСТАВКИ

1) исхемия

2) щети

3) некроза

4) зашеметяващ

5) хибернация399. Необратимо нарушение на миокардната функция при

КОРОНАРНО НАРУШЕНИЕ

КРЪВНИ ДОСТАВКИ

1) исхемия

2) щети

3) некроза

4) зашеметяващ

5) хибернация400. Към нестабилна стенокардия по класификация

КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЗАН

82

1) първоначална ангина пекторис

2) прогресираща ангина

3) стенокардия след инфаркт

4) вариантна ангина

5) всичко по-горе401. ОСНОВНИЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕН ФАКТОР, КОЙТО Е

ЛЪЖИТЕ, ОСНОВАНИ НА РАЗВИТИЕТО НА МИОКАРДИАЛНА ИНФАРКЦИЯ

1) спазъм на коронарната артерия

2) тромбоза на коронарната артерия

3) запушване на атеросклеротична коронарна артерия

паметна плоча

4) атеросклеротична стеноза на коронарната артерия

5) рязко увеличение на миокардната нужда от кислород402. НАЙ-НАЙ-ЕФЕКТИВНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ притежават

Способност да блокира окончателния етап

АКТИВАЦИЯ НА ТРОМБОЦИТИТЕ. СВЪРЗАНИ С ТЯХ

1) хепарин

2) фраксипарин

3) тиклопидин

4) аспирин

5) блокери на гликопротеиновите рецептори IIb / IIIa403. Показания за хоспитализация при ангина

IS

1) Принцметална ангина

2) първоначална ангина пекторис

3) бързо прогресираща ангина

4) честа ангина на покой и напрежение

5) всичко по-горе404. НАЙ-ХАРАКТЕРИСТИЧЕН ЕКГ ЕТИГАРТ

Прогресивна ангина пекторис

1) хоризонтална депресия ST

2) ST депресия издути нагоре и асиметрични

зъб Т

3) ST покачване

4) дълбоки Q вълни

5) QS зъбни колела405. Нестабилна ангина пекторис се развива

ПОРАДИ83

1. КОРОНАЛНА АРТЕРИЯ ТРОМБОЗА 2. КОРОНАЛНА СПАСМА

АРТЕРИЯ 3. Остра стеноза на коронарните артерии 4.

KORONARIITA. TRUE

1) само 1,2,4

2) само 2.3

3) само 1.4

4) само 3

5) всичко по-горе406. КОГА ЛЕЧЕНЕ ХЕПАРИН ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ

ИЗПИТВАНЕ ПРЕДИ ВСЕКО ДОЗИРАНЕ НА ДРУГА.

ИЗПИТВАНЕТО НА ОПТИМАЛНИЯ КОНТРОЛ Е

1) ниво на протромбина

2) ниво на фибриноген

3) време за коагулация на кръвта

4) брой на тромбоцитите

5) APTTV407. НАЙ-ГОЛЕМАТА СТОЙНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСК

РАЗВИТИЕ НА МИОКАРДИАЛНАТА ИНФАРКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТА С

ВАККУЛАРНОТО НАПРЕЖДЕНИЕ ИМА

1) степента на оклузия на коронарната артерия

атеросклеротична плака

2) броя на засегнатите коронарни артерии

3) възраст

4) намалена поносимост към упражнения

5) "уязвимия" характер на атеросклеротичната плака408. ВЪТРЕШЕН НАЧИН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БЕТА-БЛОКЕРИ В

ИНЦИАЛНА ТЕРАПИЯ НА ОСТРИЯ КОРОНАЛЕН СИНДРОМ

за предпочитане

1) при мъжете

2) при пациенти над 60 години

3) при пациенти на възраст под 60 години

4) при пациенти с висок риск от развитие на нежелани реакции

събития

5) при пациенти с исхемия на долната стена на лявата камера409. БЕТА БЛОКЕРИ НА КРАТКО ДЕЙСТВИЕ В НАЧАЛОТО

ТЕРАПИИ НА ОСТРИЯ КОРОНАЛЕН СИНДРОМ

ИЗБЕРЕТЕ

1) при пациенти над 60 години

2) при пациенти на възраст под 60 години

3) при наличие на съпътстващи заболявания, напр.

белодробна патология или дисфункция на лявата камера

84

4) при пациенти с висок риск от развитие на нежелани реакции

събития

5) при пациенти с исхемия на долната стена на лявата камера410.
В ПЪТНАТА ТЕРАПИЯ НА ОСТРИЯ КОРОНАР

СИНДРОМЪТ НЕ ТРЯБВА ДА НАЗНАЧА БЕТА БЛОКЕРИ

1) пациенти над 60 години

2) мъже

3) пациенти с тежки предсърдни нарушения

камерна проводимост без работа

изкуствен пейсмейкър

4) пациенти с висок риск от развитие на нежелани реакции

събития

5) пациенти с исхемия на долната стена на лявата камера411. В НАЧАЛНАТА ТЕРАПИЯ НА ОСТРИЯ КОРОНАР

СИНДРОМЪТ НЕ ТРЯБВА ДА НАЗНАЧА БЕТА БЛОКЕРИ

1) пациенти над 60 години

2) мъже

3) пациенти с тежка остра дисфункция на ляво

камера с признаци на сърдечна недостатъчност

4) пациенти с висок риск от развитие на нежелани реакции

събития

5) пациенти с исхемия на долната стена на лявата камера412. В ПЪРВИЧНАТА ТЕРАПИЯ НА ОСТРИЯ КОРОНАР

СИНДРОМЪТ НЕ ТРЯБВА ДА НАЗНАЧА БЕТА БЛОКЕРИ

1) пациенти над 60 години

2) мъже

3) анамнеза за тежка бронхиална астма

4) пациенти с висок риск от развитие на нежелани реакции

събития

5) пациенти с исхемия на долната стена на лявата камера413. УПОТРЕБА НА НИТРАТИ, ИНТЕРВЕНОСНО НА AT

Нестабилна ангина пекторис

1) при всички пациенти

2) при пациенти с исхемия на предната стена на лявата камера

3) при пациенти с исхемия на долната стена на лявата камера

4) при пациенти с персистиращи епизоди на исхемия

миокард (и / или "коронарна" болка)

5) с нестабилна ангина пекторис

нитрат непрактично85

414. ПРИЛОЖЕНИЕ НА НИФЕДИПИН В НЕСТАБИЛНА

Ангина пекторис

1) не предотвратява развитието на остър миокарден инфаркт и не намалява

смъртност

2) не е оправдано без съпътстваща терапия с b-блокери

3) късодействащите могат да бъдат свързани с увеличение

смъртност

4) противопоказан при пациенти със значителни нарушения

контрактилна функция на лявата камера

5) всичко по-горе е вярно415. ТРОМБОЛИТНА ТЕРАПИЯ ЗА БОЛНИЦИ С АКС БЕЗ

СТАБИЛНИ ЛИФТИ НА СЕ СЕМЕНТ

1) препоръчва се на всички пациенти

2) препоръчва се при пациенти с исхемия на предната стена

лява камера

3) препоръчва се при пациенти с исхемия на долната лява стена

камерна

4) не се препоръчва

5) се извършва строго според показанията416. КОРОНАЛОГРАФИЯ НА ПАЦИЕНТА С АКС БЕЗ ПЕРСИСТЕНТ

LIFT SEGMENT ST

1) препоръчва се на всички пациенти

2) препоръчва се при пациенти с исхемия на предната стена

лява камера

3) препоръчва се при пациенти с исхемия на долната лява стена

камерна

4) препоръчително, само ако всички условия за

инвазивни коронарни интервенции

артерии

5) се извършва строго според показанията

417. В СЪСТОЯНИЕТО НА ХАРАКТЕРИСТИЧНА КЛИНИЧНА СНИМКА

ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ДИАГНОЗА НА ГОЛЯМО ФОКАЛНО

МИОКАРДИАЛНА ИНФАРКЦИЯ

1) регистрация на патологична Q вълна с

Повдигане на сегмент ST

2) желателно е да се определи активността на ензимите

серумна динамика

3) задължително се провежда ECHO-KG, радионуклид

вентрикулография или коронарогафия

4) няма правилен отговор

5) всички отговори са верни

86

418. В СЪСТОЯНИЕТО НА ХАРАКТЕРИСТИЧНА КЛИНИЧНА СНИМКА

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДИАГНОСТАТА НА КРАТКА ФОКАЛНА

МИОКАРДИАЛНА ИНФАРКЦИЯ

1) регистрацията на промените в ЕКГ в динамиката е достатъчна

2) задължително определят активността на ензимите

3) задължително се провежда ECHO-KG, радионуклид

вентрикулография или коронарогафия

4) няма правилен отговор

5) поправете А и В
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Остър коронарен синдром без повишаване на ST сегмента

 1. Остър коронарен синдром без повишаване на ST сегмента
  395- 5 396- 4 397- 4 398- 5 399- 3 400- 5 401- 2 402- 5 403- 5 404- 1 405- 2 406- 5 407- 5 408- 4 409- 3 410- 3 411- 3 412-3 413-4 414-5415-4 416-4 417-2 418-
 2. 2.4. АКУТЕН КООРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ST СЕГМЕНТЕН ЛИФТ (ACS BP ST)
  Ако в следващите 48 часа пациентът е претърпял продължителна (повече от 15 минути) атака на болка, което прави развитието на ACS подозрителен, се посочва спешна хоспитализация, за предпочитане в ICU.Ако първата или прогресиращата стенокардия се диагностицира в следващите 48 часа, се посочва хоспитализация в кардиологичното отделение. Тактика на управление: • Аспирин (Таблица 0,5 g) при 0,025-0,5 g
 3. ОСТРЪЧЕН КОРОНАЛЕН СИНДРОМ БЕЗ УСТОЙЧИВО СЕГМЕНТИРАНЕ НА СТЕГЕНТАЦИЯ
  ОСТРЪЧЕН КОРОНАЛЕН СИНДРОМ БЕЗ УСТОЙЧИВО СЕГМЕНТНО УДОВЛЕНИЕ
 4. Остър коронарен синдром с повишаване на ST сегмента
  Остър коронарен синдром с елевация на сегмента
 5. Клиничен протокол за предоставяне на медицинска помощ на пациенти с остър коронарен синдром без повишаване на ST сегмента (MI без Q вълна и нестабилна стенокардия)
  Позиция към ICD-10: 120-122. Признаци и критерии за диагностициране на заболяването Острият коронарен синдром е група от симптоми и признаци, които позволяват да се подозира остър инфаркт на миокарда или нестабилна стенокардия. Терминът "остър коронарен синдром" се използва при първия контакт с пациенти като предварителна диагноза. Остър коронарен синдром с трайно повдигане на ST сегмента на ЕКГ и без
 6. Тактика на перкутанна коронарна интервенция при остър коронарен синдром без повишаване на ST сегмента
  Наскоро публикувани прегледи показват, че перкутанните коронарни интервенции се извършват при по-малко от 50% от пациентите с остър коронарен синдром без елевация на ST (GRACE (Глобален регистър на острите коронарни събития), CRUSADE (изпитване на устройство за коронарна реваскуларизация с ултразвукова ангиопластика)). Привърженици на лекарственото лечение за пациенти с нестабилна ангина и миокарден инфаркт без повишаване на ST сегмента
 7. Перкутанни коронарни интервенции при остър коронарен синдром без повишаване на ST сегмента
  Перкутанни коронарни интервенции при остър коронарен синдром без повишаване на сегмента
 8. Определяне на риска от бърза прогресия на заболяването при остър коронарен синдром без повишаване на ST сегмента
  Значението на разделянето на пациенти с нестабилна стенокардия и инфаркт на миокарда без повишаване на ST сегмента на групи с висок и нисък риск за усложнения е оправдано от факта, че ясното предимство на извършването на ранна коронарна ангиография и, ако е необходимо, перкутанната коронарна интервенция се определя само при пациенти с висок риск от усложнения. В препоръките на Европейската кардиология
 9. Коронарографска морфология на атеросклеротични лезии при остър коронарен синдром без повишаване на ST сегмента
  Развитието на остър коронарен синдром е пряко свързано със сложния „растеж на атеросклеротична плака, който е придружен от образуването на кръвни съсиреци с различни размери и локализация по отношение на структурата на плаката. Морфологичният състав на стабилни атеросклеротични плаки може да варира в съотношението на структурите, които допринасят за неговата стабилизация или дестабилизация. С достатъчно
 10. Остър коронарен синдром
  Инфарктът на миокарда е спешно клинично състояние, причинено от некроза на част от сърдечния мускул в резултат на нарушение на кръвоснабдяването му. Острият коронарен синдром е колективно понятие, което включва състояния, причинени от остра прогресираща миокардна исхемия: ¦ нестабилна стенокардия; ¦ инфаркт на миокарда без повишаване на ST сегмента, диференциална диагноза между тези две състояния
 11. Остър коронарен синдром
  Както вече споменахме, острият коронарен синдром (ACS) комбинира няколко варианта на проявата на коронарна болест на сърцето: нестабилна стенокардия (ситуация, при която на ЕКГ няма повишаване на ST сегмента и няма маркери на некроза на миокарда) и остър инфаркт на миокарда с Q вълна или без Q вълна (има покачване на ЕКГ) ST сегментът и маркерите на миокардната некроза са налице). Това се прави единствено за практически цели, тъй като
 12. Остър коронарен синдром
  Патофизиологията на коронарната болест на сърцето протича с периоди на стабилно протичане и обостряния. Нестабилната стенокардия, инфарктът на миокарда са остри форми на коронарна болест на сърцето и са последствия от същия патофизиологичен процес - разкъсване или ерозия на атеросклеротична плака в комбинация с присъединяваща се тромбоза и емболизация на дистално разположени участъци на коронарното легло. В момента тези
 13. АКУТЕН КОРОНАЛЕН СИНДРОМ
  ОСТРЪЧЕН КОРОНАР
 14. Клиничен протокол за предоставяне на медицинска помощ на пациенти с остър коронарен синдром с елевация на ST сегмент (MI с Q вълна)
  Заглавие на ICD-10: I21-I22 Симптоми и критерии за диагностициране на заболяването Острият коронарен синдром с персистиращо повишаване на ST в повечето случаи предхожда остър инфаркт на миокарда с Q вълна. Трябва да се имат предвид клиничните диагностични критерии: - продължителна (повече от 20 минути) ангинална болка в покой; - наличието на типични
 15. Интервенционално лечение на остър коронарен синдром с повишаване на ST сегмента
  Интервенционално лечение на остър коронарен синдром с повишаване на сегмента
 16. Технически характеристики и подбор на необходимите инструменти за ангиопластика при наличие на свит проксимален сегмент в коронарната артерия
  За успешна ангиопластика в артерия с проксимална тортуозност е необходимо да се изберат всички елементи на системата за ангиопластика в съответствие с анатомичните особености на артерията. На първо място е необходимо да се избере и адекватно да се инсталира водещ катетър в устието на коронарната артерия. Основната характеристика на водещия катетър е стабилната фиксация на върха
 17. Остър миокарден инфаркт без Q вълна
  Този термин съответства на понятието „малък огнищен MI“ и предполага АКС, завършил с образуването на лезия (некроза) на миокарда, но все още не достатъчно голям (в дълбочина), който да доведе до образуването на патологични q зъби на ЕКГ. Неточността на тази кореспонденция се крие във факта, че поради липсата на патологични зъби не може да се говори за леко разпределение
 18. Синдром на остра травма на белия дроб и синдром на остър респираторен дистрес
  Острото увреждане на белите дробове (ARF) и острият респираторен дистрес синдром (ARDS) са неспецифични увреждания на белодробния паренхим от полиетиологичен характер и се характеризират с: • остро начало; • прогресираща артериална хипоксемия; • двустранна инфилтрация на белодробни полета на рентгенограмата на гръдния кош; • ???? прогресивен спад
 19. Синдром на остър респираторен дистрес. Астматичен статус. Синдром на Менделсон
  1. Пациент С., 65-годишен, страда от бронхиална астма (хормонално зависима) от 15 години. Последната атака на задушаване продължава на втория ден. Обадих се на линейка два пъти. Тя беше приета в отделението за интензивно лечение в астматично състояние (етап II). Назовете диагностичните критерии за състоянието на етап II, определете последователността на ИТ. 2. Пациент К., на 40 години, е приет в хирургичната клиника
 20. Остър нефритен синдром при деца
  Код на протокола: 11-117g Профил: педиатричен Етап: болница Предназначение на етап: 1. отстраняване от остро състояние; 2. елиминиране на азотемия; 3. олигурии; 4. оток; 5. спазми; 6. нормализиране на кръвното налягане; 7. намаляване / изчезване на протеинурия, хематурия; 8. проверка на диагнозата. Продължителност на лечението (дни): 18 ICD кодове: N00 Остър нефритен синдром N00.0 Остър
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com