основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
Г. П. Циганкова. Психологията на джендър образованието във Висшия колеж, 2009 г.
Гендерният подход, джендър психологията, джендър педагогиката, джендър образованието и джендър образованието са нови концепции, които влязоха в образователната среда през последното десетилетие. Авторът прави опит да събере наличната информация по този въпрос, обогатявайки собствения си емпиричен материал, получен в процеса на работа като практичен психолог във висшия колеж.

Дават се практически препоръки за полово обучение на студентите и методи за диагностика на пола. Наръчникът може да бъде полезен за студентите като допълнителен материал при изучаване на курс по психология, както и за куратори на образователни групи при планиране и провеждане на идейно-образователни събития и тематични кураторски часове.
Психология на пола
ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОЛИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ПСИХОЛОГИЯ НА ОБРАЗОВАНЕ НА ПОЛ ВЪВ ВИСШИЯ КОЛЕЖ
приложения

Книги и учебници по въпросите на джендър психологията:

 1. Диплома. Различията между половете в модната психология - 2010 г.
 2. Ед. И. С. Клецина. Полова психология. - 2009 година
 3. Екип от автори. Пол за манекени -2 - 2009 г.
 4. Дусказиева Ж. Г. Полови особености на тревожността на често болни деца в предучилищна възраст и възможността за нейното коригиране - 2009 г.
 5. Резюме на дисертация за степен на кандидат-психолог. Гендерни стереотипи в младежките средства за масова информация - 2008 г.
 6. Екип от автори. Пол за „KETTLES” - 2006
 7. Буличев И. И. относно съдържанието на ключови понятия от джендър изследвания - 2005 г.
 8. Редактиран от S.R. Kasymova. Пол: традиции и съвременност. Комплект от статии за джендър изследвания - 2005 г.
 9. И. Г. Малкин-Пъх. Джендър терапия. Наръчник на практическия психолог - 2003г
 10. Михайлова Е.Л .. „Аз съм вкъщи сама“, или Василиса Шпиндел - 2003
 11. Шон Бърн. Психология на пола - 2002 г.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com