Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарно-епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Анализ на общи и количествени коронарографски характеристики

При оценка на коронарограмите трябва да се извърши анализ на общите и количествените коронарографски характеристики на атеросклеротичните лезии на коронарните артерии. Анализирайки общите коронарографски характеристики на коронарната лезия, е необходимо да се определи броят на засегнатите коронарни артерии, броят на лезиите във всяка артерия, сегментираната локализация на обструкцията в епикардните съдове, наличието на увреждане в артериите от втори и трети ред и състоянието на дисталния канал.

При избора на тактиката на лечение за пациенти с коронарна атеросклероза е много важна правилната оценка на общите коронарографски характеристики. И така, наличието на мултиваскуларна дифузна лезия по правило е индикация за маневрена операция (въпреки че трябва да се отбележи, че напоследък с многосъдова лезия все по-често се извършват ендоваскуларни интервенции); наличието на лезии в дисталните (с диаметър на лумена <1 mm) части на артериите обикновено е противопоказание за тяхното маневриране. При стесняване на багажника на лявата коронарна артерия са посочени както байпас, така и стентиране. Както вече беше посочено, наличието на единична дискретна лезия в коронарния слой е индикация за PTCA или интракоронарно стентиране; извършването на маневрени операции в тези случаи е непрактично.

Количественият анализ на коронарните ангиограми, както и анализ на общите коронарографски характеристики на коронарната атеросклероза, е един от първите методи за коронарна ангиография, използвани в кардиологията. Такива критерии са степента на стесняване на лумена на коронарната артерия поради всяка атеросклеротична обструкция и дължината на атеросклеротичната обструкция. Степента на стесняване на лумена се определя от съотношението на ширината на максималното стесняване на лумена в засегнатата област към ширината на лумена на „незасегнатия“ участък на артерията, разположен дистално непосредствено близо до запушването, и се изразява като процент (фиг.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Анализ на общи и количествени коронарографски характеристики

 1. Анализ на качествени коронарографски характеристики
  Интравиталната информация за морфологичното състояние на атеросклеротична обструкция на коронарните артерии е несъмнено важна, тъй като ни позволява да прогнозираме клиничния ход на коронарната атеросклероза и да предложим възможни неблагоприятни резултати от интракоронарни интервенции. Кардиолозите обаче не винаги точно интерпретират качествените коронарографски характеристики на коронарната
 2. НОРМАЛНА И КООРОНАРОГРАФСКА АНАТОМИЯ НА КОРОНАРНИТЕ АРТЕРИИ. КОРОНАРОГРАФИЧНИ ПРОЕКТИ
  Кръвоснабдяването на човешкото сърце се осъществява от три практически равностойни съда. Това са предните интервентрикуларни и обвивни клони на лявата коронарна артерия, които се формират по време на повторно калибриране на багажника на лявата коронарна артерия, както и на дясната коронарна
 3. Определяне на количествените и качествени характеристики на източниците на замърсяване на въздуха
  1.4.1. Определяне на единична стойност на емисионната мощност (g / s) 1. При определяне на параметрите на източници на атмосферно замърсяване (ISA) трябва да се вземе предвид продължителността на излъчването на замърсители. При изчисляване на повърхностните концентрации на замърсители, използващи нормативната методология за изчисляване на OND-86 [6], трябва да се използват емисиите на замърсители в атмосферата. M (g / s), присвоено на 20 минути
 4. Методи за определяне на количествените и качествени характеристики на емисиите и емисиите на замърсители в атмосферата
  1. За определяне на количествените и качествени характеристики на емисиите и емисиите на замърсители в атмосферата се използват инструментални и изчислителни (изчислителни и аналитични) методи. Инструменталните методи преобладават за източници с организирано изпускане на замърсители в атмосферата (GOST 17.2.3.02-78). Основните източници с организирано пускане включват: - димоотвод и
 5. Характеристики на системно-ситуационен анализ на военната дейност
  SSAD е методология и технология за създаване на емпирична база данни (банка данни) за изследване на военната дейност от научен интерес и с цел осигуряване на нейното ефективно управление, осъществявано по специална схема. Тя ви позволява да идентифицирате, прогнозирате и оцените: • общите закони за изпълнение на конкретни дейности и особеностите на нейното изпълнение в определени
 6. Коронарографска морфология на атеросклеротични лезии при остър коронарен синдром без повишаване на ST сегмента
  Развитието на остър коронарен синдром е пряко свързано със сложния „растеж на атеросклеротична плака, който е придружен от образуването на кръвни съсиреци с различни размери и локализация по отношение на структурата на плаката. Морфологичният състав на стабилни атеросклеротични плаки може да варира в съотношението на структурите, които допринасят за неговата стабилизация или дестабилизация. С достатъчно
 7. Теории и механизми на действие на общи анестетици
  Общата анестезия се отнася до изкуствено предизвикано физиологично състояние, характеризиращо се с обратима загуба на съзнание, аналгезия, амнезия и известна степен на мускулна релаксация. Има голям брой вещества, които могат да причинят обща анестезия: инертни газове (ксенон), прости неорганични съединения (азотен оксид), халогенирани въглеводороди (флуортан), сложни органични
 8. За болестите, за техните общи причини и прояви
  За болестите, за техните общи причини и
 9. РАДИО НА ОБЩИ И СПЕЦИАЛНИ УМЕНИЯ
  РАЙОН НА ОБЩО И СПЕЦИАЛНО
 10. Изследване на връзката между показателите за общи и специални химични способности при юноши и ученици
  Проучването включва 2 етапа: на първия етап се изучава процесът на формиране на концептуални химични структури при юноши на възраст 14–15 години, а на втория етап се изучават особеностите на концептуалната структура на химията сред студентите от втори курс (на 19 години) в Химическия факултет. 1. Корелационен анализ на връзката на показателите за интелигентност и времето на разграничаване на химичните понятия показва, че в процеса на формиране
 11. Варианти на локални и общи реакции за инфекции
  За разлика от огромното молекулярно биологично и биохимично разнообразие от инфекциозни агенти, броят на вариантите на тъканните реакции към тези причинители е много малък. Много патогенни вируси, микроби и по-големи паразити причиняват идентични микроскопични промени в тъканите и само няколко процеси носят черти на етиологичната специфичност. Гнойно възпаление. Тя се характеризира
 12. Определяне на общи показатели за качество на зърното от твърда пшеница
  Ишмухамметов С.С., Загуменов С.А. Научен ръководител: доктор, доцент Шакирова С.С. Федерална държавно финансирана образователна институция за висше професионално образование „Уралска държавна академия по ветеринарна медицина”, гр. Троицк Целта на нашето изследване беше да се определят общите показатели за качество на твърдата пшеница, отглеждана на територията на SPK Neplyuevskoye LLC, област Карталински, област Челябинск. За да решим комплекта
 13. Измерване на количествени показатели на лумена на артерия с нейната атеросклеротична лезия
  Интраваскуларният ултразвук ви позволява да определите площта на напречното сечение на лумена на мястото на стесняване на артерията, въз основа на което е възможно да се прецени резерва на коронарния кръвен поток. Този количествен показател е по-надежден от уточняване на диаметъра на лумена на съда въз основа на ангиографски анализ, дори когато се използват няколко проекции. Проведено е проучване, в което
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com