Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Здравословният начин на живот като биологичен и социален проблем. Структурата и значението на здравословния начин на живот

Понятието "здраве" е неделимо от понятието "начин на живот", защото в начина на живот на човека се проявява неговото здраве.

Според определението на Е. Н. Вайнер (2002), „здравословният начин на живот е начин на живот, който съответства на генетично обусловените типологични характеристики на даден човек, специфични условия на живот и е насочен към формирането, запазването и укрепването на здравето и пълното изпълнение от страна на човек на неговите социално-биологични функции“ , Теорията за здравословния начин на живот (HLS) се основава на редица ключови моменти:

1. Активен носител на здравословен начин на живот е конкретен човек като субект и обект на неговия жизнен и социален статус.

2. При прилагането на HLS човек действа в единството на своите биологични и социални принципи.

3. Формирането на здравословен начин на живот се основава на личностно-мотивационното отношение на човека към въплъщаването на неговите социални, физически, интелектуални и умствени способности и способности.

4. Здравословният начин на живот е най-ефективното средство и метод за осигуряване на здраве, първична профилактика на заболяванията и посрещане на жизненоважни здравни нужди.

Структурата на здравословния начин на живот включва следните фактори:

- оптимален двигателен режим;

- имунитетна тренировка и закаляване;

- рационално хранене;

- оптимална психофизиологична регулация;

- психосексуална и сексуална култура;

- рационален начин на живот;

- липса на лоши навици;

- валеологично самообразование.

При формирането и прилагането на здравословен начин на живот на всеки индивид е необходимо да се вземат предвид неговите психофизиологични характеристики: вид на по-висока нервна дейност, морфофункционален тип, преобладаващ механизъм на автономна нервна регулация, възраст и пол и социалната среда, в която той живее (семейно положение, професия, традиции , условия на работа, материална подкрепа и др.), личностно-мотивационни характеристики на личността.

Здравословният начин на живот дава на човек следните биологични и социални ползи:

- HLS положително и ефективно намалява или елиминира въздействието на рискови фактори, заболеваемост и в резултат намалява разходите за лечение;

- HLS допринася за факта, че човешкият живот става по-здрав и издръжлив;

- HLS осигурява добри отношения в семейството, здравето и щастието на децата;

- HLS е основата за реализиране на потребността на човек от самоактуализация и самореализация, осигурява висока социална активност и социален успех;

- HLS определя високата ефективност на организма, намалената умора при работа, високата производителност на труда и на тази основа - високото материално богатство;

- Здравословният начин на живот ви позволява да изоставите лошите навици, рационално да организирате и разпределите времеви бюджет със задължителното използване на средства и методи на дейности на открито;

- HLS осигурява бодрост, добро настроение и оптимизъм.

Ефективността на начина на живот по отношение на поддържането и укрепването на човешкото здраве може да се определи чрез следните биологични и социални критерии:

1.
Оценка на морфологични и функционални здравни показатели:

- ниво на физическо развитие;

- ниво на физическа годност.

2. Оценка на състоянието на имунитет:

- броят на настинките и инфекциозните заболявания през определен период;

- при наличие на хронично заболяване - динамиката на протичането му.

3. Оценка на адаптацията към социално-икономическите условия на живот:

- ефективността на професионалните дейности;

- дейност по изпълнение на семейни задължения;

- широтата и степента на проявление на социалните и личните интереси.

4. Оценка на ценностните показатели:

- степента на формиране на отношението към здравословния начин на живот;

- ниво на ценностни знания;

- нивото на усвояване на практически знания и умения, свързани с поддържането и утвърждаването на здравето;

- способността за самостоятелно изграждане на индивидуална здравна траектория и програма за здравословен начин на живот.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Здравословният начин на живот като биологичен и социален проблем. Структурата и значението на здравословния начин на живот

 1. Лекция втора. КОНЦЕПЦИЯ "ЛИФЕСТИЛ". ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЗДРАВЕН ЖИВОТ
  Лекция втора. КОНЦЕПЦИЯ "ЛИФЕСТИЛ". ПРОБЛЕМИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЗДРАВЕН ФОТО
 2. Социални аспекти на здравето и здравословния начин на живот
  Във връзка с целите и задачите си валеологията има специално социално значение, тъй като най-важната функция на държавата е да се грижи за своите граждани. Ако Л. Фейербах вярваше, че „човекът, включително тук и природата като основа на човека, е единственият, универсален и най-висш предмет на философията“, тогава можем да кажем, че най-високият „субект“ на държавата трябва да бъде човешкото благополучие. На ред
 3. СЪВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕ ЛИФЕСТИЛ ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА И НАРУШЕНИЯТА му
  Съвременните принципи на здравните изследвания се основават на използването на комплекс от морфофункционални показатели. Цялостна система за оценка на нивото на здраве, включително проучване на нивото на физическо развитие, физиологични и физически показатели в покой и тяхното изменение под влияние на физическата активност, ви позволява да определите количествено нивото на здравето. Отчитане на тези показатели,
 4. ЗДРАВЕН ЛИФЕСТИЛ - ОСНОВАТА ЗА ФОРМИРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ И РЕСТОРИРАЩЕ ИНДИВИДУАЛНО ЗДРАВЕ
  Цел: запознаване на учениците със здравословния начин на живот, формиране на нуждата им от здравословен живот. Задачи: • да разкрие същността на понятията „начин на живот“, „здравословен начин на живот“ • да насърчи информираността на учениците за отговорно отношение към собственото си поведение; • насърчаване на информираността на учениците за необходимостта от въвеждане на дейности за здравословен живот; • форма
 5. Ежедневието като основа на здравословния начин на живот.
  Големият физиолог I.P. Павлов неведнъж е казвал, че нищо не улеснява работата на нервните клетки в мозъка толкова, колкото специфична рутина на живота. Такъв специфичен график, ежедневие, е изключително важен за човек. Всичко си има време в ежедневен режим, иначе работата няма да върви добре, няма да се справи добре. Под режима на деня се разбира разпределението на основните дейности и извършвани дейности
 6. Валуология - науката за индивидуалното здраве и здравословния начин на живот
  Въпреки много хилядолетия отблизо внимание към себе си, човек все още не може да даде окончателни отговори на много аспекти не само на своята същност, но и на битието. Това се отнася напълно за един от основните аспекти на неговия живот и дейност - здравето. В същото време самата идея за здравето през последните десетилетия придоби особено значение поради факта, че
 7. Абортът като неблагоприятен фактор, засягащ здравословния начин на живот
  Абортът е изкуствено прекратяване на бременността, придружено (или причинено от) смъртта на плод, неспособен за независимо съществуване (за разлика от преждевременното раждане). Възможни усложнения на процедурата Усложненията при аборта са разделени на три групи. Рано (по време на аборт или след 1 седмица) • Перфорация на матката - представлява разкъсване на маточната стена. • Хематометър.
 8. ВАЛЕОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗДРАВЕТО И ЗДРАВНИЯ ЖИВОТ
  Първоначални методологични принципи на валеологията: 1. Човекът е продукт на биологичната еволюция. 2. По време на живота на човек на Земята все повече се проявява неговата социална същност, която в много области на човешкия живот противоречи на биологичното му минало. 3. След появата на Homo sapiens на Земята, неговата биосфера се промени значително. 4. В различни
 9. Здравни фактори и здравословен начин на живот
  В резултат на еволюционното развитие човекът е получил перфектен генофонд от природата, отлична структура на тялото и високи резервни способности, за да живее и да се възпроизвежда. Поради факта, че човекът е биологично и социално същество, тогава в него през цялото време се борят два принципа (искам и имам нужда). Човек е повлиян от редица биологични и социални фактори. И тези фактори са различни
 10. Лекция 3. Здравословен начин на живот
  Определението на "начин на живот". Влиянието на начина на живот, неговото ниво, качество, стил и начин на живот върху човешкото здраве. Концепцията за „здравословен начин на живот“. Основни принципи, приоритетни области, фактори и компоненти на здравословния начин на живот. Ролята на здравословния начин на живот в репродукцията, формирането, съхраняването, консумацията, възстановяването на здравето. Здравословна стойност в предупреждението
 11. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН ЖИВОТ
  Здравето (както е дефинирано от Световната здравна организация (СЗО)) е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие. Здравето не е само липсата на болести или физически дефекти, здравето е най-голямата социална ценност. Доброто здраве е основното условие на човек да изпълнява своите биологични и социални функции, основата на личната самореализация.
 12. Същността на здравословния начин на живот
  Здравословният начин на живот съчетава в себе си всичко, което допринася за изпълнението от страна на човек на професионални, социални и битови функции в оптимални условия за здраве и изразява ориентацията на индивида към формирането, запазването и укрепването както на индивидуалното, така и на общественото здраве [Kazin et al. 2000: 51]. От гледна точка на генетичната природа
 13. Концепцията за здравословен начин на живот.
  Експертите на СЗО през 80-те години на ХХ век определят приблизителното съотношение на различни фактори за осигуряване на здравето на съвременния човек, като определят 4 основни производни като основни: • генетични фактори (наследственост) - 20% • състояние на околната среда - 20% • медицинска помощ - 8-10% • начин на живот
 14. Здравословен начин на живот и поддържането му
  Друга централна концепция на валеологията е концепцията за „здравословен начин на живот“. Начинът на живот е свързан с почти всички видове човешка дейност и пряко определя състоянието на здравето му. Това е активна дейност на хората, целенасочено формирана през целия им живот. Сред определенията на понятията за здравословен начин на живот най-приемлива е формулировката
 15. Здравословен начин на живот и поддържането му.
  Друга централна концепция на валеологията е концепцията за „здравословен начин на живот“. Начинът на живот е свързан с почти всички видове човешка дейност и пряко определя състоянието на здравето му. Това е активна дейност на хората, целенасочено формирана през целия им живот. Сред определенията на понятията за здравословен начин на живот най-приемлива е формулировката
 16. Здравословен начин на живот на учениците
  През последните години засилено внимание към здравословния начин на живот на учениците. Това се дължи на загрижеността на обществото за здравето на специалистите, завършили гимназия, увеличаването на честотата в процеса на обучение и последващото намаляване на работоспособността. Необходимо е ясно да се разбере, че няма здравословен начин на живот като специална форма на живот
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com