основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
Диплома. Различията между половете в модната психология, 2010 г.
въведение

Модата като психологическо явление

Психологията на модата в исторически аспект

Полови характеристики и мода

Психологически методи за работа с различията между половете в модната психология

Спецификата на изследванията в модната психология

Основният психодиагностичен метод на изследване

Практическо проучване на различията между половете в модната психология

Изучаване на различията между половете в концепцията за самопредставяне

Процедура за провеждане на опита от различията между половете

данни

Позоваването

приложение
МОДА КАТО ПСИХОЛОГИЧЕН ФЕНОМЕН
ПСИХОЛОГИЧНИ МЕТОДИ НА РАБОТА С РАЗЛИЧНИ РАЗЛИЦИ В ПСИХОЛОГИЯТА НА МОДАТА
СПРАВКА

Книги и учебници по въпросите на джендър психологията:

 1. Ед. И. С. Клецина. Полова психология. - 2009 година
 2. Екип от автори. Пол за манекени -2 - 2009 г.
 3. Дусказиева Ж. Г. Полови особености на тревожността на често болни деца в предучилищна възраст и възможността за нейното коригиране - 2009 г.
 4. Г. П. Циганкова. Психология на джендър образованието във Висшия колеж - 2009г
 5. Резюме на дисертация за степен на кандидат-психолог. Гендерни стереотипи в младежките средства за масова информация - 2008 г.
 6. Екип от автори. Пол за „KETTLES” - 2006
 7. Буличев И. И. относно съдържанието на ключови понятия от джендър изследвания - 2005 г.
 8. Редактиран от S.R. Kasymova. Пол: традиции и съвременност. Комплект от статии за джендър изследвания - 2005 г.
 9. И. Г. Малкин-Пъх. Джендър терапия. Наръчник на практическия психолог - 2003г
 10. Михайлова Е.Л .. „Аз съм вкъщи сама“, или Василиса Шпиндел - 2003
 11. Шон Бърн. Психология на пола - 2002 г.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com