Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
BN Chumakov. Лекционен курс по валеология, 2000 г.
Учебникът „Валеология“ включва 16 лекции, които отразяват множество теоретични и практически нетрадиционни фактори, които влияят върху състоянието на човешкото здраве. Книгата анализира подробно данните за социалната медицина, физиологията, физическата активност, храненето и хигиената. Разглеждат се въпросите за интимните отношения, културата на общуване в ежедневието, изследването и работата. Азбуката на здравето и дълголетието трябва да бъде позната чрез интелигентност и научно обоснована съвременна информация. Затова книгата е предназначена предимно за учители и студенти от педагогически и хуманитарни университети, студенти от учителски колежи, медицински училища, както и широк кръг специалисти, участващи във възпитанието, профилактиката, лечението и психофизиологичната рехабилитация на по-младото поколение.
Лекция една. ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ВАЛЕОЛОГИЯТА
Лекция втора. КОНЦЕПЦИЯ "ЛИФЕСТИЛ". ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЗДРАВЕН ЖИВОТ
Понятията "болест", "честота", "увреждане"
Лекция трета. LIFESTYLE - ОСНОВНО ВЪПРОС ЗА ЛЕКАРСТВО
Лекция четвърта. ЗДРАВЕН ЖИВОТ - ОСНОВАТА НА Дълготрайността
Лекция пета. МЕДИЦИНСКИ, СОЦИАЛНИ И ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
Лекция шеста. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА СЕКСУАЛНО РАЗВИТИЕ
Лекция 7. Психология на интимните отношения
Лекция 8. ВЕНЕРАЛНИ БОЛЕСТИ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО им
АБОРТ И ПРАВОТО НА ЖИВОТА
Лекция Десет. АЛКОХОЛИЗЪМ И АЛКОХОЛИЗАЦИЯ
Лекция 11. Атеросклероза, хипертония, инфаркт на миокарда, исхемична и коронарна болест на сърцето
Лекция 12. УВРЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕНИ СВОЙСТВА ДОПЪЛНИТЕЛНОСТ, ТОКСИКОМАНИЯ И ПУШКА
Лекция Тринадесет. НАСЕЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО МОСКВА, СВ. ПЕТЕРБУРГ И ДРУГИ ИНДУСТРИАЛНИ ГРАДОВЕ НА РУСИЯ
Лекция четиринадесет. ЗДРАВЕ НА АВАНДОНИРАНИТЕ ДЕЦА
Лекция петнадесета. ДВИЖЕНИЕ - ЖИВОТ
Лекция шестнадесета. МЕДИЦИНСКА И БИОЛОГИЧНА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ

Книги и учебници по дисциплината валеология:

 1. Лекции. Лекции по валеология - 2011г
 2. Детски колички за изпита. Основи на медицинските знания и здравословен живот - 2011г
 3. Грибан В. Г. Валеология - 2011г
 4. Лекции. Основите на медицинските знания - 2011г
 5. Лекции. Лекции по валеология - 2011г
 6. Резюме. Хепатит С - 2011г
 7. Лекции. Валуология - 2010
 8. Лекции. Лекции по валеология - 2010
 9. Бележки. Обобщения на часовете по валеология в предучилищна институция - 2010 г.
 10. Лекции. Лекции по валеология - 2010
 11. Контролен робот. Контролният робот от валеология - 2010г
 12. Резюме. Втвърдяване, неговите видове и въздействие върху здравето - 2010 г.
 13. Курсова работа. Здравословни технологии в училище - 2010 г.
 14. Резюме. „Валеология, Як наука“ - 2010
 15. Резюме. Женски полови хормони. - 2010 година
 16. Лекции. Лекционен курс по валеология - 2010
 17. Резюме. Гимнастика Стрелникова - 2010г
 18. Проверка работи. Изпит по валеология - 2009г
 19. Резюме. „Адаптация - защитни механизми на човешкото тяло“ - 2009 г.
 20. YY Shurygina. Научни и практически основи на здравето - 2009 г.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com