Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
Акушерство и гинекология

ОБЩЕТРИКА И ГИНЕКОЛОГИЯ

Под редакцията на професор В. Л. Полякова Практическо акушерство в алгоритмите и задачите 2002
Тази публикация е ръководство за самостоятелна работа на учениците. В клиничните задачи, алгоритми, диаграми и таблици са представени всички основни раздели от акушерството. Ръководството е съставено в съответствие със стандартната програма за акушерство и гинекология за студенти от висши медицински учебни заведения (M VUNMTS. 1998 г.). в професионалната си дейност

Наръчникът е предназначен за студенти от медицински университети, като може да се използва и от клинични жители, стажанти и акушер-гинеколози
DF Kostyuchek Акушерство и гинекология: Кратко ръководство за практически умения 2001
Тази публикация съдържа материали, необходими на студенти от VI курс при подготовка за държавния изпит по специалността „Акушерство и гинекология“. Основният акцент на наръчника е върху практическите умения, които студентите трябва да притежават в края на медицински университет.

Ръководството е необходимо и за студенти от IV и V курс, клинични лица, стажанти, общопрактикуващи лекари (семейни лекари) и начинаещи акушер-гинеколози
Кулаков В.И., Серов В.Н., Абубакирова А.М., Чернуха Е.А., Баранов И.И., Федорова Т.А. Анестезия и реанимация в акушерството и гинекологията. 2000
Тази книга обхваща основните въпроси, свързани с анестезията и реанимацията в акушерството и гинекологията.

Книгата съдържа материали, свързани с механизма на анестезия, фармакокинетика и фармакодинамика на лекарства, използвани в акушерската и гинекологичната анестезиология.

Представена е методика за анестезия на физиологични и сложни раждания, с операция с цезарово сечение, с малки акушерски, гинекологични и ендоскопски операции. Разгледани са въпросите за реанимация на акушерски и гинекологични пациенти с сърдечно-белодробна и множествена органна недостатъчност, кървене с помощта на еферентни методи, лазерно лъчение, медицински озон, както и съвременните принципи на инфузионно-трансфузионната терапия в акушерството и гинекологията.

Тази книга е предназначена за анестезиолози, реаниматори, акушер-гинеколози, както и за лекари, които срещат остри тежки усложнения при пациенти в клиничната си практика
А. Н. Нагнибеда Л. П. Павлова Спешни състояния в акушерството и гинекологията в предспиралния стадий 2000
Справочникът съдържа материал за терапевтични и тактически интервенции на предспитални етап във всички раздели на спешното акушерство и гинекология. Справочникът отразява въпросите за разпознаването и оценката на спешните състояния на родилна жена, жената при раждане и новороденото, методите и методите за стабилизиране на функциите за поддържане на живота и предотвратяване на усложнения при транспортиране на пациенти до болницата, както и тактиката на взаимодействие и приемственост на предболничните и болничните етапи на медицинска помощ.

Адрес към спешни и спешни специалисти, лекари от различни специалности, както и студенти по медицина.
Г. М. Савелиев, В. И. Кулаков Акушерство, част 1 2000
Този учебник е резултат от екип от автори - водещи експерти в областта на акушерството. Учебникът подробно описва класическите акушерства за физиологичния и сложен ход на бременността и раждането, акушерските операции. Представени са най-новите данни за патогенезата, терапията и профилактиката на най-честите усложнения на бременността. Разглеждат се въпросите на перинаталната медицина, начините за намаляване на перинаталната заболеваемост и смъртност. Описани са съвременни допълнителни методи на изследване, които позволяват получаване на обективна информация за състоянието на майката и плода. Бяха отразени различни аспекти на семейното планиране, включително съвременните методи за контрацепция и организацията на акушерски и гинекологични грижи. За студенти по медицина, резиденти и студенти.
Г. М. Савелиев, В. И. Кулаков Акушерство, част 2 2000
Този учебник е резултат от екип от автори - водещи експерти в областта на акушерството. Учебникът подробно описва класическите акушерства за физиологичния и сложен ход на бременността и раждането, акушерските операции. Представени са най-новите данни за патогенезата, терапията и профилактиката на най-честите усложнения на бременността. Разглеждат се въпросите на перинаталната медицина, начините за намаляване на перинаталната заболеваемост и смъртност. Описани са съвременни допълнителни методи на изследване, които позволяват получаване на обективна информация за състоянието на майката и плода. Бяха отразени различни аспекти на семейното планиране, включително съвременните методи за контрацепция и организацията на акушерски и гинекологични грижи. За студенти по медицина, резиденти и студенти.
1 2 3 4 5
Отидете на страницата
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com