основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна

Психологически операции в Близкия изток

Въоръжените конфликти избухнаха с голяма сила през 70-90-те години в Близкия и Средния Изток. В тях участваха много щати, бяха проведени различни психологически операции.

Войната в Афганистан.

Към момента на нахлуването на съветските войски в Афганистан (декември 1979 г.) специалните пропагандни органи на въоръжените сили на СССР действат главно по остарели представителства на Великата отечествена война.

Съответно основните им усилия в тази страна първоначално бяха насочени към идеологическото подпомагане на военните операции на съветските войски, целящи да победят въоръжената опозиция.

Въпреки факта, че по-голямата част от населението на Афганистан е неграмотно или полуграмотно, една от основните форми на психологическо влияние от съветската армия върху него беше печатна пропаганда. Тя се проведе по традиционния начин чрез публикуване на листовки, брошури, календари. Поради уважението на афганистанците към печатаната дума, такава пропаганда се оказа доста ефективна. По време на военните действия съветските военнослужещи намериха листовки в домовете на афганистански селяни, сред задържани бунтовници, в лагери и базови райони на въоръжената опозиция. Известни са факти, когато ръководството на афганистанската опозиция се опитва да ограничи достъпа на обикновените моджахеди и техните семейства до листовки.

Например през декември 1983 г. в окръг Пагман близо до Кабул моджахедите купуват листовки от местното население на цена 10-15 афганистанци на брой.

В същото време отсъствието на печатна база в тактическата връзка на съветските войски, пряко участващи във военните действия, доведе до 84% от листовките, отпечатващи печатницата на политическите отдели на Военния окръг на Туркестан и Кабул. В резултат на това оперативните листовки постоянно изостават от развитието на ситуацията.

Освен това през първата половина на афганистанската война изглеждаха непривлекателни, тъй като бяха монохромни. Само през 1985 г. материалите за застъпничество станаха многоцветни.

Най-ефективният начин за разпространение на печатни материали беше чрез въздушно сметище. Заедно с авиацията печатните материали се разпространяват от афганистанските кампании по време на идеологически набези и специални събития. За тези цели се използва и артилерия. От 1982 г. ръчните пропагандни ракети се използват и за разпространение на листовки.

Приоритетната форма на психологическо въздействие в Афганистан беше излъчването. То се извършва както върху членове на въоръжената опозиция, така и върху цивилното население на страната, което е било под контрола на опозицията. Звуковото излъчващо оборудване беше особено широко използвано по време на митинги, за повторение в записи на някои програми на Радио Московски, Радио Кабул, Радио Душанбе, Радио Ташкент и радиостанцията Афганистан Гак (Гласът на афганистанците). В мюсюлманска страна, където по-слабият пол е лишен от възможността да участва в обществено-политическия живот, устното излъчване чрез мощни радиостанции в селата и в жилищните райони на градовете направи възможно да се обхване женската част от населението, която доброволно стана слушател на излъчващи програми. Успехът на устното излъчване беше улеснен чрез оборудването на съветските войски със съвременни радиостанции, отговарящи на международните стандарти.

Само 5 години след влизането на съветските войски в Афганистан е решено да се организира и провежда радиопропаганда на територията на DRA. В известна степен това се определя от необходимостта да се противодейства на широкомащабна излъчена война, разгърната от чужди радиостанции. След преврата от 1978 г. през април подривните предавания срещу афганистанското правителство са се увеличили 50 пъти. Общият обем на радиопредавания на различни езици на етническите групи на DRA е около 300 часа на ден. Водещата роля беше изиграна от предаването на радиостанцията „Гласът на свободния Афганистан“. Но програмите на британската радиостанция BBC се радваха на особена популярност и авторитет сред населението на Афганистан. Незаконните мобилни радиостанции също бяха създадени директно на територията на Афганистан, за които малки размери радиопредаватели бяха предоставени на разположение на опозицията от САЩ, Германия и Франция. Един от тези предаватели се намираше само на 30 км от столицата - Кабул.

В Афганистан имаше обективни условия за ефективна радиопропаганда. 19-милионното население на страната представлява повече от 3 милиона радиостанции. С други думи, в почти всяко афганистанско семейство е имало радио. През 1985 г. в Афганистан е пусната в експлоатация бурена радиостанция, построена от съветски експерти. В същото време новият радиокомплекс започна постоянно предаване на предаванията на радиото Москва, Ташкент, Душанбе и Кабул. През 1986 г. на негова основа е създадена съветско-афганистанската радиостанция „Афганистан Гак“ („Гласът на афганистаните“). Излъчванията й се провеждаха в удобно за мюсюлманите време: сутрин от 6.00 до 7.00 и вечер от 19.00 до 21.00. Редакторите успяха да установят обратна връзка с населението, благодарение на което извършиха корекцията на съдържанието на своите програми, подобриха методите на тяхното представяне.

Ефективността на работата на тази радиостанция се доказва от факта, че лидерите на опозицията категорично забраняват да слушат нейните програми не само на членове на въоръжени групи, но и на местни жители.

За нарушение на забраната извършителите подлежат на глоба от 50 хиляди афганистанци.

Най-успешните радиопрограми на радиостанцията в Афганистан Gak бяха записани и разпространени на аудио касети за последваща употреба в политическата работа сред населението на страната, за разпространение сред членове на въоръжената опозиция и техните семейства в Пакистан.

Значително място сред различните форми на специална пропаганда заемаше визуалната агитация. Нейните материали бяха оборудвани със стаи за съветско-афганско приятелство в съветските военни части, контролно-пропускателни пунктове, военни комендантски служби и градски центрове за приятелство.

По време на масови агитационни мероприятия в населени места визуалните комплекти за агитация бяха окачени на военна техника, по стените на сградите, монтирани на билбордове в сянката на дърветата. Местата за митинги, пунктове за материална и медицинска помощ за местното население също бяха оборудвани с инструменти за визуална агитация.

Достатъчно ефективен начин за въздействие върху моджахедите се смяташе завръщането на затворници и други арестувани лица. Както показва опитът, успехът е постигнат, ако представители на религиозни малцинства или хора, които са в роднинска връзка с лидерите на опозицията, биват допускани да се прибират вкъщи с цел пропаганда. Афганистан възроди такива форми и методи на работа сред населението, които бяха забравени след Великата отечествена война, като изпълнения на ансамбли на художници, работа на клубове, организиране на изложби, дейност на женски организации и др.

Кампанията по правило е била придружена от предоставянето на материална и медицинска помощ.

Само през 1988 г. бе предоставена безвъзмездна материална помощ на 5630 семейства, медицинска - 20325 души. Така нареченият „експеримент с гориво“ имаше страхотен ефект - свободното разпространение на керосин сред населението на села, съседни на трасето на газопровода от СССР до Афганистан. Гориво, разпределено в хода на техните работни групи и кампании. И двете помогнаха за намаляване на броя на саботажите в района на тръбопровода и кражбите на гориво.

В Афганистан активно се провежда филмова пропаганда, средно 1860 прожекции на филми годишно. Кино пропагандата имаше най-силно емоционално въздействие върху селското население, което в по-голямата си част нямаше представа какво е кино. Важна роля в пропагандата на киното изигра репертоарът на филми, подбрани според местните специфики.

И накрая, специалният пропаганден апарат на съветските войски натрупа известен опит в телевизионната пропаганда в Афганистан. То се осъществява чрез подготовка на телевизионни програми, телевизионни интервюта, създаване на отделни видеоклипове. В допълнение, възможностите на телевизията бяха използвани за организиране на работата на центровете на съветско-афганската дружба, дейността на центровете за филтрация, където имаше техническа възможност за приемане на излъчвания на Кабул и съветска телевизия чрез системата Орбит. В същото време съветските войски бяха значително по-ниски от формированията на въоръжената опозиция в техните части, които разполагаха с японски телевизори с видеорекордери в своите части. Западните държави активно ги снабдявали с видеокасети със съответните записи.

Постепенно органите на специална пропаганда на съветските войски в Афганистан стигнаха до извода, че е необходимо да се откаже от налагането на идеологически и класови постулати. Те започнаха широко да използват методите и техниките на действителното психологическо въздействие, сред които разпространението на слухове трябва да бъде поставено на първо място. Афганистан също натрупа опит в подготовката и разпространението на политически вицове. И така, само през февруари-април 1985 г., специални пропагандни офицери на съветските войски и агенции за държавна сигурност на Афганистан подготвиха повече от 50 вицове, насочени към дискредитиране на лидерите на афганистанската опозиция.

Тъй като политическият опит е натрупан сред мюсюлманското население, постоянно се подобряват съществените аспекти на дейността на специалните пропагандни органи. Особеностите на една ислямска страна и религиозните характеристики на нейното население все повече се вземат предвид. Най-забележимите промени в съдържанието на съветската пропаганда настъпиха през 1985-1987 г., когато нейното ядро ​​беше обяснение на целите и задачите на политиката на национално помирение, начините и методите за нейното постигане.

Въпреки това, слабото познаване на реалната ситуация в страната и предметите на психологическо въздействие нанесе сериозни щети на съдържанието на материали за терен. Дори сред високопоставеното командване на група съветски войски имаше мнение, че „сред населението и бунтовниците осъзнаването на безполезността на борбата срещу революционния режим нараства“. Изключително ниското ниво на идеологическо и политическо развитие на населението на DRA и неговите национални психологически характеристики не бяха взети под внимание. Често в пропагандните материали имало лозунги "Работници на всички страни, обединете се!" или "Работническите страни! Подкрепете политика на национално помирение, която гарантира спокоен труд!", въпреки че в Афганистан нямаше работници като такива. Материалите на кампанията в по-голямата си част бяха многословни, арогантни, декларативни, далеч от ежедневните нужди на хората. Следователно тяхното съдържание не можа да завземе сърцата на жителите на страната, изтощени от безкрайната война.

Самите ръководители на политическите органи на Съветската армия често бяха по-заинтересовани от специални пропагандни събития, отколкото от техните резултати (прословутият „тик“ в доклада!). Количествените резултати от подобни събития обаче не са впечатляващи. Във всеки случай те не могат да бъдат сравнени с резултатите от дейностите на звената по психологическата война на въоръжените сили на САЩ във Виетнам. И така, за целия период съветските войски бяха в Афганистан, бяха подготвени и публикувани 233 листовки с общ тираж от 28 милиона копия, проведени са над 3,5 хиляди излъчвателни сесии с общ обем от около 4 хиляди часа. Като се има предвид, че населението на Афганистан е около 19 милиона души, средно по 3 листовки на всеки 2 души за 10 години война, на ден имаше само едно звуково предаване в страната. Това са повече от скромни показатели.

Нашествието в Ливан.

Войната през 1982 г. е петата арабско-израелска война от създаването на държавата Израел през май 1948 г. По отношение на продължителността и тежестта на военните действия, по броя на въоръжените сили и неправилните формирования, участващи в тях, както и по загубите и на двете страни, тази война значително се различаваше от всички предишни. За първи път в дългата история на арабско-израелския конфликт военните действия продължиха година и половина, като за първи път израелците окупираха столицата на арабската държава.

Една от отличителните черти на войната от 1982 г. е, че по време на нея широко се провеждат психологически операции, които са тясно координирани с въоръжената борба и често допринасят за постигането на чисто военни цели. Такива операции бяха проведени на всички нива: стратегическо, оперативно и тактическо.

Стратегическите психологически операции, насочени към създаване на благоприятна международна среда за Израел като цяло, имат глобален характер и са насочени към международната общност. Психологическите операции на оперативно ниво се извършват в интерес на създаването на най-благоприятни условия за действия в театъра на операциите. Техният обект беше населението на Ливан и съседните арабски страни. Тактическите психологически операции бяха насочени директно към противоположни групи и въоръжени формирования на противника, за да се осигурят действията на техните войски.

Израелското ръководство започна да осъществява целенасочено психологическо въздействие върху световното обществено мнение много преди инвазията. По принцип тя използва тезата за "арабския тероризъм, който помита целия свят", чиито основни бази и централи са в Ливан. За да се подготви световното обществено мнение за бъдеща израелска агресия, беше специално организирано „изтичане на секретна информация“ за някои подробности от плана за израелската експедиция.

С началото на инвазията Израел обръща голямо внимание на усилията за застъпничество. Нашествието започна след опита за покушение от арабски терористи на израелския посланик във Великобритания. Беше заявено, че това е последната сламка, която преля търпението на израилтяните. Сега е необходимо да се предприемат не само ответни, но и "превантивни" мерки за гарантиране на сигурността на северните райони на страната, наречена Галилея (във връзка с това планът за настъплението на израелската армия беше с кодово име "Мир за Галилея"). Израелското ръководство заяви, че чрез ограничена военна операция се стреми да създаде „зона за сигурност“ с ширина до 50 км в южния Ливан. Въз основа на реалния мащаб на боевете обаче това беше истинска война.

След като нахлуването в Ливан започна в столиците на различни страни по света, редица израелски лидери се изказаха в обяснение на събитията. Световната ционистка организация изпрати писма до пресата и започна мощна кампания в подкрепа на израелската агресия. В същото време израелското ръководство направи всичко възможно, за да ограничи потока от информация за събитията в Ливан от източници, които са извън неговия контрол. Военната цензура беше затегната.

Израелските власти установяват строг контрол върху дейността на своите и чуждестранни журналисти, подложени на проверка на аудио и филмови материали.

По време на войната през 1982 г. израелците се стремяха да нанесат възможно най-големи щети на ливанските медии, като се има предвид водещата им роля в страните от региона. Следователно не беше случайно, че по време на обстрели на жилищни и бизнес квартали на Бейрут от израелски артилерийски снаряди, насочени към сградите на основните органи на ливанската преса и две информационни агенции. В резултат на директни удари по редакционните сгради два от трите основни ежедневници спряха да публикуват.

Като цяло анализ на психологическите операции, провеждани от Израел на стратегическо и оперативно ниво, показва, че с тяхна помощ са били решени следните задачи:

• Първо, да освободи Израел от отговорността му пред световната общност за разгръщане на войната в Ливан, която Тел Авив се опита да представи като ограничена операция „в името на мира“;

• второ, да дискредитират политическите и военните лидери на Организацията за освобождение на Палестина, да убедят войниците на ООП в неспособността им да победят израелската армия;

• Трето, да се възстановят разликите между силите на ООП и сирийските сили, да се насърчат сирийците да се откажат от активните военни действия срещу израелската армия;

• Четвърто, да подобрят отношенията на ливанското население с въоръжените сили, Израел и неговите политики и да убедят арабското население (особено християнската част) да сътрудничи на израелците.

Целите на тактическата психологическа операция бяха да принудят въоръжените формирования на ООП да капитулират, да засеят раздора между силите на ООП и местното население; да се гарантира изолацията на ООП в заобиколения Западен Бейрут, да се създаде атмосфера на страх и обреченост тук; предизвика омраза на местното население към сирийските въоръжени сили, които бяха в Ливан като част от междуарабските сили за сигурност.

Обектите на психологическо влияние бяха идентифицирани: цивилното население на Ливан (особено Западен Бейрут), силите на ООП и ливанските мюсюлмански въоръжени групи, сирийските войски. Особое внимание уделялось воздействию на гражданское население, главным образом потому, что коренные жители имели достаточно оснований для неприязни к "чужакам" — силам ООП и сирийским войскам, которых израильтяне представляли главными виновниками несчастий и лишений местного населения.

Основными методами психологического воздействия в войне 1982 г. являлись устрашение, дезинформация, распространение слухов. Эти методы тесно переплетались, но главный упор делался на устрашение, которое реализовывалось через пропаганду мощи израильских вооруженных сил, нанесение разрушительных ударов по ливанским объектам, прямые угрозы, элементы дезинформации, распускание слухов и т. д.

Кроме того, важная роль отводилась прямому устрашению "силой". В этих целях широко использовались частые бомбардировки кварталов Западного Бейрута израильской авиацией. Каждый раз они уносили десятки и сотни жизней, прежде всего мирных жителей. По словам очевидцев, самолеты "терроризировали людей, сильно затрудняя им возможность сопротивляться".

Помимо авианалетов, для формирования чувств страха и обреченности среди окруженных в Западном Бейруте отрядов ООП, израильтяне широко практиковали рейды диверсантов для совершения подрывных акций и распространения слухов.

Диверсантов посылали группами по 3-4 человека с задачами минирования автомашин и мест возможного скопления людей. В качестве диверсантов нередко использовали мусульман-наркоманов, или местных жителей, принужденных к сотрудничеству под страхом расправы с семьей.

Основываясь на благоприятной оперативной обстановке для своих сил, израильские специалисты психологической войны постоянно завышали потери противника и занижали потери своих войск. Используя жесточайшую цензуру, израильское командование снабжало иностранных журналистов тщательно отобранной информацией, кино— и фотодокументами для их последующего распространения в различных средствах массовой информации.

Особую роль в психологических операциях играла радиопропаганда.

Ее вели государственная израильская радиостанция "Кол Исраэль" ("Голос Израиля") и радио станции ливанских христианских общин. Из-за частых налетов авиации и артобстрелов люди большую часть своего времени проводили либо в убежищах, либо дома, фактически не имея никаких контактов с окружающим миром. В такой ситуации радиоприемник становился единственным источником получения информации. С помощью радио велась основная работа по распространению слухов, компрометирующих руководителей ООП. Например, сообщалось, что Ясир Арафат давно уже покинул своих бойцов и находится а Москве, бросив всех их на верную гибель. Эти сообщения перемежались выдержками из приказов Арафата стоять насмерть за каждый дом и бороться до конца.

Другое направление радиопропаганды составили призывы к гражданскому населению Западного Бейрута покидать окруженный город, выдавать израильским войскам "террористов" либо сообщать за вознаграждение сведения о дислокации их опорных пунктов.

По радио израильтяне передавали свои ультиматумы частям ООП, объявляли время прекращения огня, предлагали проекты разрешения конфликта.

Обращает на себя внимание такая форма воздействия, как трансляция на Западный Бейрут заседаний израильского парламента (кнессета), когда там обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе ООП. Эта передача вызвала большой интерес среди жителей осажденного города и бойцов палестинского сопротивления.

Определенное место в психологических операциях занимала и печатная пропаганда, которая, в основном, сводилась к распространению листовок. При этом, как правило, готовились директивные листовки и листовки-обращения, наиболее эффективные в психологических операциях тактического уровня. Их распространению предшествовала подготовительная фаза: предварительно район подвергался сильному артиллерийскому обстрелу и ударам авиации. По мнению израильских специалистов, после такого психологического воздействия объект более предрасположен к "усвоению" информации, особенно, если она дает ему надежду выбраться из такого места, где его жизнь подвергается постоянной опасности.

Листовки печатали на грубой бумаге зеленого, реже лилового цвета.

Выбор цвета был не случаен. Зеленый — цвет ислама, он располагает мусульман к доверию. Лиловый — наиболее контрастно выделятся на местности. Тексты листовок были написаны на грамотном арабском языке. В листовках для гражданского населения указывались маршруты, по которым жители могли безопасно покинуть город, спасая свою жизнь от угрозы новых бомбардировок.

Используемые аргументы подкрепляли друг друга, постоянно обыгрывалась тема "гуманных намерений" Израиля в отношении ливанцев. Еще в них повторялся призыв помогать израильской армии в наведении порядка и возвращении к нормальной жизни. Иными словами, подчеркивалось якобы существующее единство целей жителей Бейрута и израильской армии.

Листовки-обращения к бойцам ООП, сирийским солдатам имели целью убедить их в том, что они свои задачи уже полностью выполнили, приложив максимум усилий в борьбе с превосходящими силами противника. Делались также обвинения их командиров в некомпетентности. Иными словами, имела место попытка подвести объект к выводу, что он может сдаться в плен, так как выполнил свою задачу полностью, а то, что он сдается, вина не его, а руководителей. Недостатком листовок, призывавших бойцов ООП прекратить сопротивление, являлось отсутствие конкретных рекомендаций по сдаче в плен и гарантий льгот тем, кто сделает это добровольно. Отсутствие конкретных цифр и фактов в определенной мере снижало убедительность листовок.

Например, обещание вознаграждения за сотрудничество с израиль ской армией без указания конкретных сумм американские специалисты считали ошибочным.

Несколько раз над позициями защитников ливанской столицы сбрасывались листовки, в которых израильское командование предлагало окруженным бойцам Палестинского движения сопротивления и Ливанских национально-патриотических сил сложить оружие и выдать своих руководителей.

Сдавшимся в плен было обещано сохранить жизни. Одновременно израильские средства массовой информации проводили широкую пропагандистскую кампанию, убеждая, что не сегодня, так завтра сопротивление палестинцев будет сломлено и Западный Бейрут падет.

Израильские органы психологической войны всячески разжигали в Ливане межэтнические, религиозные, политические и общинные противоречия, используя в этих целях дифференцированный подход к объектам воздействия.

Так, в Западном Бейруте и его южных окрестностях они спровоцировали вооруженные столкновения между формированиями шиитской организации "Амаль" и ливанской армией. В Горном Ливане — между друзами и правыми христианами.

В долине Бекаа, а затем и на севере Ливана — между различными палестинскими группировками и ливанским населением.

Одним из непосредственных объектов психологических операций Израиля в этой войне была сирийская армия, занимавшая позиции в долине Бекаа. В этой связи заслуживает внимания листовка-обращение, адресованная генералу Мухаммеду Омару Хилялу — командиру 85-й сирийской бригады — от имени командующего Северным округом израильского генерала Амира Друра. Это обращение "командира к командиру", в котором давалась высокая оценка профессиональных и человеческих качеств генерала Хиляла. В листовке четко характеризовалась оперативная обстановка и соотношение сил, которое было явно в пользу израильтян. Перед командиром 85-й бригады ставился выбор: "бросить своих солдат в бой, или беспрепятственно покинуть город".

Указывались порядок и маршруты оставления города, что делало задачу реальной.

Надо отметить, что израильские специалисты психологической войны неукоснительно соблюдали в листовках принцип подчеркнутого уважения к противнику. Например, листовка — обращение к генералу Хилялу заканчивалась фразой: "Я хотел бы заверить Вас, что не сомневаюсь в Вашем мужестве.

Однако на Вас одновременно возложена ответственность уберечь Ваших солдат от гибели и позаботиться об их будущем. Это требует еще большего мужества".

В целом, израильтяне добились своих целей. В Южном Ливане был создан "пояс безопасности", который контролировали израильские войска и вооруженные формирования ливанских коллаборационистов. Вооруженные отряды ООП по условиям мирного соглашения были вынуждены полностью покинуть Ливан.

Сирия так и не решилась на "большую войну" с Израилем.

Война в Персидском заливе.

В наиболее полном и всестороннем виде психологическое воздействие на противника осуществлялось во время войны США и их союзников против Ирака в 1990— 91 годах. Психологическая борьба проводилось в реальной боевой обстановке, в ходе активного идеологического противодействия специальных служб обеих сторон, отличалась привлечением максимального количества имевшихся сил и средств, использованием практически всех известных форм и методов воздействия на войска и гражданское население.

Общая характеристика психологических операций в войне 1990-91 гг.

Впервые планирование психологи ческих операций осуществлялось наряду с планированием боевых действий и было включено в общий план проведения операций "Щит пустыни" и "Буря в пустыне". Еще в августе 1990 г. главнокомандующий объединенными силами генерал Н. Шварцкопф направил президенту страны доклад, в котором настаивал на организации психологических операций на всех уровнях в целях содействия собственно военным мероприятиям. На основании этого доклада президент США Джордж Буш подписал три секретные директивы. Они определяли порядок организации и ведения психологических операций на период конфликта; регламентировали деятельность всех органов, принимавших участие в их осуществлении; санкционировали осуществление "самых разнообразных мероприятий по специальным программам, в том числе дезинформационным".

Психологическая война против Ирака включала в себя ряд психологических операций, имевших стратегическое, оперативное и тактическое назначение.

Необходимость психологического обеспечения военных действий многонациональных сил против Ирака.

Война в районе Персидского залива произошла в тот период, когда прежняя система международных отношений рухнула, а новая еще не сложилась.

Военно-политический блок стран Варшавского договора развалился. СССР распался на 15 независимых государств, Югославия — на 5 государств. Прежнее равновесие между Востоком и Западом оказалось нарушенным. У руководства ряда государств (так называемых "региональных супердержав") появился соблазн изменить в свою пользу существующее положение вещей.

Одним из таких государств является Ирак. Власть в этой стране безраздельно принадлежит партии БААС — типичной партии фашистского типа — во главе с диктатором Саддамом Хусейном. Какие-либо демократические свободы там отсутствуют, правящий режим проводит политику жестокого подавления политической оппозиции, национальных (курды) и религиозных (шииты) меньшинств. Получая в прошлом большие доходы от добычи нефти, Ирак создал мощные вооруженные силы, оснащенные советским и французским оружием.

Иракская армия получила значительный боевой опыт в войне с Ираном (1980-88 гг.).

Весной 1990 г. иракская армия внезапно оккупировала соседний Кувейт. Диктатор С. Хусейн объявил о включении этой страны в состав Ирака в качестве 19-й провинции. Такие действия явились попыткой перераспределения части мирового богатства. Известно, что Кувейт и Саудовская Аравия в течение долгого времени сбивали мировые цены на нефть. Они делали это путем превышения квот добычи, нанося тем самым огромный ущерб экономике Ирака, а также СССР. Ирак решил взять под свой прямой контроль нефтяные запасы Кувейта, а на нефтяную политику Саудовской Аравии влиять угрозой применения своей военной мощи.

Понятно, что ни США, ни другие страны Запада не могли смириться с фактической утратой контроля над зоной Персидского залива — крупнейшим в мире районом добычи нефти и газа. Слишком сильно экономика этих стран зависит от бесперебойных поставок нефтепродуктов, львиная доля которых приходится как раз на страны Персидского залива. Поэтому в определенном смысле Ирак был обречен. Никто не хотел соглашаться с его желанием повысить цены на нефть. Тем более ни одно западное государство не могло позволить себе попасть в зависимость к кровавому режиму психопата Саддама Хусейна.

Однако вопль на весь мир о том, что истинная подоплека войны — борьба за контроль над нефтяными ресурсами стал бы нарушением "правил хорошего тона".

Надо было "правильно" разъяснить международной общественности причины войны.
В качестве таковых выступали:

• а) восстановление утраченной независимости Кувейта;

• б) защита Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Омана от агрессивных поползновений С. Хусейна;

• в) защита свободы мирового (т.е. западного) судоходства в Персидском заливе;

• г) защита попранных прав курдов и шиитов в самом Ираке;

• д) необходимость установления демократического режима в Ираке.

Таково было основное содержание небывалых по масштабам мероприятий по психологической обработке мирового общественного мнения накануне, в ходе, и после войны в зоне Персидского залива.

Стратегическая психологическая операция перед началом войны.

Одним из главных направлений деятельности органов психологической войны МНС в подготовительный период к боевым действиям стало дезинформирование. В таких крупных масштабах дезинформирование было применено впервые после Второй мировой войны. Считается, что именно успех компании по стратегическому дезинформированию мировой общественности и военно-политического руководства Ирака позволил многонациональным силам достичь максимальной внезапности и скрытности своих действий.

Во-первых, оно включало убеждение мировой общественности в необходимости мер, принимаемых руководством союзников. Основная нагрузка в этой связи легла на СМИ — печать, радио и телевидение. Они широко распространяли слухи о наличии у Ирака огромных запасов химического оружия, а также о планах его возможного применения, сообщали завышенные данные о численности иракских вооруженных сил, о поддержке режимом Хусейна ряда террористических организаций и т.п.

США и их союзники смогли навязать международным СМИ (а значит и международной общественности) свою точку зрения на ход развития событий, в первую очередь благодаря доминирующему положению американских информационных агентств, поставляющих миру до 70% международной информации.

Кроме этих агентств, для формирования соответствующего общественного мнения широко использовались многие международные и национальные политические, общественные, культурные и религиозные организации, отдельные деятели.

Были назначены офицеры по связи с общественностью, функция которых заключалась в специальной подборке таких информационных материалов (включая видеосюжеты), которые руководство МНС и органы психологической войны считали наиболее "подходящими" для передачи представителям СМИ.

Американские, британские и французские журналисты дали подписку, обязавшую их соблюдать жесткие нормы в отношении содержания передаваемых сообщений, установленные военными властями. Практически все сведения из района конфликта проверяла военная цензура. Телевизионные и радиовещательные компании могли интервьюировать лишь специально отобранных для общения с репортерами военнослужащих. Согласно установке Пентагона, только 160 журналистов (преимущественно американских), из общего числа 1600 аккредитованных в Саудовской Аравии, получили разрешение брать интервью у военнослужащих МНС и посещать места боевых действий. Благодаря жесткой военной цензуре, наложенной на все журналистские материалы, освещавшие подготовку и ход войны против Ирака, Пентагону удалось манипулировать общественным мнением, а также распространять явную дезинформацию.

США удалось настроить против Ирака мировое общественное мнение и углубить раскол в арабском мире.

Благодаря этому попытки Ирака найти поддержку в других странах по существу провалились.

Во-вторых, в рамках стратегической психологической операции проводился широкий комплекс мероприятий по дезинформированию противника.

Для их проведения были задействованы 252-е командование и 96-й батальон по работе с гражданским населением, а также 8-й батальон из состава 4-й группы психологических операций (численностью около 200 человек). Эти силы располагали мобильными типографиями, теле— и радиостанциями, звуковещательными станциями различного класса.

Непосредственно при штабе командования МНС в Эр-Рияде была создана рабочая группа, укомплектованная офицерами психологической войны, отвечавшая за все "психологические операции", проводимые в интересах многонациональных сил. В соответствии с планом усиления радиопропаганды радиостанция "Би-Би-Си" увеличила время вещания на арабском языке с 3 до 10,5 часов в сутки, для чего была создана специальная группа, насчитывавшая 80 сотрудников. Кроме того, с территории соседних с Ираком стран вещали радиостанции иракской оппозиции. Крупнейшая из них — "Голос свободного Ирака" — транслировала свои передачи с 1 января 1991 г. на четырех частотах, предоставленных государственными службами Саудовской Аравии и Бахрейна. Оппозиционные радиостанции нелегально работали также в Ираке и в оккупированном Кувейте.

Однако их передатчики имели небольшую мощность, поэтому их успешно глушили иракские средства радиоэлектронной борьбы.

Для повышения эффективности радиопропаганды среди иракцев с помощью кочевников, торговцев и авиации были распространены около 150 тысяч радиоприемников с фиксированными частотами, принимавшие только лишь радиопередачи, транслируемые коалицией. Одновременно в Иорданию и другие сопредельные с Ираком страны были завезены видеокассеты для последующей переправки их в Ирак и Кувейт. В них рекламировалась мощь армии США, ее вооружение и боевая техника, демонстрировалась высокая выучка американских военнослужащих, критиковался режим С. Хусейн, а его правительство показывалось продажным, лживым и жестоким.

Основные мероприятия по дезинформированию противника сводились к следующему. Официальные американские представители умышленно искажали данные своей разведки, сознательно недооценивая такие оказавшиеся в итоге решающие факторы, как недостаточный профессионализм и низкие морально-волевые качества иракских военнослужащих. Например, публиковались прогнозы потерь МНС в случае боевых действий, исчислявшиеся десятками тысяч. В связи с этим подчеркивалась доставка из США в Саудовскую Аравию 55 тысяч пластиковых мешков для транспортировки трупов, а также прибытие туда плавучих госпиталей "Мерси" (США) и "Ла-Рансэ" (Франция), каждый из которых был способен принимать в день до 200 раненых.

Накануне нападения на Ирак официальные представители министерства Пентагона, не отрицая возможность развязывания военных действий, утверждали, что МНС будут готовы к ночному наступлению лишь к началу марта, а к дневному — в лучшем случае к середине февраля. Эти заявления "подтверждали" многочисленные комментарии в различных печатных изданиях, в программах радио и телевидения. Так, буквально за несколько часов до начала воздушных бомбардировок корреспондент Эй-Би-Си сообщал с экстренного совещания Совета национальной безопасности США: "Истечение срока вывода иракских войск из Кувейта (15 марта 1991 г.) не означает автоматического вступления США в войну". Одновременно агентство АП со ссылкой на "секретные источники" в Вашингтоне уточнило, что президент Д. Буш еще не принял окончательного решения о войне с Ираком. Все это в значительной степени дезориентировало иракское руководство.

Калейдоскоп "точных" дат начала боевых действий, противоречивших друг другу, доказательства неготовности сил коалиции, различного рода "утечки информации" и другие мероприятия дезориентировали руководство Ирака относительно истинных сроков начала боевых операций, реальных планов действий антииракских сил. "Все прошло более чем неожиданно, — писала сирийская газета "Ас-Саура", — Хусейн и его окружение почти пять часов находились в шоке и растерянности".

Достаточно убедительно командование МНС вводило иракцев в заблуждение относительно своего мнимого намерения высадить десант на побережье оккупированного Кувейта. Так, в сообщениях западных СМИ появились сообщения о том, "наземной кампании против Ирака будет обязательно предшествовать высадка крупных сил десанта, в частности морской пехоты".

Активное обсуждение этой версии в СМИ; демонстративные учения в Персидском заливе десантно-амфибийного соединения; мероприятия по уничтожению рифов, песчаных отмелей и других естественных препятствий; разминирование противодесантных заграждений; подавление авиацией некоторых огневых точек на берегу — все это вынудило иракское командование выделить пять дивизий для обороны побережья Кувейта.

После окончания военных действий командование МНС признало, что дезинформация являлась составной частью информационной политики в ходе войны. И хотя эта политика была направлена прежде всего на введение в заблуждение руководства Ирака и его вооруженных сил, обманутой оказалась и мировая общественность. Оправдывая политику дезинформирования, министр обороны США Р. Чейни сказал: "Главное, мы должны решить нашу задачу. Это надо сделать за самую низкую цену в виде жизней американцев. А это важнее того, как вы обращаетесь с прессой".

Особенности психологических операций в ходе боевых действий МНС.

Основными целями психологической операций МНС в ходе боевых действий, получивших кодовое название "Буря в пустыне", были следующие:

• формирование нужного общественного мнения в США, в арабских странах и в мире в целом;

• дискредитация иракского режима и лично президента С. Хусейна;

• подрыв морального духа личного состава вооруженных сил Ирака, конкретных их подразделений и частей;

• психологическое поддержка действий оппозиционных сил в Ираке;

• дезинформация противника.

Главной среди этих целей являлся подрыв морально-психологического состояния личного состава конкретных частей и подразделений противника, убеждение его в бесперспективности сопротивления и т.д. О том, какое значение придавали американцы именно психологическому воздействию на иракские войска, свидетельствует заявление председателя сенатского комитета США по делам вооруженных сил С. Нанна: "Я считаю, что главным является психологическое состояние иракских военных. Они могут быть психологически сломлены и если это произойдет, всё закончится очень быстро"; "моральный дух личного состава иракской армии является решающим фактором для определения продолжительности этой войны".

Оценивая степень морально-психологической устойчивости иракских войск (в том числе элитных частей Республиканской гвардии) органы психологической войны МНС исходили из реальных обстоятельств того времени.

Они не преувеличивали религиозный фанатизм, пренебрежение к смерти и чувство самопожертвования, якобы присущие большинству мусульман. Определяя содержание психологического воздействия, основной упор они делали на врожденный инстинкт самосохранения, на превалирование в экстремальных ситуациях у любого человека стремления выжить над всеми остальными чувствами.

Такой вывод был сделан на основе большой исследовательской работы, проделанной американскими и другими западными психологами, специально приглашенными в штаб главнокомандующего коалиционных сил генерала Н. Шварцкопфа для научного обоснования степени "психологической уязвимости" иракской армии. Они доказали наличие у военнослужащих противника, подвергавшихся непрерывным воздушным налетам, сильного стресса.

По их данным, солдат, пребывающий в состоянии предельной напряженности, перестает контролировать свою психику. У него появляются душевные расстройства, парализуется способность не только к сопротивлению, но и вообще к любым осмысленным действиям.

Большую работу в ходе операции "Буря в пустыне" провели органы психологической войны МНС по анализу материалов иракских СМИ, уяснению содержания и направлений деятельности иракских органов психологической войны. Часть обработанной информации передавалась в оперативные штабы, другая — использовалась для подготовки мероприятий контрпропаганды.

Например, были умело использованы и обращены против самого же Ирака неоднократные угрозы С. Хусейна применить химическое оружие. Специалисты МНС немедленно подготовили пропагандистские материалы, где разъяснялось, что использование такого оружия вызовет ответную акцию возмездия со стороны сил коалиции и что иракцы, треть которых не имеет индивидуальных средств защиты от оружия массового поражения, окажутся перед лицом двойной смертельной опасности.

Такая пропаганда вызвала панику в отдельных подразделениях иракской армии, особенно среди находящихся на передовых позициях.

Эффективность деятельности органов психологической войны МНС по разложению иракских войск во многом основывалась на высоком профессионализме их офицеров, умелом применении ими различных форм, методов и способов воздействия. Так, в своих пропагандистских материалах они часто обращались к мусульманской религии. При этом осуществлялась высокопрофессиональная интерпретация исламских догм применительно к "задачам дня". В том числе использовалась помощь признанных исламских авторитетов из Египта, Саудовской Аравии, других стран. Именно благодаря их аргументации удалось составить цикл "правдивых и безукоризненных" передач о том, что эта война со стороны С. Хусейна является "несправедливой, не имеющей ничего общего с исламским джихадом" и что отказ военнослужащих от участия в ней есть "богоугодное" дело.

Вот характерный пример понимания важности религиозного фактора в арабском мире. Спецслужбы Ирака через все доступные им средства массовой информации обвинили силы коалиции в осквернении мусульманских святынь в Мекке и Медине: якобы там присутствуют израильские воинские контингента и женские подразделения МНС. Для разоблачения этой выдумки Ирака в "святые" места немедленно были отправлены специальным авиарейсом известные всему мусульманскому миру египетские богословы. Увидев обстановку своими глазами, они выступили с опровержениями, широко использованными службой психологических операций.

Формы и методы психологического воздействия на противника в ходе операции "Буря в пустыне".

Во время боевых действий МНС в зоне Персидского залива использовался комплекс разнообразных форм и методов психологического воздействия, дополняющих друг друга.

Во-первых, как и во время операции по развертыванию войск "Щит Пустыни", активно применялась радиопропаганда. Она осуществлялась с использованием всех возможных средств, в том числе подразделений радиоэлектронной борьбы, на которые, в частности, была возложена задача по подавлению трансляций иракской государственной радиостанции "Голос Багдада". Глушение проводилось путем трансляции на ее частотах радиопрограмм, подготовленных службой психологических операций коалиции. В интересах радиопропаганды широко использовались также войсковые средства связи для вхождения в радиосети иракских подразделений.

Анализ результатов проведенных психологических операций впоследствии показал, что радиопропаганда была наиболее эффективным средством психологического воздействия. Четверо из каждых пяти иракских военнопленных слушали передачи радиостанции "Голос Залива", проводившиеся специалистами 4-й группы психологических операций. Большинство из них верили этой радиостанции почти также, как Би-Би-Си, и уж во всяком случае больше, чем передачам своего правительственного радио.

Во-вторых, интенсивно осуществлялась печатная пропаганда. Уже в ходе первых рейдов ВВС коалиционной группировки на Ирак, Кувейт и позиции иракской армии было сброшено большое количество листовок, отпечатанных на месте или доставленных из США и Европы. Всего за время операции было распространено более 30 миллионов экземпляров листовок.

Основным способом их распространения являлся авиационный сброс.

Его осуществляли самолеты США и Великобритании. Позже был применен способ распространения листовок агитационными артиллерийскими снарядами. Для этого привлекалась артиллерия корпуса морской пехоты ВМС США.

Главными темами листовок были:

• бесполезность сопротивления;

• неизбежность разгрома;

• склонение к сдаче в плен; к дезертирству; к оставлению оружия при отступлении;

• возложение всей вины за войну на С. Хуссейна.

О высокой эффективности использовавшихся листовок говорят данные исследования, проведенного специалистами резервного 13-го батальона психологических операций армии США по работе с военнопленными. Так, 98% опрошенных признали, что они видели эти листовки; 88% из них верили в то, что там было написано; 70% подтвердили, что именно листовки повлияли на их решение сдаться в плен либо дезертировать.

При этом органы психологической войны МНС достаточно оперативно реагировали на изменения в боевой обстановке, оценивали эффективность своей пропаганды и вносили коррективы в содержание подготовленных документов.

Так, после нескольких недоразумений, имевших место при сдаче в плен иракских военнослужащих, тексты листовок с призывами сдаваться в плен были дополнены конкретными рекомендациями по порядку перехода линии фронта и использованию сдающимися условных сигналов.

Сочетание целенаправленной печатной и радиопропаганды с непрерывными бомбардировками и артобстрелами очень сильно деморализовало иракские войска и способствовало их массовой сдаче в плен в период наземного наступления МНС.

По оценкам экспертов из Саудовской Аравии, органы психологических операций МНС на протяжении всего конфликта готовили свои пропагандистские материалы с учетом национально-психологических особенностей арабов.

Листовки отличались лаконичностью, простотой и доходчивостью текста, а стиль изложения — "искренностью и чистосердечностью". Техническое исполнение листовок было таково, что они не боялись ни сырости, ни прямых солнечных лучей.

В-третьих, в ходе боевых действий широко использовалось устная пропаганда. 66 групп специалистов со звуковещательными средствами были приданы командирам частей и подразделений по всему фронту действий МНС с целью оказания им тактической поддержки. Группы были выделены из состава регулярных 6-го и 9-го батальонов психологических операций армии США, а также из пяти резервных рот.

Мобильные звуковещательные станции, установленные на автомобилях высокой проходимости, располагались вдоль переднего края, и дикторы зачитывали по-арабски текстовые сообщения, ненадолго прерывая трансляцию восточной музыки. Передачи для звуковещательных станций готовились с учетом реального уровня морально-психологического состояния личного состава иракских войск и велись на диалектах арабского языка, доступных пониманию большинства иракцев.

Эффективность устной пропаганды оказалась очень высокой. Так, с помощью смонтированной на вертолете звуковещательной установки мощностью 2700 Ватт удалось склонить к сдаче в плен батальон иракской армии, оборонявший остров Файлак в заливе Кувейт. В другой ситуации, после проведения передачи о "неизбежности прихода смерти с небес" целый иракский батальон сдался в плен экипажу одного вертолета 1-й кавалерийской дивизии.

В-четвертых, в ходе операции "Буря в пустыне" использовалась такая форма психологического воздействия, как видеопропаганда. Через Иорданию и другие соседние с Ираком страны переправлялись и распространялись видеокассеты пропагандистского содержания.

В-пятых, огромную роль сыграло дезинформирование в ходе боевых действий. Оно активно применялось в течение всего периода боевых операций, "дозировалось" вместе с объективной информацией для оказания максимального психологического воздействия на противника. Например, ложные сообщения о колоссальных успехах, достигнутых уже в первые часы войны против Ирака, переданные всеми мировыми СМИ дали именно тот эффект, на который были рассчитаны. Они деморализовали иракцев и одновременно создали атмосферу восторженной эйфории среди населения стран антииракской коалиции, сняли стрессовое напряжение у задействованных в операции военнослужащих.

B-шестых, особая роль отводилась пропаганде плена. Для преодоления иракскими военнослужащими "боязни плена", органы психологических операций МНС постоянно внедряли в их сознание мысль о том, что плен — это единственная возможность выжить. Кроме того, пропагандистские материалы всячески рекламировали прекрасные. условия жизни в плену. Пленным гарантировалось хорошее питание, медицинское обслуживание, возможность переписки с родными, право на. отправление религиозных обрядов и даже свободный выбор дальнейшего местожительства.

В-седьмых, активно осуществлялась работа с пленными. В специально обустроенных на территории Саудовской Аравии огромных палаточных городках офицеры службы психологических операций МНС осуществляли "политическую фильтрацию" многотысячного контингента иракских пленных. Они отбирали среди них наиболее подходящих для привлечения к пропагандистской работе.

Если в ходе операции "Щит пустыни" количество пленных было незначительным (за период с 17 января по 6 февраля — 855 иракских военнослужащих, в основном в результате овладения пунктом Рас-Хафджи), то во время проведения операции "Буря в пустыне" поток пленных был настолько большим, что 6-й французской дивизии пришлось из-за них снизить темп наступления. Всего в ходе войны в Персидском заливе сдались в плен 83 962 иракских военнослужащих.

Практиковался также весьма своеобразный "обратный отпуск" военнопленных. Целые группы распропагандированных иракцев с оружием в руках направлялись в тыл иракских частей для проведения диверсионно-террористической деятельности. Эта работа дала определенные положительные результаты. По словам командующего арабо-исламским контингентом в районе Персидского залива саудовского генерала X. Азиза, главным ядром начавшегося вскоре "антисаддамовского" восстания в Ираке стали военнослужащие разгромленной в Кувейте оккупационной группировки, прошедшие в американском плену соответствующую обработку.

Подводя итоги психологических операций в войне против Ирака, следует особо отметить, что вся пропаганда МНС основывалась на полном военно-техническом и тактическом превосходство сил коалиции над иракскими войсками. Последние 40 суток находились под непрерывным огневым воздействием. В ходе круглосуточных налетов авиация сбросила на них тысячи тонн бомб огромной разрушительной силы, массово применила новейшие высокоточные системы оружия. По данным Пентагона, только за первые 2 суток боевых действий авиация коалиции сбросила 5 тысяч тонн бомбового груза, что почти в 2 раза превысило суммарную мощность самого масштабного в ходе Второй мировой войны воздушного налета англо-американской авиации на Дрезден в 1945 году.

Однако в конечном итоге, победа сил коалиции явилась результатом не столько физического уничтожения военной машины Ирака, сколько умело организованного психологического воздействия, многократно усилившего военные успехи и приведшего к полной потере иракцами способности к сопротивлению. Так, по данным Пентагона, 40-дневная воздушная операция в чисто военном плане принесла довольно ограниченные результаты: потери иракцев составили в самолетах — 10 процентов, в бронетехнике — 18 процентов, в артиллерии — 20 процентов, в то время как морально-боевой дух (по регистрировавшимся показателям) снизился на 40-60 процентов. Уже первые бои с передовыми подразделениями иракской армии показали, что она полностью деморализована и не способна вести даже оборонительные действия, Фактически иракские войска при соприкосновении с силам коалиции начинали беспорядочно отступать, оставляя на позициях боевую технику и вооружение либо толпами сдавались в плен.

Война в Чечне.

Во время боевых действий федеральных российских войск на территории Чечни осуществлялось психологическое воздействие на формирования вооруженной оппозиции. Однако материалы о деталях тогдашних психологических операций до сих пор остаются недоступными широкой публике. По этой причине обратимся к интервью под названием "Слово бывает сильнее бомб". 14 февраля 1995 г. его дал корреспонденту газеты "Красная звезда" Вадиму Маркушину офицер Генерального штаба вооруженных сил РФ полковник Андрей Юрин.

Андрей Андреевич, все мы понимаем, что боевые действия Российский армия в Чечне — случай особый. Перед военными поставлены задачи, которые не были решены политиками. И характер этих задач, очевидно, сразу сказался на способах достижения целей?

Сразу подчеркну, что наши усилия по разъяснению сложившейся ситуации на начальном этапе были чрезвычайно затруднены отсутствием подготовительной информационно-пропагандистской кампании на государственном уровне, с привлечением соответствующего масштабу и серьезности акции творческого потенциала. Такая кампания, как я полагаю, оказала бы свое воздействие и на духовную атмосферу в Чечне, и на взгляды российской общественности, и на характер реакции международного сообщества. Получилось же так, что средства массовой информации, казалось бы, призванные содействовать скорейшему разрешению кризиса, волей или неволей играли на руку Дудаеву, поддаваясь на его идеологические уловки и тиражируя заведомые фальшивки.

Как быстро была раздернута работа, которую принято называть "информационно-психологическим обеспечением боевых действий"?

Специальные оперативные группы были созданы накануне ввода войск в Чечню. Разумеется, прорабатывался общий замысел работы в столь специфических условиях. Она была начата незамедлительно. Хотя недостаток времени на подготовку ощущался. Бронетранспортеры, оснащенные звуковещательными станциями, входили в состав большинства российских колонн. В том числе и тех, что первыми вступали на чеченскую территорию.

Старшими на этих машинах были офицеры-специалисты, и первое, что они делали — это доводили до местного населения Обращение Президента РФ к россиянам в связи с событиями в Чечне.

По мере продвижения в глубь чеченской территории мы, по опыту работы в Афганистане, вступали в переговоры с представителями местных властей, со старейшинами, наиболее авторитетными людьми, разъясняли обстановку, заверяли, что никаких обстрелов того или иного населенного пункта, если там нет опорных пунктов и позиций боевиков, войска совершать не собираются. Результат был: колонны, в которых работали офицеры, выполнявшие специальные задачи по связям с населением, продвигались практически без эксцессов. С использованием звуковещательных станций вызывались на переговоры местные авторитеты. Так, в населенных пунктах Пригородное и Комсомольское посредством таких переговоров были достигнуты соглашения о прекращении сопротивления. А вот там, где к такой работе не готовились и не вели ее, дело, как правило, начиналось с активного противодействия местного населения, обстрелов колонн, захвата заложников и прочих трудностей.

Надо полагать, хороший опыт распространялся? Насколько его стали ценить в войсках?

Совершенно определенно могу сказать, что количество заявок от наших командиров с просьбой выделить оперативную группу со звуковешательной станцией возрастало по мере расширения и ожесточения боевых действий.

Командиры приходили к, казалось бы, простому выводу: если активно идти на контакты с местным населением, да и с боевиками, потерь становится меньше.

Тем более что мы стали широко применять вертолеты — как для разбрасывания листовок, так и для звуковещания. Эта работа оказывала определенное влияние на снижение интенсивности боев, упрощала для нас достижение поставленных целей Другое дело — сил и средств информационно-психологического обеспечения явно не хватает.

— А не могли бы привести конкретные факты эффективности этой работы?

— В деревне Беркат-Юрт, к северу от Грозного, мы обратились к дудаевской группировке с предложением передать нам захваченных российских солдат. После соответствующих переговоров трое военнослужащих были освобождены из плена и переданы нашему командованию. Или взять такой пример. Если помните, в сред ствах массовой информации сообщалось об обмене наших пленных десантников на дудаевских боевиков. Так вот, пленные содержались в городе Шали. А обмену предшествовала работа с помощью звуковещательной станции и специально оборудованного вертолета. Мы категорически предупредили руководство города об ответственности за судьбу десантников. На наш взгляд, это возымело эффект. Велась работа и по другим направлениям Например, мы обращались к конкретным группам населения Грозного с указанием мест нахождения пунктов раздачи питания и теплых вещей, пунктов приема беженцев. Давали в качестве ориентира шум звуковещательные станции. Люди шли.

— А боевики?

— Не скажу, что переход боевиков на сторону федеральных войск имел сколько-нибудь массовый характер. Но такие случаи были. Причем они приносили с собой наши листовки-пропуска, в которых четко обговаривались условия сдачи в плен. Приносили и оружие.

— Можно ли сказать, что работа среди населения и с незаконными вооруженными формированиями спасла жизнь многим нашим солдатам?

— Безусловно. Причем должен заметить, что порой офицеры наших оперативных групп рисковали своей жизнью и действовали в высшей степени самоотверженно.
<< Предишна
= Преминете към съдържанието на учебника =

Психологические операции на Ближнем и Среднем Востоке

 1. Психологические операции на Дальнем Востоке
  После окончания Второй мировой войны вооруженные конфликты продолжали происходить в различных частях земного шара. В ходе их осуществлялись и психологические операции. Методы психологической войны непрерывно совершенствовались. Война в Корее. Война в Корее началась в 1950 г. с того, что северокорейские войска внезапно атаковали по всей демаркационной линии между Севером (бывшая советская
 2. Противодействие психологическим операциям противника как задача психологического обеспечения современного боя
  История войн и вооруженных конфликтов убедительно подтверждает тот факт, что они ведутся, выигрываются и проигрываются людьми, а не самолетами, бомбами, танками. Ход и исход сражений в решающей степени определяются тем, насколько мобилизованы и на что направлены духовные и физические возможности воинов. Еще в древности наиболее талантливые полководцы понимали, что достичь победы над противником
 3. Психологические знания в античности и средние века
  Древнегреческие философы были убеждены, что в каждом человеке есть нечто, позволяющее ему думать, принимать решения, волноваться, владеть собой. Этот «дух» был, по их мнению, чем-то нематериальным, похожим на пламя или на дуновение. Так, согласно представлению Платона, дух, или «душа», обитает в теле человека и направляет его на протяжении всей его жизни, а после смерти покидает его и вступает в
 4. Содержание психологических операций
  Психологическая война — это комплекс психологических операций и мероприятий, осуществляемых в соответствии с конкретными целями и задачами. Обычно она начинается еще в мирное время, в так называемый угрожающий период. Этот период характеризуется следующими признаками: Во внешнеполитической области — непрерывно идут интенсивные переговоры дипломатов (в том числе со всякого рода
 5. Своеобразие психологических операций в угрожающий период
  Психологические операции в угрожающий период обычно проводят для достижения следующих целей: • изоляции вероятного противника на международной арене; • подрыва морально-психологического состояния личного состава его вооруженных сил и гражданского населения; • усиления антивоенных и антиправительственных настроений в стране противника; • консолидации населения и личного состава своих
 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ХИРУРГА К ОПЕРАЦИИ
  Хирургическая деятельность - одна из самых сложных и своеобразных и в медицине, и в ветеринарии. Она предъявляет к человеку, в первую очередь к его психическим качествам, более высокие требования, чем другие врачебные специальности. Дело в том, что любая хирургическая операция - риск, и в процессе её осуществления нередко возникают осложнения, вызывающие у хирурга особое
 7. Специфика психологических операций в ходе боевых действий
  Психологические операции в ходе боевых действий преследуют следующие главные цели: • подрыв морально-психологического состояния личного состава вооруженных сил противника; • ослабление наступательного порыва; • ослабление их способности к упорной обороне; • деморализация отходящих частей противника, склонение личного состава окруженных (отсеченных) подразделений к сдаче в плен.
 8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРОТИВНИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ
  Современные концепции военного искусства указывают на тот факт, что войны ведутся политическими, экономическими, дипломатическими, военными и информационно-психологическими средствами. При этом роль последних на протяжении столетий неуклонно возрастает. Это обусловлено тем, что войны по своему содержанию становятся явлениями все более психологическими. Во многом психологическими являются цели
 9. Психологические операции в современной войне
  История свидетельствует о том, что попытки оказать психологическое воздействие на противника в целях его дезинформации, запугивания, деморализации предпринимались еще в глубокой древности государственными и военными деятелями Шумера, Вавилона, Египта, Китая, Древней Греции и Рима. В трудах Геродота, Ксенофонта, Плутарха, Юлия Цезаря описываются некоторые приемы, используемые в целях введения
 10. Психологические операции в годы Второй мировой войны
  В годы Второй мировой войны на участвовавших в боевых действиях солдат и офицеров, а также на гражданское население в тылу обрушилась мощная лавина военно-политической пропаганды. В предвоенные годы и в первый период войны темп в этой области лидировали немцы, страны-союзники в свою очередь стремились не отставать от них. Фашистская Германия. К началу Второй мировой войны фашистская
 11. Психологические операции противника: сущность, содержание, силы и средства
  История развития теории и практики информационно-психологического воздействия на противника, осуществляемого в целях его запугивания, введения в заблуждение, порождения паники, недоверия к своему руководству, неверия в собственные силы, отчаяния и т. п., насчитывает тысячелетия. В древние времена для этого использовались: устрашающая боевая раскраска воинов, свирепые боевые кличи, специальные
 12. Пути и способы защиты войск от психологических операций ротивника
  Отечественный и зарубежный опыт показывает, что защита войск от ПсО противника должна представлять собой систему мероприятий, направленных на прогнозирование, профилактику, оценку, срыв информационно-психологического воздействия на личный состав подразделений и частей и ликвидацию его негативных последствий. Прогнозирование ПсО противника предполагает решение ряда задач. На первом этапе такой
 13. Психологические операции в вооруженных конфликтах на Американском континенте
  В ходе вооруженных конфликтов на американском континенте тоже активно осуществлялось психологическое воздействие на военнослужащих и гражданское население противника. Война за Фолклендские острова. Англо-аргентинский конфликт за Фолклендские (Мальвинские) острова произошел в 1982 г. Суть его заключалась в следующем. В водах Южной Атлантики, на удалении примерно 500 км от аргентинского
 14. Социально-психологическая реадаптация военнослужащих, принимавших участие в контртеррористических операциях
  Многолетнее изучение особенностей психофизиологического состояния и поведенческих реакций лиц, осуществлявших профессиональную деятельность в боевых условиях (Афганистан, миротворческие операции в Закавказье, Приднестровье, Югославия, Северный Кавказ, и др.), позволили выявить определенную закономерность в динамике адаптации военнослужащих к экстремальным условиям деятельности. В частности, были
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com