Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарно-епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

ЕКГ ЗА НЕЗАВИСИМО ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКГ АЛГОРИТМИ

ЕКГ 1

ЕКГ 2

ЕКГ 3

ЕКГ 4

ЕКГ 5

ЕКГ 6

ЕКГ 7

ЕКГ 8

ЕКГ 9

ЕКГ 10

ЕКГ 11

ЕКГ 12

ЕКГ 13

ЕКГ 14

ЕКГ 15

ЕКГ 16

ЕКГ 17

ЕКГ 18

ЕКГ 19

ЕКГ 20

ЕКГ 21

ЕКГ 22

ЕКГ 23

ЕКГ 24

ЕКГ 25

ЕКГ 26

ЕКГ 27

ЕКГ 28

ЕКГ 29

ЕКГ 30

ЕКГ 31

ЕКГ 32

ЕКГ 33

ЕКГ 34

ЕКГ 35

ЕКГ 36

ЕКГ 37

ЕКГ 38

ЕКГ 39

ЕКГ 40

ЕКГ 41

ЕКГ 42

ЕКГ 43

ЕКГ 44

ЕКГ 45

ЕКГ 46

ЕКГ 47

ЕКГ 48

ЕКГ 49

ЕКГ 50

ЕКГ 51

ЕКГ 52

ЕКГ 53

ЕКГ 54

ЕКГ 55

ЕКГ 56

ЕКГ 57

ЕКГ 58

ЕКГ 59

ЕКГ 60

ЕКГ 61

ЕКГ 62

ЕКГ 63

ЕКГ 64

ЕКГ 65

ЕКГ 66

ЕКГ 67

ЕКГ 68

ЕКГ 69

ЕКГ 70

ЕКГ 71

ЕКГ 72ЕКГ 74

ЕКГ 75

ЕКГ 76

ЕКГ 77

ЕКГ 78

ЕКГ 79

ЕКГ 80

ЕКГ 81

ЕКГ 82

ЕКГ 83

ЕКГ 84

ЕКГ 85

ЕКГ 86

ЕКГ 87

ЕКГ 88

ЕКГ 89

ЕКГ 90

ЕКГ 91

ЕКГ 92

ЕКГ 93

ЕКГ 94

ЕКГ 95

ЕКГ 96

ЕКГ
97

ЕКГ 98

ЕКГ 99

ЕКГ 100

ЕКГ 101

ЕКГ 102

ЕКГ 103

ЕКГ 104

ЕКГ 105

ЕКГ 106

ЕКГ 107

ЕКГ 108

ЕКГ 109

ЕКГ 110

ЕКГ 111

ЕКГ 112

ЕКГ 113

ЕКГ 114

ЕКГ 115

ЕКГ 116

ЕКГ 117

ЕКГ 118

ЕКГ 119

ЕКГ 120

ЕКГ 121

ЕКГ 122

ЕКГ 123

ЕКГ 124

ЕКГ 125

ЕКГ 126

ЕКГ 127

ЕКГ 128

ЕКГ 129

ЕКГ 130

ЕКГ 131

ЕКГ 132

ЕКГ 133

ЕКГ 134

ЕКГ 135

ЕКГ 136

ЕКГ 137

ЕКГ 138

ЕКГ 139ЕКГ 141ЕКГ 143

ЕКГ 144

ЕКГ 145

ЕКГ 146

ЕКГ 147

ЕКГ 148

ЕКГ 149

ЕКГ 150

ЕКГ 151

ЕКГ 152

ЕКГ 153

ЕКГ 154

ЕКГ 155

ЕКГ 156

ЕКГ 157

ЕКГ 158

ЕКГ 159

ЕКГ 160

ЕКГ 161

ЕКГ 162ЕКГ 164

ЕКГ 165

ЕКГ 166

ЕКГ 167

ЕКГ 168

ЕКГ 169

ЕКГ 170

ЕКГ 171

ЕКГ 172

ЕКГ 173

ЕКГ 174

ЕКГ 175

ЕКГ 176

ЕКГ 177

ЕКГ 178

ЕКГ 179

ЕКГ 180

ЕКГ 181

ЕКГ 182

ЕКГ 183

ЕКГ 184

ЕКГ 185

ЕКГ 186

ЕКГ 187

ЕКГ 188

<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

ЕКГ ЗА НЕЗАВИСИМО ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКГ АЛГОРИТМИ

 1. Вебер В. Р., Гаевски Ю. Г., Шелехова Л. И. Аритмии. Алгоритми за диагностика и лечение. ЕКГ Атлас, 2008г
  Очертани са основите на електрокардиографската диагностика, диагностицирането на нарушения на сърдечния ритъм, алгоритмите за диагностика и лечение на аритмии. Представен е и общият алгоритъм за декодиране на ЕКГ, атлас от електрокардиограми с тяхната интерпретация. Предназначена е за студенти от медицински университети, стажанти, клинични лица и
 2. Използването на ЕКГ мониторинг на Холтер при диагностициране на коронарна болест
  В бъдеще връзката на промените на ЕКГ (депресия на ST сегмента) и хипоксията на миокарда е доказана от поредица от трудове. И така, S. Galatius-Jensen et al. (1995) през 1-вата седмица на острия инфаркт на миокарда изследват сърдечни аритмии и епизоди на депресия на BT сегмент според Holter мониторинг едновременно с пулсова оксиметрия. Разкри, че епизодите на нощна десатурация са пряко свързани с
 3. Сесия 2 Терминално състояние: етапи, клинична диагностика, критерии за оценка на тежестта на състоянието на пациента. Внезапно спиране на сърцето. Кардиопулмонални техники за реанимация. Електрофизиологична основа. Техника за запис на ЕКГ и ЕКГ в 12 извода.
  Цел: Да се ​​учат учениците на диагноза на терминални състояния, методи на кардиопулмонална реанимация. Да се ​​запознае с техника на регистрация на електрокардиограма в 12 задания. Тестови въпроси 1. Какво се разбира под термина „реанимация?“ Признаци на клинична смърт. 2. Какво се нарича терминално състояние? Описание на основните видове. 3. Методи за механична вентилация. 4. Какво се разбира
 4. ЕКГ промени, характерни за остър миокарден инфаркт
  Когато оценявате ЕКГ, всяко отклонение от нормата, което е възникнало за първи път, трябва да бъде предупредително (вижте раздела "Методи за декодиране на ЕКГ"). Освен това има промени в ЕКГ, характерни за остър инфаркт на миокарда (фиг. 21): Фиг. 21. Промени в ЕКГ по време на инфаркт на миокарда 1) намаляване на амплитудата на R вълната, задълбочаване на Q вълната (Q> 1 / 4R) и разширяване на повече от 1,5 mm или 0,03 s. Степента на тези промени зависи от
 5. Препоръки за извършване на ЕКГ тестове за стрес за първоначална диагностична оценка на класа ангина пекторис
  Клас I 1. Пациенти със симптоми на ангина пекторис и средна вероятност преди тест за ИБС, като се вземат предвид възрастта, пола и симптомите. Изключение е неспособността на пациента да извърши натоварването или идентифицирането на промените в ЕКГ, които усложняват интерпретацията на резултатите от теста. Клас IIb 1. Пациенти с депресия на ST сегмент> 1 mm на ЕКГ в покой или приемат дигоксин. 2. Пациенти с ниско ниво
 6. Кратки данни за техническите аспекти на устройството за ежедневен мониторинг на ЕКГ
  Оборудването, предназначено за мониторинг на Холтер, трябва да бъде снабдено с устройство за запис, възпроизвеждане, анализ и документиране на резултатите. Могат да се разграничат две основни системи, които се използват за мониторинг: традиционна, тоест с ускорен анализ, и система за анализ в реално време. Устройството за запис се състои от следното
 7. Анализ на ЕКГ на BP
  В изследването на ЕКГ BP различават времеви, амплитудни и честотни параметри на сигнала. В тази връзка има три подхода за идентифициране на области на забавена деполяризация: време, спектрално и спектрално-часово. В момента най-разпространен е методът за временен анализ на PCA и SPP, тъй като най-високите стойности на чувствителност и специфичност, както и най-високите стойности
 8. ЕКГ анализ
  Анализът на всеки ЕКГ трябва да започне с проверка на правилността на неговата техника на регистрация. Първо, необходимо е да се обърне внимание на наличието на различни смущения, които могат да бъдат причинени от индуцирани токове, мускулни тремори, лош контакт на електродите с кожата и други причини. Ако намесата е значителна, ЕКГ трябва да се препрочита. Второ, е необходимо да се тества амплитудата на контролния миливолт,
 9. Нормален ЕКГ
  103. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕКГ НА ЗДРАВЕН ЧОВЕК ОТРАВЕТИ 1) възбуждане на междупрешленната преграда 2) възбуждане на основата на дясната камера 3) възбуждане на лявата половина на междувентрикуларната преграда 4) време на активиране на лявата камера 5) електрическа систола на камерния неврологичен тумор 1) V1-V2 2) V3 3) V4-V6 4) aVR 5) aVF
 10. ЕКГ
  При предсърдно трептене на ЕКГ, вместо P вълни, ритмичните F вълни се определят с честота обикновено 240-340 в минута (тип I, при липса на антиаритмично лечение). Разликите в FF интервалите не надвишават 20 ms. С типично предсърдно трептене с възбуждане обратно на часовниковата стрелка във II и III отвеждания се записват F-пиловидни вълни с ясно изразена отрицателна фаза, и в олово
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com