Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
NA Новикова. СЪХРАНЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГЕНЕТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА ВИРУС, 2007 г.
Ръководството излага съвременни знания за структурната и молекулярна организация на геномите на вирусите и как да прилагаме вградената генетична информация. Особено внимание се обръща на разглеждането на обмена на генетична информация като основа за еволюцията на вирусите. Наръчникът е предназначен за усъвършенстване на преподаватели от биологични факултети на класическите университети, изследователи, студенти, магистри и аспиранти, изучаващи молекулярна биология и вирусология.
ВИРУСИ И ЕВОЛЮЦИЯ НА ЯДРОВНИ КИСЕЛИНИ
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЕНОМИТЕ НА ВИРУСИТЕ
ИНФОРМАЦИОННА ОБРАБОТКА В EUCARIOT VIRUSES
ВЛИЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ВИРУСА НА КЛЕТКАТА НА ДОМА

Книги и учебници по темата вирусология:

  1. Резюме. Преглед на вируса 2010
  2. Резюме. Някои аспекти на химията на вирусите. - 2010 година
  3. Резюме. Вируси. Характеристики на онтогенезата и репродуктивния цикъл на ДНК и РНК-съдържащи вируси. - 2008 година
  4. IV Domaradsky. Основи на вирусологията за еколозите - 2007 г.
  5. Ташута С. Г. Zagalna vіrusologіya - 2004
  6. Резюме. История на вирусологията - 2003
  7. Землянски О.А .. Временна сертификационна програма за студенти по дисциплините вирусология, микробиология, имунология - 2002 г.
  8. Х. В. Прозоркина, П. А. Рубашкина. Основи на микробиологията, вирусологията и имунологията - 2002
  9. Доцент по катедра по медицински и превантивни дисциплини Землянски О. А. .. ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТУДЕНТИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА НА МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ - 2002 г.
  10. Kilburn ED. Грипни вируси и грип (1978) - 1978
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com