Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарно-епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Начини за създаване на здравословен начин на живот

Най-важните фактори за формирането на здравословен начин на живот са образованието и просветлението в конкретния им израз, т.е. в системата от хигиенни знания, умения и способности, насочени към поддържане и укрепване на здравето. Това е и възпитание - дълъг и труден процес на педагогическо въздействие върху човек през целия му растеж и развитие, формиране на неговата личност, характер, включително формиране на отношение към здравословния начин на живот. От това, което ще бъде вградено в човек от ранно детство, до голяма степен ще зависи неговият мироглед, култура и начин на живот.

Формирането на устойчиво отношение (вътрешна нужда, нужда) към здравословния начин на живот е най-важната задача на държавата, здравните власти, социалната защита, образованието, тъй като начинът на живот е определящ фактор за здравето.

Препоръките на СЗО са насочени към създаване на здравословен начин на живот:

храна за животни с ниско съдържание на мазнини;

намаляване на приема на сол;

намаляване на консумацията на алкохол;

поддържане на нормално телесно тегло и редовни упражнения;

намаляване на стреса и др.

Здравословният начин на живот трябва да се формира в следните две посоки:

1) укрепване и създаване на положителен начин на живот;

2) преодоляване, намаляване на рисковите фактори.

Здравословният начин на живот се основава на научно обосновани санитарно-хигиенни стандарти (принципи на здравословния начин на живот):

1) рационално хранене;

2) физическа активност;

3) втвърдяване;

4) липса на лоши навици;

5) способността да се измъкнете от стресови състояния (например познания за техники за автотренинг);

6) висока медицинска активност (навременност на медицинските прегледи, навременност при търсене на медицинска помощ в случай на заболяване, активно участие в медицинския преглед);

7) способността за оказване на първа помощ при внезапни заболявания, наранявания и др.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Начини за създаване на здравословен начин на живот

 1. Лекция втора. КОНЦЕПЦИЯ "ЛИФЕСТИЛ". ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЗДРАВЕН ЖИВОТ
  Лекция втора. КОНЦЕПЦИЯ "ЛИФЕСТИЛ". ПРОБЛЕМИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЗДРАВЕ ИЗОБЩЕНИЕ
 2. ЗДРАВЕН ЖИВОТ - ОСНОВАТА ЗА ФОРМИРАНЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ЗДРАВЕ
  Цел: запознаване на учениците със здравословния начин на живот, формиране на нуждата им от здравословен живот. Задачи: • да разкрие същността на понятията „начин на живот“, „здравословен начин на живот“ • да насърчи информираността на учениците за отговорно отношение към собственото си поведение; • насърчаване на информираността на учениците за необходимостта от въвеждане на здравословен живот; • форма
 3. Здравословният начин на живот като биологичен и социален проблем. Структурата и значението на здравословния начин на живот
  Понятието "здраве" е неделимо от понятието "начин на живот", тъй като здравето на човек проявява неговото здраве. Според определението на Е. Н. Вайнер (2002), „здравословният начин на живот е начин на живот, съответстващ на генетично детерминираните типологични характеристики на даден човек, специфични условия на живот и насочен към формиране, запазване и укрепване на здравето и
 4. Член 30. Предотвратяване на заболявания и формиране на здравословен начин на живот
  1. Превенцията на инфекциозните заболявания се извършва от държавни органи, местни власти, работодатели, медицински организации, обществени сдружения чрез разработване и прилагане на система от правни, икономически и социални мерки, насочени към предотвратяване на появата, разпространението и ранното откриване на такива заболявания, включително в рамките на
 5. ХИГИЕННИ МЕДИЦИНСКИ ОБУЧЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ФОРМИРАНЕТО НА ЗДРАВЕН ЖИВОТ (ЖИВОТ)
  Медицинско и хигиенно образование, цели, цели, принципи. Основен принцип на здравеопазването е превантивната му насоченост. Най-важният раздел на превантивната работа е формирането на здравословен начин на живот. Здравно-хигиенното образование е част от системата на държавното здравеопазване, включително разпространението на медицински и хигиенни знания
 6. Приложение 2 Обръщение на участниците в научно-практическата конференция „Характеристики на формирането на здравословен начин на живот: фактори и условия“
  Ние, участниците в научната и практическа конференция, цялостно анализирайки и обсъждайки проблемите на създаването на здравословен начин на живот на населението на Република Бурятия и съседните й територии, изразяваме дълбока загриженост и загриженост за здравословното състояние, продължителността и начина на живот на повечето хора. Въпреки известно подобрение в съотношението на плодовитостта и смъртността, очакваното
 7. СЪВРЕМЕННИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕ ЛИФЕСТИЛ. ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА И НАРУШЕНИЯТА му
  Съвременните принципи на здравните изследвания се основават на използването на комплекс от морфофункционални показатели. Цялостна система за оценка на нивото на здравето, включително изследване на нивото на физическо развитие, физиологични и физически показатели в покой и тяхното изменение под влияние на физическата активност, ви позволява да определите количествено нивото на здравето. Отчитане на тези показатели,
 8. Валуология - науката за индивидуалното здраве и здравословния начин на живот
  Въпреки много хилядолетия отблизо внимание към себе си, човек все още не може да даде окончателни отговори на много аспекти не само на своята същност, но и на битието. Това се отнася напълно за един от основните аспекти на живота и дейността му - здравето. В същото време самата идея за здравето през последните десетилетия придоби особено значение поради факта, че
 9. Лекция 3. Здравословен начин на живот
  Определението на "начин на живот". Влиянието на начина на живот, неговото ниво, качество, стил и начин на живот върху човешкото здраве. Концепцията за „здравословен начин на живот“. Основни принципи, приоритетни области, фактори и компоненти на здравословния начин на живот. Ролята на здравословния начин на живот в репродукцията, формирането, запазването, консумацията, възстановяването на здравето. Здравословна стойност в предупреждението
 10. ВАЛЕОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗДРАВЕТО И ЗДРАВНИЯ ЖИВОТ
  Първоначални методологични принципи на валеологията: 1. Човекът е продукт на биологичната еволюция. 2. По време на живота на човек на Земята все повече се проявява неговата социална същност, която в много области на човешкия живот противоречи на биологичното му минало. 3. След появата на Homo sapiens на Земята, неговата биосфера се промени значително. 4. В различни
 11. Здравни фактори и здравословен начин на живот
  В резултат на еволюционното развитие човекът получи съвършен генофонд от природата, отлична структура на тялото и високи резервни способности, за да живее и да се възпроизвежда. Поради факта, че човекът е биологично и социално същество, тогава в него през цялото време се борят два принципа (искам и имам нужда). Човек е повлиян от редица биологични и социални фактори. И тези фактори са различни
 12. Социални аспекти на здравето и здравословния начин на живот
  Във връзка с целите и задачите си валеологията има специално социално значение, тъй като най-важната функция на държавата е да се грижи за своите граждани. Ако Л. Фейербах вярваше, че „човекът, включително тук и природата като основа на човека, е единственият, универсален и най-висш предмет на философията“, тогава можем да кажем, че най-високият „субект“ на държавата трябва да бъде човешкото благополучие. На ред
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com