Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
Касирски И. А., Алексеев Г. А. Клинична хематология, 1970 г.
Етиологията, патогенезата, клиниката и диагнозата на всички патологични състояния на кръвта са описани подробно.
Анемия поради загуба на кръв, постхеморагична анемия
B12 (FOLIUM) ДЕФИЦИЕНТНА АНЕМИЯ
АХРЕСТИЧНА АНЕМИЯ
Анемия при дистрофични състояния
ВРЕМЕННА ХЕМОЛИТНА АНЕМИЯ, СЪОБРАЖЕНА ОТ ГЕНЕТИЧНИ (ХЕРЕДИТАРНО-СЕМЕЙНИ) ФАКТОРИ
ENZYMODEFICIENT HEMOLYTIC ANEMIA

Книги и учебници по темата Хематология:

  1. Лекция. Анемия. Хеморагичен синдром - 2010г
  2. Резюме. Хемостаза и нейните компоненти. Антигенни кръвни системи - 2009г
  3. Максимович Н. А. Хемолитична анемия при деца - 2005г
  4. Мокеев И. Н. Инфузионно-трансфузионна терапия: Наръчник - 1998
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com