Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Пиогенни инфекции. Сепсис. Туберкулоза.1. Особеността и разликата на сепсиса от други инфекциозни заболявания е

1. полиетиологичен

2. ациклични токове

3. силно заразен

4. невъзможността за развитие на имунитет

5. наличието на строго специфичен патоген

2. Когато септичният фокус е локализиран в апендикса, първите метастатични абсцеси могат да бъдат открити във

1. бял дроб 4. костен мозък

2. бъбрек 5. подкожна тъкан

3. черен дроб

3. Синоним на първичен септичен ендокардит

1. полипозен - улцерозен ендокардит на склеротични клапи

2. полипозен - улцерозен ендокардит на непокътнати клапи

3. гръб - брадавичен ендокардит

4. остър брадавичен ендокардит

5. дифузен валвулит на Талалаев

4. Изберете възможни фонови заболявания или условия за развитие на септичен ендокардит

1. хипертония

2. алкохолна кардиомиопатия

3. топка протеза на аортни клапи

4. вродена сърдечна болест

5. ревматична болест на сърцето

5. Най-честите причинители на сепсис

1. Pseudomonas aeruginosa 4. вируси.

2. стафилококи 5. гъби

3. Клебсиела

6. Със септикопиемия в паренхимните органи може да се открие

1. абсцеси

2. фибринозно възпаление

3. продуктивно възпаление

4. интерстициално възпаление

5. патологично вътреклетъчно натрупване

7. Групи усложнения от инфекциозен ендокардит

1. емболична 4. бъбречна

2. система 5. локална

3. сърдечен

8. Съвпадение:

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИ ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ФОРМАТА НА СЕПИС

1. септицемия а) протича с изразена хиперергична реакция

2. септикопемия б) характерни са периферните признаци: Лукинови петна -

3. септични Libman, Osler възли

ендокардит в) левкоцитоза с изместване вляво, анемия,

хипербилирубинемия

г) интерстициален миокардит, спленомегалия

д) септичен фокус далеч от входната порта

д) множество абсцеси в органите

9. Хематогенното разпространение на микробите води до генерализиране на инфекцията

1. винаги

2. не винаги

10. Общи промени в сепсиса

1. интерстициално възпаление на паренхимните органи

2. лимфоидна хиперплазия

3. продуктивен лимфаденит

4. гноен тромбофлебит

5. васкулит

11. Усложнения на полипозен - улцерозен ендокардит

1. остър пиелонефрит 4. чернодробен инфаркт

2. инфаркт на далака 5. гангрена на червата

3. бъбречни инфаркти

12. Изберете признаци, характерни за септичен (бактериален) ендокардит

1. често причинени от грам-отрицателни микроорганизми

2. по-често срещани при порочни клапи

3. характеризиращи се с тежки дефекти на клапаните на клапаните

4. трикуспидната клапа е по-често засегната

5. аортните клапи са засегнати по-често

13. Септичният фокус съвпада с входната порта на инфекцията

1. винаги

2. не винаги

14. Задайте съответствие:

ХАРАКТЕР НА ПАТОЛОГИЧЕСКИ ТИП ПРОМЕНИ

ПРОЦЕС НА СЕПСИС

1. лимфангит а) локален

2. васкулит б) чести

3. лимфаденит

4. септичен фокус

5. гноен тромбофлебит

6. хиперплазия на далака

7. хемолитична жълтеница

8. интерстициално възпаление

15. Пациентът има остеомиелит и постоянна фистула на меките тъкани на бедрото. Пациентът е изтощен. Изберете изводите, които са подходящи за заболяването:

1. пациентът има хрониосепсис

2. далакът значително се уголемява поради хиперплазия на лимфоидната тъкан, отпусната

3. в бъбреците - емболичен гноен нефрит

4. в сърцето - кафява атрофия

5. в черния дроб - мастна хепатоза

16. Компоненти на септичната лезия

1. интерстициален миокардит

2. центърът на гнойно възпаление

3. гноен тромбофлебит

4. хиперплазия на далака

5. гноен лимфангит

17. Промени в септичния фокус

1. грануломатозно възпаление

2. продуктивно възпаление

3. фибринозно възпаление

4. гнойно възпаление

5. некроза

18. Емболичен гноен нефрит често се развива с

1. септичен ендокардит

2. септикопиемия

3. септицемия

19. Усложнения на полипозен - улцерозен ендокардит с лезии на аортната и трикуспидната клапа

1. менингит 4. белодробни абсцеси

2. бъбречни абсцеси 5. крупозна пневмония

3. бронхопневмония 6. мозъчни абсцеси

20. Всички следващи процеси могат да усложнят септичния ендокардит, с изключение на:

1. исхемичен мозъчен инфаркт

2. емболичен гноен нефрит

3. дифузен гломерулонефрит

4. клапа на сърдечния клапан

5. бъбречен инфаркт

21. Допълнение: Ако е невъзможно да се установи входната порта, сепсисът се нарича ________________________.

22. В хематопоетични и лимфни тъкани със септицемия могат да бъдат открити

1. атрофия 3. хипоплазия

2. метаплазия 4. хиперплазия

23. В жълтия костен мозък на тръбните кости със сепсис се развива

1. дисплазия 3. хиперплазия

2. хипоплазия 4. миелоидна метаплазия

24. Причини за смърт със септичен ендокардит

1. амилоидоза

2. мозъчен кръвоизлив

3. остра сърдечно-съдова недостатъчност

4. исхемичен мозъчен инфаркт

5. миокарден инфаркт

25. Възможни причинители на сепсис

1. Mycobacterium tuberculosis 4. Пневмококи

2. тифоиден бацил 5. вирус

3. стрептокок

26. Клинични и морфологични особености на септицемия

1. септичен далак 4. септичен фокус

2. интерстициално възпаление 5. хеморагичен синдром

3. хемолитична жълтеница 6. увреждане на менингите

27. Макроскопични характеристики на далака при инфекциозен ендокардит

1. размер увеличен

2. набръчкана капсула

3. отпусната консистенция

4. триъгълни инфаркти

28. Изберете името на септичния ендокардит, развиващ се с непроменени клапи

1. първичен септичен ендокардит

2. болест на Соколски - Буйо

3. Болест на Черногубов

4. Анкилозиращ спондилит

5. Ендокардит на Либман - Sachs

29. Клинични и морфологични форми на сепсис

1. септицемия 4. гъбичен сепсис

2. септикопиемия 5. септичен ендокардит

3. пъпна сепсис

30. Характерни промени в паренхимните органи със септицемия

1. коликативна некроза 4. септични инфаркти

2. алергичен васкулит 5. епителна хиперплазия

3. интерстициално възпаление

31. В зависимост от входната порта се различава сепсис

1. пневмококов 4. криптогенен

2. тонзилогенни 5. терапевтични

3. хирургичен 6. стрептококов

32. При която клинична и морфологична форма на сепсис общите промени преобладават над локалните

1. маточен сепсис 4. пъпна сепсис

2. септицемия 5. уросепсис

3. септикопиемия

33. Образуването на абсцеси в различни органи и тъкани е характерно за

1. септичен ендокардит 4. септикопиемия

2. септичен ендометрит 5. септицемия

3. криптогенен сепсис

34. Гнойният лептоменингит може да се развие с

1. септицемия

2. септикопиемия

3. септичен ендокардит

35. В зависимост от етиологията различават сепсис

1. пневмококов 4. криптогенен

2. тонзилогенни 5. терапевтични

3. хирургичен 6. стрептококов

36. Изберете основната микроскопична разлика в промените в сърдечните клапи при вторичен септичен ендокардит от ревматичен възвратно-брадавичен ендокардит

1. наличието на тромботични наслагвания

2. характер на клетъчния инфилтрат в основата

3. промени на склеротичния клапан

4. наличието на бактерии

5. образуването на огнища на калцификация

37. Механизмът на възникване на абсцеси в органи със септикопиемия

1. тромбоемболия 4. сливане на тъкани

2. мастна емболия 5. бактериална емболия

3. тъканна емболия

38. Кожни промени при сепсис

1. петехии 4. витилиго

2. жълтеница 5. левкодерма

3. пустули

39. Механизмът на увреждане на бъбреците при инфекциозен ендокардит

1. бактериална емболия 4. тромбоемболия

2. вторична амилоидоза 5. антитяло

3. имунокомплекс

40. Наименованието на процеса и естеството на промените в сърдечните клапи със септикопиемия

1. остър полип - улцерозен ендокардит

2. остър брадавичен ендокардит

3. огнища на гнойно възпаление върху клапанния лист

4. фокус на фибриноидна некроза, заобиколен от лимфоиден макрофагов инфилтрат

5. трикуспидната клапа е по-често засегната

41. Компоненти на септичната лезия

1. интерстициален миокардит 4. хиперплазия на далака

2. огнища на гнойно възпаление 5. гноен лимфангит

3. гноен тромбофлебит

42. Най-често причинява септичен (инфекциозен) ендокардит

1. грам-отрицателни чревни микроби 4. патогенни гъбички

2. зелени видове стрептококи 5. Proteus

3. Стафилококов ауреус

43. Локализиране на възлите на Ослер при септичен ендокардит

1. шийка 4. сърдечни клапи

2. длани 5. лигавични серозни мембрани

3. лице

44. Пациентът е имал хроничен гнойни отити за дълъг период. В урината - пиурия, бактериурия. По кожата се появяват гнойни обриви. Всички разпоредби са правилни за тази ситуация, с изключение на:

1. пациентът е развил отогенен сепсис

2. Клинична и морфологична форма на сепсис - септикопиемия

3. пиурията се свързва с гноен нефрит на емболия

4. в бъбреците - дифузен гломерулонефрит

5. жълтеница е хемолитична

45. Механизмът на възникване на инфаркти в органи със септикопиемия

1. тромбоемболия 4. продължителен спазъм на съда

2. мастна емболия 5. функционално претоварване на органите

3. микробна емболия

46. ​​На клапите се развива първичен септичен (инфекциозен) ендокардит

1. склерозиран 3. сплетен

2. деформиран 4. непокътнат

47. Особеността на септичния фокус при крептогенен сепсис:

1. септичен фокус на входната порта

2. септичен фокус далеч от входната порта

3. септичният център не е открит

4. септичен фокус - кариозни зъби

5. септичен фокус - сливици

48. За септицемия са характерни:

1. фибриноидна некроза на стените на кръвоносните съдове на микроциркулацията

2. хиперплазия на далака и лимфните възли

3. хемолиза на червените кръвни клетки

4. миелоидна метаплазия в лимфоидната тъкан

5. ICE синдром

49. Характеристика на септичния далак

1. печат 4. отпусната консистенция

2. бели инфаркти 5. нишки фибрин на капсула

3. увеличаване на размера 6. обилно остъргване на целулоза

50. На заден план може да се развие вторичен инфекциозен ендокардит

1. фокална кардиосклероза 4. хипертония

2. ревматична болест на сърцето 5. инфаркт на миокарда

3. вродена сърдечна болест

51. Макроскопска картина на далака при септикопиемия

1. уголемена, отпусната, дава обилно остъргване

2. намален, стегнат

3. цианотична индукция

4. намалено, отпусната, кафява секция

5. исхемични инфаркти и белези са характерни

52. Признаци на хрониосепсис

1. опиянение при изтощение

2. кафява атрофия на органите

3. малко далак

4. нелекуващ гноен фокус

5. гнойно интерстициално възпаление

53. Със септикопиемия могат да се открият метастатични абсцеси

1. белите дробове 4. костите

2. бъбреци 5. далак

3. черен дроб 6. подкожна тъкан

54. Промени в клапните клапани при инфекциозен ендокардит

1. язва и некроза

2. микробни колонии във клапната тъкан

3. масивни тромботични наслагвания

4. епителиоид - клетъчни казеозни грануломи

5. множество многоядрени гигантски клетки

55. Сепсисът от други инфекциозни заболявания отличава:

1. устойчив имунитет 4. специфичност на патогена

2. висока заразност 5. полиетиологично

3. цикличност

56. За хеморагичен синдром със септичен ендокардит са характерни:

1. хеморагичен инсулт

2. Лукин-Либман петна

3. Възли на Ослер

4. петна от Jameway

5. обилна малиново остъргваща пулпа на далака

57. Със септикопиемия могат да се открият метастатични лезии от първи ред

1. подкожна тъкан 3. черен дроб 5. бял дроб

2. костен мозък 4. бъбрек

58. При септичен (инфекциозен) ендокардит клапите са засегнати в низходящ ред по честота.

1. трикуспиден 3. митрален

2. белодробен ствол 4. аортна

59. Образуването на възли на Ослер върху дланите е резултат от:

1. подкожна ретинална некроза 4. съдова микроаневризма

2. съдова микроемболия 5. гнойно възпаление

3. продуктивно възпаление

60. Задайте кореспонденцията:

ЗНАЧЕНИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКА НА SEPSIS

1. бактериологичен а) имунитетът не се изразява

2. епидемиологичен б) възстановяването на увредените тъкани е трудно

3. имунологичен в) не заразен

ж) полиетиологично

д) няма цикличност

е) не е възпроизведен в експеримент

ж) развитието изисква специална реактивност на организма

i) няма специфична морфологична

субстрат

61. Вид микобактерии, причиняващи туберкулоза при хората

1. бик

2. птица

3. човешки

4. студенокръвен

62. Клинични и морфологични форми на туберкулоза

1. първичен

2. вторични

3. връщаемо

4. общ

5. хематогенен

6. хроничен

63. Компонент на първичния белодробен туберкулозен комплекс

1. първичен афект

2. първичен тромбофлебит

3. фокална ексудативна пневмония

4. регионално петрифициране на лимфни възли

64. Форма на прогресиране на първичната туберкулоза

1. остър общ милиар

2. хронично фокусно

3. преходна белодробна консумация

4. остър общ голям огнище

65. Микроскопични характеристики на туберкула при милиарна туберкулоза

1. центърът на ексудативно възпаление

2. фокус на казеозна некроза

3. петрификат

4. гранулом

5. белег

66. Източникът на хематогенна туберкулоза е фокусът

1. Гона

2. Струкова

3. Ашоф - куршум

4. Асман - Редекер

5. хематогенни прегледи във вътрешните органи

67. За първи път са описани свежи огнища на вторична туберкулоза

1. Н. Симон

2. А. Асман

3. V.G. Shtefko

4. A.I. Strukov

5. A.I. кайсии

68. Туберкулозната микобактерия навлиза в човешкото тяло от

1. сексуален

2. аерогенни

3. Алиментарни

4. парентерално

5. трансплацентарно

69. Клинични и морфологични форми на туберкулоза

1. остър 4. първичен

2. подостър 5. вторичен

3. хроничен 6. рецидивиращ

70. Компонент на първичния белодробен туберкулозен комплекс

1. продуктивен васкулит

2. ендотромбоваскулит

3. лимфангиектазия

4. лимфангит

71. Проява на хронично протичаща първична туберкулоза

1. хематогенна прогресия

2. смесена прогресия

3. хроничен тонзилит

4. скрофула

72. Клинично - анатомична форма на туберкулоза, при която се развива туберкулозен спондилит

1. първичен

2. вторични

3. милиар

4. хематогенен

5. спондилартроза

6. хематогенно разпространено

73. Типична локализация на огнища при остеоартикуларна туберкулоза

1. кости на стъпалото

2. черепни кости

3. тела на прешлените

4. малки стави

5. диафиза на тръбните кости

6. епифизи на костите, образуващи колянните и тазобедрените стави

74. Промяна на бифуркационни лимфни възли при вторична туберкулоза

1. казеозна некроза

2. кристализация

3. вкаменяване

4. грануломатоза

5. амилоидоза

75. Туберкулозен туберкул по време на хистологично изследване е

1. гранулом

2. абсцес

3. петехии

4. атерома

5. гума

76. Клинична и морфологична форма на туберкулоза

1. остър

2. вторични

3. връщаемо

4. хроничен

77. Компонент на първичния белодробен туберкулозен комплекс

1. продуктивен васкулит

2. ендотромбоваскулит

3. лимфангиектазия

4. лимфотромбоза

5. лимфаденит

78. Характеристика на първичната туберкулоза

1. тежка сенсибилизация

2. туберкулозна кожна лезия

3. белодробно сърдечно образуване

4. съвпадение с периода на първична инфекция

5. локализация на първичен афект в белите дробове и червата

6. склонност към хематогенно генерализиране и лимфотропия

79. Локализиране на промените в хематогенната туберкулоза с екстрапулмонални лезии

1. костен мозък и черен дроб

2. кръвна и костна система

3. сърце и мозък

4. остеоартикуларна и пикочно-полова система

80. Състоянието на първичната туберкулоза засяга при вторичната туберкулоза

1. некроза

2. увеличаване на афекта

3. център на Абрикосов

4. Изцелен - огнището на Гон

5. Излекуван - огнището на Саймън

6. Излекуван - огнище на куршуми от Ашоф

81. Огнището на Ашоф-Бул е

1. туберкулома

2. свежи огнища на реинфекция

3. Изцелени огнища на реинфекция

4. огнища на елиминиране на хематогенна туберкулоза

82. В центъра на туберкулозен гранулом може да се намери

1. фибриноидна некроза

2. извара некроза

3. восъчна некроза

4. хистолиза

83. Клинични и морфологични форми на туберкулоза

1. остър

2. първичен

3. връщаемо

4. хематогенен

84. Отразява се състоянието на сенсибилизация на организма към причинителя на туберкулозата

1. пролиферация на тъканни хематогенни елементи

2. ексудативно възпаление и некроза

3. некроза, вкаменяване

4. гранулом

5. склероза

85. Характеристика на първичната туберкулоза

1. възрастта на децата

2. туберкулозна кожна лезия

3. „Брой етажи“ на кожни лезии

4. симетрично увреждане на белия дроб

5. склонност към хематогенно генерализиране и лимфотропия

86. Състоянието на първичния туберкулозен комплекс с хематогенна туберкулоза

1. хроничен курс

2. Излекуван (комплекс Gon)

3. смесена прогресия

4. хематогенна прогресия

5. прогресия на лимфогландите

87. Основният път на инфекция при вторична туберкулоза

1. смесен

2. лимфогенна

3. хематогенен

4. периневрална

5. интраканаликуларен

88. Синоним на инфилтративната форма на туберкулозата.

1. пневмония Асман - Redeker

2. Пневмония на Friedlander

3. Струков пневмония

4. център на Абрикосов

5. пневмонит

89. Съставът на туберкулозния гранулом включва клетки

1. Gurtl 4. Гигантски многоядрени лангхани

2. Аничкова 5. сенсибилизирани Т-лимфоцити

3. епителиоид 6. многоядрен Щернберг

90. Излекуван първичен белодробен туберкулозен ефект се нарича фокус

1. Гона 3. Абрикосова

2. Лангханс 4. Цил - Нилсен

91. Характерната локализация на първичния туберкулозен комплекс в органите

1. черен дроб и бъбреци 4. черва и бели дробове

2. кости и мускули 5. мозък и гръбначен мозък

3. сърцето и ставите

92. Характеристика на първичната туберкулоза

1. склонност към хематогенно генерализиране и лимфотропия

2. белодробно сърдечно образуване

3. развитието на вторична амилоидоза

4. симетрично увреждане на белия дроб

5. туберкулозна кожна лезия

6. "брой етажи" на увреждане на белите дробове

93. Характеристика на хематогенна туберкулоза

1. източник - хематогенни скрининг на първична туберкулоза

2. развива се на фона на имунитет към микобактериална туберкулоза

3. полное восстановление поврежденных суставов

4. поражение различных органов и тканей

5. преимущественное поражение легких

6. каналикулярное распространение

7. часто развивается у детей

8. лимфотропность

94. Характеристика вторичного туберкулеза

1. благоприятное течение

2. смешанный путь распространения

3. наличие внелегочного очага отсева

4. крупноочаговые легочные поражения

5. характерно симметричное поражение легких

6. распространение в аптико – каудальном направлении

7. преимущественное поражение легких (легочный туберкулез)

8. сочетание разных морфологических форм поражения легочной ткани

95. Исход очага Абрикосова – формирование очага

1. Гона 4. Струкова

2. Симона 5. Никифорова

3. Штефко 6. Ашоффа – Пуля

96. Характерная для туберкулезной гранулемы клетка

1. сенсибилизированный Т-лимфоцит 4. лаброцит

2. плазматическая 5. тучная

3. эозинофил

97. Очаг Гона - это

1. казеозная бронхопневмония

2. заживший туберкулез легких

3. заживший гематогенный туберкулез

4. первичный туберкулезный легочный аффект

5. заживший первичный туберкулезный легочный аффект

98. Наиболее типичная локализация первичного туберкулезного легочного аффекта

1. I – III сегменты под плеврой

2. III, IV, V, VI сегменты под плеврой

3. III, VIII, IX, X сегменты под плеврой

4. IV, V сегменты перибронхиально

5. VI – X сегменты перибронхиально

99. Характеристика первичного туберкулеза

1. Выраженная сенсибилизация

2. “этажность” поражения легких

3. туберкулезное поражение кожи

4. формирование легочного сердца

5. развитие вторичного амилоидоза

6. симметричное поражение легких

7. локализация первичного аффекта в легких и кишечнике

8. склонность к гематогенной генерализации и лимфотропность

100. Характеристика гематогенного туберкулеза

1. источник – очаги гематогенного отсева первичного туберкулеза

2. полное восстановление поврежденных суставов

3. наклонность к гематогенной генерализации

4. преимущественное поражение легких

5.
каналикулярное распространение

6. сохраняется лимфаденит

101. Характеристика вторичного туберкулеза

1. смешанный путь распространения

2. наличие внелегочного очага отсева

3. характерно симметричное поражение легких

4. контактное или каналикулярное распространение

5. поражение I, II и VI сегментов чаще правого легкого

6. возникает вследствие повторного заражения (реинфицирования)

7. сочетание разных морфологических форм поражения легочной ткани

8. смена клинико – морфологических форм – фаз туберкулезного процесса

102. Цирротическому туберкулезу непосредственно предшествует

1. туберкулома

2. казеозная пневмония

3. острый очаговый туберкулез

4. пневмония Ассмана - Редекера

5. фибринозно – очаговый туберкулез

6. фиброзно – кавернозный туберкулез

103. Характерная для туберкулезной гранулемы клетка

1. Ашкенази

2. койлоцит

3. эпителиальная

4. эпителиоидная

5. миоэпителиальная

104. Заживший первичный туберкулезный легочный аффект называется очагом

1. Гона 4. Абрикосова

2. Симона 5. Ассмана - Редекера

3. Лангханса

105. Первичным аффектом в легких в зависимости от территории поражения называется казеозная

1. бронхопневмония

2. долевая пневмония

3. дольковая пневмония

4. интерстициальная пневмония

106. Характеристика первичного туберкулеза

1. склонность к гематогенной генерализации и лимфотропность

2. совпадение с периодом первичного инфицирования

3. формирование легочного сердца

4. туберкулезное поражение кожи

5. “этажность” поражения легких

6. симметричное поражение легких

107. Характеристика гематогенного туберкулеза

1. лимфотропность

2. каналикулярное распространение

3. преимущественное поражение легких

4. наклонность к гематогенной генерализации

5. полное восстановление поврежденных суставов

108 . Характеристика вторичного туберкулеза

1. благоприятное течение

2. редкая форма туберкулеза

3. смешанный путь распространения

4. крупноочаговые легочные поражения

5. контактное или каналикулярное распространение

6. преимущественное поражение легких (легочный туберкулез)

7. сочетание разных морфологических форм поражения легочной ткани

8. смена клинико – морфологических форм – фаз туберкулезного процесса

109. Причина смерти больных фиброзно – кавернозным туберкулезом

1. сепсис 4. легочно – сердечная недостаточность

2. отек мозга 5. печеночная недостаточность

3. кардиогенный шок 6. почечная недостаточность

110. Характерная для туберкулезной гранулемы клетка

1. гигантская многоядерная Лангханса 4. Микулича

2. многоядерная Рит – Штернберга 5. Вирхова

3. миофибробласт

111. Первичный туберкулез развивается при

1. трансплацентарной передаче возбудителя

2. активации инфекта в гематогенных очагах отсева

3. первом попадании микобактерии в организм человека

4. повторном попадании микобактерии в организм человека

112. Реакция плевры в области первичного туберкулезного аффекта

1. ослизнение 4. фибринозный плеврит

2. петрификация 5. фибринозно – серозный плеврит

3. гнойный плеврит

113. Характеристика первичного туберкулеза

1. склонность к гематогенной генерализации и лимфотропность

2. локализация первичного аффекта в легких и кишечнике

3. формирование легочного сердца

4. развитие вторичного амилоидоза

5. туберкулезное поражение кожи

6. “этажность” поражения легких

114. Характеристика гематогенного туберкулеза

1. развивается на фоне иммунитета к микобактерии туберкулеза

2. полное восстановление поврежденных суставов

3. поражение различных органов и тканей

4. каналикулярное распространение

5. источник – очаги реинфекта

6. часто развивается у детей

115 . Характеристика вторичного туберкулеза

1. редкая форма туберкулеза

2. наличие внелегочного очага отсева

3. смешанный путь распространения

4. крупноочаговые легочные поражения

5. характерно симметричное поражение легких

6. контактное или каналикулярное распространение

7. распространение в аптико – каудальном направлении

8. смена клинико-морфологических форм – фаз туберкулезного процесса

116. Морфология очага Абрикосова

1. гранулема

2. первичный аффект

3. крупозная пневмония

4. казеозная бронхопневмония

5. казеозная лобарная пневмония

117. Предшественник гигантской многоядерной клетки Лангханса

1. костномозговой моноцит 3. клетка адвентиции

2. тканевой фибробласт 4. клетка Купфера

118. В результате первого контакта туберкулезной микобактерии и организма человека возникает

1. стойкий иммунитет

2. очаг экссудативного воспаления

3. первичный аффект с последующим заживлением

4. первичный комплекс с последующим заживлением

5. первичный комплекс с последующим прогрессированием

119. Микроскопическое изменение в лимфатическом узле легкого при туберкулезном лимфадените

1. гиперплазия 4. геморрагическое воспаление

2. гнойное воспаление 5. казеозный некроз, гранулема

3. фибриноидный некроз

120. Характеристика гематогенного туберкулеза

1. интраканаликулярное распространение возбудителя

2. гематогенное распространение возбудителя

3. лимфожелезистое прогрессирование

4. экссудативная тканевая реакция

5. продуктивная тканевая реакция

6. смена тканевых реакций

7. рост первичного аффекта

121. Характеристика хронического крупноочагового туберкулеза легких

1. наличие внелегочного туберкулезного очага

2. “этажность” поражений в легком

3. каналикулярное распространение

4. наличие очага реинфекта

5. поражение одного легкого

6. наличие очага Гона

7. лимфаденит

122 . Характеристика вторичного туберкулеза

1. преимущественное поражение легких (легочный туберкулез)

2. поражение I, II и VI сегментов чаще правого легкого

3. распространение в аптико – каудальном направлении

4. характерно симметричное поражение легких

5. крупноочаговые легочные поражения

6. смешанный путь распространения

7. наличие внелегочного очага отсева

123. Осложнения вторичного туберкулеза

1. сколиоз 4. почечная недостаточность

2. анкилоз 5. постгеморрагическая анемия

3. пневмоторакс 6. легочно – сердечная недостаточность

124. Исходы туберкулезной гранулемы

1. фиброз

2. петрификация

3. метастазирование

4. обратное развитие

5. гнойное расплавление

6. увеличение зоны некроза

125. Пути распространения инфекции при первичном туберкулезе

1. контактный 4. периневральный

2. лимфогенный 5. ретиколоэндотелиальный

3. гематогенный 6. по анатомическим каналам

126. В случае алиментарного заражения при первичном туберкулезе поражается

1. прямая кишка

2. слепая кишка

3. тощая кишка

4. миндалины

5. гортань

127. Формы гематогенного туберкулеза

1. инфильтративный

2. генерализованный

3. казеозная пневмония

4. с лимфожелезистой генерализацией

5. с преимущественным поражением легких

6. с преимущественно внелегочными поражениями

128. Характеристика гематогенного туберкулеза

1. часто развивается у детей

2. источник – очаги реинфекта

3. каналикулярное распространение

4. преимущественное поражение легких

5. полное восстановление поврежденных тканей

6. источник – очаги гематогенного отсева первичного туберкулеза

129. Форма вторичного туберкулеза

1. гематогенно – диссеминированный

2. хронический крупноочаговый

3. острый милиарный

4. туберкулома

130. Установить правильную последовательность:

Морфологические формы вторичного туберкулеза

1. острый очаговый туберкулез (очаг реинфекта Абрикосова)

2. инфильтративный туберкулез (очаг Ассмана – Редекера)

3. фиброзно – очаговый туберкулез

4. казеозная пневмония

5. острый кавернозный

131. Неблагоприятный исход туберкулезной гранулемы

1. ослизнение

2. малигнизация

3. образование кисты

4. гнойное расплавление

5. увеличение зоны некроза

132. Пути распрастранения инфекции при первичном туберкулезе

1. контактный

2. лимфогенный

3. гематогенный

4. ретиколоэндотелиальный

5. по анатомическим каналам

133. Форма прогрессирования первичного туберкулезного комплекса

1. острая

2. септическая

3. рецидивирующая

4. диссиминированная

5. рост первичного аффекта

134. Форма гематогенного туберкулеза

1. острый очаговый

2. генерализованный

3. инфильтративный

4. казеозная пневмония

5. с лимфожелезистой генерализацией

135. Характеристика гематогенного туберкулеза

1. наклонность к распаду

2. наклонность к казеификации

3. преимущественное поражение легких

4. преобладание экссудативной тканевой реакции

5. развивается на фоне иммунитета к микобактерии туберкулеза

136. Форма прогрессирования инфильтративного туберкулеза

1. хронический деструктивный

2. фиброзно – кавернозный

3. казеозная пневмония

4. фиброзно - очаговый

137. Установить правильную последовательность

Морфологические формы вторичного туберкулеза

1. казеозная пневмония

2. цирротический туберкулез

3. острый кавернозный туберкулез

4. фиброзно – кавернозный туберкулез (легочная чахотка)

138. Виды фагоцитоза в гранулеме при туберкулезе

1. полный 5. незавершенный

2. неполный 4. ограниченный

3. завершенный

139. Первичный туберкулез в настоящее время преимущественно встречается в возрасте

1. зрелом 4. старческом

2. детском 5. юношеском

3. пожилом

140. Гистологическая характеристика очага Гона

1. эпителиоидно – клеточная гранулема 4. инкапсуляция

2. очаговое скопление нейтрофилов 5. петрификация

3. фибриноидный некроз 6. оссификация

141. Форма гематогенного туберкулеза

1. острый 4. казеозная пневмония

2. инфильтративный 5. с лимфожелезистой генерализацией

3. распространенный 6. с преимущественным поражением легких

142. Характеристика хронического крупноочагового туберкулеза легких

1. лимфаденит

2. наличие очага Гона

3. поражение одного легкого

4. наличие очага реинфекта

5. симметричные очаги в легких

6. каналикулярное распространение

7. “этажность” поражений в легком

8. наличие внелегочного туберкулезного очага

9. симметричные каверны с перифокальным фиброзом

143. Внелегочное осложнение цирротического туберкулеза

1. амилоидоз

2. менингит

3. свищи

4. сепсис

144. Установить соответствие

ПРИЗНАК КЛИНИКО – МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ

1. лимфотропность ФОРМА ТУБЕРКУЛЕЗА

2. иммунитет отсутствует а) первичный

3. наличие очага Гона б) гематогенный

4. часто поражается позвоночник

5. смешанные пути генерализации

6. незаживший первичный аффект

7. наличие иммунитета к туберкулину

8. характерно поражение разных органов

9. преимущественно гематогенная генерализация

10. развивается при первом контакте с возбудителем

145. Исходы творожистого некроза при заживлении первичного аффекта при туберкулезе

1. образование кисты 4. петрификация

2. распространение 5. расплавление

3. фиброзирование 6. инфаркт

146. Морфологическое выражение первичного туберкулеза

1. первичный аффект 4. милиарный туберкулез

2. первичный комплекс 5. туберкулезный лимфаденит

3. казеозная пневмония

147. Формы гематогенной генерализации первичного туберкулеза

1. очаговая

2. милиарная

3. кавернозная

4. крупноочаговая

5. инфильтративная

6. диссеминированная

148. Форма гематогенного туберкулеза

1. кавернозный

2. инфильтративный

3. распространенный

4. казеозная пневмония

5. с лимфожелезистой генерализацией

6. с преимущественным поражением легких

149 . Характеристика хронического крупноочагового туберкулеза легких

1. наличие внелегочного туберкулезного очага

2. “этажность” поражений в легком

3. каналикулярное распространение

4. наличие очага реинфекта

150. Характеристика туберкуломы легких

1. опухоль

2. вариант течения первичного туберкулеза

3. начальная форма вторичного туберкулеза

4. разновидность гематогенного туберкулеза

5. фаза эволюции инфильтративного туберкулеза

151. Установить соответствие:

ПРИЗНАК КЛИНИКО – МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ

1. лимфотропность ФОРМА ТУБЕРКУЛЕЗА

2. иммунитет отсутствует а) первичный

3 причина – реинфицирование. б) вторичный

4. наличие типичных форм – фаз

5. смешанные пути генерализации

6. незаживший первичный аффект

7. каналикулярное распространение

8. преимущественное поражение легких

9. развивается при первом контакте с возбудителем

152. Исход творожистого некроза при заживлении первичного аффекта при туберкулезе

1. петрификация 3. образование фибриноида

2. формирование кисты 4. метастатическое обызвествление

153. Компоненты первичного легочного туберкулезного комплекса

1. гнойный флебит, регионарный лимфаденит

2. очаг бронхопневмонии, регионарный лимфаденит

3. абсцесс легкого, тромбофлебит, регионарный лимфаденит

4. очаг геморрагической пневмонии, лимфангит, лимфаденит

5. очаг казеозной пневмонии, лимфангит, регионарный лимфаденит

154. Типичная локализация очагов отсева при гематогенной генерализации первичного туберкулеза

1. кожа 4. I, II сегменты легкого

2. кости 5. нижние доли легкого

3. почки 6. половые органы

155. Форма гематогенного туберкулеза

1. казеозная пневмония 4. генерализованный

2. острый казеозный 5. цирротический

3. диссеминированный 6. туберкулома

156. Характеристика хронического крупноочагового туберкулеза легких

1. наличие очага Гона

2. поражение одного легкого

3. наличие очага реинфекта

4. “этажность” поражений в легком

5. каналикулярное распространение

6. симметричные каверны с перифокальным фиброзом

157. Формы – фазы вторичного туберкулеза

1. с гематогенным прогрессироавнием

2. гематогенно – диссеминированный

3. с внелегочными поражениями

4. инфильтративный

5. острый очаговый

6. очаг Гона

158. Установить соответствие:

ПРИЗНАК КЛИНИКО – МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ

1. поражение кожи ФОРМА ТУБЕРКУЛЕЗА

2. поражение кишечника а) гематогенный

3. причина – реинфицирование б) вторичный

4. наличие типичных форм – фаз

5. каналикулярное распространение

6. преимущественное поражение легких

7. поражение костно-суставной системы

8. характерно поражение разных органов

9. преимущественно гематогенная генерализация

159. Комплекс Гона – это

1. заживший первичный туберкулезный комплекс

2. зажившие очаги гематогенного отсева

3. петрификаты в лимфатических узлах

4. заживший первичный аффект

160. Компоненты первичного легочного туберкулезного комплекса

1. очаг гнойного воспаления 4. лимфангит

2. первичный аффект 5. петрификат

3. лимфаденит 6. очаг Гона

161. Локализация очагов Симона

1. яичники 4. III, VIII, IX, X сегменты легкого

2. почки 5. I, II сегменты легкого

3. кости 6. маточные трубы

162. Тканевая реакция, характерная для гематогенного туберкулеза

1. экссудативно-некротическая

2. экссудативно-продуктивная

3. некротическая

4. экссудативная

5. продуктивная

163. Характеристика гематогенного туберкулеза

1. источник – очаги гематогенного отсева первичного туберкулеза

2. развивается на фоне иммунитета к микобактерии туберкулеза

3. преимущественное поражение легких

4. каналикулярное распространение

5. источник – очаги реинфекта

6. часто развивается у детей

7. сохраняется лимфаденит

8. лимфотропность

164. Формы – фазы вторичного туберкулеза

1. милиарный

2. туберкулома

3. очаг Абрикосова

4. казеозная пневмония

5. острый кавернозный

6. цирротический

165. Установить соответствие:

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО – МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ

ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ФОРМА ТУБЕРКУЛЕЗА

1. симметричное а) гематогенный

2. “штампованные” каверны б) вторичный

3. наличие типичных форм - фаз

4. каналикулярное распространение

5. апико –каудальное распространение

6. наличие внелегочного туберкулезного очага

7. локализация первых изменений верхушки правого легкого

ОТГОВОРномер отговорите номер отговорите номер отговорите
1, 2, 4 56. 2, 4 111. 3
3 57. 5 112. 4, 5
2 58. 4 – 3 – 1 – 2 113. 1, 2
3, 4, 5 59. 2 114. 1, 3
1, 2, 3 60. 1(г,и); 2(в,е,ж); 3(а,б,д) 115. 6, 7, 8
1, 4, 5 61. 1, 3 116. 4
1, 3, 4 62. 1, 2, 5 117. 1
1(а,в,г); 2(в,г,е); 3(а,б,в,г) 63. 1 118. 3, 4, 5
2 64. 3 119. 5
1, 2, 5 65. 4 120. 2, 5
2, 3, 5 66. 5 121. 1, 5
2, 3, 5 67. 5 122. 1, 2, 3
2 68. 2, 3 123. 3, 4, 5, 6,
1а,2б,3а,4а,5а,6б,7б,8б 69. 4, 5 124. 1, 2, 6
1, 4 70. 4 125. 1, 2, 3, 6
2, 3, 5 71. 4 126. 3, 4
4 72. 4 127. 2, 5, 6
2 73. 3, 6 128. 6
1, 2, 3, 4, 6 74. 3 129. 4
2 75. 1 130. 1 – 3 – 2 – 4 – 5
криптогенный 76. 2 131. 5
4 77. 5 132. 1, 2, 3, 5
3, 4 78. 1, 4, 5, 6 133. 5
2, 3, 4, 5 79. 4 134. 2
1, 2, 3, 4 80. 4 135. 5
1, 2, 3, 5 81. 3 136. 3
1, 4 82. 2 137. 1 – 3 – 4 – 2
1, 3 83. 2, 4 138. 3, 5
1, 2, 5 84. 4 139. 2, 5
2, 3 85. 1, 5 140. 4, 5, 6
2, 3, 4, 5 86. 2 141. 6
2 87. 5 142. 2, 5, 8, 9
4 88. 1 143. 1
2 89. 3, 4, 5 144. 1а, 2а, 3б, 4б, 5а, 6а, 7б, 8б, 9б, 10а
1, 6 90. 1 145. 3, 4
4 91. 4 146. 2
5 92. 1 147. 2, 4
1, 2 93. 1, 2, 4 148. 6
3 94. 6, 7, 8 149. 1
1, 5 95. 6 150. 5
2, 3, 5 96. 1 151. 1а, 2а, 3б, 4б, 5а, 6а, 7б, 8б, 9а
2, 3 97. 5 152. 1
2 98. 3 153. 5
4 99. 1, 7, 8 154. 2, 3, 4, 6
3 100. 1, 3 155. 4
4 101. 4, 5, 6, 7, 8 156. 1, 6
3 102. 6 157. 4, 5
1, 3, 5 103. 4 158. 1а, 2б, 3б, 4б, 5б, 6б, 7а, 8а, 9а
3, 4, 6 104. 1 159. 1
2, 3 105. 2, 3 160. 2, 3, 4
1 106. 1, 2 161. 5
1, 2, 3, 4 107. 4 162. 5
1, 2, 3, 6 108. 5, 6, 7, 8 163. 1, 2
1, 2, 3 109. 4, 6 164. 2, 3, 4, 5, 6
5 110. 1 165. 1а, 2а, 3б, 4б, 5б, 6а, 7б
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Пиогенные инфекции. Сепсис. Туберкулез.

 1. ЛОКАЛИЗОВАННАЯ ГНОЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ И СЕПСИС НОВОРОЖДЕННЫХ
  ЛОКАЛИЗОВАННАЯ ГНОЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ И СЕПСИС
 2. Сепсис, тежък сепсис и септичен шок
  Диагностични критерии и класификация на сепсис Методологически препоръки на комитета по сепсис на Руската асоциация на хирургичните специалисти (RASHI), приети на конференцията за помирение в Калуга през юни 2004 г. под ръководството на академик В.S. Савелиев. {foto301} Започване на интензивно лечение: Интензивното лечение започва веднага при пациенти с хипотония или
 3. сепсис
  Сепсисът е инфекциозно заболяване, обикновено тежко, причинено от масовото разпространение на бактерии по цялото тяло от основния фокус на инфекцията. Сепсисът е форма на отравяне на кръвта. Някои форми на сепсис се характеризират с продължителен курс с рецидиви. Вижте статиите КРЪВ (ПРОБЛЕМИ) и ВЕЧЕ, с добавката, че човек е станал жертва на някаква мания. Сепсис казва това
 4. сепсис
  Според съвременните концепции сепсисът може да бъде нозологична форма или усложнение на тежка инфекция. Задължителен компонент на сепсиса е генерализирана възпалителна реакция, която се проявява в отговор на клинична или бактериологично доказана инфекция. Потвърждение на генерализирана възпалителна реакция е наличието на два или повече симптома: • телесна температура
 5. УРОК 14 ТЕМА. сепсис
  Мотивационна характеристика на темата. Познаването на тематичните материали е необходимо за успешното усвояване на сепсиса в клиничните отделения. В практическата работа на лекаря знанията за морфологичното проявление на сепсис са необходими за клиничния и анатомичен анализ на секционни случаи. Общата цел на урока. Да се ​​научим да различаваме морфологичните прояви на различни форми на сепсис от проявите на други инфекции; да бъде в състояние да
 6. сепсис
  Сепсисът е често срещано инфекциозно заболяване от нецикличен тип, което се появява във връзка с наличието на всеки локален инфекциозен процес в организма. Сепсисът е израз на хиперергичната реакция на организма към инфекция. Със сепсис се развиват локални и общи промени, които нямат специфични характеристики. Локалните промени настъпват във фокуса на инфекцията (вход
 7. сепсис
  Не съществува общоприета терминология и класификация на сепсиса. През последните години понятията "септицемия", "бактериемия", "септични състояния", "гнойно-септична болест", които често имат различно значение и смесват понятията "инфекция" и "генерализиране на инфекцията", придобиват широко разпространение. Сепсисът, като правило, се проявява при наличие на гноен фокус и се развива
 8. сепсис
  СИНОНИМИ Неонален сепсис, бактериален сепсис на новороденото, вродена септицемия, генерализирана инфекция от бактериална етиология. ОПРЕДЕЛЕНИЕ Сепсисът е генерализирана ациклична гнойно-възпалителна инфекция, причинена от опортюнистична бактериална микрофлора, чието развитие е дисфункция на имунната, главно фагоцитна, телесна система с развитие
 9. Бактериални и вирусни инфекции, пренасяни във въздуха: грип, параинфлуенца, аденовирусна инфекция, респираторна синцитиална инфекция. Бактериална бронхопневмония, лобарна пневмония.
  1. Допълнение: Ателектазата на белите дробове е _______________________. 2. Клиничната и морфологична форма на бактериална пневмония се определя от 1. вид възпаление 3. етиологичен агент 2. територия на лезията 4. отговор на тялото 3. При крупозна пневмония консистенцията на засегнатия лоб 1. плътен 2. люспест 3. не е променена 4. Способността на вируса да заразява селективно клетки и тъкани
 10. сепсис
  Както знаете, всички инфекциозни заболявания се основават на определени модели, свързани с характеристиките на определен патоген, редовната и характерна реакция на организма към него, включително фундаментално стереотипните промени в имунната система, което определя цикличния ход на всяко инфекциозно заболяване, което завършва с развитието на определен тип имунитет , С това
 11. сепсис
  Сепсисът е ациклично инфекциозно заболяване, причинено от различни микроорганизми и характеризиращо се с изключително променена реактивност на тялото. • Това е израз на неадекватна (често хиперергична) реакция към инфекция (реактологична теория на Абрикосов-Давидовски). • Тя се различава от другите инфекции по етиологична, епидемиологична, клинична, имунологична
 12. сепсис
  Сепсис (сепсис) - общото патологично състояние на животното, възникващо от навлизането в кръвта от първичния инфекциозен фокус на различни микроорганизми или техните токсини. Етиология. Развитието на сепсис се улеснява от липсата на хирургично лечение на прясна рана, грубо тъканно разстройство по време на операцията и отсъствието и неспазването на асепсиса. Класификация. Разграничават се следните форми
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com