Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Психично здраве

Психичното благополучие е третият показател за здравето на населението (50%), от който пряко зависи начинът на живот.

Дълго време ценностите на индивида, включително здравето, не бяха приоритет в нашето общество. Здравият човек физически, психически и социално по правило винаги е в състояние да издържа на всякакви трансцендентни ефекти на вътрешни и външни фактори, да се бори и да побеждава трудности и препятствия и да постига реални цели.

Ако вземем предвид, че умственият компонент играе решаваща роля в социалния компонент на здравето, тогава здравето трябва да се разбира като системна интегрална хармония на душата и тялото с определящото влияние на състоянието на душата върху телесното здраве.

Човекът има два компонента - душа и тяло. Трябва да се има предвид, че душата като материален носител има две проявления:

дух (словесен, ментален - източникът на страстни и добродетелни мисли (от Бог - ангел-пазител, от демони и от самия човек), моралната част на душата - отношението към доброто и злото). В зависимост от духовното състояние на човек се получава комбинация или с Божия дух, или с духа на злото. Душата е степента на разпространение на доброто над злото в човек, измерена от неговата греховност (страст). Общувайки с някого, ние възприемаме духа на този човек. Духът дава живот, той помага на душата;

психика (светът на психичните явления).

Грехът е вреда, корупция, вреда на себе си. Повредата може само да се излекува или да не се излекува, но да не се прости. Човек стана горд и се отдели от Бога (сладост, слава, любов към парите), извърши първоначален грях, самонараняване. Това доведе до промяна в характера на човека (искам едно нещо, но правя това, което ме привлича, за да растя заедно) - тялото беше материално и духовно, стана - бялоглаво (страст - болест, корупция - стареене, смъртност). Племенните щети (патримониален грях) се придобиват от предците и се наследяват, ако не се излекуват. Индивидуалният грях се придобива от хората през целия живот.

Увреждането на душата води до увреждане на тялото. Оттук решаващата роля на духовността на човека става негова особена яснота. Целомъдрието е такава мъдрост, която води до целостта на вътрешния живот - дух и тяло. Следователно, да се предотврати или излекува болестта, означава да се въздържате от греховете или да бъдете изцелени от тях чрез праведен живот и покаяние.

(виж Болест и концепцията за греха в Православието).

Състоянието на душата се реализира, изпитва от човека чрез своите емоции, следователно психическото благополучие се проявява чрез емоционално благополучие - това е чувство на вътрешно удовлетворение от хармонията между нуждата и нейното удовлетворение, от победата на доброто над злото. Именно емоциите отразяват състоянието на хармония или дисхармония на човешката душа в нейната постоянна борба между доброто и злото. Не бива да забравяме, че понятията добро и зло са субективни и социални, от тази гледна точка злодеят може да бъде и психически безопасен!

Емоциите са един от основните механизми на вътрешната регулация на поведението и дейността; те определят психичното здраве, адаптацията, работоспособността и успеха на всички човешки дейности. Емоционалното поведение се случва извън оптималното на мотивацията.

Емоция (от лат. Emovere - шок, вълнение) - субективно преживяване на чувства от човек, неговото отношение към света и себе си, субективна реакция на вътрешни (мотивация) и външни раздразнения, за задоволяване или не на нужди, проявява се полярно под формата на удоволствие или недоволство (гордост - щедрост, любов - омраза, смелост - страх, радост - гняв, еуфория - копнеж, надежда - разочарование и т.н.). Емоциите отразяват субективна оценка на значението на случващото се за даден човек, те могат да бъдат или отсъстващи, изразени външно или вътрешно, скрити от другите, могат да бъдат контролирани или не, временни или постоянни, силни или леко изразени, могат да бъдат положителни или отрицателни. Сред емоциите излъчват:

Настроението е дълго емоционално състояние, емоционален фон. При здравия човек настроението обикновено е оптимистично.

Афект - силна, неконтролируема воля, краткосрочно състояние, възниква в екстремни условия, когато човек не може да се справи със ситуацията.

Фрустрация (непреодолима пречка) - състояние на объркване, незнание какво трябва да се направи.

Страстта е силна, упорита, всеобхватна емоция, която доминира над другите и насърчава действията (нужда, мотив). Това е изкривена, извратена добродетел (гневът може да бъде праведен и грешен), паразитиращ върху първоначалното благо на човека. Това е не само похот и гняв, но и приятелство, смелост, радост (те не са нито добри, нито зли, те трябва да се използват разумно). 8 основни страсти: гордост, суета, любов към парите, гняв, униние, тъга (духовно), блудство, лакомия (телесно). 8 добродетели: любов (наличието на истинска свобода на пълноправен човек - не е в състояние (не може) да греши, дори да мисли за греха), смирение, неподкупност, кротост, целомъдрие, въздържание, трезвост, блажен плач.

Емоцията се развива въз основа на активирането на специализирани мозъчни структури (лимбична система) и отразява корелацията на всяка действителна нужда и възможността за нейното задоволяване. Ако вероятността за задоволяване на дадена потребност е висока, тогава възникват положителни емоции, ако са ниски - отрицателни емоции.Концепции.

Нервна система, по-висока и по-ниска нервна дейност.

Нервната тъкан е структурно и функционално равномерно образуване на нервни клетки и междуклетъчно вещество - невроглията.

Нервна система - система във функция (формиране, предаване и трансформация на нервни импулси) е комбинация от морфофункционални органни асоциации на нервната тъкан (нервни възли, плексуси, центрове, мозъчен и гръбначен мозък, периферни нерви) на ниво организъм (централна и периферна, соматична и висцерална нервна система ).

Нервна активност - съвместното функциониране на многостепенни морфофункционални асоциации на нервната тъкан, проявяващи се във външни (поведение), вътрешни (дейност на органи и системи) и психични (психика) явления. В зависимост от нивата на функционалните асоциации се разграничават по-ниска и по-висока нервна активност.

По-ниската нервна дейност е функционирането на подкорковите образувания и гръбначния мозък, което осигурява приспособяването на животните и хората към промените в околната среда (външни и вътрешни) въз основа на безусловни рефлекси и инстинкти.

Висшата нервна дейност (БНД) е комбинация от сложни форми на функциониране на мозъчната кора и най-близките до нея подкожни образувания, осигуряващи най-съвършеното адаптиране към промените в околната среда. Тя се основава на прилагането на сложни условно рефлекторни актове. Появява се както по време на будност, така и по време на сън (съзнателно и несъзнателно). Като клон на физиологията висшата нервна дейност се основава на рефлекторна теория, теория на отражението и теорията за системната активност на мозъка.

Умствената активност е идеален, субективно съзнателен резултат от по-висша нервна дейност, осигуряващ осъзнаване на света и собственото „Аз“. Умствената дейност се проявява само по време на будност (съзнателно), като БНД, и е присъща на животното.

Психика и психични явления, материални (физиологични) и идеални компоненти, съотношението им.

Психология (от гръц. Psyche - душа; logos - учение, наука; гръцки. \ | / (Psi) - символ на психологията) е наука, която изучава явленията и обективните закони на развитие и функциониране (прояви и механизми) на психиката (предмет на психологията).

В руската научна психология психиката е свойство (или функция) на високо организирана материя (преди всичко мозък), субективно отразява (познава) обективния свят и саморегулира своето поведение и дейности на тази основа; разбира се като: предпоставка за човешка дейност и дейност; продукт на социално-историческото развитие.

Поли-предмет - множество от определения и интерпретации на предмета на психологическото познание. Това се дължи на съвпадението на предмета и обекта на научното познание, невъзможността за пряко емпирично изследване на умствения живот, необходимостта от изтъкване на „вторични обекти“. Характерна особеност на психологията е неспособността да се превърне обектът на психологията в обект на пряко емпирично изследване. „Психиката“, подобно на „Душата“, е емпирично неуловима. Човек трябва да търси други обекти и косвено чрез своето изследване да прави заключения за законите на психическата реалност. Изборът на такъв „вторичен обект“ зависи от това, което се признава за доминиращ фактор, определящ умствения живот, и от обяснителния принцип, предложен от конкретна научна школа.

За разлика от други явления от заобикалящия ни свят, психиката няма физико-химични характеристики: тегло, форма, цвят, размер, химичен състав и др. Следователно, тя е недостъпна за сетивата или инструментите, което усложнява изследването му. Местонахождението й все още не е известно. Опитите за откриването му в човешкото тяло бяха неуспешни (в диафрагмата - м. Phrenicus, в горната част на сърцето, в средата - в долната част, в долната - желание, воля). Оттук може да се предположи, че е извън тялото (наоколо, наблизо или по някакъв друг начин). Следователно предположението, че не душата е в тялото, а по-скоро тялото е по-скоро в пространството на душата, може да бъде не по-малко убедително.

В днешната психофизиология проблемът с субстрата на психиката също се обсъжда интензивно. Проблемът може да бъде поставен по следния начин: психиката просто ли е свойство на нервната система, специфично отражение на нейната работа или психиката също има свой специфичен субстрат? Единственото, което може да се каже дотук, е, че психиката не може да бъде сведена просто до нервната система.

Може би психиката има свой субстрат? Както някои физици предполагат, това могат да бъдат микролептони - най-малките ядрени частици. Има и други хипотези.

Тясната връзка на психиката и мозъчната дейност не подлежи на съмнение, увреждане или физиологична непълноценност на мозъка и води до малоценност на психиката. Всъщност нервната система е орган (поне един от органите) на психиката. С нарушение на нервната система, тя страда, човешката психика се нарушава. Но както машината не може да бъде разбрана чрез изследване на нейните части, органи, така и психиката не може да бъде разбрана чрез изследване само на нервната система. Въпреки че мозъкът е орган, чиято дейност определя психиката, съдържанието на тази психика не се произвежда от самия мозък, неговият източник е външният свят.

Не по-малко загадъчен е въпросът дали душата умира със смъртта на тялото. С други думи: възможно ли е душата да съществува независимо без тяло? В науката този въпрос остава отворен, въпреки че всички световни религии дават утвърдителен отговор на него и дори определят условията, от които зависи бъдещата съдба и благополучие на душата. Например в християнството това е спазването на Божиите заповеди, които човек трябва непрекъснато да следва през живота си. Научните доказателства за това твърдение имат голяма мирогледна стойност, тъй като могат да доведат до истинска революция в съзнанието и начина на живот на хората.

Проблемът за връзката между мозъка и психиката, „материята и съзнанието“ (връзката между мозъка като материален източник на психиката и психичните явления, които са идеални по съдържание) все още не е решен. Изследването й има дълга историческа традиция.

Първото решение на проблема за връзката между мозъка и психиката беше определено като психофизиологичен паралелизъм - психиката и мозъкът са разпознати като независими образувания, които не са свързани помежду си чрез причинно-следствена връзка. Понятията „душа” и „тяло” бяха разгледани за първи път от научна гледна точка от философа и лекаря Рене Декарт (XVII век). ), което изхождаше от обяснението на това, което съществува от наличието на два противоположни принципа - материален и духовен (дуализъм). Той разглеждаше душата и тялото като две независими, относително независими вещества - точно както душата може да повлияе на дейността на тялото, така и тялото е в състояние да предаде на душата информация за външния свят. Декарт излага идеята за рефлекса като поведенчески акт, оформен от машина, въпреки че самият термин рефлекс е предложен век по-късно.

IM Сеченов обосновава невъзможността за отделяне на психическото от рефлекторната активност, възможността за разширяване на принципа на рефлекса като детерминиран принцип на организацията на поведението в целия мозък, здраво свърза концепцията на психичното с рефлекса. Той въведе йерархията на рефлексите, доказвайки, че наред с елементарните рефлекси има много сложни психични рефлекси (ментален елемент, психично чувство. Мисълта, според Сеченов, е психичен рефлекс със забавено завършване, развиващ се по вътрешната верига на свързани рефлекси и психичен рефлекс с усилен завършекът е афект или емоция.

Съвременните решения на психофизиологичния проблем могат да бъдат систематизирани по следния начин:

- психическото е идентично с физиологичното, то действа като специална страна, специално свойство на физиологичните процеси на мозъка или на процесите на по-висока нервна дейност;

- умствена, въпреки че поради физиологичната (по-висока нервна) активност на мозъка, въпреки това, не е идентична с него. Психичното не се свежда до физиологичното, идеално е към материалното или като социално към биологичното.

- менталният е отделен (по-висок) клас или тип нервни процеси, който има свойства, които не са присъщи на всички останали процеси в нервната система, включително БНД процеси. Психичните са специални (психо-нервни) процеси, които също са свързани с отражението на обективната реалност, но се различават по наличието на субективен компонент (вътрешни образи и техния опит);

Нито едно от горните решения не получи общо признание и работата в тази посока продължава.

Проблемът с връзката между мозъка и психиката също може да бъде обяснен с помощта на четири категории.

Категория на отражение. Всяко психично явление е резултат от субективно отражение в мозъка на състоянието на външната (или вътрешната) среда. Между света (материален или идеален, външен или вътрешен) и неговото представяне в психиката протича многоетапен процес на психофизиологична обработка в материални носители (от рецепторния апарат до кортикалните неврони) на въздействието на този свят върху организма под формата на многократно кодиране на информационни еквиваленти на тези ефекти.

Категория информация. Всички психични процеси имат информативен характер, от получаването на информация (аферентация), нейната обработка от мозъка до двигателната и поведенческа дейност (информационни еферентни потоци). Категорията на информацията е присъща на нейните носители - както на мозъка, така и на цялото тяло, в което информационните процеси също се развиват.

Категория на дейност Активността е това, което „съживява“ тялото и може да се наблюдава външно или интроспективно, което определя соматичните и психичните функции на тялото. Всяко психично явление е характерно активно, проявява се или в действителен поведенчески акт, или в скрити процеси (умствени и т.н.).

Функционална категория Психиката се определя от функцията, активността на мозъка, насочена към поддържане на непрекъснатия адаптационен процес на организма към външната естествена и физическа среда, а човекът като човек да живее в социална среда. Морфофизиологичното единство на мозъка е форма на пространствено-времева организация на функционална система, която с цел адаптиране е органичен елемент на по-обща система - целия организъм.

Очевидно никоя от горните категории сама по себе си, както и механичната им интеграция, не могат да обяснят адекватно връзката между психиката и мозъка, които са проява на различните аспекти на диалектически многостранен, еволюционно променящ се, но цялостен живот.

Предпоставките за появата на психиката са раздразнителност, таксита, специализация на клетките и като следствие появата и развитието на нервната система.

Сложността на структурата разграничават: дифузна, ганглионна и централизирана нервна система.

От гледна точка на еволюционното развитие може да се разграничат форми на психическо отражение: инстинкт, учене, интелектуално поведение, съзнание.

Инстинктът е форма на умствено отражение, която се характеризира с вродената целесъобразност на поведението, поради факта, че опитът на много поколения от този тип е биологично фиксиран във всеки индивид, включително структурата на неговата нервна система.

Проучването се състои във възможността за интравитално овладяване на арсенала от целесъобразни действия и консолидиране на тези начини за реагиране на променящите се условия на съществуване.

Интелигентното поведение се характеризира с това, че целесъобразните действия се откриват не само от самото живо същество, но има елемент на разбиране в тях.

Сознание — целесообразное отношение к действительности, основанное на знании ее объективных закономерностей, это высший уровень отражения действительности и развития психики, проявляющийся не столько в осознании (отдавать себе отчет) окружающего мира (место, время, самого себя - самосознание) и управлении своим поведением, а прежде всего – в способности к абстрактному мышлению через выражение мыслей словами или иным способом и в осознании этических и эстетических ценностей. Присуще только человеку.

Условно можно выделить следующие способы психического отражения (познания) (см. схему):

Осознаваемый (логика):

- сознание. Включает ум, мышление (преимущественно абстрактное) как результат использования задатков и совершенствования способностей в процессе приобретения знаний – логического познания (разнообразные виды деятельности - игра, учеба, научно-познавательная, производственная, социальная и др.) и практический жизненный опыт.
Проявляется в интеллекте – умении практически использовать ум, багаж накопленных знаний и жизненный опыт.

Неосознаваемые (не поддающиеся логическому объяснению).:

- досознателъный, передающийся по наследству, в т.ч. абсолютные ценности, родовая память, как результат филогенеза (безусловные рефлексы, инстинкты);

- послесознателъный, или подсознательный, условно-рефлекторный – знания, навыки, установки, психологические автоматизмы, чувства и пр., вытесненные в процессе онтогенеза (научение, интеллектуальное поведение);

- сверхсознание – интуиция, феномены сознания, неподдающиеся научному объяснению.

Таким образом, понятие психики шире, чем понятие сознания.

Психика проявляется поведением и деятельностью в четырех основных видах психических явлений: психические процессы, психические состояния,и психические свойства и психические образования. Указанные виды психических явлений выделяются только с целью изучения, в действительности же все они выступают как единое целое и взаимно переходят друг в друга.

1. Психические процессы - это элементарные психические явления, динамическое отражение действительности, длящиеся от доли секунды до десятков минут и более. Их делят на познавательные (ощущения, восприятия, внимание, память, воображение, речь, мышление), эмоциональные (эмоции и чувства); и волевые (воля).

2. Психические состояния — относительно статический момент состояния психики, проявляющийся в повышенной или пониженной активности личности, более продолжительные по сравнению с процессами психические явления (могут продолжаться в течение нескольких мгновений, часов, дней или даже недель). К ним относятся проявления чувств (эмоции, настроения, аффекты, эйфория, тревога и др.), внимания (сосредоточенность, рассеянность), воли (решительность, растерянность, собранность), мышления (сомнения), воображения (грезы) и т.д.

Психические состояния могут быть кратковременными, ситуативными и устойчивыми, личностными. Они подразделяются на три вида: мотивационные (желания, стремления, интересы, влечения, страсти); эмоциональные (эмоциональный тон ощущений, эмоциональный отклик на явления действительности, настроение, конфликтные эмоциональные состояния - стресс, аффект, фрустрация); волевые - инициативности, целеустремленности, решительности, настойчивости (их классификация связана со структурой сложного волевого действия).

3. Психические свойства - типичные для данного человека особенности его психики, устойчиво присущие человеку если не на протяжении всей жизни, то, по крайней мере, достаточно длительного её периода. Включают: направленность - иерархию потребностей и устойчивых мотивов поведения, ценностных ориентации (к чему стремится человек?); характер - обобщенные способы поведения, тип адаптации к среде, темперамент - индивидуальные особенности психической деятельности, обусловленные врожденным типом высшей нервной деятельности (как проявляется человек?); способности - индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения той или иной деятельности (что может человек?).

4. Психические образования - результат работы психики человека, его развития и саморазвития. К ним следует отнести приобретенные знания, умения, навыки, привычки, установки, взгляды, убеждения и др.

Компоненты эмоционального благополучия.

Эмоционально благополучными и рождаются, и становятся в процессе всей жизни. Психолог Э. Эриксон выделил четыре условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие: хорошо развитое чувство индивидуальности; умение общаться; умение создавать близкие отношения; умение проявлять активность.

Развитие и становление чувства индивидуальности происходит к юношескому возрасту (с 12 лет – «с кем поведешься», «ум» становится взрослым к 20 годам). Однако у многих людей становление индивидуальности идет всю жизнь. Процесс ощущения самого себя (самопознание) изменяется по мере роста и взросления. Индивидуальность человека включает в себя целый комплекс элементов: возраст, пол, этническая принадлежность, вероисповедание, профессия, способности, увлечения, взаимоотношения с другими людьми, особенности осознания себя как личности.

Эмоциональное благополучие накладывает отпечаток на умение общаться с другими людьми. В процессе общения принимают участие два и более человека. Для достижения позитивного результата важно, чтобы партнеры обладали двумя качествами: умением ясно, прямо и доходчиво выражать свои мысли и чувства и умением понимать мысли и чувства противоположной стороны. Умение говорить и умение слушать имеют важное значение, так как определяют качество взаимоотношений.

Важным показателем эмоционального благополучия является умение создавать близкие отношения с другими людьми (доверительных, душевных), между супругами, друзьями, родственниками, соседями, коллегами по работе. Близкие отношения базируются на симпатии, дружбе и любви между людьми. Они интегрируют (объединяют) в себе эмоциональные, интеллектуальные, социальные и духовные чувства. Психически здоровые люди дружелюбно относятся к окружающим, они отзывчивы и доброжелательны и вправе рассчитывать на такое же отношение к себе со стороны окружения. Это придает им уверенности и дает основание считать себя частью общества.

Близкие отношения определяются доверительностью, вниманием, заботой друг о друге и позволяют:

- свободно высказывать свои сокровенные мысли и чаяния и при этом не бояться быть неправильно понятыми и непринятыми;

- чувствовать себя комфортно и свободно, расслабиться, снять внутреннее напряжение;

- повышать самооценку и развивать чувство собственного достоинства.

Налаживание близких отношений проходит через ряд условий: способность раскрыться (довериться); принять другого таким, каков он есть, без желания его переделать; оказывать поддержку и помощь друг другу и на словах, и на деле.

Особое место в эмоциональном благополучии занимает потребность быть любимым и способность человека любить других. Однако, прежде чем человек научится любить других, он должен научиться уважать и любить себя. Неспособность к этому - показатель неуважения к самому себе.

Существенным и неизменным показателем эмоционального здоровья является способность человека к плодотворному и эффективному труду. Конфликты на эмоциональной почве не способствуют продуктивному труду. Они отвлекают внимание, ослабляют интерес к работе. При этом невозможно сконцентрировать внимание на решении производственной или учебной задачи, исчезает уверенность в себе, в своих силах, что приводит к неэффективному труду.

Одно из основных условий сохранения эмоционального благополучия даже в сложных ситуациях - эмоциональная устойчивость - интегральное свойство психики, которое выражается в способности преодолевать состояние излишнего эмоционального возбуждения при выполнении сложной деятельности, неподверженность эмоциональных состояний отрицательным влияниям (внешним и внутренним). Это один из психологических факторов надежности, эффективности и успешности деятельности.

Показатели эмоциональной устойчивости:

- на уровне познавательных процессов: правильное восприятие обстановки, ее анализ и оценка, принятие решений, последовательность и безошибочность действий к достижению целей;

- на уровне поведенческих реакций: точность движений, тембр, скорость и выразительность речи; изменения во внешнем виде (выражение лица, взгляд, мимика и др.).

Эмоциональная культура человека выражается в эмоциональной отзывчивости человека, в способности понимать, уважать и ценить чувства других людей, в способности к эмпатии (сопереживанию), в чувстве ответственности за свои переживания. Эмпатия необходима в демократическом обществе для проявления таких общечеловеческих качеств, как альтруизм, гуманизм и доброта.

Альтруизм - нравственный принцип, в соответствии с которым человек испытывает симпатию к другим людям (не обязательно только к родным и близким), стремится оказать им помощь, переживает их горести как свои, готов пожертвовать своим покоем, достатком, временем, своими интересами ради них. Главный враг альтруизма - равнодушие и эгоизм (индивидуализм, иждивенчество).

Эгоцентризм - это сосредоточенность человека на собственных ощущениях, переживаниях, интересах, а также неспособность принимать и учитывать информацию, исходящую от других людей, противоречащую собственному опыту. В основе эгоцентризма лежит непонимание человеком, что существуют другие точки зрения, или уверенность, что психологическая организация (внутренний мир) других людей тождествена его собственной.

В психологии выделяют три вида эгоцентризма: познавательный, характеризующий процессы восприятия и мышления; моральный, проявляющийся в непонимании моральных оснований поведения других людей; коммуникативный, затрудняющий общение за счет непонимания различий смыслового наполнения понятий.

Крайне выраженный эгоцентризм представляет собой основной симптом ряда психических заболеваний (шизофрении, истерии и др.).

Гуманность (человеколюбие, человечность) - это уважение к людям, забота об их благе, сострадание, доброжелательность.

Активность личности. Активность (поведение, деятельность) - способность производить преобразования материальной и духовной среды. Активность личности проявляется в творческой деятельности, воле, общении. Активные действия могут преследовать гуманистические и антигуманистические цели, иметь как общественно полезную, так и антисоциальную направленность.

Психологи выделяют три типа поведения: пассивное, активное и агрессивное.

Пассивное поведение выражается в том, что человек перекладывает решение своих проблем на других. Он плывет по течению, скрывает от себя и от других свои истинные мысли, чувства и желания. Заканчивается это тем, что человек, как правило, обвиняет в своих неудачах кого угодно, но только не себя. К тому же и отношения с другими людьми не складываются или разрушаются, если они были.

Активное поведение выражается в том, что человек открыто заявляет о своих потребностях, желаниях и о своем стремлении удовлетворить их всеми дозволенными методами. Его отношение к другим людям доброжелательное, уважительное, и они платят ему тем же. Обозначив свою цель, человек стремится достичь ее. Независимость и чувство собственного достоинства присущи таким людям, активная жизненная позиция создает нормальные, здоровые отношения между людьми (или здоровую конкуренцию). Такие люди, как правило, достигают больших успехов.

Вместе с тем активное поведение бывает и агрессивным. В этом случае достижение цели происходит за счет ущемления или притязаний на права других людей. Естественно, это вызывает их ответную реакцию, которая, в конечном счете, заканчивается полной изоляцией человека и неприятием со стороны окружающих. Агрессивное поведение оскорбляет окружающих, задевает их чувство собственного достоинства, заставляет принимать ответные меры.

Потребность (существует объективно) - причина активности личности, это нужда (необходимость) человека в чем-то, то к чему он стремится. Она может быть неосознанной и осознанной. Например, новорожденный нуждается во взрослом человеке, но он этого не осознает, не чувствует, не переживает. Только на третьем месяце жизни объективная нужда во взрослом преобразуется в субъективное психическое состояние, т.е. потребность в общении. Внутреннее осознание потребности (мотив – существует субъективно в сознании, всегда осознаваем) побуждает человека к активному поиску путей её удовлетворения и становятся побуждающей причиной к деятельности.

Реализация необходимых, обязательных потребностей эмоционально осознается как удовлетворение, а необязательных – как удовольствие. Удовлетворение потребностей является источником созидания, а удовольствие - разрушения.

Потребности условно можно разделить на биологические, личностные и социальные.

Биологические направлены на обеспечение нужды организма в пище, тепле, безопасности, движении, размножении и т.п.

Личностные потребности стимулируют поддержание человеком своей самостоятельности и индивидуальности: это потребности в самовыражении и самоутверждении.

Социальные потребности направлены на деятельность и на контакты с другими людьми: это потребность в общении, включенности в какую-либо группу, в деятельность.

Существуют и другие классификации потребностей, например иерархия человеческих потребностей по Маслову выглядит как пирамида. В ее основании - физиологические потребности, наверху - потребность в самореализации.

1. Физиологические потребности. К ним относится потребность в еде, воде, сне, самосохранении и половом удовлетворении. Это основные потребности. Без удовлетворения этих относительно простых потребностей все другие становятся несущественными.

2. Потребность в безопасности, надежности. К ним относится потребность в защите, порядке и стабильности, здоровье, обеспеченной старости. Первая из них присуща всем людям, но особенно в ней нуждаются дети. Взрослые люди умеют скрыть свой страх, когда существует реальная опасность. Дети этого не умеют делать, поэтому страдают значительно больше, чем взрослые.

3. Социальные потребности. Потребность любить и принадлежать кому-то. Она возникает только после того, когда полностью удовлетворены низшие (физиологические) потребности и проявляется в желании иметь друзей, любить и быть любимым, быть кому-то нужным, иметь семью.

4. Потребность в самоуважении и осознании чувства собственного достоинства. Это высшая потребность. Она возникает, когда удовлетворены низшие потребности. Она проявляется в желании признания успехов и достижений личности со стороны окружающих.

5. Потребность в самореализации и развитии личности, в самоактуализации, осмыслении своего места в мире. Она подразумевает возможность максимального выражения способностей и одаренности личности. Это самая высокая потребность.

С переходом от более «низкой» потребности к более «высокой» повышается активность личности.

В западной и отечественной психологии популярной является концепция потребностей известного американского психолога А. Маслоу (1908-1970) в зависимости от степени их социальной обусловленности (схема 10). Высшие личностные потребности:

Многим людям присущи так называемые «неврозы существования», когда человек не понимает, зачем живет, и страдает от этого. Психически здоровый человек стремится понять смысл своей жизни и максимально полно реализовать себя, свои способности.

По другой классификации можно все потребности свести к семи: 1) физиологические (дыхание, питание, сон и т.п.); 2) продолжение рода (рождение, воспитание, защита и т.п.); 3) добывание средств существования (жилище, пища, одежда и т.п.); 4) духовные потребности (познавательные, эстетические, нравственные); 5) общение (обязанности, права, симпатии); 6) самовыражение в учебе, работе, науке, религии, спорте, искусстве и т.п.; 7) самоутверждение (уважение, признание, власть).

У психически и социально здоровой личности есть и желание, и возможность удовлетворять любые потребности. Однако тех, кто достигает вершины «пирамиды» потребностей, всего от 1 до 5%, остальные находятся на той или иной ступени их удовлетворения.

Адаптация (от позднелат. adaptatio - приспособление) - способность организма, психики, личности приспосабливаться к различным изменившимся условиям внешней среды или жизни.

Эмоционально здоровые люди обладают хорошо развитой способностью приспособления в разных ситуациях, уверенно справляются со страхом, и это один из показателей их эмоционального благополучия. Эти люди не боятся ошибиться, принять рискованное решение. Риск - необходимый элемент полноценной жизни.

Особенностью среды обитания человека является ее постоянная изменчивость. Человек, как и любая другая биологическая система, должен к ней приспосабливаться, чтобы выжить. В привычной обстановке мы не испытываем опасности, а неизвестная обстановка вызывает некоторое чувство тревоги, незащищенности.

В основе адаптации лежат реакции организма, направленные на сохранение постоянства его внутренней среды (гомеостаза). Адаптация обеспечивает нормальное развитие, оптимальную работоспособность и максимальную продолжительность жизни организма и личности в различных условиях окружающей среды, в необычной обстановке.

Среди различных систем организма, осуществляющих реакцию адаптации, можно выделить эндокринную, вегетативную и нервную системы, однако ведущее место принадлежит центральной нервной системе. Она контролирует процесс адаптации в целом.

Возможности адаптации человека зависят от наследственности, возраста, состояния здоровья, степени тренированности. Тренированность организма имеет особенно важное значение. Расширить возможности организма можно за счет тренировок, закаливания, рационального режима дня, психического и морального состояния индивида.

В зависимости от условий и механизмов адаптации выделяют ее различные виды:

- физиологическая (взаимодействие различных систем организма);

- биологическая (изменение в обмене веществ и функциях органов);

- психологическая (приспособление человека к новым условиям и задачам на уровне психических процессов и состояний, например повышение чувствительности глаза в темноте);

- социально-психологическая (приспособление личности к взаимоотношениям в новом коллективе в зависимости от требований этого общества и собственных потребностей, мотивов, интересов).

Эти виды адаптации могут взаимодействовать и проявляться одновременно. Так, переход ребенка из семьи в детский сад, из детского сада в школу, а из школы в вуз или на работу требует адаптации к новым условиям и коллективу.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Психическое здоровье

 1. Концепцията за психичното здраве. Начини за поддържане и подобряване на психичното здраве
  Психичното здраве, както е дефинирано от Световната здравна организация, е състояние, което допринася за най-пълно физическо, психическо и емоционално развитие на човек. Проблемът с определянето на критерии за норма и аномалии на психичното здраве на човек е един от най-трудните. Исторически се е появила ситуация, при която социокултурната
 2. МЕНТАЛНО ЗДРАВЕ
  Човекът е сложна жизнена система. Жизнената му дейност се осигурява на три нива: биологично, умствено и социално. На всяко от тези нива здравето на човека има свои собствени характеристики. Здравето на биологично ниво е свързано с тялото и зависи от динамичния баланс на функциите на всички вътрешни органи, адекватната им реакция на влиянието на околната среда. Здраве на
 3. Понятието психично и социално здраве
  Основни въпроси: 1. Понятието психично здраве, неговите компоненти. 2. Начини за формиране на психичното здраве. 1. Понятието социално здраве. Стресът като рисков фактор за
 4. Концепция за психично здраве
  Психиката на съвременния човек изпитва мощни негативни ефекти на социални, естествени, битови и много други характери, което изисква специални мерки за защита и укрепване на психичното здраве. При тези условия въпросът за критериите за самото психично здраве става все по-актуален. В най-общата си форма, под него, очевидно, нормалният ход на умственото
 5. Понятието психично здраве, неговите компоненти
  Психичното и социалното здраве се разглеждат като равни състояния на цялостно човешко здраве. Психичното здраве е състояние на мозъка, което осигурява адекватно интелектуално, емоционално и съзнателно-волево взаимодействие на тялото с околната среда. Психичното здраве се характеризира с комбинация от психологически показатели на емоционално-волеви, умствени и
 6. Психично здраве на човек. Характер за акцентуация
  Психичното здраве, както е дефинирано от Световната здравна организация, е състояние, което допринася за най-пълно физическо, психическо и емоционално развитие на човек. Психичното здраве е състояние на равновесие между човек и външен свят, адекватността на неговите реакции към социалната среда, както и към физическите, биологичните и психическите влияния, спазването
 7. Валеологично образование и психично здраве
  Високите темпове на научно-техническо развитие, лавина от информация, която ежедневно пада върху човек, повишено ниво на напрежение на междуличностните контакти имат много мощен ефект, особено върху неговата психика. Нивото на психичното здраве на съвременния човек и особено на децата е намаляло, което заплашва изключително неприятни последици за настоящите и следващите поколения.
 8. Укрепление психического здоровья
  Предупреждение и лечение психических расстройств — проблема огромной важности и для семьи, и для государства. Ранее в этой главе мы отмечали, что Закон об Общественных Центрах Психического Здоровья, утвержденный Конгрессом в 1963 году, разрешает их финансирование из федерального бюджета, так чтобы люди могли получать помощь без отрыва от семьи и друзей, а не только в больших государственных
 9. Основните принципи на психичното здраве
  Целта на формирането на психичното здраве е хармонична, мощна и стабилна личност, способна на социална адаптация. В целия спектър на валеологичната дейност особена отговорност пада върху процеса на формиране на психиката. Това се дължи на значението на първия умствен опит в човешкия живот. Наборът от първите експерименти е един вид матрица, която структурира по-нататъшното ментално
 10. Валеологични аспекти на психичното здраве
  Благополучието на човек зависи от неговото психическо и телесно здраве. Холистичният подход към този проблем подчертава личната отговорност на човек за неговото здраве и благополучие. Всеки от нас може и трябва да контролира емоциите си, да се храни рационално, да изпълнява физически упражнения, да се бори със стреса и да участва в обществения живот. В силата на всеки - не употребявай наркотици, недей
 11. Методы и приемы оценки психического здоровья
  Оценка психического здоровья – это прежде всего оценка функционирования всего организма в целом и нервной системы в частности и сопоставление полученных результатов с нормой. Как отмечалось ранее, определение нормы здоровья – достаточно сложная задача. Для интеллектуально-психической сферы эти сложности еще более выражены, так как в ней нет установленных норм и соответствующих количественных
 12. Пътеки към психичното здраве
  Целта на формирането на психичното здраве е хармонична, мощна и стабилна личност, способна на социална адаптация. Основные направления в практике формирования психического здоровья следующие: Подготовка родителей к зачатию ребенка (не менее 1-2 месяцев), при необходимости – медико-генетическое консультирование (для исключения наследственных заболеваний, сопровождающихся
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com