Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарно-епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна литература:

1. Авроров В.Н., Лебедев А.В. - Ветеринарна офталмология. - М .: Агропромиздат, 1985 .-- 295 с.

2. Магда И.И. Оперативна хирургия. - М .: Агропромиздат, 1990. -

333 s

3. Обща ветеринарна хирургия / Изд. AV Лебедева, Б.С. Семьонов. - М .: Колос, 2000 .-- 488 с.

4. Петраков К.А., Саленко П.Т., Панински С.М. оперативен

хирургия с топографска анатомия на животни. - М .: Колос, 2001. -

5. Работилница по обща и частна ветеринарна хирургия / Изд. IA Kalashnik. - М .: Агропромиздат, 1988 .-- 303 с.

6. Садовски Н.В. Topogrpfichesky анатомия на домашния

животни. - М .: Селхозгиз, 1960 .-- 386 с.

7. Частна ветеринарна хирургия / Изд. BS Семенова, В.А. Лукяновски, А.В. Лебедев. - М .: Колос, 1999 .-- 496 с.

Допълнително четене:

1. Бурденюк А. Ф., Власенко В.М. Хирургия в промишленото свиневъдство. - Киев: Вища училище, 1985 .-- 198 с.

2. Weller A.A., Pankrev P.I. Коремна операция. - Л .: Колос. 1989.-- 124 с.

3. Кузнецов Г.С. Хирургия при говеда. - М .: Колос, 1983.– 296 с.

4.
Мирон Н.И. Антисептик и асептик в практиката на хирург. - Горно-Алтайск: RIO Univer-Print, 2002. - 102 с.

5. Мирон Н.И. Новокаинова блокада при продуктивни животни.

- Барнаул, 1995- 88 с.

6. Мирон Н.И. Операции с органопатология на вимето при кравите. - Барнаул, 1991 .-- 100 с.

7. Новация при цезарово сечение при кравите // Големият Алтай: Проблеми на устойчивото развитие: сат. научни трудове. Vol. 1. - Горно-Алтайск, 2009. - С. 210-211.

8. Мосин В.В. Рационалните методи за кастрация са животни. - М .:

Rosselkhozizdat, 1990 .-- 190 с.

9. Ортопедия на ветеринарната медицина: Учебно помагало. - Санкт Петербург: Издателство „Лан“, 2003. - 352 с.

10. Поваженко И.Е. Кастрация на животни. - Киев: Реколта. 1989. -

258 стр.

11. Семенов Б.С., Пономарев В.С. Фермерска хирургия. - Санкт Петербург: Колос, 2003 .-- 188 с.

12. Семенов Б.С., Стеколников А.А., Висоцки Д.И. ветеринарен

Хирургия, ортопедия и офталмология / Изд. BS Семьонов. - М .: Колос, 2003 .-- 376 с.

13. Терехов П.Ф. Ветеринарна онкология. - М .: Колос, 1977 .-- 257

14. Хирургични заболявания на селскостопански животни / Изд. KI Shakalova. - М .: Колос, 1987 .-- 255 с.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
  Основна литература: 1. Възрастова и педагогическа психология (под редакцията на М. В. Гамезо, М. В. Матюхина, Т. С. Михалчик). - М., 1984. 2. Кулагина И.Ю. Психология на развитието. - М.: Издателство URAO, 1997 .-- 176 с. 3. Люблин А.А. Детска психология. - М., 1971. 4. Mukhina V.S. Психология на развитието. - М.: Издателство Академия, 1998 .-- 456 с. 5. Немов Р.С. Психология: В 2 кн. - М., 1994.
 2. СПИСЪК НА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
  Основни 1. Мудрецова-Уис К.А., Кудряшова А.А., Дедюхина В.П. Микробиология, санитария и хигиена. - М .: Бизнес литература, 2001. 2. Малигина В.Ф., Рубина В.А. Основи на физиологията на храненето, хигиената и хигиената. - М .: Икономика, 1988. 3. Азаров В.Н. Основи на микробиологията и канализацията. - М .: Икономика, 1986. Допълнителни 4. Основите на микробиологията, физиологията на храненето и хигиената за
 3. Препоръчително четене
  1. Сердюковская Г. Н., Сухарев А. Т. Хигиена на деца и юноши. - М., Медицина, 1986. 2. Мудрик А. В. Въведение в социалната педагогика. - Пенза, 1994. 3. Личко А. Е., Бибенски В. С. Тийнейджърска зависимост. - М., Медицина, 1991. 4. Kon I. S. Въведение в сексологията. - М., Медицина, 1993. 5. Балаболкин М. И. Ендокринология. М., Медицина, 1989. 6. Лакосина Н. Д., Ушаков Г. К.
 4. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
  Александровски Ю.А. Гранични психични разстройства. - М .; Rostov n / a, 1997. 2. Anokhin P. K. Системни механизми на висша нервна дейност // Избрани трудове. - М., 1979. 3. Бадалян Л. О., Таболин В. А., Велипишчев Ю. Е. Наследствени заболявания при деца. - М., 1971. 4. Бадалян Л. О., Журба Л. Т., Всеволожская Н.М. Ръководство за ранна неврология. - Киев, 1980.
 5. СПИСЪК НА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
  Абрамченко В.В., Башмакова М.А., Корхов В.В. Антибиотици в акушерството и гинекологията: Ръководство за лекарите. - Санкт Петербург: SpetsLit. 2000 219s. Абрамченко В.В., Костючек Д.Ф., Хаджиева Е.Д. Гнойно-септична инфекция в акушерско-гинекологичната практика на Санкт Петербург, 2000 520 с Ailamazyan E.K. Спешна помощ в екстремни условия в гинекологията. - Санкт Петербург, 1992. Боман Й.В. Ръководство за
 6. Списък на препоръчителна литература
  Мартинова А.П. Професионално здраве в хранително-вкусовата промишленост: Ръководство. - М .: Агропромиздат, 1998. - 200 с .: утайка 2. Доценко В.А. Практическо ръководство за санитарния надзор на предприятията за преработка на храни и зърно, заведения за обществено хранене и търговия. 2-ро издание, преработено и вътр. - Санкт Петербург: GIORD, 2003 .-- 520 с. 3. Матюхина З.П. Основи на физиологията на храненето, хигиената и хигиената. 2-ри
 7. Препоръчителен списък за четене
  {Foto8}
 8. Списък на препоръчителна литература
  Балашов Ю.С., Дитер А.Б. Кръвосмукващи членестоноги и рикетсия.-Л .: Наука, 1973. 2. Беклемишев В.Н. Биологични основи на сравнителната паразитология, (Ch. Паразитизъм на членестоногите по земните гръбначни животни) -М., 1970-С. 25-315. 3. Благовещение D.I. Лиши (Siphunculata) домашни любимци. Ключ към фауната на СССР.- М.-L., 1960.-T. 73. 4. Благовещение D.I. Поръчайте Anoplura (Siphunculata).
 9. СПИСЪК НА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
  Азаров В.М. Моралната и психологическа подкрепа на личния състав на Обединената група сили (сили) по време на антитерористичната операция в Северен Кавказ / В.М. Азаров // Военна мисъл. - 2000. - № 5. 2. Герасимов А.М. Военна психология и педагогика: учебник. наръчник за висши военни учебни заведения / A.M. Герасимов. - М .: VA им. FE Дзержински, 1996. 3. Годин В.Ф. Системата
 10. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА НА КОНСУМАЦИЯТА НА ХРАНА
  Всяка страна като основа на своите методически препоръки относно храненето и храненето на децата трябва да използва препоръчителния прием на хранителни вещества за кърмачета и малки деца въз основа на научни данни, получени от международната научна общност. ВЪВЕДЕНИЕ Препоръчителните стойности се обсъждат и сравняват в тази и следващите четири глави.
 11. Номенклатура на препоръчителните стойности на приема на хранителни вещества
  Няколко държави са приели свои собствени системи за PRTR и използват различни терминологични системи (таблица 8). Европейският съюз използва референтните стойности на потреблението на населението (HDPE), а в бившия Съветски съюз използваният термин „физиологични норми“. Използваните в тази публикация REMA съответстват на референтните стойности за приемане на храна, показани на
 12. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ТЕМИ
  1. Влиянието на факторите на околната среда върху здравословния начин на живот. Зарубин Г. П. Околна среда и здраве. М., 1989. С. 7-15. Брекман П.К. Валуологията е науката за здравето. М., 1990. С. 219-271. Петровски В.В. Популярна медицинска енциклопедия. М., 1989. С. 547-548. Екологичен проблем и технически науки. М., 1980. С. 180-186. Лахтер В.М. Икономика, технологии, екология. М., 1985.S.
 13. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ И АЛТЕРНАТИВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ ЗА БОЛЕСТИ НА СПИСЪК OIE
  Наблюдения В много глави на Codex, специфични за болестта, читателят ще намери препратки към наземното ръководство, което описва стандартите на OIE за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни. Някои читатели на Кодекса обаче трябва само да знаят кои диагностични тестове се препоръчват от OIE за използване в международната търговия с животни или
 14. Препоръчителни физиологични изисквания за енергия и хранителни вещества
  Препоръчителните нужди за хранителни вещества и енергия са разработени, като се вземат предвид пол, възраст и характер на работа. Физиологичната потребност на пълнолетно работоспособно население е разработена според 5 групи интензивност на труда, в зависимост от стойността на дневните енергийни разходи, нервното напрежение в хода на трудовата дейност, отделните му операции и други
 15. Препоръчителни методи за контрацепция
  Ако се чувствате добре, ще искате бързо да възобновите интимния си живот. Все пак не бива да бързате. Лекарите са единодушни, че първоначалното възстановяване на организма отнема 8 седмици. Във всеки случай е по-добре да се консултирате с вашия лекар и да помислите за контрацептивите. Вярата, че една жена не може да забременее, докато кърми, е погрешна. вероятност
 16. Препоръчителни продукти и ястия
  Хляб и брашно: ръж, протеинови трици, пшеничен протеин, пшенично брашно от 2-ри клас, хляб, средно 300 г на ден. Несъдържателни брашни продукти чрез намаляване на количеството хляб. Супи: от различни зеленчуци, борш, зелева супа, месо и зеленчукови окрошки, цвекло; месо, риба, гъбени бульони, слаби, нискомаслени със зеленчуци, позволени зърнени храни, кюфтета, картофи. Ястия с месо и птици:
 17. Препоръчителни продукти и ястия
  Хляб и брашно: ръжен хляб, протеинови трици, пшеничен протеин, пшенично брашно от 2-ри клас. Несъдържателни брашни продукти чрез намаляване на количеството хляб. Супи: от различни зеленчуци, супа от зеле, борш, цвекло, месни и зеленчукови окрошки, месо с ниско съдържание на мазнини, рибни и гъбени бульони със зеленчуци, разрешени зърнени храни, картофи, кюфтета. Месо и домашни птици: постно говеждо месо, телешко месо, нарязано
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com