основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
Резюме на дисертация за степен на кандидат-психолог. Гендерни стереотипи в младежките средства за масова информация, 2008 г.
Обект на изследване: масова комуникация. Предмет на емпирични изследвания са тестове на публикации в печатни медии, предпочитани от юноши, младежи и младежи.

Целта на теоретичното и емпиричното изследване е да анализира съдържанието и методите за конструиране на половите стереотипи в медиите.

Изследователска хипотеза: основното съдържание на половите стереотипи са идеи за мъжествеността и женствеността.

Резюме:

Уместността на изследването.

Социално-психологически подход към изследването на пола.

Проблемът за половите стереотипи в социалната психология.

Изследването на джендър стереотипите в младежките печатни медии.

Заключения и препоръки въз основа на резултатите от психологическите изследвания.

Препоръчва се за студенти психолози, социални работници, магистри, аспиранти, доценти, докторанти, университетски преподаватели, всички, които се интересуват от социално-психологически изследвания.

Книги и учебници по въпросите на джендър психологията:

 1. Диплома. Различията между половете в модната психология - 2010 г.
 2. Ед. И. С. Клецина. Полова психология. - 2009 година
 3. Екип от автори. Пол за манекени -2 - 2009 г.
 4. Дусказиева Ж. Г. Полови особености на тревожността на често болни деца в предучилищна възраст и възможността за нейното коригиране - 2009 г.
 5. Г. П. Циганкова. Психология на джендър образованието във Висшия колеж - 2009г
 6. Екип от автори. Пол за „KETTLES” - 2006
 7. Буличев И. И. относно съдържанието на ключови понятия от джендър изследвания - 2005 г.
 8. Редактиран от S.R. Kasymova. Пол: традиции и съвременност. Комплект от статии за джендър изследвания - 2005 г.
 9. И. Г. Малкин-Пъх. Джендър терапия. Наръчник на практическия психолог - 2003г
 10. Михайлова Е.Л .. „Аз съм вкъщи сама“, или Василиса Шпиндел - 2003
 11. Шон Бърн. Психология на пола - 2002 г.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com