основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
Екип от автори. Пол за „KETTLES”, 2006 г.
Тази книга е написана за руснаци, жени и мъже, които поне веднъж в живота си са се сблъсквали с факта, че техният „пол“ се е превърнал в техния „таван“. Такива проблеми биха могли да възникнат по време на порастването, при наемането, в лабиринтата на кариерния растеж, във взаимоотношенията с приятели, в семейството, в интимния живот, в мисленето за съдбата на отечеството и дори в такава невинна ситуация като четене на класическа литература или гледане на филм, когато, сравнявайки се с героите, изведнъж почувствате някакво неясно безпокойство и раздразнение (ако не искам да бъда „жена“, като Наташа Ростова, значи съм лоша жена? Ако героите, които решават проблемите си изключително в ръкопашен бой, са ми неприятни, тогава аз не мъж?).

Какво е това чувство към собствения ни пол и какво е отношението към нас като към хората с пол? Дали съдбата е предопределена, както каза Зигмунд Фройд, от анатомия, природа или нещо друго? В края на краищата не трябва да има седем педи в челото, за да разбере, че един съвременен бизнесмен се чувства малко по-различно от това, което може да бъде скитски воин, а момичешкият супермодел, какъвто искат да бъдат читателите на лъскавите списания, изобщо не е Татяна Ларина.

Концепцията за „пол“, която е заложена в заглавието на тази книга и може би вече позната на много читатели, помага да се отговори на тези въпроси.
"ПРИРОДНО" И "СОЦИАЛНО"
ВЯРВАЙТЕ МЪЖ: G E N D E R N A I N A U K A I R E L I G I
РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ И НОРМИ НА ПОЛ
ФЕМИНИЗМ ИЛИ ИСТОРИЯ НА БОРБАТА НА ЖЕНИТЕ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА: K U R I C A - N E P T I C A ...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Книги и учебници по въпросите на джендър психологията:

 1. Диплома. Различията между половете в модната психология - 2010 г.
 2. Ед. И. С. Клецина. Полова психология. - 2009 година
 3. Екип от автори. Пол за манекени -2 - 2009 г.
 4. Дусказиева Ж. Г. Полови особености на тревожността на често болни деца в предучилищна възраст и възможността за нейното коригиране - 2009 г.
 5. Г. П. Циганкова. Психология на джендър образованието във Висшия колеж - 2009г
 6. Резюме на дисертация за степен на кандидат-психолог. Гендерни стереотипи в младежките средства за масова информация - 2008 г.
 7. Буличев И. И. относно съдържанието на ключови понятия от джендър изследвания - 2005 г.
 8. Редактиран от S.R. Kasymova. Пол: традиции и съвременност. Комплект от статии за джендър изследвания - 2005 г.
 9. И. Г. Малкин-Пъх. Джендър терапия. Наръчник на практическия психолог - 2003г
 10. Михайлова Е.Л .. „Аз съм вкъщи сама“, или Василиса Шпиндел - 2003
 11. Шон Бърн. Психология на пола - 2002 г.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com