Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарно-епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

БОЛЕСТ НА ХОДГКИН И ЛИМФОЦИТНИ ЛИМФОМИ

Винсент Г. ДеВита, Джон Е. УлтманОпределение. Лимфомите трябва да се разглеждат като тумори на имунната система. Те включват лимфоцитни тумори и болест на Ходжкин, а понякога тумори от хистиоцитен произход също са включени в групата на лимфомите. Преди това лимфомите бяха разделени на болест на Ходжкин и неходжкинови лимфоми, но в наши дни по-модерните диагностични методи позволяват по-ясно да се изрази естеството на заболяването. Старите термини не трябва да се използват.

Епидемиология. През 1985 г. са съобщени 34 000 нови случая на лимфом, 40% от които са болест на Ходжкин. Най-често срещаните лимфоцитни лимфоми са фоликуларни лимфоми, както и дифузни големи клетъчни лимфоми. Всяка от тези форми представлява приблизително 40% от всички лимфоми, с изключение на болестта на Ходжкин. Средната възраст на пациентите е сравнително малка (32 години за болестта на Ходжкин и 42 години за всички други форми на лимфоми при възрастни), а по отношение на неуправляемото лице-години, лимфомите заемат 4-то място сред всички туморни заболявания. Въпреки факта, че честотата на лимфомите се увеличава от година на година, в резултат на подобряването на методите на лечение, смъртността им постоянно намалява. Например от 1970 г. продължителността на живота при болестта на Ходжкин се е увеличила значително и от 1973 г. до днес националната смъртност в Съединените щати е намаляла с 58%. С дифузни големи клетъчни лимфоми, общонационалният 5-годишен живот се е увеличил от по-малко от 5% до 40% или повече.

Пациентите с лимфоми са неравномерно разпределени в региони по света. В Съединените щати има два пика, свързани с възрастта, в честотата на лимфома на Ходжкин, единият от които се появява на възраст 15–35 години, а вторият на възраст след 50 години. При младите хора заболяването често протича като възлова склероза. В Япония не е определян пик на ранна възраст. Болестта на Ходжкин при деца на възраст под 10 години се регистрира главно в слабо развити страни, докато неговите хистологични форми и разпространение съответстват на тези в най-напредналите случаи. Всичко това, както и няколко съобщения за огнища на разпространението на болестта, ни позволяват да помислим за ролята на околната среда и / или генетичните фактори в нейното развитие. След съобщения, че в САЩ са открити няколко огнища на болест на Ходжкин, са проведени проучвания на населението, използвайки регистри за рак в Кънектикът и Калифорния. Резултатите от тези изследвания показват, че в тези случаи вероятно са се занимавали със случайни заболявания. Медицинският персонал, който е в контакт с пациенти, не се разболява по-често от който и да е човек от населението. Резултатите от щателно проведен епидемиологичен анализ доказаха, че болестта на Ходжкин, може би, е необичайна проява на някаква обща инфекция. Установено е, че фактори, които увеличават риска от ранен контакт с инфекции (например многодетни семейства, пренаселено живеене на няколко семейства), намаляват риска от развитие на болестта на Ходжкин. Тези данни показват също, че очевидно различни рискови фактори играят роля за развитието на болестта при млади и стари хора, което може да обясни някои любопитни резултати от епидемиологични наблюдения, например, факта, че пиковата честота в ранна възраст в Япония не е регистрирана. Уникалните епидемиологични характеристики са характерни за някои форми на лимфоцитни лимфоми. По този начин лимфомът на Бъркит се разпространява главно сред децата в страните от Централна Африка, докато изолирани случаи на заболяването са регистрирани в САЩ с други клинични прояви. Коремните лимфоми, произвеждащи имуноглобулини с тежка верига, са регистрирани главно в средиземноморските страни, докато в други региони на света те са изключително редки.

Източници на лимфоми. Лимфомите се развиват в лимфните възли или в лимфоидните тъкани на паренхимните органи (червата, белите дробове), както и в кожата. При 90% от хората с болест на Ходжкин лимфните възли са предимно увредени, а в останалите 10% източникът на заболяването е извън-възлов фокус. Първичната локализация на процеса в паренхимни органи с лимфоцитни лимфоми е по-честа: 60% от лимфомите произхождат от лимфните възли, а 40% от туморните огнища с различна локализация.Таблица 294-1. Клетъчен произход на злокачествени лимфомиФенотип. С появата на по-специфични серуми стана възможно класифицирането на лимфомите според техния клетъчен произход (Таблица 294-1). В 75 и 30–40% от случаите на лимфом с лимфоцитен произход, те са причинени съответно от моноклонални популации на В и Т клетки. Използвайки ДНК сонди към гена на имуноглобулина и р-веригата на Т-клетъчните рецептори, е възможно да се определи принадлежността на лимфоиден тумор към Т- и В-клетъчните линии. Въпреки това, при използване на тези методи в редица случаи беше установено, че до 10% от туморите са биклонални по природа, тоест имат признаци както на Т-, така и на В-клетки. Въпреки морфологичното сходство на злокачествените лимфомни клетки с тъканните хистиоцити, само някои от тях се оказват истински производни на последните. В допълнение, възможно е да се причисли В-клетъчният тумор към един или друг функционален подтип на В-клетъчната популация. Например фоликуларните лимфоми са производни на пролиферативния фокус на В-системата - лимфоидния фоликул, докато от секреторните компоненти на месните нишки се развиват дифузни малки лимфоцитни лимфоми. В-клетъчните лимфоми се разпознават по моноклонален имуноглобулин, тяхната повърхност и при негово отсъствие чрез пренареждане на имуноглобулинови гени, използвайки специфични ДНК сонди. В САЩ пациентите с Т-клетъчен лимфом са по-рядко срещани, отколкото в други страни. В приблизително 15–35% от случаите дифузните големи (едроклетъчни) лимфоми са Т-клетъчни по природа, поради което се наричат ​​периферни Т-клетъчни лимфоми за разлика от незрелите Т-клетки с тимичен произход (например лимфобластичен лимфом при деца и юноши). Т клетките се идентифицират по тяхната характерна способност да образуват розетки с овце еритроцити, както и по взаимодействието им с моноклонални антитела към антигени за диференциация. Понякога изследването на фенотипната експресия на Т-клетките се допълва от изследване на техните функционални свойства. С гъбична микоза / синдром на Cesari, който е периферен Т-клетъчен лимфом, клетките носят помощни маркери. Тези клетки също определят съответните функционални свойства. За да се характеризират Т клетките, са получени голям брой моноклонални антитела към техните диференциращи антигени. До специфични В-клетъчни антигени на антитела се получава по-малко. Най-специфична е притежаваната от анти-В1 моноклонални антитела (пан-В-клетъчни антитела). Други моноклонални антитела (I5), за които първоначално се смята, че реагират изключително с обикновения антиген, свързан с остра лимфобластна левкемия (CALLA), са широко използвани. По-нататък беше показано, че този антиген се експресира в много В-клетъчни тумори, включително повечето фоликуларни лимфоми и лимфом на Бъркит. Източникът на болестта на Ходжкин могат да бъдат дендритни ретикулярни клетки, които представят антигена и са локализирани в паракортикалните зони на лимфните възли. В културата клетките на Щернберг - Рид и техните моноядрени варианти носят Ia антигени, Fc и C3 рецептори на мембраната. Те не синтезират имуноглобулини, не са в състояние на фагоцитоза и дифузната активност на неспецифичната естераза и киселата фосфатаза не се открива в тях. Всичко това свидетелства в полза на произхода на клетките на Щернберг - Рид от антиген-представящи клетки. Клетките на Щернберг - Reed могат да образуват розетки с Т клетки и дори в парафинови секции реагират с анти-Leu Ml моноклонални антитела, които също взаимодействат с дендритни ретикуларни клетки след лечение с невраминидаза. Антителата против Leu Ml не реагират с морфологично подобни Т-клетки. Кил моноклонални антитела, насочени срещу клетъчните линии на болестта на Ходжкин, също взаимодействат с тези клетки в замразени участъци на лимфните възли, обаче е установено, че те също реагират с повърхностни антигени в големи (голямоклетъчни) В-клетъчни лимфоми. Редица моноклонални антитела се използват за определяне на общи левкоцитни антигени, т.е. експресирани върху всички нормални лимфоретикуларни клетки. Тези антигени могат да диференцират карциномите и саркомите от злокачествените лимфоми.

Етиология. Има доказателства, че вирусите могат да причинят лимфоми при гризачи, птици, котки и крави. За първи път вирусната природа на лимфома е доказана от американски и японски изследователи, които изолират уникален ретровирус от пациенти с фунгоидна микоза в САЩ и остър Т-клетъчен лимфом в Япония. Последното заболяване е сравнително ново, рядко срещано в Съединените щати, но много често в Япония и сред хората от черното население, живеещи в Карибите. Този клас вируси се нарича човешки Т-клетъчен левкемия / лимфом вирус (HTLV). Поради тази причина се предполага, че други човешки лимфоми могат да бъдат причинени от този вирус. Забелязани са случаи на развитие на дифузни имунобластични лимфоми при пациенти със синдром на придобита имунодефицитност (СПИН). Въпреки че HTLV досега са идентифицирани като Т-лимфотропни вируси, е открит дългосрочен ваксина-асоцииран лимфом / левкемия вирус, който причинява В-клетъчна левкемия / лимфом. Вирус като HTLV също е изолиран от човешки В-клетъчни лимфомни клетки. В момента, използвайки съвременни методи за култивиране на лимфомните клетки в дълго поддържани култури, се проверява вирусната етиология на човешките лимфоми. Вирусът може да се счита за етиологичен фактор на болестта на Ходжкин, при който имунните разстройства, съпътстващи заболяването, имат Т-клетъчна основа и могат да бъдат следствие от инфекция с Т-клетъчен лимфотропен вирус. В допълнение, има силна връзка между ДНК-съдържащия Епщайн-Бар вирус (EBV) и редкия лимфом, характеризиращ се с Бъркит, който изследва пациенти в Източна Африка (антитела срещу EBV се откриват в техния серум, а допълнителна ДНК се открива в човешкия геном на клетките на Бъркит). Асоциацията на лимфома на Бъркит с EBV при пациенти, живеещи в САЩ, изглежда по-малко постоянна. Освен това при голям брой хора, претърпели инфекциозна мононуклеоза (причинена от EBV), след дълъг период от време честотата на лимфомите е леко, но стабилно се увеличава в сравнение с контролната група от индивиди. Друг вид херпес-вирус, съдържащ ДНК, причинява лимфоматоза на пилетата (болест на Марек), за която сега е разработена ваксина.

Значението на наследствените фактори за развитието на лимфомите се подчертава от повишената честота на заболеваемост сред хората с наследствена форма на имунна недостатъчност и леко увеличаване на честотата на заболяване сред членовете на семейството на пациенти с имунни нарушения. Както беше отбелязано, потомството на родител, страдащ от болест на Ходжкин (особено еднополов), рискът от заболяването рязко се увеличава. По-често лимфомите придружават колагенозата при пациенти в съпоставима възраст. Увеличаването на честотата им е 10% при дългосрочен синдром на Сьогрен, при който има тенденция за развитие на дифузни лимфоми или имунобластични саркоми.

Лимфоподобните синдроми се появяват при лица, приемащи фенитоин. Въпреки факта, че в повечето случаи болезнените прояви отшумяват след спиране на лекарството, значителен брой индивиди развиват истински лимфоми от няколко разновидности, включително болестта на Ходжкин. Очевидно ефектът на фенитоин се дължи на генетично предразположение към лимфоми. Честотата на дифузните голямоклетъчни и имунобластични лимфоми (често включващи мозъка) се увеличава в условия на хронична имуносупресия, особено при синдром на придобита имунодефицит и след бъбречна или сърдечна трансплантация.

Цитогенетични нарушения в лимфомите. Туморните клетки при болестта на Ходжкин проявяват анеуплоидни свойства, но при това заболяване не са установени специфични хромозомни аномалии. Напротив, неслучайните хромозомни промени са характерни за почти всички форми на лимфоми и най-често хромозома 14 участва в процеса на транслокация (8; 14, 11; 14, 14; 18). За първи път транслокацията е открита при лимфома на Бъркит. В резултат онкогенът c-myc, който е разположен в нормална позиция на хромозома 8, е в непосредствена близост до промоторната последователност на гена, кодиращ тежките вериги на имуноглобулина, което води до повишена експресия на c-myc. Други чести транслокации (8; 12, 8; 22) прехвърлят същия онкоген под контрола съответно на промоторите на A-веригата и / - веригата. Преместване 14; 11 и 14; 18 са характерни за фоликуларните лимфоми и бяха открити два неизвестни досега гена, вероятно представляващи лимфоспецифични онкогени, разположени върху хромозоми 11 и 18 (обозначени като BCL1 и BCL2) в непосредствена близост до точката на счупване. Методът за клониране на рекомбинантна ДНК, съдържаща ДНК фрагменти от областта на точки на разрушаване по време на тези транслокации, позволи разработването на специфични сонди, които могат да служат като средство за идентифициране на лимфоцитите с тези хромозомни нарушения.

Болест на ХоджкинЕстествен ход и клинични прояви. Има две мнения за развитието на болестта. Внимателното картографиране на туморните огнища ни позволява да заключим, че болестта е еднолокална по своя характер и се разпространява чрез включване на съседни полета от лимфни възли в процеса. Тази теория обаче не може да обясни високата честота на участие в процеса на ретроперитонеални и леви шийни лимфни възли без медиастинални възли, разположени между тях, както и увреждане на далака, което, както знаете, не е снабдено с аферентни лимфни пътища. Каплан предположи, че в процеса участват ретроперитонеални лимфни възли поради ретрограден лимфен поток през гръдния канал, блокиран от увеличени шийни лимфни възли. Това обяснение е трудно да се приеме, тъй като изисква почти пълно запушване на канала. Smithers предложи алтернативна теория, наричайки я теория на възприемчивостта. Той предложи свободната циркулация на злокачествените клетки на Ходжкин, растящи само на "любими" места, където туморът се разпространява чрез лимфогенно разпространение. Тази теория се подкрепя от ранното включване на далака в туморния процес. Според теорията на Smithers фактът на успешно, тоест локално, а не системно излагане на облъчване на мултицентричен тумор изглежда невъзможно. Възможно обяснение за това може да бъде само унищожаването на възприемчиви места под въздействието на рентгенови лъчи, което ограничава възможността за растеж на тумора.

При болестта на Ходжкин обикновено има или безсимптомно, безболезнено увеличение на лимфните възли, които не са заварени заедно и еластични на пипане, или лимфаденопатия е придружена от треска, нощно изпотяване, загуба на тегло и понякога сърбеж на кожата. Безболезнено уголемяване на лимфните възли може да бъде открито от самия пациент или от лекаря по време на рутинен физически преглед. Често увеличените лимфни възли в медиастинума се откриват чрез флуороскопия или рентгенография на гръдните органи, които се извършват във връзка с оплакванията на пациента от суха, непродуктивна кашлица. Тези прояви са по-характерни за пациенти в млада възраст, при които често се отбелязва нодуларна склероза. Останалите пациенти (като правило на по-възрастна възраст) изразяват общи симптоми: треска, нощно изпотяване, към които по-късно се присъединяват общо неразположение и загуба на тегло. Докато при повечето пациенти на определен етап повърхностните възли се увеличават, в някои случаи се увеличават само коремните лимфни възли, което създава определени трудности за диференциалната диагноза при фебрилни състояния. Обикновено с тези прояви на заболяването лимфните възли се изчерпват от лимфните възли. Треската на Ходжкин по правило е ремитираща по своя характер. Неговият цикличен тип (Пела-Ебщайн) под формата на периоди на треска в продължение на няколко дни или седмици, редуващи се с фебрилни интервали, често приписвани на болестта на Ходжкин, всъщност рядко я придружава. Увеличаването на телесната температура, нощното изпотяване и загубата на тегло (наричани симптоми на "B") са прогностично неблагоприятни. Значението за прогнозата на сърбежа на кожата е неясно, рядко се появява при липса на треска и / или нощно изпотяване, поради което е изключено от критериите за определяне на стадия на заболяването. Боли, обусловленные приемом алкоголя, появляются нечасто, но совпадают с выраженной эозинофильной инфильтрацией опухолевых очагов. Болезненность определенных лимфатических узлов после приема алкоголя может указать врачу на опухолевый очаг, из которого желательно получить биоптат. Иногда первым клиническим проявлением болезни служат признаки сдавления верхней полой вены. Болезнь Ходжкина может проявиться признаками сдавления спинного мозга, хотя чаще они появляются уже после установления диагноза при прогрессировании болезненного процесса.

Аденопатия с постепенным увеличением лимфатических узлов на фоне отсутствия общей симптоматики может определяться в течение продолжительного времени. Ретроспективный анализ рентгенограмм органов грудной клетки иногда указывает на расширение средостения еще за несколько лет до установления диагноза. Болезнь медленно прогрессирует (особенно при нодулярном склерозе) в основном за счет вовлечения в процесс смежных полей лимфатических узлов. При вовлечении в процесс лимфатических узлов ворот легких опухоль может инвазировать в их паренхиму. На определенном этапе болезни (особенно при наиболее злокачественных гистологических вариантах) опухоль может прорастать в стенки сосудов, что легко определяется при исследовании биоптатов лимфоидной ткани при окраске по Вигерту. Склонность к вовлечению в процесс селезенки, не имеющей афферентных лимфатических сосудов, свидетельствует о том, что даже при несомненно локализованной опухоли обычно наблюдаются прорастание сосудистых стенок и свободная циркуляция злокачественных клеток. Позднее, по мере развития болезни и появления четких признаков сосудистых поражений, в процесс вовлекаются костный мозг, печень и др. Общая симптоматика, если только она не появилась в самом начале болезни, присоединяется при увеличении объема опухоли, и при неудовлетворительном лечении усиливается кахексия, опухоль диссеминирует во внутренние органы, присоединяются инфекции, и в итоге больной умирает. Раннее появление общей симптоматики, по-видимому, обусловлено более быстрым прогрессированием болезни. Лимфатические узлы при этом увеличиваются незначительно, но в процесс вовлекаются очень многие из них. Гистологически при этом определяются обеднение узлов лимфоцитарными клетками и смешанно-клеточный вариант на фоне раннего поражения костей скелета и внутренних органов. Очаги повреждения в костях скелета зачастую отличаются остеобластическим характером, поэтому «слоновые» позвонки патогномоничны для болезни Ходжкина. Как правило, при вовлечении в процесс костей появляются боли, но патологические переломы происходят редко.

Диференциална диагноза. У лиц молодого возраста аденопатия чаще бывает обусловлена инфекциями, сопровождающимися лихорадочным состоянием и головной болью, или фарингитом. Нередко она определяется при инфекционном мононуклеозе, вирусных синдромах или токсоплазмозе. У лиц более старшего возраста лимфатические узлы могут увеличиваться при локальных формах рака в области головы и шеи. Требуется биопсия любого лимфатического узла, диаметр которого превышает 1 см и который не регрессирует в течение 6 нед.

Увеличение лимфатических узлов средостения и ворот легких следует дифференцировать от саркоидоза, при котором почти всегда в процесс вовлекаются симметричные лимфатические узлы ворот легких, а также от синдрома Лефгрена и первичного туберкулеза. Для последнего, как и для болезни Ходжкина, типично одностороннее увеличение лимфатических узлов ворот легких, сопровождающееся, однако, деструктивными инфекционными изменениями в легких. Лимфатические узлы средостения при этом обычно не увеличиваются. У лиц пожилого возраста при дифференциальной диагностике следует учитывать возможность первичной опухоли легкого и средостения, особенно овсяноклеточной и эпидермоидного рака. За болезнь Ходжкина можно принять реактивный медиастинит и увеличение лимфатических узлов ворот легких при гистоплазмозе, поскольку у лиц молодого возраста заболевание не сопровождается выраженной клинической симптоматикой. Подобная ошибка часто бывает при обследовании больного, проживающего в регионе, эндемичном по гистоплазмозу. При гистоплазматическом медиастините в процесс часто вовлекается пищевод. Его можно заподозрить при указании в анамнезе на затрудненное глотание. Диагноз подтверждается изменениями, выявляемыми при рентгенологическом исследовании пищевода или обнаружении кальциноза лимфатических узлов. Их биопсия может осложниться кровотечением. Болезнь Ходжкина, протекающая под маской лихорадки неизвестного происхождения, так и может остаться недиагностированной, несмотря на тщательное обследование, пока больному не будет проведена диагностическая лапаротомия.

Диагностика и гистологические варианты опухоли. Точная диагностика и классификация лимфомы возможны только на основании микроскопического исследования полученной при биопсии ткани. Цитологическое исследование пунктата лимфатического узла, хотя и позволяет в предположительной форме диагностировать лимфому, однако количество получаемой при этом ткани не дает возможности точно классифицировать заболевание, поэтому если ограничиться только этим методом исследования, то очень высока вероятность ошибочного диагноза. Впрочем, с помощью этого метода можно дифференцировать лимфому от реактивной гиперплазии лимфатических узлов. Кроме того, полученные клетки могут быть использованы для анализа реаранжировки генов, что позволяет отнести лимфому к Т- или В-клеточному типу. Даже опытные морфологи при изучении фиксированных срезов лимфатических узлов в 25 % случаев расходятся во мнении относительно классификации лимфомы, а в 6 % — относительно признаков озлокачествления в резецированной ткани. При подозрении на лимфому не следует ограничиваться только изучением замороженных срезов, так как незначительные повреждения ткани здорового лимфатического узла при этом могут имитировать злокачественные изменения. Однако в настоящее время в замороженных срезах с помощью панели моноклональных антител можно фенотипировать клетки, т. е. классифицировать их по принадлежности к Т- или В-ряду.

Болезнь Ходжкина занимает особое место среди злокачественных опухолей, так как опухоль при ней содержит в основном морфологически здоровую ткань, реактивные лимфоциты, плазматические клетки и фиброзную строму. Удается выявить лишь небольшое количество злокачественных клеток, так называемых клеток Штернберга—Рид. Очень редко удается диагностировать болезнь Ходжкина, не обнаружив эти клетки, хотя сами по себе они не патогномоничны для нее, поскольку сходные клеточные элементы выявляются при инфекционном мононуклеозе и раке молочной железы. Обнаружение в биоптатах костного мозга и печени мононуклеарных клеток Штернберга—Рид с крупным эозинофильным ядрышком свидетельствует о вовлечении в процесс этих тканей при уже распознанной болезни Ходжкина, тем не менее эти клетки в препаратах не могут служить основанием для диагностики первичного опухолевого процесса.

На основании гистологической классификации и темпов распространения опухоли, вероятно, во многих случаях можно предсказать, будет ли в дальнейшем диссеминировать явно локализованный очаг. В таблицата. 294-2 представлена гистологическая классификация Lukes и Butler болезни Ходжкина и более ранняя классификация Jackson—Parker. Оригинальная и более полная морфологическая классификация Lukes и Butler, приведенная на конференции в г. Ри (Франция), была модифицирована. Включающая в себя четыре основных гистологических варианта болезни, она представлена в правой колонке таблицы.

Иммунологические аномалии. В 50-х годах настоящего столетия впервые было отмечено, что при болезни Ходжкина высока частота отрицательных кожных проб на целый ряд внутрикожных тест-антигенов. На основании результатов большинства исследований установлено, что при современных методах лечения иммунологический дефект не влияет на прогноз в конкретной стадии болезни. Это представляется очень важным, поскольку свидетельствует о том, что даже у больных почти с полностью подавленным иммунитетом иммунодепрессивные препараты (пока они оказывают тумороцидное действие) не вызывают нежелательных эффектов, что можно с полным основанием отнести и к другим онкологическим заболеваниям.

В настоящее время кожная проба с динитрохлорбензолом и культивирование in vitro лимфоцитов с митогеном (фитогемагглютинин, ФГА) позволяют диагностировать дефект функциональной активности Т-лимфоцитов уже на стадии I болезни Ходжкина. Результаты этих проб отражают сопутствующие болезни Ходжкина нарушения Т-системы иммунитета. Перманентная иммунная недостаточность в виде Т-лимфоцитопении и изменений функциональной активности Т-лимфоцитов сохраняется и после успешного завершения курсов химио- или лучевой терапии. Дефект Т-клеточного иммунитета сохраняется и у больных, в течение многих лет находящихся в состоянии полной ремиссии, чего не происходит у лиц с другими формами лимфом при тех же методах лечения.

Антителообразование у большинства больных не изменяется, хотя нарушения выработки антител могут быть обусловлены проводимым лечением. Комплексная лучевая и полихимиотерапия ослабляет первичный иммунный ответ на капсульный антиген Haemophilus influenzae типа В, особенно после спленэктомии. В результате учащаются случаи развития сепсиса, обусловленного Н. influenzae и другими инкапсулированными микроорганизмами, что свидетельствует о неэффективности пневмококковых вакцин у спленэктомированных больных. Вопрос об иммунизации пневмококковой вакциной следует рассматривать (несмотря на отсутствие данных об ее эффективности) еще до проведения лапаротомии со спленэктомией и начала лечения.Таблица 294-2. Гистопатологическая классификация болезни Ходжкина1

1 Современная классификация Lukes et al. позволяет получить более значимую прогностическую информацию, чем старая классификация Jackson — Parker, в связи с выделением ими особой группы больных с признаками выраженного фиброза лимфатических узлов.

Гематологические аномалии. При болезни Ходжкина возможна умеренная нормохромная, нормоцитарная анемия на фоне уменьшения количества сывороточного железа и железосвязывающей способности сыворотки. В то же время количество железа в костномозговом депо увеличивается. Таким образом, красная кровь и обмен железа при болезни Ходжкина сходны с таковыми при других злокачественных опухолях. Почти 1 % больных на поздней стадии болезни выявляют гемолитическую анемию с положительной пробой Кумбса. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) обычно увеличена и может оказаться ценной при определении активности болезни. Впрочем, чувствительность этого теста весьма ограничена, так как СОЭ нормализуется еще до наступления ремиссии. В ремиссии определение СОЭ может помочь в раннем выявлении рецидива. При этом следует учитывать, что на протяжении одного года после окончания лучевой терапии СОЭ может оставаться ускоренной и при отсутствии признаков рецидивирующей опухоли. Ряд других более сложных и, как правило, дорогостоящих методов определения активности болезни не обеспечивает большей информацией по сравнению с СОЭ. Болезнь Ходжкина (особенно на фоне общей симптоматики) часто сопровождается лейкемоидной реакцией, которая может быть умеренной или выраженной. Число лейкоцитов может составить 67•109/л, когда болезнь можно легко принять за хронический гранулоцитарный лейкоз. По мере успешного лечения лейкемоидная реакция разрешается. Нередко в периферической крови выявляют некоторую эозинофилию, особенно у больных, страдающих кожным зудом. Абсолютная лимфоцитопения (лейкоцитов менее 1•109/л) обычно появляется на поздних стадиях болезни.

Морфологический анализ костного мозга, полученного с помощью пункции, менее ценен, чем гистологическое исследование биоптата, что, по-видимому, обусловлено формированием фиброза костного мозга и гранулем. В мазках костного мозга или гистологических срезах можно видеть увеличенное соотношение клеток белой и красной крови, нередко увеличенное число эозинофилов, однако ни то, ни другое не может быть основанием для диагностики опухолевого процесса в нем. Достоверным признаком вовлечения в процесс костного мозга служат только классические клетки Штернберга—Рид либо их мононуклеарная разновидность. Опухолевый процесс в костном мозге может быть ограниченным и диффузным. Нередко он сочетается с ретикулярным фиброзом, в некоторых случаях стирающим нормальную архитектонику костного мозга. Выраженный фиброз в отсутствие специфических клеток доказывает поражение костного мозга. Удивительно, что эффективное лечение химиопрепаратами (достижение ремиссии) часто сопровождается разрешением фиброза.

Отдельные клинические проблемы. К частым осложнениям болезни Ходжкина относятся инфекции. По мере прогрессирования опухолевого процесса больные умирают обычно в результате осложнений, например дисфункции костного мозга, бактериемии или диссеминированных микозов. У больных в состоянии ремиссии в период между курсами химиотерапии могут образовываться инфильтраты в ткани легких вследствие инвазии пневмоцист, столь часто определяемой у больных СПИДом. Первые случаи пневмоцистной пневмонии были выявлены у взрослых, больных СПИДом, а позднее и у детей, больных лейкозом. При болезни Ходжкина отмечена склонность к криптококкозу, протекающему в форме менингита либо первичного легочного инфильтрата как в сочетании с менингитом, так и без него. Практически 20 % спленэктомированных больных и 10 % больных с неудалённой селезенкой заболевают опоясывающим лишаем. У большинства из них высыпания бывают единичными и разбросаны вне основных кожных элементов. При этих минимальных проявлениях генерализации процесса не требуется системного лечения.

К наиболее тяжелым острым осложнениям относится сдавление спинного мозга растущими опухолевыми массами, что обычно происходит при прогрессирующем процессе в случае неэффективности первичного лечения. Сдавление спинного мозга может быть обусловлено компрессией тела позвонка, что легко можно выявить при рентгенологическом или радиоизотопном исследовании. Возможно прорастание опухоли в эпидуральное пространство из забрюшинных лимфатических узлов со сдавлением как спинного мозга, так и питающих его сосудов. В диагностике повреждения спинного мозга, исходящего из забрюшинного пространства, может оказаться полезной компьютерная томография. Для диагностики очаговой денервации применима селективная электромиография, однако для подтверждения заинтересованности спинного мозга необходима миелография. Опухолевые массы иногда закупоривают просвет верхней полой вены, причем окклюзия ее может быть первоначальным проявлением болезни Ходжкина, а также появиться на поздней стадии, когда диагноз совершенно очевиден.

Определение стадии болезни. Клиническая классификация болезни Ходжкина, применимая и для классификации других форм лимфом, представлена в табл. 294-3. Точно определить стадию болезни крайне важно для долгосрочного планирования лечения. При первичном обращении больного врач должен собрать подробный анамнез, провести тщательное физикальное обследование, обратить внимание на общие симптомы: повышение температуры тела, ночные поты, похудание. Уменьшение массы тела на 10 % и более при соблюдении обычной диеты, как правило, свидетельствует о тяжести процесса. Неблагоприятным признаком служат обильные поты в ночное время, поэтому им придается особое значение. Каждая из доступных групп лимфатических узлов должна быть тщательно обследована, при этом врача, который будет лечить больного в дальнейшем, следует поставить об этом в известность. Обращают внимание на размеры, форму и консистенцию узлов. Окружающие их лимфатические узлы также оказываются увеличенными за счет реактивной гиперплазии, особенно в области шеи. Из наиболее увеличенных узлов получают биоптат для исследования. Его получают не только из первично вовлеченных в процесс лимфатических узлов, но и из других, что необходимо для установления степени генерализации процесса. К сожалению, врачи-терапевты нередко пренебрегают непрямой ларингоскопией для обследования рото- и носоглотки, тогда как она совершенно необходима для установления поражения узлов кольца Вальдейера, хотя их вовлечение в процесс более типично для лимфоцитарных лимфом, чем для болезни Ходжкина. Вовлечение в процесс лимфатических узлов в области внутреннего надмыщелка плечевой кости также может свидетельствовать о лимфоцитарной лимфоме. Необходимо определить размеры печени и селезенки. Выявление пальпируемой селезенки при болезни Ходжкина имеет особое значение, так как спленомегалия в большинстве случаев отражает распространенность опухоли. Наборы диагностических методов приведены в табл. 294-4, 294-5 и 294-6.Таблица 294-3. Клиническая классификация лимфомК обязательному методу относится рентгенография органов грудной клетки. Если на рентгенограмме обнаруживают признаки патологии, то проводят компьютерную томографию всей грудной клетки с целью определения выраженности аденопатии в средостении и области ворот легких, а также выявления вовлечения в процесс легких на протяжении от лимфатических узлов ворот. При отсутствии медицинских противопоказаний следует провести нижнюю лимфографию. Иногда не удается получить заполнения рентгеноконтрастным веществом высоких забрюшинных лимфатических узлов, в этом случае дополнением к лимфографии забрюшинных лимфатических узлов служат компьютерная томография, а также ультразвуковое исследование. Вовлечение в процесс чаще всего можно определить при лимфографии, однако при появлении общей симптоматики прибегают к помощи рентгенологического и или радиоизотопного метода (ов) исследования скелета. Радиоизотопный метод более чувствителен в отношении выявления патологических очагов в костях.

Таблица 294-4. Определение стадии лимфомы (необходимые диагностические методы)1. Адекватная инцизионная биопсия с последующей оценкой гистологического препарата опытным гематологом

2. Детальный опрос больного с выяснением вопроса о лихорадочном состоянии и его продолжительности, потливости в ночное время без видимых причин и ее интенсивности, неспровоцированном зуде кожи, необъяснимом уменьшении массы тела

3. Детальное физикальное обследование; особое внимание уделяют всем группам лимфатических узлов, в том числе кольцу Вальдейера (непрямая ларингоскопия), определяются размеры печени и селезенки

4. Лабораторные методы исследования

Полный анализ крови, включая определение СОЭ Определение активности сывороточной щелочной фосфатазы Исследование функции почек Исследование функции печени

5. Радиологические методы исследования

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки (в переднезадней и боковых проекциях) Двусторонняя нижняя лимфография

Компьютерная томография органов брюшной полости в сочетании с ультразвуковым методом или без него

Обзорная рентгенография костей скелета, в том числе грудных и поясничных позвонков, костей таза, проксимальных отделов длинных трубчатых костей и любых участков болезненности в костяхТаблица 294-5. Определение стадии лимфомы (диагностические методы исследования в зависимости от определенных условий)1. Компьютерная томография всех органов грудной клетки при выявлении изменений или подозрении на них при рентгенологическом исследовании

2. Инцизионная или пункционная биопсия костного мозга при:

— увеличении активности щелочной фосфатазы

— необъяснимой анемии или подавлении других ростков кроветворения

— признаках вовлечения в процесс костей, определяемых при рентгенологическом или радиоизотопном методе исследования

— III или IV стадии болезни

3. Диагностическая лапаротомия и спленэктомия, если решение вопроса о лечении зависит от определяемых в брюшной полости опухолевых масс или их отсутствияТаблица 294-6. Определение стадии лимфомы (вспомогательные диагностические методы)1. Сцинтиграфия костей скелета1

2. Сцинтиграфия печени и селезенки1

3. Сканирование всего тела при использовании радиоактивных изотопов галлия'

4. Биохимическое исследование сыворотки, в том числе определение ионов кальция и мочевой кислоты на протяжении всего периода лечения1 Не может служить самостоятельным диагностическим критерием болезни Ходжкина без подтверждения результатами биопсии.

К необходимым диагностическим методам относятся рутинные анализы крови (в том числе определение СОЭ) и мочи. Обязательно исследование функций печени и почек, однако само по себе оно не обеспечивает информацией о распространенности процесса или специфическом поражении органов. Так, например, измененные функциональные пробы печени не свидетельствуют об ее специфическом опухолевом повреждении, но по характеру этих изменений можно исключить другие, неспецифические, неопухолевые процессы. Биопсию костного мозга всегда следует проводить, если присоединяется общая симптоматика, а также при ее отсутствии, но генерализованной аденопатии и при диагностической лапаротомии. У больных, у которых общая симптоматика отсутствует, но клинически процесс локализуется выше диафрагмы (при невыявленной с помощью лимфографии, компьютерной томографии и ультразвукового метода патологии), костный мозг очень редко вовлекается в процесс, поэтому его биопсия в этих случаях необязательна.

В 1968 г. группа исследователей Стэнфордского университета предложила определять стадию болезни с помощью лапаротомии как метода оценки распространенности процесса, определения механизма его распространения и использования получаемых при этом данных для разработки терапевтических подходов. У 1/3 больных в удаленной при лапаротомии селезенке, размеры которой находились в пределах нормы, была выявлена специфическая патология, и, наоборот, у 25 % больных в увеличенной селезенке опухолевый процесс не был выявлен, а спленомегалия была обусловлена реактивной гиперплазией. Увеличение селезенки при болезни Ходжкина связывали с вовлечением в процесс печени. Патология печени редко (менее 0,5 %) отмечается при патологии селезенки, не сопровождающейся ее увеличением. У 28 % больных с положительными результатами лимфографии и увеличенной селезенкой печень вовлекалась в патологический процесс. Результаты, полученные исследователями Стэнфордского университета, свидетельствуют и о том, что лимфография служит точным методом определения вовлечения в процесс лимфатических узлов. Лишь у 15 % больных с положительными результатами лимфографии при инцизионной биопсии не было выявлено патологии лимфатических узлов, что можно объяснить неудачным выбором узлов для биопсии, так как обычно они бывают гиперплазированы.

Лапаротомию, позволяющую определить стадию болезни, не следует расценивать как рутинный метод. Если все же ее производят, то она должна включать в себя игольную биопсию не менее двух участков в обеих долях печени, клиновую биопсию края правой ее доли и биопсию других, предположительно пораженных опухолью участков, а кроме того, спленэктомию и игольную биопсию забрюшинных лимфатических узлов, отмеченных при лимфографии. На основании данных послеоперационной рентгенографии определяют, были ли удалены именно эти заинтересованные лимфатические узлы. Во время лапаротомии проводят биопсию и лимфатических узлов ворот печени, а у женщин детородного возраста сдвигают яичники в латеральном или центральном направлении для защиты их от облучения. Удаленную селезенку исследуют послойно (разрезы производят через каждые 0,3 см) и при обнаружении опухоли подсчитывают число опухолевых очагов. Выяснение вопроса о вовлечении в опухолевый процесс печени может играть решающую роль в выборе метода лечения и позволяет избежать спленэктомии или обследования забрюшинного пространства. Альтернативой диагностической лапаротомии служит лапароскопия. По результатам лапаротомии стадию болезни пересматривают у 35 % больных. Следует подчеркнуть, что это редко обусловливает изменения в планах лечения, особенно если предполагается использовать либо одну химиотерапию, либо ее сочетание с лучевой терапией. В среднем в США после диагностической лапаротомии при болезни Ходжкина 1,5 % больных умирают, а примерно у 12 % развиваются разнообразные осложнения. Однако в клиниках, в которых эта операция производится редко, соответствующие показатели составляют 6,6 и более 25 %. При некоторых стадиях и типах болезни Ходжкина уровень операционной смертности может превышать ожидаемый в течение 5 лет непосредственно в результате болезни. Сама по себе спленэктомия не влияет на результаты лучевой или сочетанной (лучевая и медикаментозная) терапии.

Участники конференции по стадиям болезни Ходжкина в Энн Арборе рекомендовали предоставлять результаты диагностических и клинических исследований (т. е. совокупность всех консервативных методов исследования) и итогового патоморфологического определения стадии болезни, включающего в себя результаты хирургических методов: биопсии печени, перитонеоскопии и лапаротомии. Этот подход к определению стадии нужен для того, чтобы разные исследователи, использующие различные методы определения, могли сравнить результаты лечения, основываясь на клинических данных.

Лечение. В настоящее время более 70 % больных излечиваются при проведении им полихимиотерапии или сочетанного лечения. Из-за строгих требований, предъявляемых к формированию полей облучения и блокированию здоровых органов и тканей, лучевая терапия представляет собой одну из самых трудных задач для врача-радиолога. Лучевая терапия требует большого опыта, который невозможно приобрести при лечении всего нескольких больных в год, кроме того, для этого необходимо и специальное оборудование. Наиболее подходят для использования в клинической практике линейные ускорители, обеспечивающие высокую энергию пучка в пределах 4—8 МэВ. Киловольтажное оборудование в настоящее время более не используется, поскольку не обеспечивает адекватного воздействия. Допустимо использование установок с кобальтом-60, что, однако, связано с увеличением краевого воздействия за счет большего рассеивания лучевого пучка.

При проведении современных программ химиотерапии требуется соблюдение точных доз препаратов, которые при необходимости можно увеличивать или уменьшать с помощью специальной шкалы баллов, учитывая самые низкие показатели количества элементов крови перед началом лечения и их количество в день начала его очередного цикла. Для того чтобы лечение было безопасным, врач должен обладать определенным опытом лечения этих больных и использования противоопухолевых препаратов вообще, поэтому лечение в этих случаях нельзя доверять врачу не специалисту в этой области. Неопытный врач часто назначает меньшие, чем необходимо, дозы препаратов, исключает тот или другой препарат из схемы, не соблюдает строгой последовательности их использования внутри схемы, преждевременно прерывает курс лечения. Все это, безусловно, уменьшает вероятность излечения.

Невзирая на высокую эффективность современных методов лечения при болезни Ходжкина, они продолжают совершенствоваться. Клинические испытания направлены прежде всего на разработку более безопасных медикаментозных и лучевого методов, определения их роли как самостоятельных методов, так и в сочетании один с другим на разных стадиях болезни и при различных ее типах. Некоторые общие принципы, однако, можно считать вполне ясными. В настоящее время полагают, что наиболее верным служит либо только лучевой, либо только комбинированный медикаментозный метод. Выбор одного из них определяется стадией болезни. Сравнение результатов сочетанной (химио- и лучевая) терапии и раздельного использования этих методов лечения свидетельствует о том, что рецидивы после лучевого метода успешно купируются химиопрепаратами. При этом продолжительность жизни та же, что и у ранее не леченных больных с теми же стадиями болезни и гистологическими вариантами. Это означает, что для больных, леченных только с помощью облучения, может быть зарезервировано лечение химиопрепаратами, т. е. в случае рецидива после лучевой терапии им как бы дается повторный шанс на излечение.

Лучевая терапия в качестве дополнения к медикаментозной в III и IV стадиях болезни не вышла за рамки эксперимента. Все еще не доказано, что этот подход превышает по эффективности химиотерапию, но в то же время он сопровождается риском учащения поздних осложнений. До настоящего времени не подтверждена польза от дополнения комбинированной химиотерапии лучевым методом, однако интересны данные, полученные при локальном облучении и в сниженных дозах органов, вовлеченных в опухолевый процесс, между циклами химиотерапии.

Большое значение имеет и доза облучения, так как вероятность рецидива в пределах полей облучения обратно пропорциональна дозе и уменьшается примерно до 1 % при очаговой дозе 44 Гр (4400 рад). Поскольку с помощью линейного ускорителя удается добиться адекватной геометрической определенности полей облучения с минимальным допуском на рассеянное облучение, то создается возможность осуществить облучение крупными полями с меньшим токсическим воздействием на костный мозг и меньшим воздействием рассеянного облучения на непораженные, но чувствительные к лучевому воздействию жизненно важные органы. Несмотря на применение защитных блоков и довольно четкие границы пучка лучей, рассеянное излучение на легкие нередко достигает 2 Гр (200 рад). Воздействию рассеянных лучей в сходных дозах подвергаются и яички при облучении нижних отделов живота, даже несмотря на применение протяженных защитных экранов.

Для лечения больных со всеми типами лимфом используют три варианта лучевого воздействия. При очаговом облучении лучи воздействуют только на опухолевые массы и минимально — на пограничные здоровые ткани. Мантиевидное облучение означает воздействие на шейные, подмышечные, медиастинальные, верхние околоаортальные и околоушные лимфатические узлы, как правило, в виде единого поля. Эту модификацию называют крупнопольным облучением. Для него при необходимости воздействия на забрюшинные лимфатические узлы формируется поле в виде перевернутой литеры «У», а если оно сочетается с мантиевидным облучением, то его называют облучением всех лимфатических узлов тела организма. Строго говоря, этот термин неправомочен, так как многие группы лимфатических узлов остаются вне полей облучения, поэтому более правильно называть этот вариант лучевой терапии облучением всех лимфатических узлов, расположенных по оси тела. Наибольшую трудность в лучевой терапии при болезни Ходжкина представляет разметка границы защитных блоков в областях локализации спинного мозга на противолежащих полях, шеи, сердца. При переоблучении зон перекрывания полей в дозах, достаточных для повреждения спинного мозга, возможно развитие лучевого миелита.

Монохимиотерапия в качестве основного метода при болезни Ходжкина в поздних стадиях практически не проводится. Четырехкомпонентная схема, состоящая из мустаргена, винкристина (онковин), преднизона и прокарбазина (МВПП), была предложена в качестве стандартной для лечения больных в III и IV стадиях. Она позволила добиться ремиссии у 80 % больных, причем у 63 % из них рецидивы не наступили в течение 20 лет после ее начала в результате проведения всего лишь 6 циклов лечения. Если же рецидив развивался, то в большинстве случаев в первые четыре года после начала ремиссии.

Для уменьшения токсичности препаратов, входящих в эту схему, сохранении их противоопухолевой активности были предложены разнообразные модификации с заменой того или другого компонента на сходный по действию препарат. Несмотря на то что преимущество модифицированных схем остается недоказанным, при особых обстоятельствах возможно их использование. Подробный обзор этих программ можно найти у DeVita и соавт. В настоящее время разработаны и параллельно с классической схемой лечения испытываются разнообразные сочетания химиопрепаратов, не вызывающие перекрестной резистентности. Это позволило выяснить, действительно ли чередование не вызывающих перекрестной резистентности сочетаний препаратов более эффективно при болезни Ходжкина на поздних стадиях, чем лучевая и полихимиотерапия. Вероятно, схема, включающая в себя адриамицин, блеомицин, винбластин и декарбазин (АБВД), столь же действенна, как и стандартная схема МВПП. Обнадеживающие результаты получены при совершенно новом подходе к лечению, заключающемуся в проведении гибридных полуциклов стандартной схемы МВПП и адриамицина, блеомицина и винбластина (МВПП—АБВ). В качестве «терапии спасения» при рецидивах после индуцированной стандартной схемой ремиссии или резистентности к ней прибегают к помощи других сочетаний уже известных и новых препаратов.

На результаты лечения в конкретной стадии болезни влияет целый ряд факторов. К ним можно отнести общую симптоматику или ее отсутствие и гистологический тип опухоли. Общая симптоматика усугубляет прогноз, так как само ее появление в целом отражает как больший объем опухолевых масс, так и большую скорость распространения процесса. Объем опухоли служит тем клиническим показателем, который очень трудно отразить в существующих клинических классификациях. Однако большие опухолевые массы в средостении, более четырех опухолевых узлов в селезенке и итоговую патоморфологическую стадию III2 относят к прогностически неблагоприятным признакам. Важен и гистологический тип опухоли. Так, например, для больных, леченных только с помощью облучения, нодулярный склероз считается прогностически благоприятным гистологическим вариантом. Вопрос о выборе метода лечения больных с большими опухолевыми массами в средостении, вовлечением в процесс ткани легких по продолжению с лимфатических узлов, четырьмя и более опухолевыми узлами в селезенке, а также находящихся в клинической и итоговой патоморфологической III2 стадии еще не решен; часто им назначают комплексное лечение (облучение и химиопрепараты).

Подходы к проведению специфического облучения. Очаговое облучение. Больным, у которых в опухолевый процесс вовлечен одиночный лимфатический узел в верхнем правом отделе шеи, особенно при гистологическом варианте, когда преобладают лимфоциты, лапаротомия не показана, поскольку в этих случаях селезенка или забрюшинные лимфатические узлы затрагивается редко. Облучением области поражения в дозе 35—40 Гр (3500— 4000 рад) можно индуцировать длительную ремиссию, причем у 95 % больных в течение продолжительного периода рецидивы не развивались.

Крупнрпольное облучение. Больным, находящимся в клинических стадиях IA и IIА (нодулярный склероз или смешанно-клеточный вариант), у которых в процесс вовлечены наддиафрагмальные группы лимфатических узлов, назначают только облучение. Лапаротомия им не показана, однако селезенка обязательно должна быть включена в поле облучения. В результате лечения более чем у 90 % больных рецидивы не наступают на протяжении периода наблюдения более 10 лет. Заинтересованность отдельных паховых лимфатических узлов служит показанием к проведению скорее крупнопольного (в виде перевернутой литеры «У»), нежели очагового, облучения. В этом случае определяют состояние печени с помощью лапаротомии или лапароскопии.

Облучение всех лимфатических узлов, расположенных по оси тела. При использовании в качестве критерия эффективности лечения продолжительности безрецидивного периода установлены преимущества облучения всех узлов, расположенных по оси тела перед мантиевидным облучением. В первом случае в поле облучения должна быть включена селезенка; при спленомегалии облучение в этой модификации не используется. Всем больным на стадиях очаговых поражений в сочетании с общей симптоматикой при условии ограничения лечения только с помощью облучения его следует проводить именно в модификации, когда облучаются узлы по оси тела. Ее назначают даже в том случае, если не обнаружены очаги ниже диафрагмы при диагностической лапаротомии, поскольку забрюшинные лимфатические узлы небезопасно оставлять необлученными даже при отрицательных результатах рандомизированных биопсий. Таким образом, у большинства из этих больных лапаротомия не строго показана. Относительно форм облучения при наддиафрагмальных очагах в клинических и патоморфологических ПА стадиях (смешанно-клеточный вариант и преобладание лимфоцитов) дискуссии еще продолжаются. Одинаковые результаты получены при облучении узлов по оси тела при клинической стадии и крупнопольном облучении при патоморфологической (лапаротомия) стадии.

Лечение больных с обширными опухолевыми массами в средостении. На стадии II болезни Ходжкина с опухолевыми массами в средостении, проявляющимися в виде занимающей более 1/3 грудной клетки зоны просветления на рентгенограмме в переднезадней проекции, частота обострений при проведении только лишь лучевой терапии остается высокой. В то же время, несмотря на развитие рецидивов, больших сроков выживания больных удается добиться с помощью «терапии спасения». Накопленный к настоящему времени опыт свидетельствует о том, что более предпочтительное сочетанное применение химио- и лучевой терапии в виде первичного лечения. Возможны два варианта: вначале либо облучают ограниченным полем для минимизации лучевого воздействия на ткань легких, либо проводят медикаментозное лечение, чтобы уменьшить объем опухолевых масс. Вполне возможно, что может быть достаточно только химиотерапии, однако этот ее аспект находится в стадии изучения. Только химиотерапия была одинаково успешна в стадиях III и IV как при массивных опухолях средостения, так и без них.

Комбинированная химиотерапия. В IIIA стадии болезни результативной оказываются классическая схема МВПП или ее варианты. Результаты недавно проведенных исследований свидетельствуют о преимуществах циклов полихимиотерапии в отношении увеличения частоты ремиссий и уменьшения частоты рецидивов перед облучением лимфатических узлов по оси тела и одинаковой эффективности облучения на фоне полихимиотерапии. Данные некоторых исследований убедительно свидетельствуют о .больших шансах на увеличение продолжительности жизни больных в поздних стадиях болезни без рецидивов при полихимиотерапии по схеме МВПП, нежели при облучении узлов по оси тела. Не приносит большой пользы и дополнение полихимиотерапии облучением в полной дозе, за исключением нодулярного склероза у больных в стадии IIIБ с объемными опухолевыми массами, особенно при их локализации в средостении. В этих случаях эффект наступает при проведении схемы МВПП на фоне облучения по оси тела.

Наиболее результативной в IV стадии болезни оказывается химиотерапия по схеме МВПП или другая комбинация химиопрепаратов, которые, как установлено, столь же эффективны в отношении выживания больных в течение 5 лет, причем без рецидивов болезни, без использования противоопухолевых препаратов после наступления ремиссии в результате циклов химиотерапии. На частоту ремиссий и их продолжительность не влияют специфические опухолевые процессы во внутренних органах. Больным, у которых в процесс вовлекается костный мозг, химиотерапия должна проводиться в полном объеме. Только в этом случае можно надеяться, что частота и продолжительность ремиссий будут теми же, что и при вовлечении в опухолевый процесс печени или легких. При резистентности опухоли к препаратам МВПП можно использовать другие комбинации препаратов, например АБВД. Эта схема позволяет добиться долговременных полных ремиссий после неудачи с препаратами МВПП. Если же и та и другая схема оказалась неэффективной, то следует сделать выбор между другими сочетаниями химиопрепаратов (с учетом их токсичности) и одним химиопрепаратом как паллиативной формы лечения. При этом бывает полезно вернуться к монохимиотерапии с использованием препаратов, которые входили в ранее используемые комплексы, но в других дозах и по другой схеме. Например, у больных в конечных стадиях болезни или резистентности к МВПП эффект может наступить при ежедневном приеме прокарбазина или дробном введении больших доз алкилирующих противоопухолевых препаратов.

В некоторых клиниках изучают возможность использования противоопухолевых препаратов в больших дозах на фоне облучения всего тела с последующей аутотрансплантацией костного мозга при болезни Ходжкина, резистентной к первоначальному лечению. В некоторых случаях этот метод обеспечивал наступление длительной ремиссии. Проводятся клинические испытания разнообразных биологических субстанций; в частности, большие надежды связывают с моноклональными антителами анти-Кil, нагруженными изотопами с альфа-типом распада.

Побочные эффекты.
К острым побочным эффектам лучевой терапии относятся тошнота, рвота, подавление костномозгового кроветворения и изъязвления слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Все эти реакции весьма опасны, однако они, как правило, быстро разрешаются по окончании облучения. В течение 6 нед — нескольких месяцев после завершения курса лучевой терапии возможно развитие более грозных осложнений: миелитов, пневмонитов и иногда перикардита. Из поздних осложнений можно отметить фиброзные изменения в мягких тканях и легких в пределах полей облучения, аномалию коронарных артерий, персистирующие фиброзные процессы в костном мозге и панцитопению, а кроме того, развитие в облученных участках новых злокачественных опухолей.

Угнетение костномозгового кроветворения представляет собой наиболее серьезный ранний побочный эффект. В период медикаментозного лечения необходимо следить за содержанием в крови форменных элементов, а дозы цитостатиков следует изменять в зависимости от числа лейкоцитов и тромбоцитов в крови согласно приведенным в специальной литературе рекомендациям. Наиболее неприятные ощущения у больных вызывают тошнота, рвота, алопеция. Для купирования тошноты и рвоты, связанных с приемом противоопухолевых препаратов, предложены ?-9-тетрагидроканнабинол и метоклопрамид. Многие больные нуждаются в эмоциональной поддержке, поэтому врач должен их успокоить, разъяснив, что все эти явления носят временный характер и исчезнут после завершения курса лечения, а волосяной покров обязательно восстановится. Следствием химиотерапии может стать стерильность, чаще развивающаяся у мужчин. Эффективность химиотерапии зависит от опытности врача. Совершенно недопустимо произвольно уменьшать или увеличивать дозы препаратов, поскольку это самым отрицательным образом сказывается на результатах лечения.

Одним из поздних осложнений сочетанного лечения (химио- и радиотерапия), особенно характерным для начальных стадий болезни, служит развитие острого миелоидного лейкоза. В течение 10 лет после завершения лечения лейкоз развивается у 5—7 % больных. Повышается также уровень заболеваемости лимфоцитарными лимфомами. Риск развития новой опухоли можно не принимать во внимание, поскольку без лечения больной все равно умирает. Учитывая повышенный риск развития новой опухоли, не следует проводить сочетанное лечение, если можно ограничиться либо облучением, либо химиопрепаратами.

Лимфоцитарные лимфомыЛимфомы, как и болезнь Ходжкина, имеют лимфоретикулярное происхождение. Разные формы лимфом отличаются одна от другой по клеточному происхождению, возрастному распределению, клинической симптоматике, стадии на момент диагностики и реакции на лечение. Термин «лимфомы» объединяет широкий спектр заболеваний от лимфомы Беркитта у детей в странах Африки до фолликулярных и диффузных лимфом взрослых. Термин «неходжкинские лимфомы» для обозначения этой группы заболеваний употреблять не следует, правильнее пользоваться термином «лимфоцитарные лимфомы». Большинство лимфоцитарных лимфом представлены моноклональными В-клеточными опухолями (см. табл. 294-1).

Клинични прояви. Лимфоцитарные лимфомы обычно бывают представлены безболезненным, локальным или генерализованным увеличением лимфатических узлов на фоне гепатоспленомегалии или без нее. В брюшной полости нередко определяются опухолевые массы. Вовлечение в процесс лимфатических узлов кольца Вальдейера более типично для лимфоцитарных лимфом, нежели для болезни Ходжкина, и часто сопровождается патологией желудочно-кишечного тракта. На начальных этапах болезни могут определяться множественные очаги (или очаг) поражения в легких, костях, желудочно-кишечном тракте, коже или других паренхиматозных органах. Общая симптоматика, типичная для болезни Ходжкина, менее присуща лимфоцитарным лимфомам, однако она предполагает усугубление прогноза.

При фолликулярных лимфомах лимфаденопатия может определяться в течение продолжительного периода. Часто изменения, выявляемые при биопсии лимфатического узла, трактуют как атипичные или гиперпластические. Впоследствии сравнительный анализ результатов повторной и первичной биопсии нередко позволяет прийти к выводу, что изменения, расцениваемые в самом начале как неспецифические, на самом деле имеют лимфомную природу.

Диференциална диагноза. Дифференциальная диагностика лимфоцитарных лимфом как причины лимфаденопатии сходна с таковой при болезни Ходжкина. Учитывая, что больные с лимфоцитарными лимфомами в среднем на 15 лет старше лиц, страдающих болезнью Ходжкина, дифференциальную диагностику следует проводить в первую очередь с другими злокачественными опухолями.

Диагностика и морфологические аномалии. Диагностика лимфоцитарной лимфомы основывается на результатах биопсии лимфатических узлов, так как при оценке биоптатов других тканей могут возникать большие трудности. Морфологические исследования относятся к наиболее важным при оценке больного, поскольку в отличие от болезни Ходжкина выбор лечения в большей мере зависит от гистологического варианта лимфомы, нежели от ее стадии. Гистологическая классификация, предложенная Rappaport, в настоящее время нашла широкое применение вследствие своей высокой воспроизводимости и пригодности для оценки прогноза болезни (табл. 294-7). В приведенной классификационной системе Rappaport врач должен хорошо ориентироваться, потому что она использована в большинстве клинических наблюдений. В последующем к классификации Rappaport были предложены еще шесть классификаций, что привело к значительной путанице в терминологии. Национальный Институт рака США поддержал исследования для разработки «Рабочей формулировки для клинического использования», что позволило объединить все самое ценное, что имелось в каждой классификации. Последняя классификационная система получила широкое распространение, она будет использована и в настоящей главе. По мере необходимости терминология, предложенная Rappaport, будет приводиться параллельно в скобках. Основной подход в «Рабочей формулировке» тот же, чти и в классификации по Rappaport, т. е. разделение форм лимфоцитарных лимфом на основе нодулярного или диффузного роста опухоли, а также ее клеточного состава. Иммунологическая терминология в «Рабочей формулировке» не используется, однако если определяется иммунологический фенотип клеток, то легко установить его корреляцию с той или иной формой лимфомы. Кроме того, «Рабочая формулировка» подразумевает разделение лимфоцитарных лимфом на три степени в зависимости от их агрессивности: лимфомы низкой степени злокачественности менее, а лимфомы высокой степени соответственно более агрессивны. Практическое применение классификационной системы «Рабочая формулировка» облегчает сопоставление результатов разных исследований. В наиболее ранних работах еще использовалась классификация по Rappaport, поэтому при их упоминании в настоящей главе будет сохранена оригинальная терминология.Таблица 294-7. Класификация на лимфомитеНаиболее существенным прогностическим фактором служит структура вовлеченного в опухолевый процесс лимфатического узла (фолликулярная или диффузная). Фолликулярные лимфомы более доброкачественны по сравнению с диффузными того же клеточного состава. Внутри фолликулярной формы темпы развития процесса и реакция на лечение зависят от цитологии фолликулов: медленнее прогрессирует болезнь, если в них определяются малые клетки с расщепленным ядром, и быстрее, если в них присутствуют крупные клетки. Диффузные лимфомы клинически более агрессивны, нежели фолликулярные, за исключением лимфомы, представленной малыми лимфоцитами, напоминающей хронический лимфоидный лейкоз и отличающейся длительным течением. На момент установления клинической стадии болезни у 40 % больных с диффузными крупноклеточными лимфомами процесс имеет региональный характер, хотя, если в последующем проводится только локальная терапия, уровень рецидивов очень высок (см. далее). Напротив, у больных с фолликулярными лимфомами, в основном представленными малыми клетками с расщепленным ядром, процесс диссеминирует, что легко можно подтвердить результатами самых рутинных исследований. В этих случаях обычны рецидивы, наступающие на 5—10-й год ремиссии.

Иммунологические аномалии. Иммунные функции при лимфоцитарных лимфомах изменяются в меньшей степени, чем при болезни Ходжкина, хотя у больных с лимфомами промежуточной и высокой степеней злокачественности (например, диффузные крупноклеточные лимфомы) могут быть выявлены изменения реакции гиперчувствительности замедленного типа. При фолликулярных лимфомах, представленных преимущественно малыми клетками с расщепленным ядром, иногда угнетается реакция Т-лимфоцитов на стимуляцию фитогемагглютинином и снижается кожная реакция в пробах с разными антигенами. Однако это происходит только при прогрессировании процесса. Гуморальный иммунитет чаще, чем при болезни Ходжкина, нарушается у больных с лимфоцитарными лимфомами, представленными малыми лимфоцитами, что проявляется в моноклональной гаммапатии или гипогаммаглобулинемии.

Определение стадии болезни. Стадию болезни необходимо определить до начала лечения и после гистологического подтверждения диагноза. Объем клинических исследований определяется морфологической картиной и тактикой лечения, которое предполагается провести у конкретного больного. Стадию лимфоцитарных лимфом определяют по тому же принципу, что и при болезни Ходжкина, хотя последовательность мероприятий при этих заболеваниях различна, так как лимфоцитарные лимфомы чаще проявляются в виде внелимфатических локализаций. Более того, во многих случаях болезни во II, III и IV стадиях используются сходные подходы к системному лечению в сочетании с облучением или без него, и, таким образом, подразделение на стадии при лимфоцитарных лимфомах имеет меньшее значение. У относительно небольшой группы больных, составляющей менее 10 % всех лиц с лимфоцитарными лимфомами, после определения клинической стадии устанавливаются лишь очаги поражения. Наиболее предпочтительным методом лечения этих больных служит облучение, поэтому для точного определения распространенности процесса оправданно расширенное стадирование вплоть до лапаротомии. У остальных больных диагностика поздних стадий, как правило, не затруднена, при этом хирургические инвазивные методы применяются в ограниченном объеме или не показаны вообще. В тех случаях, когда из-за преклонного возраста больного или по каким-то другим причинам лечение ограиичивается местным паллиативным облучением или системной монохимиотерапией, то даже минимальные процедуры для определения стадии проводить не следует. Таким образом, хирургические вмешательства, предпринимаемые для установления стадии лимфоцитарной лимфомы, совсем необязательны. Основная задача определения стадии — установить распространенность процесса, его локальность (стадия I или II со смежностным поражением), когда лечение можно ограничить облучением, или диссеминированность (стадия II с несмежностным поражением, или стадии III и IV), когда требуется уже системное лечение.

Поскольку морфологические признаки лимфоцитарных лимфом четко коррелируют со специфическими клиническими проявлениями, реакцией на лечение и прогнозом, то ее можно учитывать при определении объема мероприятий, необходимых для уточнения стадии болезни и метода лечения. Например, у 80 % больных с фолликулярной лимфомой гистологически устанавливается фолликулярная, представленная преимущественно малыми клетками с расщепленным ядром (нодулярная, с трудом дифференцируемая лимфома, НТДЛ), лимфома или фолликулярная смешанно-клеточная лимфома, т. е. представленная как малыми клетками с расщепленным ядром, так и крупными клетками (нодулярная смешанно-клеточная лимфома, НСЛ). У 80—90 % этих больных при клиническом обследовании в сочетании с рутинным цитологическим исследованием устанавливаются III и IV стадии болезни. На ранних этапах определения стадии следует использовать только методы, которые при наименьшем травматическом воздействии позволяют с высокой степенью достоверности определить поздние стадии болезни. Этим требованиям удовлетворяют лимфография и биопсия костного мозга, позволяющие обычно избежать диагностической лапаротомии. Примерно у 90 % больных с фолликулярными и у 60—70 % больных с диффузными лимфоцитарными лимфомами данные лимфографии положительны. Частота вовлечения в процесс селезенки, печени и/или костного мозга у,них очень высока (90 %), и, напротив, при отрицательных результатах лимфографии они вовлекаются в процесс реже (10 % и менее). Результаты исследования костномозгового пунктата диагностического значения не имеют, поэтому костный мозг рекомендуется исследовать при помощи двусторонней трепанобиопсии в зоне верхнезадней ости подвздошной кости. Частота его поражения при лимфомах с низкой степенью злокачественности (фолликулярные или диффузные) составляет по меньшей мере 50—60 %, хотя в большинстве случаев оно не сопровождается изменением числа клеток в периферической крови.

При отрицательных результатах биопсии костного мозга и, таким образом, отсутствии показаний к системному лечению следует определить состояние печени. С помощью неприцельной чрескожной пункционной биопсии ее повреждение удается выявить у 20 % больных, с помощью множественных прицельных биопсий во время перитонеоскопии — еще у 20—30 % больных. У остальных больных 50 % вовлечение в процесс печени диагностируют при биопсии во время лапаротомии, которую проводят при отсутствии признаков IV стадии процесса после проведения упомянутых методов. Ее цель состоит в выявлении микроочаговых изменений в ткани печени. Она вовлекается в процесс у 65 % больных с лимфомами низкой степени злокачественности независимо от того, узловые они или диффузные. Примерно у 20 % больных с диффузными крупноклеточными лимфомами диагностируют I стадию заболевания; они могут стать кандидатами только для мегавольтного облучения. Однако в этих случаях рекомендуется произвести диагностическую лапаротомию, чтобы подтвердить стадию лимфомы, поскольку только облучение во II стадии значительно менее эффективно, нежели облучение в сочетании с химиотерапией или одна только химиотерапия. Венеузловые проявления в виде поражения кольца Вальдейера и опухолевых очагов в костях, головном мозге, яичках и других органах более свойственны крупноклеточным лимфомам с высокой степенью злокачественности, чем лимфоцитарным лимфомам с низкой степенью злокачественности.

Типы лимфоцитарных лимфом. Фолликулярные лимфомы, представленные в основном малыми клетками с расщепленным ядром (нодулярные с трудом дифференцируемые лимфомы). Это наиболее распространенная группа фолликулярных лимфом с более однородной клинической картиной по сравнению с другими формами фолликулярных лимфом. Заболевают взрослые (преимущественно в возрасте после 40 лет) и очень редко дети, но известны случаи заболевания детей в возрасте до 15 лет. Фолликулярные лимфомы с малыми клетками, ядро которых расщеплено, поначалу не проявляются симптоматикой и характеризуются безболезненным увеличением шейных, подмышечных и паховых лимфатических узлов. У некоторых больных заметное увеличение забрюшинных и мезентериальных узлов обусловливает острые проявления дисфункции желудочно-кишечного тракта, в том числе кишечной непроходимости, кровотечений и инвагинации кишки. Иногда лимфома проявляется в виде обструкции мочеточников с последующим развитием почечной недостаточности. Несмотря на то что больной может заметить у себя увеличение одного лимфатического узла или нескольких, с помощью лимфографии или других методов выявляют распространенную и нередко симметричную лимфаденопатию. Иногда увеличение лимфатического узла определяется в течение нескольких лет, но оно происходит столь медленно и неопределенно, что больной не видит основания для обращения к врачу. Селезенка часто бывает увеличенной, что, однако, в самом начале болезни не сопровождается какой-либо клинической симптоматикой. Позднее, по мере прогрессирования болезни, она заметно увеличивается и становится причиной очаговой симптоматики и проявлений гиперсплении. Лимфоидная ткань кольца Вальдейера вовлекается в процесс значительно чаще, чем при болезни Ходжкина. Аденопатия в областях внутреннего надмыщелка плечевой кости и подколенной ямки свидетельствует о лимфоцитарной лимфоме с низкой степенью злокачественности. Лимфоидные массы могут обусловить появление хилезного выпота в плевральной полости и/или асцит, в основном в результате сдавления лимфатических сосудов. Центральная нервная система крайне редко вовлекается в процесс, хотя возможны сдавление периферических нервов опухолевыми массами и проникновение опухоли в эпидуральное пространство. В начале болезни периферическая кровь обычно не отличается от крови здорового человека. Впрочем, тщательный анализ мазка крови позволяет выявить типичные клетки с расщепленным ядром, которые, однако, не имеют диагностического значения. При обычном исследовании аспирата костного мозга каких-либо изменений выявить чаще всего не удается. С помощью трепанобиопсии или биопсии при открытом доступе к кости у 85 % больных с фолликулярными лимфомами с низкой степенью злокачественности уже в самом начале болезни можно диагностировать вовлечение в процесс костного мозга с локализацией опухолевых масс в паратрабекулярных областях (в норме лимфоидные костномозговые фолликулы локализуются центрально).

Клиника при фолликулярных лимфомах весьма вариабельна и определяется прежде всего цитологическими характеристиками клеток, образующих фолликулы. Иногда процесс протекает вяло, лимфаденопатия выявляется за несколько лет до установления диагноза, а больной чувствует себя удовлетворительно в течение 5 лет и более после диагностирования болезни. В других случаях темпы прогрессирования процесса ускорены с самого начала, в результате чего требуется срочно начать лечение. В настоящее время совершенно ясно, что со временем фолликулярные лимфомы с низкой степенью злокачественности трансформируются в высокозлокачественные диффузные крупноклеточные лимфомы. Тем не менее во всех случаях болезнь отличается злокачественностью течения и, несмотря на то что иногда наступает спонтанная регрессия лимфаденопатии, в большинстве случаев (особенно если в фолликулах находятся и большие, и малые клетки) клинические сложности появляются уже в течение первого года после установления диагноза. Прогрессирование болезни сопровождается ускорением увеличения очаговых или асимметричных лимфатических узлов. Увеличение лимфатических узлов сопровождается выраженной местной симптоматикой, опухоль становится более устойчивой к ранее эффективному лечению. У больного может уменьшаться масса тела, присоединяются лихорадочное состояние и ночные поты. В процесс вовлекаются нелимфоидные органы и ткани. Повторные биопсии в период ускорения прогрессирования болезни позволяют в большинстве случаев установить изменение цитологических признаков в сторону преобладания крупных, менее дифференцированных клеток, образующих фолликулы, или стирание нодулярной архитектуры диффузно расположенными крупными клетками. Эволюция подобного рода определяется в 60 % случаев фолликулярных лимфом с низкой степенью злокачественности с малыми расщепленными клетками. При аутопсии выявляют, что из всех умерших, которым был поставлен диагноз нодулярной с трудом дифференцируемой лимфомы, почти у 10 % определяются признаки фолликулярной формы опухоли.

Фолликулярная смешанно-клеточная (малые клетки с расщепленным ядром и крупные клетки) лимфома с низкой степенью злокачественности (нодулярная смешанная лимфома). Фолликулярная лимфома, представленная малыми клетками с расщепленным ядром, имеет много общего с реже встречающимися фолликулярными смешанно-клеточными лимфомами. Последние отличаются по прогнозу, частоте вовлечения в процесс костного мозга, а также по типу и локализации пораженных лимфатических узлов. Эти отличия можно отнести на счет меньшей склонности к миграции крупных лимфоцитов бластного типа. Костный мозг на момент диагностики реже вовлекается в процесс, а опухолевые массы в брюшной полости, наоборот, выявляются чаще. В отличие от лимфом преимущественно с малыми лимфоцитами с расщепленным ядром при нодулярной смешанной лимфоме полихимиотерапия позволяет добиться полной продолжительной ремиссии без рецидивов, что свидетельствует о возможности излечения.

Фолликулярные лимфомы, представленные преимущественно крупными клетками, со средней степенью злокачественности (нодулярные гистиоцитарные лимфомы). Эта группа лимфом обычно обсуждается вместе с диффузными крупноклеточными лимфомами, так как по течению и прогнозу они отличаются от фолликулярных лимфом с низкой степенью злокачественности. Опухолевые клетки в этих лимфомах крупные и слабо дифференцированные, что означает более агрессивный рост опухоли, несмотря на сохранение ее фолликулярной структуры.

Диффузные лимфомы. Диффузные лимфоцитарные лимфомы представляют собой ряд заболеваний с разнообразными проявлениями и клиническим течением. Наименее злокачественной считается малая лимфоцитарная лимфома с низкой степенью злокачественности, которая по исходу обычно неотличима от хронического лимфоидного лейкоза. Диффузная лимфома с низкой степенью злокачественности, представленная малыми клетками с расщепленным ядром, начинается и протекает так же, как и фолликулярный ее вариант. На момент первого обращения больного к врачу опухоль, как правило, уже бывает распространена на все группы лимфатических узлов, печень, селезенку и костный мозг. Частота вовлечения в процесс костного мозга и печени составляет более 50 %. При диффузной лимфоме с низкой степенью злокачественности, представленной малыми клетками с расщепленными ядрами, только химиотерапия редко позволяет добиться излечения больного. Напротив, диффузные лимфомы со средней и высокой степенями злокачественности, смешанно-клеточные лимфомы (диффузные гистиоцитарные лимфомы по Rappaport) часто проявляются локальным увеличением лимфатических узлов или очаговыми внелимфатическими процессами. Более всего увеличиваются шейные и мезентериальные лимфатические узлы. Нередко в процесс вовлекаются желудочно-кишечный тракт, кости скелета, щитовидная железа, яички, головной мозг, лимфатическая ткань кольца Вальдейера. Поражение костного мозга в начальном периоде обнаруживают почти у 10 % больных, но в большей части случаев он так и не вовлекается в процесс даже на поздних стадиях болезни. У 20 % больных, несмотря на всестороннее диагностическое обследование, определяется относительно локальный характер поражений. Диффузным крупноклеточным лимфомам, однако, свойствен высокоинвазивный местный рост, поэтому по мере прогрессирования болезни можно отметить вовлечение в процесс периферических нервов, появление опухолевых масс в эпидуральном пространстве, сдавление опухолью полой вены или дыхательных путей, деструкцию костной ткани. Возможно повреждение кожи, печени, почек, легких и даже головного мозга. Вовлечение в процесс костного мозга иногда сопровождается появлением в периферической крови крупных недифференцированных клеток.

Если диффузная крупноклеточная лимфома действительно локальна, то она может оказаться чувствительной к воздействию рентгеновских лучей (мегавольтная терапия). По некоторым сообщениям, более чем у 70 % больных с истинной I стадией болезни удается добиться 5-летнего срока выживаемости без рецидивов. Из-за различий в клинических проявлениях и реакции на лечение диффузные лимфобластные Т-клеточные лимфомы, лимфому Беркитта и диффузные недифференцированные неберкиттовские лимфомы у детей, подростков и взрослых лиц молодого возраста следует отличать от таковых у лиц более старшего возраста. Выделяют несколько единственных в своем роде клинико-патологических форм болезни.

Диффузные лимфоцитарные лимфомы с высокой степенью злокачественности (лимфобластные лимфомы). Эти опухоли составляют примерно 30 % от всех лимфоцитарных лимфом у детей и 5—10 % от лимфоцитарных лимфом у подростков и взрослых, причем лица мужского пола заболевают чаще. Характерным для этой группы лимфом считают вовлечение в процесс наддиафрагмальных лимфатических узлов (шейные, надключичные или подмышечные); в половине случаев обнаруживают массивную опухоль в переднем средостении. Возможно появление выпота в плевральной полости. У некоторых больных заболевание проявляется в виде паховой лимфаденопатии или патологии молочных желез, гонад, длинных трубчатых костей, кожи и других тканей. Вначале костный мозг и периферическая кровь могут и не быть вовлеченными в процесс, однако при неэффективности лечения неизбежно появляются лейкозоподобные изменения крови. Опухоль состоит из лимфоцитов с причудливо изогнутыми ядрами или без таковых, но независимо от этого они обладают характеристиками Т-клеток. По прошествии 2—3 мес в 30—50 % случаев развивается острый лейкоз, цитологически идентичный детскому острому лимфоидному лейкозу с общей характеристикой. Часто в процесс вовлекается центральная нервная система. Эти Т-клеточные опухоли у детей и лиц молодого возраста по цитологии отличаются от В-клеточной лимфомы Беркитта и недифференцированных неберкиттовских лимфом. Больным, у которых на основании клинических и патогистологических признаков диагностирована лимфобластная лимфома, мероприятия по определению стадии болезни проводятся в минимальном объеме, так как независимо от стадии им назначают химиотерапию. Современные схемы химиотерапии в сочетании с профилактикой повреждения центральной нервной системы позволяют в настоящее время существенно повысить результаты лечения: 50 % выживают в течение продолжительного времени без развития рецидивов (см. табл. 294-8).

Лимфома Беркитта. Впервые диффузная лимфома, образованная в центре фолликула В-клетками, была; выявлена у детей, проживающих в Африке, и охарактеризована Беркиттом. Болезнь отличается уникальными клиническими и эпидемиологическими признаками. Несмотря на то что больные встречаются повсеместно, к эндемическим очагам относятся центральные регионы Восточной Африки и Новая Гвинея. В эндемичных регионах неоднократно были получены подтверждения (серологические данные) инфицирования вирусом Эпстайна—Барр, которые сочетались со специфическими изменениями хромосом (см. раздел «Цитогенетика»).

Мужчины болеют чаще, чем женщины (соотношение заболевших мужчин и женщин в странах Африки составляет 8:5, в Америке 2:1). Средний возраст заболевших детей в странах Африки составляет 7 лет, а в Америке — 11 лет. В своей типичной «африканской» форме лимфома Беркитта первоначально проявляется в виде внелимфатической опухоли, исходящей из челюстных костей. Помимо этого, к излюбленным очагам поражения относятся органы брюшной полости (особенно яичники), а также молочные железы и мозговые оболочки. Возможно вовлечение в процесс костного мозга, хотя и нетипичное для лимфомы Беркитта, лейкоз развивается нечасто. Американскому варианту лимфомы в меньшей степени свойственны опухоли челюстных костей, а на момент диагностики определяется вовлечение в процесс органов полостей таза и живота (преимущественно желудочно-кишечный тракт). У 1/3 больных в конечном итоге в процесс вовлекается костный мозг и/или происходят изменения в спинномозговой жидкости.

Диагноз устанавливается на основании клинических признаков и гистологических и цитохимических данных. Опухоль весьма чувствительна к химиопрепаратам. Реакция на лечение зависит от стадии болезни и объема опухолевых масс. В настоящее время всем больным независимо от стадии процесса назначают химиопрепараты, при этом в половине всех случаев заболевания и у 90 % больных с единичным очагом и минимальной массой опухоли наступает длительная ремиссия, при которой не требуется поддерживающей терапии.

Лечение. Подходы к лечению больных в последнее 10-летие претерпели значительные изменения. Прошел испытания целый ряд разнообразных форм лечения, в том числе регионарное облучение, общее тотальное облучение лимфатических узлов, лечение одним или несколькими химиопрепаратами, а также их сочетание с облучением. Стратегия лечения была разработана с учетом классификации болезни по стадиям и патоморфологическим проявлениям. Установлено, что, во-первых, наиболее локализованные лимфомы (за исключением I стадии крупноклеточной лимфомы) не поддаются воздействию только облучения, поэтому при попытке лечения этим методом поля облучения должны формироваться так, чтобы не нанести ущерба функциям костного мозга, поскольку в последующем часто возникает потребность в проведении эффективной химиотерапии. Во-вторых, вопрос о лечении больного с лимфомой низкой степени злокачественности (фолликулярная) остается спорным. Несмотря на то что современные методы исследования и сосредоточены на изучении возможности регрессии опухоли при раннем начале агрессивного лечения, доступные в настоящее время данные свидетельствуют в пользу более консервативного лечения, начало которого определяется только симптоматикой болезни. В-третьих, не вызывает сомнений эффективность агрессивного лечения сочетанием химиопрепаратов 3-го поколения при лимфомах средней и высокой степени злокачественности.

Облучение опухолевых очагов. Принципы проведения эффективного облучения лимфоцитарных лимфом в случае, если оно избирается в качестве первичного лечения, те же, что и при болезни Ходжкина. Эффективность регионарного облучения зависит в основном от гистологического строения лимфомы. При фолликулярных лимфомах после облучения в дозе 44 Гр (4400 рад) уровень развития локальных рецидивов в пределах поля облучения близок к нулю, однако рецидив отдаленных очагов наблюдается постоянно (10—15 % в год). Частота локальных рецидивов (21—37%) у больных с крупноклеточными лимфомами, по-видимому, не зависит от доз в пределах 25—65 Гр. Локальное облучение позволяет добиться продолжительной ремиссии без рецидивов у 60—80 % больных с патоморфологической стадией I, диагностированной при лапаротомии, и только у 30 % больных с патоморфологической стадией II.

Химиотерапия. В лечении больных с фолликулярными формами лимфом возможны три варианта: отказ от химиотерапии на ранних стадиях болезни, монохимиотерапия и полихимиотерапия. По данным, полученным при наблюдении за тщательно отобранной группой больных с вялотекущими лимфомами, большей части из них химиотерапевтическое лечение потребовалось через 12—24 мес от начала заболевания.

После того как химиотерапия стала впервые применяться для лечения больных со злокачественными опухолями, было установлено, что наиболее чувствительны к ней лимфомы, и продолжительный прием внутрь одного препарата служил методом выбора. В настоящее время в пользу агрессивной комбинированной химиотерапии как начальной формы лечения больных с фолликулярными лимфоцитарными лимфомами свидетельствуют два несомненных факта. Во-первых, современная комбинированная химиотерапия позволяет по сравнению с монохимиотерапией достичь у большего процента больных полной ремиссии на первом году лечения. Во-вторых, у больных с полной ремиссией продолжительность жизни большая, нежели у больных с частичной ремиссией. Таким образом, лечение, обеспечивающее полную ремиссию у большего процента больных, всегда предпочтительнее, при этом токсичность комбинированной химиотерапии не столь велика. Продолжительный прием хлорамбуцила, который чаще всего использовался в прошлом, нередко сопровождался развитием у больного аплазии костного мозга. Этот побочный эффект не отмечен при проведении интермиттирующих циклов комбинированной химиотерапии. После достижения ремиссии и отмены традиционных, более старых форм химиотерапии у больных с фолликулярными лимфомами с низкой степенью злокачественности на поздних стадиях частота рецидивов неуклонно увеличивается, составляя (как и при локализованных формах) 10—15 % в год. Несмотря на то что поддерживающая химиотерапия при фолликулярных лимфомах с низкой степенью злокачественности способствует увеличению продолжительности первой ремиссии, она тем не менее не рекомендуется, поскольку не способствует увеличению продолжительности жизни больных при интермиттирующей реиндукции ремиссии. Решение о начале химиотерапии следует принимать после тщательного обдумывания, поскольку, с одной стороны, неясно, могут ли новые, более агрессивные методы химиотерапии с использованием биологических субстанций (например, антиидиотипические моноклональные антитела) обеспечить контроль за болезненным процессом, а с другой стороны, совершенно очевидно, что этого не удастся добиться при длительном приеме алкилирующих препаратов и применении более старых их сочетаний, включающих циклофосфамид, винкристин, преднизолон как в сочетании с адриамицином (схема CHOP), так и без него. Недавно проведенные исследования, в которых для подтверждения клональной природы циркулирующих В-клеток определялось соотношение ?- и ?-цепей, позволили определить, что в крови подавляющего большинства (90—100 %) больных моноклональные клетки встречаются независимо от гистологического варианта опухоли. У 16—25 % больных с фолликулярными (нодулярные) лимфомами низкой степени злокачественности, находящихся в состоянии полной ремиссии более 18 мес, в крови обнаруживаются моноклональные В-клетки. У 14 больных с лимфомами средней или высокой степени злокачественности в состоянии полной ремиссии, напротив, эти клетки не были обнаружены. Эти данные лабораторных исследований позволяют объяснить устойчивость рецидивов при лимфомах низкой степени злокачественности (в отличие от курабельных лимфом со средней и высокой степенью злокачественности) и свидетельствуют о целесообразности начальной интенсивной химиотерапии. В настоящее время большинство больных с фолликулярными лимфомами низкой степени злокачественности следует включить в группу для клинических испытаний, которые позволят сравнить эффективность интенсивной начальной химиотерапии с обнадеживающими предварительными результатами с выжидательной тактикой, когда интенсивное лечение начинают лишь при необходимости. Однако независимо от выбранного метода химиотерапии предпочтение следует отдать тем сочетаниям препаратов, которые приведены в табл. 294-8, а не более старым программам. Недавно при лечении хлорамбуцилом в больших дозах в виде 5-дневных циклов удалось добиться той же частоты полных ремиссий, а также увеличения продолжительности жизни без рецидивов, что и приТаблица 294-8. Основные варианты химиотерапии при последних стадиях диффузных агрессивных лимфом

Обозначения: Pro MACE-MOPP — преднизолон, метотрексат, адриамицин, циклофосфамид, эпиподофиллотоксин (VP-16); мустарген, онковин (винкристин), прокарбазин, преднизолон.

M-BACOD — метотрексат, блеомицин, адриамицин, циклофосфамид, онковин, дексаметазон.

COP-BLAM — циклофосфамид, онковин, преднизолон, блеомицин, адриамицин, матулан (прокарбазин).

CHOP-HOAP-Bleo-IM VP-16 — CHOP — циклофосфамид, гидроксидаунорубицин (адриамицин), онковин, преднизолон; НОАР—гидроксидаунорубицин, онковин, арабинозилцитозин, преднизолон, блеомицин, IM VP-16 — ифосфамид, метотрексат, VP-16.

АРО и LSA2-L2 — буквенное обозначение циклических 10-компонентных комбинаций, обсуждаемых подробно Blaney et al. комбинированной химиотерапии. Этот вариант химиотерапии в настоящее время находится на клиническом испытании.

Совершенно другая ситуация в отношении больных с фолликулярными смешанно-клеточными фолликулярными крупноклеточными (нодулярные гистиоцитарные) лимфомами низкой и средней степени злокачественности. При них комбинированная химиотерапия значительно более эффективна, чем применение отдельных лекарственных препаратов. По данным Национального института рака США, ремиссия наступает в 75 % случаев. В отличие от фолликулярных лимфом, представленных преимущественно малыми клетками с расщепленными ядрами, при рассматриваемых формах лимфом полная ремиссия продолжается до 10 лет после прекращения лечения, а частота рецидивов после 2-го года ремиссии уменьшается.

Выбор метода лечения и его результаты при диффузных лимфомах также определяются главным образом цитологическими характеристиками отдельных опухолевых клеток. Малые лимфоцитарные лимфомы с низкой степенью злокачественности отличаются продолжительным доброкачественным течением с обострениями и улучшением состояния больного подобно тому, что происходит при хроническом лимфоидном лейкозе. Консервативная монохимиотерапия (обычно с использованием хлорамбуцила или циклофосфамида) служит методом выбора при этих формах лимфом; ее проводят в том случае, если этого требует прогрессирование болезни. При диффузных лимфомах со средней степенью злокачественности, представленных малыми клетками с расщепленными ядрами, и фолликулярных лимфомах преимущественно с тем же типом клеток лечение одинаково.

С 1974 г. известно о высокой курабельности диффузных лимфом средней и высокой степени злокачественности; в том числе диффузных крупноклеточной и смешанно-клеточной, иммунобластной и диффузной лимфомы с малыми нерасщепленными клетками. Методом выбора при них служит одна из лекарственных комбинаций, представленных в табл. 294-8. Низкая дифференцировка опухолевых клеток при этих лимфомах, в связи с чем они клинически ведут себя более агрессивно, в то же время, очевидно, делает эти клетки уязвимыми для цитотоксического воздействия противоопухолевых препаратов. Частота полных ремиссий может достигать 80 %. Неудачи в индукции ремиссии у этих больных связаны с чрезвычайно малой продолжительностью их жизни, доставляющей чаще всего 6 мес — 2 года. У больных в состоянии ремиссии через 2;года после прекращения лечения рецидивы наступают редко. Иногда рецидивы не наступали в период более 15 лет после прекращения лечения. Поддерживающее лечение в период ремиссии не влияет на ее продолжительность.

Комбинированное лечение при лимфоцитарных лимфомах. Специалистами нескольких клинических центров США и Европы было показано преимущество комбинированного лечения (облучение и полихимиотерапия) перед облучением в качестве самостоятельного метода лечения больных с лимфомой II стадии со средней и высокой степенью злокачественности. В I стадии этих лимфом бывает достаточно только радиотерапии. Химиотерапия в дополнение к облучению при фолликулярных лимфомах с низкой степенью злокачественности, по-видимому, не способствует значительному увеличению продолжительности жизни больных без рецидивов.

Общее облучение. Этот метод применялся для лечения больных с лимфоцитарными лимфомами низкой степени злокачественности III и IV стадий. При этом полная ремиссия наступала в 56 % случаев. Сходные результаты были получены у другой группы больных при химиотерапии с использованием более старых схем. Общее облучение, однако, часто приводит к развитию длительно текущих осложнений. Более того, сложности, возникающие при химиотерапии во время рецидивов, свидетельствуют о том, что общее облучение следует проводить только при неэффективности других форм лечения.

Биологические методы лечения при лимфоцитарных лимфомах. В последнее 10-летие был проведен целый ряд исследований, целью которых было установление роли неспецифической иммунотерапии при лимфоцитарных лимфомах. В одном из них было установлено, что комбинированная химиотерапия в сочетании с вакцинацией BCG позволяет несколько увеличить продолжительность жизни больных в сравнении с той же комбинированной терапией, но без вакцинации. Несмотря на то что эти данные представляют некоторый интерес, вакцину BCG не следует рекомендовать больным с лимфомами, так как современные химиотерапевтические программы позволяют получить более высокие результаты. В последние годы повысился интерес к использованию очищенных биологических препаратов. Первоначально полученные положительные результаты применения неочищенных препаратов интерферона при фолликулярных лимфомах с низкой степенью злокачественности, представленных малыми клетками с расщепленными ядрами, были впоследствии подтверждены в испытаниях с очищенным рекомбинантным ?-интерфероном. Полная ремиссия может продолжаться до года и более у значительной части больных. Однако более агрессивные типы лимфом менее чувствительны к этому виду лечения. Интерферон может быть использован в качестве альтернативы на ранних этапах при доброкачественном течении лимфомы, но его применение осложняется необходимостью постоянного парентерального введения, а также побочными реакциями в виде крайней степени слабости, лихорадочного состояния и лейкопении. Таким образом, роль интерферона при лимфомах остается неясной.

Интересные результаты были получены при лечении больных с В-клеточными лимфомами моноклональными антителами к идиотипическим протеинам, которые уникальны для каждой моноклональной В-клеточной линии. Ими лечили многих больных, однако имеется лишь одно сообщение о достижении при этом длительной полной ремиссии. Резистентность к этому виду лечения обусловлена развитием биклональной пролиферации клеток лимфомы, что распознается при анализе реаранжировки иммуноглобулиновых генов, а также новыми точечными мутациями, сопровождающимися изменениями в идиотипической мишени. Дальнейшие исследования в этой области направлены на разработку способов нагрузки моноклональных антител радиоизотопом. При применении моноклональных антител к Т-клеточным специфическим антигенам у больных Т-клеточными лимфомами наступает лишь краткосрочный эффект.

Трансплантация костного мозга. Продолжается изучение эффективности трансплантации аутологичного костного мозга в сочетании с интенсивной химиотерапией и/или общим облучением всего тела при лимфоцитарных лимфомах. Этот метод лечения следует предусмотреть при неудаче химиотерапии. Аутологичный костный мозг заготавливают обычно после наступления второй ремиссии, индуцированной химиопрепаратами. Костный мозг освобождают от лимфомных клеток путем обработки моноклональными антителами к определенным типам клеток (антитела анти-В1 при В-клеточных лимфомах и специфические анти-Т-клеточные антитела при Т-клеточных лимфомах), химическими препаратами (4-гидропероксициклофосфамид) и/или фототерапией с применением гематопорфиринов. В дальнейшем после лечения химиопрепаратами в очень больших дозах и/или общего облучения реинфузируют клетки костного мозга. В эксперименте были получены интересные результаты, что послужило основанием для клинических испытаний этого метода, у больных с фолликулярными лимфомами при ускоренном течении процесса или неэффективности химиотерапии, а также у больных с диффузными крупноклеточными лимфомами в период первого рецидива.

Недавно выделенные лейкозные/лимфомные синдромы. Острый Т-клеточный лейкоз/лимфома. Острый Т-клеточный лейкоз/лимфома — синдром, выделенный относительно недавно, вызывается единственным в своем роде Т-клеточнотропным ретровирусом человека (HTLV I). Впервые синдром был выявлен у жителей юго-западных регионов Японии, эндемичных по нему, а затем и среди населения островов Карибского моря и юго-восточных регионов США. Для заболевшего характерно появление в периферической крови клеток с полиморфным многодольчатым ядром (в 65 % случаев). Отмечаются генерализованная лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, патология кожи, гиперкальциемия, а в связи с секрецией остеокластактивирующего фактора в костях формируются очаги остеолиза. Заболевание представляет собой неоплазию посттимических Т-клеток, обладающих хелперным фенотипом Т4+ Т8–, но функционально in vitro они ведут себя как супрессоры. Болезнь быстро прогрессирует, и, несмотря на то что при применении тех же программ комбинированной химиотерапии, что и при диффузных крупноклеточных лимфомах, можно добиться ремиссии, продолжительность их невелика, а кроме того, опыт этого лечения ограничен несколькими больными. Болезнь следует рассматривать как самостоятельную форму и в соответствии с «Рабочей формулировкой» отнести ее к категории лимфом с высокой степенью злокачественности. Вероятно, в прошлом редкие случаи этого заболевания расценивались как диффузные крупноклеточные иммунобластные лимфомы с высокой степенью злокачественности.

Гистиоцитарный медуллярный ретикулёз. Этот вид ретикулёза, называемый также злокачественным гистиоцитозом, относится к редким, быстро прогрессирующим заболеваниям, для которых характерны внезапное начало, лихорадочное состояние, нарастающая панцитопения, спленомегалия и умеренная лимфаденопатия. Малигнизации подвергаются истинные гистиоциты ретикулоэндотелиальной системы. Малигнизированные клетки обладают фагоцитарной активностью по отношению к эритроцитам, что усугубляет панцитопению. В единичных случаях наступления длительной ремиссии добивались с помощью больших доз алкилирующего препарата циклофосфамида.

Ангиоиммунобластная лимфаденопатия с диспротеинемией. Этому лимфомоподобному системному заболеванию свойственны острое начало, генерализованная лимфаденопатия, гепато- и спленомегалия, а также выраженная конституциональная симптоматика, в том числе лихорадочное состояние, обильное потоотделение, похудание. Возможно появление кожного зуда и сыпи. Все эти клинические проявления очень напоминают симптоматику болезни Ходжкина в поздней стадии. Заболевают взрослые в возрасте 28—92 лет (средний возраст заболевших 62 года). В половине случаев основным симптомам заболевания за несколько недель или месяцев предшествует появление генерализованной зудящей макулопапулезной сыпи. У некоторых больных начало болезни связывается с приемом лекарственных препаратов, в том числе пенициллина и других антибиотиков, фенитоина, сульфаниламидов, галотана, метилдофа и ацетилсалициловой кислоты. Гистологически процесс расценивается не как злокачественное неопластическое заболевание, а скорее как крайняя форма реакции гиперчувствительности (гипериммунная реакция). Некоторые специалисты рассматривают этот вид лимфаденопатии как клинический образец реакции «трансплантат против хозяина». Отмечаются пролиферация В-клеток и выраженный дефицит Т-клеток. При лабораторных исследованиях выявляют анемию, которая у '/4 больных имеет характер гемолитической с положительной пробой Кумбса. В большей части обнаруживают поликлональную гипергаммаглобулинемию, возможны также лейкоцитоз и эозинофилия.

В биоптатах лимфатических узлов появляются характерные признаки в виде нарушения архитектоники или ее полного стирания за счет полиморфно-клеточной пролиферации с преобладанием иммунобластов, лимфоцитов и плазматических клеток. Кроме того, можно видеть пролиферацию сосудов и накопление большого количества эозинофильных масс в интерстиции. Изменения в печени, селезенке и костном мозге не имеют диагностического значения.

Ангиоиммунобластная лимфаденопатия протекает чаще всего молниеносно. Однако у некоторых больных (примерно у 25 %) продолжительность жизни довольно большая (20—45 мес) при лечении малыми дозами кортикостероидных гормонов или без него. Этим больным не требовалось интенсивной химиотерапии. У других больных (25 %), несмотря на то что им требовалось проведение интенсивной химиотерапии, продолжительность жизни составляла 28—67 мес. У оставшихся 50 % больных независимо от метода лечения заболевание очень быстро заканчивалось летально (продолжительность жизни составила 1—20 мес). Многие больные умирают от некупируемых инфекций и чаще всего от пневмонии, вызванной псевдомонасом и другими грамотрицательными микроорганизмами, пневмоцистами, цитомегаловирусом, а также от микозов. Сообщается, что непосредственной причиной смерти больных служит острая почечная или печеночная недостаточность.

Адекватное лечение не разработано. Его следует начинать с назначения кортикостероидных гормонов. При отсутствии реакции на лечение рекомендуется прибегнуть к помощи программ комбинированной химиотерапии, эффективных при лимфомах. При очаговом процессе можно провести радиотерапию. Принимая во внимание частые неудачи при лечении цитотоксичными препаратами, рекомендуется кратковременное лечение кортикостероидами, способствующими снижению гипериммунного ответа, на фоне лечения левамизолом, стимулирующего функциональную активность Т-клеток.

Осложнения при болезни Ходжкина и лимфоцитарных лимфомахОсложнения при лимфомах могут быть обусловлены увеличением размеров лимфатических узлов, вовлечением в процесс внутренних органов, а также гематологическими, метаболическими или иммунологическими нарушениями. Осложнения могут быть результатом лечения.

Прогрессирующее увеличение лимфатических узлов вызывает сдавление или обструкцию окружающих структур, как, например, сосудов (синдром верхней полой вены), дыхательных путей, пищевода, мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта. Тяжесть этих осложнений может зависеть от локализации опухоли. Возможна и непосредственная инфильтрация лимфомой внутренних органов (паренхима легких, плевра, перикард и сердце) по продолжению с лимфатических узлов средостения. Инфильтрация по лимфатическим каналам из забрюшинных лимфатических узлов обусловливает вовлечение в процесс желудочно-кишечного тракта, результатом чего могут быть его изъязвление, перфорации, кровотечения, инвагинация или нарушение процессов всасывания. Из-за сдавления желчных путей увеличенными лимфатическими узлами в области ворот или вторичной инфильтрации ткани печени при гематогенном метастазировании возможно развитие желтухи.

Центральная нервная система вовлекается в процесс в связи с распространением опухоли из средостения или забрюшинного пространства по продолжению на позвоночник. Симптомы сдавления спинного мозга при этом чаще появляются при болезни Ходжкина, нежели при лимфоцитарных лимфомах, но при последних они более типичны для диффузных крупноклеточных лимфом. Как при болезни Ходжкина, так и при лимфоцитарных лимфомах возможно повреждение черепных нервов и головного мозга. Иногда развивается лимфоматозный менингит, сопровождающийся снижением уровня глюкозы и повышением уровня белка в спинномозговой жидкости, появлением в ней опухолевых клеток. При диффузных крупноклеточных лимфомах, при которых в процесс вовлекается костный мозг, часто выявляется менингеальный канцероматоз, поэтому при них рекомендуется назначать соответствующее профилактическое лечение. В то же время следует отметить, что частота этих осложнений снизилась, по-видимому, в связи с применением современных программ химиотерапии. Реже необычные неврологические признаки появляются при отсутствии непосредственного опухолевого процесса в нервной системе. Сообщается о прогрессирующей многоцентричной лейкоэнцефалопатии, подострой мозжечковой дегенерации, миело- и невропатии. Отмечены единичные случаи полимиозитов. Дифференцировать эту патологию центральной и периферической нервной системы следует с бактериальным и вирусным менингитами, опоясывающим лишаем, с осложнениями, обусловленными токсическим воздействием химиопрепаратов (особенно алкалоиды барвинка розового).

Ткань легких может вовлекаться в процесс в результате распространения опухоли по протяжению с лимфатических узлов средостения при ее гематогенной диссеминации. При болезни Ходжкина с преобладанием лимфоцитов и при фолликулярных лимфомах легкие редко вовлекаются в процесс в отличие от болезни Ходжкина с нодулярным склерозом и с поражением лимфатических узлов ворот легких, когда опухоль распространяется на его паренхиму. К нередким осложнениям химиотерапии относятся пневмонии, дифференциальная диагностика которых затруднена. Осложнения со стороны легких могут сопровождать лечение блеомицином, метотрексатом и другими цитостатиками. Об этом следует помнить при дифференциальной диагностике легочной патологии.

Патология кожи обусловливается гематогенной диссеминацией лимфомы, особенно это свойственно острому (ой) Т-клеточному лейкозу/лимфоме. При лимфомах могут встретиться и неспецифические аномалии кожи, в том числе расчесы, сопровождающие кожный зуд, крапивницу, многоформную и узловатую эритему, эксфолиативный дерматит и дерматомиозит.

Костный мозг чаще всего (в 50—60 % случаев) вовлекается в процесс у больных с лимфомами низкой степени злокачественности и реже (в 10 % случаев) при лимфомах средней и высокой степени злокачественности. При первичном обследовании пациента с болезнью Ходжкина поражение костного мозга выявляют редко, причем оно более типично для случаев, когда костный мозг обеднен лимфоцитами и когда преобладает общая симптоматика. Анемия, нейтропения, тромбоцитопения развивается вследствие замещения нормальной ткани костного мозга, но, как правило, они определяются в поздние стадии болезни. В то же время в основе изменений крови могут лежать гиперспления, кровопотери, иммунные процессы и миелотоксические осложнения химиотерапии.

Часто изменяется и периферическая кровь. Анемия может быть обусловлена желудочно-кишечными кровотечениями при инфильтрации желудочно-кишечного тракта с изъязвлениями слизистой оболочки, нарушениями процессов всасывания железа или фолиевой кислоты, инфильтрацией опухолевыми клетками костного мозга или гемодиализом. Чаще всего гемолитическая анемия с положительной пробой Кумбса отмечается при диффузных лимфомах с низкой степенью злокачественности и несколько реже — при диффузных крупноклеточных и фолликулярных лимфомах и при болезни Ходжкина. Хронический характер болезненных процессов, а кроме того, лучевая и химиотерапия способствуют уменьшению и неэффективности эритропоэза. Нередки изменения и со стороны белой крови. Чаще лейкемизация процесса происходит при лимфомах с низкой степенью злокачественности, реже — при лимфомах со средней и высокой степенью злокачественности. Лейкопения у нелеченых больных заставляет думать о гиперсплении. Лейкопения, развивающаяся в процессе лечения, обычно бывает обусловлена проводимым лечением. Очень редко при болезни Ходжкина и лимфоцитарных лимфомах удается выявить тромбоцитоз. Нередко кратковременное увеличение числа тромбоцитов отмечается после спленэктомии, производимой с целью установления стадии болезни. Чаще в основе тромбоцитопении лежит вытеснение костного мозга опухолевыми клетками, а также гиперспления или миелотоксические реакции на лечение.

Нарушения метаболизма могут появиться вследствие либо непосредственно опухолевого процесса, либо лечения. Гиперурикемия определяется у больных с большим объемом опухолевых масс. Эффективное лечение сопровождается быстрым уменьшением числа опухолевых клеток, что может привести к обострению гиперурикемии со снижением функции почек или даже острой почечной недостаточностью, а в редких случаях — к подагрическому артриту. Гидратация организма больного и лечение аллопуринолом позволяют предупредить развитие этих осложнений.

Гиперкальциемия, обычно связанная с деструктивными процессами в костях скелета, отмечается не более чем в 10 % случаев. Чаще она сопровождает диффузные крупноклеточные лимфомы и смешанно-клеточный тип болезни Ходжкина, а также вариант лимфоцитарного истощения. Иногда гиперкальциемия бывает результатом высвобождения паратгормоноподобной субстанции. Гиперкальциемия сопровождает практически все случаи редкого синдрома острой Т-клеточной лимфомы, вызываемой ретровирусом HTLV I, и бывает обусловлена скорее высвобождением из опухоли лимфокинов и фактора активации остеокластов, нежели непосредственно поражением костей. При гиперкальциемии требуется срочное и адекватное лечение с целью снижения уровня кальция в сыворотке, а также соответствующее специфическое лечение.

Изменения в белковом составе сыворотки при лимфомах отмечаются часто. Особенно высока вероятность увеличения фракций ??-, ?2- и ?-глобулинов при болезни Ходжкина, но эти изменения могут быть выявлены и при лимфоцитарных лимфомах. Увеличение фракции ?? при болезни Ходжкина обусловлено повышением количества гаптоглобина и церулоплазмина. У 40 % больных в сыворотке увеличивается количество поликлональных гамма-глобулинов (в меньшей степени это свойственно лимфоцитарным лимфомам). Парапротеинемия возможна при лимфоцитарных лимфомах, особенно диффузного типа с низкой степенью злокачественности, и весьма редко встречается при болезни Ходжкина. Гипогаммаглобулинемию как предшественник развития некоторых форм диффузных лимфом с низкой степенью злокачественности определяют у 60 % больных, и несколько реже она отмечается при болезни Ходжкина. Как при первичном, так и при вторичном иммунном ответе можно выявить уменьшение антителообразования.

Осложнения лечения заключаются в радиационных повреждениях тех или иных участков тела, токсическом воздействии химиотерапевтических препаратов, наступлении бесплодия и развитии второй злокачественной опухоли. Многокомпонентная химиотерапия приводит к некоторому снижению функций яичников или яичек у большей части больных, что приводит к аменорее, бесплодию, гипо- и аспермии, однако в период ремиссии при отмене всех химиопрепаратов эти явления полностью исчезают.

Известны случаи развития вторых злокачественных опухолей (преимущественно нелимфоидные острые лейкозы) при лучевом, химиотерапевтическом или сочетанном лечении. Частота их возникновения составляет 1—8 %, а срок появления от момента начала лечения составляет 1,5—19 лет (в среднем 7 лет). Гипо-или апластическая анемия нередко предшествует развернутой картине лейкоза. С помощью метода дифференциальной окраски хромосом установлено, что в пред-лейкозной фазе высока частота нарушений в хромосомах 5, 8 и 7.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

БОЛЕЗНЬ ХОДЖКИНА И ЛИМФОЦИТАРНЫЕ ЛИМФОМЫ

 1. ЛЕГОЧНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ У БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СХЕМ ХИМИОТЕРАПИИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В УМЕНЬШЕННЫХ СУММАРНЫХ ОЧАГОВЫХ ДОЗАХ (20–30 Гр)
  Даниленко А.А., Шахтарина С.В., Афанасова Н.В., Павлов В.В. Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск Задача исследования: Изучить клинико-рентгенологические данные об изменениях в легких у первичных больных лимфомой Ходжкина (ЛХ), связанных с химио-лучевой терапией. Материал и методы: В исследование включено 192 больных ЛХ, получивших с 1998 по 2008 гг. химиолучевое
 2. В-клетъчна хронична лимфоцитна левкемия / пролимфоцитна левкемия / лимфом от малки лимфоцити.
  Това са подобни неоплазми, характеризиращи се с това, че при хронична лимфоцитна левкемия туморните клетки се намират в периферна кръв, а с лимфом те не се откриват. Понякога вторият вариант се счита за левкемия при левкемия. Хроничната лимфоцитна левкемия се среща по-често във възрастовия интервал между 50 и 60 години и рядко се среща при хора по-млади от 40 години. Около 50% от всички
 3. Ходжкина (болезнь)
  Эта болезнь характеризуется постоянным неболезненным увеличением объема лимфатической ткани. Ее также называют раком лимфатической системы. См. статьи РАК и ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ
 4. лимфоми
  Лимфомите са хетерогенна група заболявания, характеризиращи се с неопластична пролиферация на незрели лимфоидни клетки, които се натрупват предимно извън костния мозък. Лимфомите са третият най-често срещан вид злокачествен тумор при деца (15 до 1 милион годишно). Честотата на заболеваемостта е еднаква за представителите на популациите от Кавказ и Негроиди. Има два основни типа лимфом -
 5. Острый лимфоцитарный хориоменингит
  Возбудителем является фильтрующийся вирус, выделенный Армстронгом и Лилли в 1934 г. Основной резервуар вируса в природе – серые домовые мыши. Они выделяют возбудитель с носовым секретом, мочой, калом. Заражение человека происходит при употреблении пищевых продуктов, загрязненных мышами. Заболевание встречается спорадически, однако, возможны и эпидемические вспышки, чаще весной. Разболявай се
 6. Хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ)
  ХЛЛ подразделяется на В- (85% случаев) и Т-формы и является генетически обусловленной опухолью иммунокомпетентной системы, её периферических органов, относится к лимфомам (классификация ВОЗ, 1995). При развитии данного заболевания на уровне предшественницы В-клетки происходит хромосомная аберрация, приводящая к трисомии 12-й хромосомы или структурным нарушениям 6-й, 11-й, 13-й или 14-й
 7. лимфоми
  Лимфоми - регионални злокачествени тумори на лимфоидната тъкан. Те се класифицират в лимфоми на Ходжкин и неходжкин. Най-често срещаните видове лимфоми са лимфогрануломатоза, лимфосаркома, ретикулосаркома, фунгоидна микоза. В терминалния стадий на заболяването е възможно генерализиране на туморния процес с развитието на метастази в костния мозък [“левкемизация на лимфомите”). от
 8. Злокачествени лимфоми
  Сред злокачествените лимфоми се разграничават лимфогрануломатоза (болест на Ходжкин) и неходжкинови лимфоми. Лимфогрануломатоза • Хронично заболяване, при което растежът на туморната тъкан протича главно в лимфните възли. • По-често в млада възраст (обикновено при мъжете). • Клиничните етапи се разграничават в зависимост от разпространението на процеса. разграничат
 9. ЛИМФОМИ
  Лимфомът е често срещаното име за тумори, произхождащи от лимфоидна тъкан. Лимфомите представляват до 30% от всички туморни заболявания, открити при котки. В повечето случаи лимфомът при котки се причинява от онкогенен ретровирус FeLV - вирус на котешка левкемия. Най-често при котките, за разлика от кучетата, се откриват висцерални лимфоми, появяващи се в повечето случаи под формата на лимфосаркома (лимфобластоми, т.е.
 10. Кожни лимфоми
  Кожните лимфоми включват заболявания, при които основният патологичен процес в кожата протича под формата на злокачествена пролиферация на лимфоцити и техните производни - плазмени клетки. Развитието на лимфомите се определя от общи модели, характерни за туморната прогресия на всички злокачествени новообразувания. Етиологията и патогенезата на кожните лимфоми остават не напълно изяснени.
 11. Неходжкинови лимфоми
  Неходжкиновите лимфоми са хетерогенна група заболявания, характеризиращи се с неопластична пролиферация на незрели лимфоидни клетки, които за разлика от злокачествените лимфоидни клетки при остра лимфобластна левкемия се натрупват главно извън костния мозък. Лимфната тъкан е засегната предимно, така че клиничните прояви на неходжкиновите лимфоми са толкова разнообразни
 12. Стомашно-чревен лимфом
  При системно разпространение на неходжкинов лимфом (вж. Глава 13) всеки сегмент на стомашно-чревния тракт може да се включи отново. Въпреки това, до 40% от лимфомите се развиват не в лимфните възли, а в други органи, сред които червата е най-честата локализация. Към момента на разпознаване на първичния лимфом на стомашно-чревния тракт туморният процес не засяга нито черния дроб, нито
 13. лимфоми
  Лимфомите са хетерогенна група от новообразувания, които се срещат в лимфоретикуларната или лимфната система. Лимфоретикуларната система включва всички онези тъкани и клетъчни елементи, които допринасят за имунния процес. Применение термина "лимфоретикулярный" — следствие исторического компромисса и направлено на то, чтобы подчеркнуть тесную функциональную связь между лимфоцитами и клетками
 14. ДИНАМИКА НА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С НЕХОДГКИНСКИ ЛИМФОМИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 30 ГОДИНИ ПО МАТЕРИАЛИТЕ НА RSCR
  Сотников В.М., Паншин Г.А., Даценко П.В. FGU RSCR на изследователската цел на руските медицински технологии: Да се ​​оценят дългосрочните резултати от лечението на злокачествени неходжкинови лимфоми през последните 30 години в сравнителен аспект през десетилетия. Материал и методи: През 1980-2010 г. в клиниката на RSCRR са наблюдавани 1536 пациенти с морфологично потвърдени злокачествени неходжкинови лимфоми. пациенти
 15. Кожни лимфоми
  (хемодерма - стар). Това са туморни не левкемични лезии на лимфоидно-ретикуларната система на кожата. Започва с кожни лезии, след което придобива системен характер. Етиологията не е изяснена. Те предполагат ХИВ, имунопатология, наследствено предразположение Класификация (Разнотовски; в света повече от 100.) 1) с бавна прогресия: а) мономорфна: - тристепенна форма; - пойкилодермична форма;
 16. Анеуплоидия и полиплоидия на клетките на костния мозък и кръвта на пациенти с неходжкинови лимфоми преди и след лечението
  Ankina M.A., Zavitaeva T.A., Panferova T.A., Shakhtarina S.V., Danilenko A.A. Медицински радиологичен научен център на RAMS, Обнинск Цел на изследването: Наличието на анеуплоидни клетки в кръвта се счита за ненормално явление. В култури от здрави индивиди се откриват не повече от 5,9% от такива клетки, с хипоанеуплоидни клетки при 5,2%, и хиперанеуплоидни клетки при 0,7%. Полиплоидни клетки с
 17. Заболявания на женските полови органи и млечни жлези. Болести на шийката на матката. ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ НА ТЯЛО. Заболявания на фалопиевите тръби. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОВАРИИТЕ. БОЛЕСТНИ СЪБИТИЯ
  Заболявания на женските полови органи и млечни жлези. Болести на шийката на матката. ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ НА ТЯЛО. Заболявания на фалопиевите тръби. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОВАРИИТЕ. МЛЕЧНИ БОЛЕСТИ
 18. Дифузен токсичен гуша (болест на Грейвс, болест на Базедов, болест на Пери)
  Дифузната токсична гуша или автоимунна хипертиреоза е заболяване, причинено от прекомерна секреция на щитовидни хормони от дифузно увеличена щитовидна жлеза. Това е най-често срещаното заболяване, което се проявява като синдром на тиреотоксикозата и представлява до 80% от всичките му случаи. В литературата термините „дифузен токсичен зоб“ и
 19. БОЛЕСТИ НА СЪРЦЕТО ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРЦЕВАТА ВЛАГА (БОЛЕСТИ НА СЪРЦЕТО) Ревматизъм. БОЛЕСТИ НА МИОКАРДИТЕ. ПЕРИКАРДИЧНИ БОЛЕСТИ. ТУМОРИ НА СЪРЦЕТО
  БОЛЕСТИ НА СЪРЦЕТО ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРЦЕВАТА ВЛАГА (БОЛЕСТИ НА СЪРЦЕТО) Ревматизъм. БОЛЕСТИ НА МИОКАРДИТЕ. ПЕРИКАРДИЧНИ БОЛЕСТИ. ТУМОРИ
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com