Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
Методически указания за курсовата и лабораторната работа за студенти от 1 и 3 курс на Биологическия факултет .. Паразитология, 1998
Разглеждат се най-важните проблеми на произхода и развитието на паразитизма, особеностите на морфологичните и физиологичните адаптации към паразитния начин на живот, стратегиите на жизнения цикъл, както и най-често срещаните паразитни инфекции, техните патогени, клиника, методи за профилактика и диагностика. Наръчникът е предназначен за студенти от 1 и 3 курса, изучаващи обща и частна паразитология.
Обща паразитология

Книги и учебници по дисциплина Медицинска паразитология:

  1. Гапонов С. П. Паразитни членестоноги - 2005
  2. Антонов М.М .. Тъканни хелминтиази при възрастни и деца (епидемиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика) - 2004 г.
  3. Гапонов С. П. Паразитни протозои - 2003
  4. Лекция. Тения - 2000
  5. Бира С. А. .. Теоретична паразитология, как да я разберем, какво е включено в нейните задачи? - 2000 година
  6. Черепанов А. А., Москвин А. С., Котеликов Г. А., Хренов В. М. Диференциална диагноза на хелминтиази по морфологична структура на яйца и ларви на патогени - 1999 г.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com