основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Патологични психогенни реакции

При неспецифични пред-нозологични психологични разстройства симптомите се вписват в рамките на психопатологичния синдром, в структурата на който се разкриват ясно изразени психо-вегетативни дисфункции. Нивото на психичните разстройства обаче не е рамкирано от нозологична рамка, което показва неспецифичността на тези разстройства. Това включва невротични и пато-характерологични реакции, афективно-шокови реакции, пристрастяващо поведение.

Динамиката на неспецифичните пренозологични психични разстройства е различна. В повечето случаи настъпва критично или литично изчезване на болезнени симптоми и настъпва практическо възстановяване за кратко време. Сравнително рядко (не повече от 2-3% от случаите) болезнените симптоми, въпреки всички терапевтични усилия, са дълготрайни, понякога частично омекотяващи, понякога изострящи се и придобиващи чертите на неспецифично разстройство. Между тези полярни групи според клиничния курс са идентифицирани поне една трета от индивидите без ясно определен резултат, по отношение на които можем да говорим за субкомпенсирани с „остатъчни симптоми“. Тяхната афективна наситеност от преживявания намалява, поведението им се изравнява, нормалното им състояние се възстановява, но заедно с това постоянното запазване на фиксирането върху психотравматичните обстоятелства, чието само споменаване може да доведе до възобновяване на предишни симптоми. Лица с неспецифични пренозологични психични разстройства са насочени за стационарно лечение.

Невротични реакции. Физическото и психическото напрежение, нарушаването на живота, нараняванията, болестите и инфекцията имат масивен изтощаващ ефект върху организма. Невротичните реакции се отличават по критериите за тяхната кратка продължителност, пристрастието на болезнените прояви и липсата на холистична клинична картина. Ю.М. Губачев и др. (1976), Е. В. Снедков (1992) се приписват на общите невротични разстройства, предимно разстройства на емоционално-афективната сфера (страх, тревожност), настроение (депресия) и психичен тонус (астения). Тревожността, потиснатото настроение и астенията те разглеждат като трите основни признака на психопатологична картина на невротични състояния, които се развиват в условия на емоционален стрес.

Невротичните реакции се проявяват чрез соматовегетативна нестабилност, психогенна поради емоционални преживявания с психопатологични разстройства на синдромалния регистър и значителни психосоматични разстройства. Поведението на тези индивиди обикновено остава адекватно на средата, обусловено от ситуацията и естеството на травматичния фактор, въпреки че техните действия, двигателни и емоционални реакции са прекомерни и могат да противоречат на общата линия на поведение.

Според водещия синдром тези реакции се делят на тревожно-депресивни, астено-депресивни, астено-хипохондрични, астено-невротични, хистероневротични и конверсионни.

Невротичните реакции са първата стъпка в динамиката на неврозата. На втория етап (невротично състояние) зависимостта на клиничните прояви от ситуации намалява и на преден план излизат остри характеристики на личността (преморбидност, конституция, реактивност, остатъчна органична мозъчна недостатъчност и др.). Третият е етапът на развитие на невротична личност.

Мерки за рехабилитация: спокойствие, разбиране на лечението, приятелски физически контакт, мили думи, които се харесват на ума, установяване на вербален контакт; желанието да се предприемат малки действия е да изпиете глътка вода, да се облечете и пр. Ако това не помогне и вълнението се засилва и строгите заповеди не засягат поведението, фиксирайте и прилагайте средство против страх (диазепам 10 mg им, не повече от 40 mg на ден Първите 10 mg от лекарството могат да се прилагат интравенозно); привличат към монотонна, позната дейност.

Астенични реакции - насърчаване, призив за съзнание, ясни заповеди, възлагане на прости задачи и малко отговорност, другарска симпатия, доставка на напитки, храна; даването на лекарства не е практично.

Депресивни реакции - поставете в психиатрична институция, информация за ситуацията, комфорт, активиращи действия, имипрамин 25 mg x 3 r. за 3 дни, след това 50 mg х 3 p.

Истерични реакции - контакт насаме, предложение за бързо възстановяване, препоръчително е да се евакуират от мястото на звеното (симптомите могат да продължат), стимулират пациентите да вербализират чувствата на страх, да ги заемат; предотвратяване на разболяване; лечението с лекарства не е показано.

Невротичните реакции, прогнозата за които в някои случаи е благоприятна, завършват с възстановяване.

Пато-характерологичните реакции са психогенни разстройства в границите на личностните ресурси, проявявани главно от ситуационно причинени патологични поведенчески разстройства с тенденция към стереотипно повтаряне на действия и методи за реакция. Реакциите от този тип водят до социално-психологическа дезадаптация и са придружени от невротични, соматовегетативни разстройства. Разглежда се като специална група разстройства в рамките на реактивни условия.

При пато-характерологичните реакции преобладават дисхармонията в емоционалната и волевата сфера, афективната възбудимост и нестабилността на настроението. В клиниката преобладават личностните черти, а при психотравматичните преживявания егоцентричните защитни механизми с директивна реакция към другите.

Има няколко вида патологични реакции (Попов Ю.В., 1986). Нестабилни реакции. Те се основават на незрели, налагащи мотиви: желанието по всякакъв начин да излязат от стресова ситуация, да се насочат към болницата и да напуснат армията. Фриволността, небрежността, безотговорността са поразителни; незрялост и наивност; тесни интереси; ниско ниво на обща осведоменост. Те не искат да се присъединят към армията; изпитват затруднения с адаптацията към военна служба; лошо изпълняват своите задължения и се стремят да избягват работата; характеризира се с помия и непринуденост; нетолерантност и липса на трудови умения; потърсете медицинска помощ; често конфликт с командири и колеги; оставянето на звеното с фокус върху решаването на ситуацията е характерно.
Патохарактерологичните реакции от нестабилен тип се наблюдават с такива акцентуации на характера като нестабилни и шизоидно-нестабилни.

Патохарактерологичните реакции от афективно-експлозивен тип възникват при индивиди главно с такива видове акцентуации на характера като епилептоид-хистероид и епилептоид-нестабилни и се изразяват чрез екстрапунитивни реакции под формата на провокативно противопоставяне поведение, афективна експлозивност, агресивност, открито неподчинение, желание за действие отдушвам гняв и негодувание върху тях. Характерологични особености като хитрост, нетактичност в общуването; импулсивност, възбудимост, конфликт; хиперреактивен емоционален фон в конфликти; твърдост, заседнали преживявания; воля, нежелание да се подчинявам; слаб емоционален контрол, променливост на настроението, цинична злоупотреба, заплахи и опити за отмъщение, което често се комбинира с прилагането на доста сериозно самонараняване. Агресивното поведение е по-брутално, непредсказуемо и тежестта на последствията. Декомпенсацията възниква в ситуации, когато някой се опитва да ограничи властта си, да накърнява личните интереси. Поведенческите разстройства възникват на фона на дисфорично променен настроение и приемат формата на патологичен стереотип.

Патохарактерологичните реакции от хистероиден тип се проявяват главно въз основа на хистероидни, лабилно-хистероидни, хипертимо-хистероидни и хистероидно-нестабилни акцентуации. Тези личности се отличават с такива черти на характера като импулсивност, възбудимост, експлозивност, конфликт; хиперреактивен емоционален фон в конфликти; слаб емоционален контрол; търсенето на одобрение, значението на поддържането на социалния статус; егоцентризъм, склонността да се противопоставя на себе си. Афективната логика им е присъща. Факторите на стреса, водещи до социално-психологическа дезадаптация, се свеждат главно до конфликти с командири и колеги, което на фона на присъщия им инфантилен егоцентризъм и вътрешна липса на субстанция причинява декомпенсация под формата на често повтарящи се полиморфни демонстративни реакции на активни и пасивни протести. Най-често се наблюдават самоубийствени изнудвания (под формата на заплахи за самоубийство, парадиращи препарати за подкопаване на граната, нанасяне на повърхностни разрези на предмишниците) и демонстративни отклонения извън мястото на разполагане, които целят да предизвикат състрадание, за да си върнат предишното положение в екипа. Всичко това е придружено от ярко изразителен израз на чувства: писъци, ридания, поза, изблици на дразнене. За постигане на целта се използват лъжи, басни, имитация на психопатологични симптоми.

Острите афективно-шокови реакции (остри, краткотрайни реактивни психози) са патологична реакция на психотично ниво в отговор на психична травма или неблагоприятна ситуация. В момента, както в периоди на местни войни и въоръжени конфликти, така и в мирно време по време на катастрофи, природни бедствия и аварии, те са изключително редки. Като се има предвид, че реакциите от този тип продължават от няколко минути до няколко часа, поради тяхната преходност, хората с този вид реакция по правило не преминават към етапите на евакуация и следователно не се вземат предвид, въпреки че в действителност те са много по-големи.

Разграничете хиперкинетичните и хипокинетичните реакции. Хиперкинетиката се характеризира с афективно стесняване на съзнанието и изразена двигателна възбуда. Поведението губи фокус, военнослужещите викат, бързат, често тичат в посока на опасност, по лицата си - израз на страх, ужас. Състоянието на безсмислен полет се заменя с рязък срив (астения), дълбок сън. При пробуждане се отбелязва амнезия.

Hypokinetic. Обикновено внезапна неподвижност (неподвижност) и объркване. Военнослужещите остават на същото място, където са били, когато е възникнал афектът на страха. Има загуба на реч, безразличие към случващото се, поглед, фиксиран в пространството, рядко мигане. Продължителността може да достигне няколко дни. В края - амнезия на фона на астенични явления. В острия период се извършва физическо ограничение, предписват се антипсихотици; впоследствие - подсилващи агенти, витамини, транквиланти, психотерапия. Рехабилитационните мерки за дезадаптивни психологични реакции и патологични психогенни реакции се провеждат на предспитални етап.

Пристрастяващо поведение. Напоследък се наблюдава значително разпространение на употребата на алкохол и наркотици от щатни служители и офицери, което наскоро се нарича пристрастяващо разстройство. Препоръчително е разстройствата на пристрастяване да се разделят на пристрастяващо поведение (ситуационна употреба на алкохол или наркотици без признаци на физическа зависимост), което е придружено от поведенчески разстройства, и пристрастяваща (лекарствена) патология, т.е. пристрастяване. Пристрастяващата патология, въпреки че заема определено място в структурата на психичните разстройства, не е особено значима. Пристрастяването поведение е много по-често. И така, в периода на военни действия в Афганистан, една четвърт от военнослужещите периодично употребявали алкохол или наркотици (С. Литвинцев, 1994). Тази необходимост се усещаше преди всичко в условия на хроничен емоционален стрес на човек с дисхармония на характера (черти на личността), пренебрегвайки нормите на поведение, притежаващи ниски морални и волеви качества, опитвайки се да поддържа предишното си емоционално състояние, което беше преди действието на стресовите фактори. С такива военнослужещи командирите и техните заместници по учебната работа трябва да извършват превантивна работа, насочена към развиване на дисциплина, издръжливост, когато са изправени пред трудности и лишения от военна служба, самоувереност, както и психокорекционна работа, за да се облекчи психоемоционалният стрес. Предвид рязкото влошаване на ситуацията с наркотиците в страната, пристрастяващите разстройства могат да се превърнат в спешен проблем и медицинската служба трябва да бъде подготвена за това.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Патологични психогенни реакции

 1. Понятието патологична реакция, патологичен процес, патологично състояние и техните критерии
  Патологичната реакция е краткосрочна необичайна реакция на организма към какъвто и да е ефект. Патологичният процес е комбинация от патологични и защитно-адаптивни реакции в увредените тъкани, органи или тялото. Често различни патологични процеси и отделни патологични реакции на клетки, тъкани при хора и животни протичат под формата на постоянни комбинации или
 2. Патологична реакция, патологичен процес, патологично състояние
  Патологичната реакция е краткосрочна необичайна реакция на организма към какъвто и да е ефект. Патологичният процес е комбинация от патологични и защитни адаптивни реакции в увредените тъкани, органи или тялото, проявяващи се под формата на морфологични, метаболитни и функционални нарушения. Често различни патологични процеси и отделни патологични реакции на клетките,
 3. ЦЕЛЕВНИ И ХУМОРАЛНИ ОСНОВИ НА ИМУНЕНСКИЯ ОТГОВОР. ПАТОЛОГИЯ НА ИМУННАТА СИСТЕМА. ПАТОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ НА ИМУНЕНСКАТА СИСТЕМА. Реакции на свръхчувствителност
  Имунната система се е развила у хората като защитен механизъм срещу микробните инфекции. Той осигурява две форми на имунитет: специфичен и неспецифичен. Специфичен имунен отговор предпазва организма от специфичен патоген. Влиза в сила, когато се изчерпи неспецифичен имунен отговор.
 4. Хемолитична реакция след трансфузия: Реакция на несъвместимост с АВО. Реакция на Rh несъвместимост.
  Код ICD-10 Отговор на несъвместимост с ABO T80.3 Реакция на Rh несъвместимост T80.4 Диагностика Когато се постави диагноза Задължително ниво на съзнание, дихателна честота и ефективност, сърдечна честота, пулс, кръвно налягане, телесна температура, цвят на кожата, лигавици Лабораторни изследвания : повторно определяне на кръвната група и принадлежността към резус, реакция на Кумбс, хемоглобин, червени кръвни клетки,
 5. Психогенни разстройства
  Гаденето и повръщането понякога се проявяват като психична реакция на емоционален стрес. Невроендокринните механизми на тази реакция все още не са проучени, въпреки че има много клинични наблюдения. Психогенното повръщане е по-често при жени с тежка сексуална дисфункция, с тежък емоционален шок (скорошна загуба на любим човек) или с депресия. Доста типично в такива случаи
 6. МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПСИХОГЕННИ ЗАГУБИ
  Психогенните загуби са военнослужещите, които значително са намалили, изгубили или преустановили бойната си дейност поради действието на психотравматичните фактори на битката. Видове психогенни загуби {foto24} Изчисляването подлежи на борба със санитарните загуби. Изчисленията на психогенните загуби са ориентировъчни, вероятностни. Методиката за изчисляване на психогенните загуби (Chermyanin S.V.) се основава на
 7. Същността и класификацията на психогенните загуби
  Какво е психологическа загуба? Какъв кръг от явления включва това явление? Каква е дълбочината и степента на влияние на психологическите загуби върху бойната ефективност на единици и подразделения? Преди да пристъпим към анализа на същността и градацията на психогенните загуби, трябва да разгледаме по-широка реалност - човешките загуби във войната като цяло и да определим мястото на психогенните загуби в тяхната структура. Най-
 8. ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА ЗА ПАТОЛОГИЧЕСКА АНАТОМИЯ. ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА ПАТОЛОГИЧЕСКАТА АНАТОМИЯ. СЪДЪРЖАНИЕ, ЦЕЛИ, ОБЕКТИ И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
  Терминът "патология", съставен от две гръцки думи, означава "науката за болестта". Дисциплината, която в момента се обозначава с този термин в повечето страни, има редица други имена: патологична анатомия, патоморфология, морбидна анатомия, анатомична патология, хистопатология, хирургична патология и др. В домашната медицина е обичайно да се нарича тази дисциплина
 9. Методи за изчисляване на психогенните загуби на полка
  Директната диагноза на психологическите загуби ще се занимава с психолози, медицински персонал на звената. Командният състав на части и формирования ще се справи с обобщени данни за психологическите загуби. Тези данни са необходими както за вземане на информирано решение за начините и средствата за продължаване на военните действия, така и за мерките за борба с последиците от бойния стрес при хората, за които се споменава
 10. Психологическо (психогенно) безплодие
  Много случаи на безплодие са трудни за обяснение от гледна точка на гинекологията. Такива състояния обаче могат да бъдат наречени безплодие само условно. Например, една жена може да живее с един партньор за дълго време и да не забременее, но във връзка с друг, бременността протича без медицинска намеса. Или не може да забременее от мъжа си, но с любовника си всичко
 11. Методиката за прогнозиране на развитието на психогенни входове в средата на специален склад
  Ефективността на специалния склад в бойната обстановка, естеството на отстранените бойни психологически наранявания, спешната нужда от оперативна психологическа помощ и необходимостта от психологическа реабилитация на методите на прогнозиране на пациента. За една здравословна среда в битка е необходимо да се запознаете с ключовите разбирания, за да имате следното:
 12. Методиката за прогнозиране на развитието на психогенни входове в средата на специален склад
  Ефективност на специален склад в бойна ситуация, естеството на отстраняването на бойните психологически наранявания, предоставянето на оперативна психологическа помощ и прилагането на методи за психологична рехабилитация за определяне на гореспоменатите методи за прогнозиране на психологическо прогнозиране. За здравословна среда в битка трябва да се запознаете с ключови тълкувания,
 13. Предмет и задачи на патологичната анатомия. Методи за изследване на патологичната анатомия. аутопсия
  Предлагаме ви задачи, в които може да има един, два, три или повече верни отговора. Изберете числата на всички верни отговори! При задачи от други форми продължете в съответствие с инструкциите там. 1. Терминът "етиология", приложен към заболяване, означава 1. усложнения 2. променливост 3. механизъм на смърт 4. причина за развитие 5. механизъм на развитие 6. клинична
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com