Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Нормален ЕКГ

103. Q СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕКГ НА ЗДРАВЕН ЧОВЕК ОТРАЖДА

1) предсърдна септална стимулация

2) възбуждане на основата на дясната камера

3) възбуждане на лявата половина на интервентрикуларната

прегради

4) време на активиране на лявата камера

5) електрична камерна систола104. СЕВЕРЕН ЕКГ Q ЗЪБИ НЕ СА

ПАТОЛОГИЯ В ЛИДОВЕ

1) V1-V2

2) V3

3) V4-V6

4) aVR

5) aVF105. НА НОРМАЛЕН ЕКГ ЗЕМЕТ Q ВСЕКИ МАЛКИ

АМПЛИТУДИТЕ СА ПАТОЛОГИЯ В ЛИДОВЕ

1) V1, V2

2) V4-V6

3) aVR, I, II, III

4) aVR

5) aVL106. ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА СЪРЦЕВАТА НАГОРЕ НАПРЕД

ЕКГ:

1) отклонението на електрическата ос вляво

2) отклонението на електрическата ос вдясно

3) блокада на левия преден клон

4) блокада на левия заден клон

5) електрическа ос тип QI-QII-QIII107. НЕ СИНУСЕН РИТЪМ НА ЕКГ НЕ Е ВЪЗМОЖЕН

КОГА

1) наличието на P вълни пред всяка камера

комплекс

2) положителни Р в I и II отводи

3) отсъствието на P вълни

4) отрицателен P в задание aVR

5) ако интервалът PQ е постоянен108.
СЕГМЕНТ ЗА СИЛА НА СИЛАТА РЕФЛЕКТ23

1) провеждане на импулс от дясното предсърдие към

вентрикули

2) провеждане на интервентрикуларен импулс

стена

3) камерна реполяризация

4) верният отговор е 1 и 2

5) нищо от горното109. AV СВЪРЗВАНЕ

1) осъществява забавянето на импулса от

камерна предсърдия

2) е центърът на автоматизма от 2-ри ред

3) е центърът на автоматизма от 3-ти ред

4) правилно 1 и 2

5) няма правилен отговор110. QT INTERVAL ВКЛЮЧВА

1) QRS комплекс

2) ST сегмент

3) T вълна

4) правилно 1 и 2

5) правилно 1, 2, 3111. НАЙ-ГОЛЯМАТА АВТОМАТИЧНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВР

НОРМЕ ПОСЕССИ

1) Синусов възел

2) Атрио-камерна връзка

3) Пакетът от Него

4) Purkinje влакна

5) Миокард
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Нормален ЕКГ

 1. Нормална екг
  Зъбът P Зъбът P отразява процеса на деполяризация на дясното и лявото предсърдие. Обикновено във фронталната равнина средният резултат на предсърдната деполяризация на вектора (вектор P) е разположен почти успоредно на оста II на стандартния олово и се проектира върху положителните части на оста на отворите II, aVF, I и III. Следователно в тези отводи обикновено се записва положителна Р вълна, имаща максимум
 2. Забавяне на предсърдно-камерна проводимост с нормален ЕКГ
  Определяне на нормалния интервал P - R (25 ms); 2) наличието на разцепени Н-потенциали; 3) увеличаване на интервала H - V с нормалната ширина на QRS комплекса. Малко вътрешно предсърдно (P - A) забавяне (45 ms) може да възникне въпреки нормалния интервал P - R, ако интервалите A - Z (50 ms) и Z - V (35 ms) съответстват на долния нормален диапазон. По този начин, получаване на нормален ЕКГ при пациент
 3. ЕКГ ЗА НЕЗАВИСИМО ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКГ АЛГОРИТМИ
  ЕКГ 1 {foto152} ЕКГ 2 {foto153} ЕКГ 3 {foto154} ЕКГ 4 {foto155} ЕКГ 5 {foto156} ЕКГ 6 {foto157} ЕКГ 7 {foto158} ЕКГ 8 {foto159} ЕКГ 9 {foto160} ЕКГ 10 {foto161} ЕКГ 11 {foto162} ЕКГ 12 {foto163} ЕКГ 13 {foto164} ЕКГ 14 {foto165} ЕКГ 15 {foto166} ЕКГ 16 {foto167} ЕКГ 17 {foto168} ЕКГ 18
 4. Сесия 2 Терминално състояние: етапи, клинична диагностика, критерии за оценка на тежестта на състоянието на пациента. Внезапно спиране на сърцето. Кардиопулмонални техники за реанимация. Електрофизиологична основа. Техника за запис на ЕКГ и ЕКГ в 12 извода.
  Цел: Да се ​​учат учениците на диагноза на терминални състояния, методи на кардиопулмонална реанимация. Да се ​​запознае с техника на регистрация на електрокардиограма в 12 задания. Тестови въпроси 1. Какво се разбира под термина „реанимация?“ Признаци на клинична смърт. 2. Какво се нарича терминално състояние? Описание на основните видове. 3. Методи за механична вентилация. 4. Какво се разбира
 5. ЕКГ анализ
  Анализът на всеки ЕКГ трябва да започне с проверка на правилността на неговата техника на регистрация. Първо, необходимо е да се обърне внимание на наличието на различни смущения, които могат да бъдат причинени от индуцирани токове, мускулни тремори, лош контакт на електродите с кожата и други причини. Ако намесата е значителна, ЕКГ трябва да се препрочита. Второ, е необходимо да се тества амплитудата на контролния миливолт,
 6. Анализ на ЕКГ на BP
  В изследването на ЕКГ BP различават времеви, амплитудни и честотни параметри на сигнала. В тази връзка има три подхода за идентифициране на области на забавена деполяризация: време, спектрално и спектрално-часово. В момента най-разпространен е методът за временен анализ на PCA и SPP, тъй като най-високите стойности на чувствителност и специфичност, както и най-високите
 7. ЕКГ
  При предсърдно трептене на ЕКГ, вместо P вълни, ритмичните F вълни се определят с честота обикновено 240-340 в минута (тип I, при липса на антиаритмично лечение). Разликите в FF интервалите не надвишават 20 ms. С типично предсърдно трептене с възбуждане обратно на часовниковата стрелка във II и III отвеждания се записват вълни на "пилообразен зъб" на F-вълна с ясно изразена отрицателна фаза и в олово
 8. Електрокардиография (ЕКГ)
  Методът на регистрация и груба оценка на ЕКГ Електрокардиограмата е запис на електрически вибрации (промени в потенциалната разлика), произтичащи от работата на сърцето. ЕКГ може индиректно да прецени анатомичното местоположение на сърцето и състоянието на миокарда (възбудимост, проводимост, хипертрофия, огнища на некроза и др.). Устройство за електрокардиограф За запис на ЕКГ на линейка
 9. Регистрация на ЕКГ
  Цел: да получите информация за основните функции на работещо сърце. Предпоставка: Регистрацията на ЕКГ се извършва след 10-15 минути почивка, 2 или повече часа след хранене. Техника на регистрация на ЕКГ На пациента се обяснява напредъкът на изследването и се получава съгласие от него за процедурата. Пациентът е положен на дивана с лице нагоре с ръце, протегнати по протежение на торса и с възглавница под главата.
 10. Техника на декодиране на ЕКГ
  Методът за декодиране на ЕКГ се свежда до: 1) оценка на ритъма на сърдечните контракции; 2) преброяване на сърдечната честота; 3) определяне на източника на възбуждане; 4) оценка на функцията на проводимост; 5) определяне на положението на електрическата ос на сърцето; 6) анализ на зъби, комплекси и сегменти. Сърдечен ритъм Сърдечният ритъм е ритмичен, ако интервалите R - R - R
 11. Техника за регистрация на ЕКГ
  За да получите висококачествен ЕКГ запис, трябва да спазвате някои правила за неговата регистрация. Условията за провеждане на ЕКГ електрокардиографско изследване се записват в специално помещение, отдалечено от възможни източници на електрически шум: електрически двигатели, физиотерапевтични и рентгенови стаи, разпределителни електрически табла. Диванът не трябва да е на разстояние от
 12. Бифункционален мониторинг на ЕКГ и кръвно налягане
  Бифункционалният мониторинг на ЕКГ и кръвното налягане е метод, който включва определянето на кръвното налягане през деня със синхронна регистрация на ЕКГ. Бифункционален мониторинг на кръвното налягане и ЕКГ е показан за пациенти: - с IHD и съпътстваща хипертония: за определяне на ефекта на повишеното кръвно налягане върху появата на исхемични промени върху ЕКГ; - с хипертония и сърдечни аритмии, които не могат да бъдат открити с
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com