основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Методи на психотерапия

Психотерапията е лечение на психични разстройства с психологически средства (за разлика от медицински или биологични). Зад този термин стои серия от методи, насочени към промяна на поведението, мисленето и емоциите на хората с емоционални разстройства, така че те да развият по-полезни умения за преодоляване на стреса и общуване с другите. Някои психотерапевти (психоаналитици, например) смятат, че изменението на поведението зависи от индивида, който разбира неговите несъзнателни мотиви и конфликти. Други се фокусират върху промяната на обичайните модели на мислене и поведение (например тези, които използват поведенческа или когнитивно-поведенческа терапия). Въпреки различията в методите, повечето области на психотерапията имат определени общи основи. Те включват установяване на връзка между клиента (пациента) и терапевта. Клиентът се насърчава свободно да обсъжда интимни интереси, емоции и преживявания, без да се страхува, че терапевтът ще ги осъди или измами тяхното доверие. Терапевтът от своя страна показва съпричастност и разбиране, изгражда доверие и се опитва да помогне на клиента да разработи по-успешни начини да се справи с проблемите си.Психодинамични терапииОсновната първоначална предпоставка на всяка форма на психоаналитична терапия е, че проблемите на индивида, които го притесняват в настоящето, не могат да бъдат успешно разрешени без дълбоко разбиране на тяхното несъзнавано, чийто произход се корени в отношенията в ранна детска възраст с родители и други деца в семейството. Целта на психоанализата е необходимостта да се доближат конфликтите (потиснатите емоции и мотиви) на индивида до неговото осъзнаване, за да може той да се опита да ги разреши на по-рационална и реалистична основа. Психодинамичните форми на терапия включват традиционната психоанализа на Фройд и по-късните форми на терапия, разработени на нейна основа.

Един от основните методи, използвани от психоаналитиците за възстановяване на несъзнателните конфликти, е свободната асоциация. Клиентът беше окуражен да се предаде на свободния поток от мисли и чувства и да говори за всичко, което ви идва наум, без да коригира нищо и да не изхвърля. За да се постигне това обаче, не е лесно. В разговор обикновено се опитваме да поддържаме свързващата нишка чрез своите забележки и да изключваме непоследователни мисли. Освен това повечето от нас са се научили през целия си живот да сме внимателни и да мислим преди да говорим, така че мислите, които считаме за неподходящи, глупави или срамни, обикновено остават неизказани.

<Фиг. Основната техника на психоанализата е методът на свободното сдружаване, при който клиентът е поканен да даде свобода на своите мисли и чувства.>

С времето и с подкрепата на психоаналитик обаче, свободните асоциации протичат по-лесно. Но дори когато хората съзнателно се опитват да дадат на мислите си безплатно, те внезапно откриват, че нещо ги спира. Когато пациентът замълчи, внезапно сменя темата или не е в състояние да си припомни подробностите на събитието, аналитикът приема, че се съпротивлява на възпроизвеждането на някои мисли или чувства. Фройд смяташе, че подобно блокиране или съпротива е резултат от отделните несъзнателно контролирани чувствителни зони, които тепърва ще бъдат изследвани.

Друг метод, често използван заедно със свободните асоциации, е анализът на мечтите. Фройд вярваше, че сънищата са "директният път към несъзнаваното" и че те представляват несъзнателни желания или страхове в прикрита форма. Той раздели съдържанието на сънищата на явни (очевидни, съзнателни) и латентни (скрити, несъзнателни). Обсъждайки явното съдържание на съня и след това свободно го свързвайки, анализаторът и клиентът се опитват да извлекат несъзнателно значение.

В психоанализата отношението на пациента към психоаналитика се счита за важна част от лечението. Рано или късно клиентът развива силни емоционални реакции към психоаналитика. Понякога тези реакции са положителни и приятелски настроени; понякога отрицателни и враждебни. Често тези реакции не са адекватни на това, което се случва по време на психотерапевтичните сесии. Склонността на клиента да превърне терапевта в обект на своите емоционални реакции се нарича пренасяне: в отношението си към психоаналитика, клиентът изразява какво наистина чувства към други хора, които са важни или важни в живота му. Фройд смяташе, че трансферът отразява реликви, последиците от реакциите на децата към родителите и използва това прехвърляне на отношенията като средство, за да обясни на пациента произхода на много от неговите тревоги и страхове. Разказвайки на пациентите си как реагират на страховете си, психоаналитикът им помага да разберат по-добре реакциите си към други хора. Следващите откъси показват как психоаналитикът първо прилага трансфер, а след това и свободна асоциация.

„Пациент: не разбирам защо продължаваш да се връщаш към факта, че тази стъпка беше подходяща за мен през този период от живота ми.

Анализатор: Това се появи по-рано. Искате моето одобрение, преди да предприемете някакви действия. Ето, очевидно, факт е, че един от конфликтите ви със съпругата ви е опит да получи одобрението й за това, което сте решили да направите, и този конфликт сега се случва между нас.

Пациент: Може би е така. Одобрението на другите винаги е било важно за мен.

Анализатор: Нека останем малко на това. Асоциирайте свободно идеята да спечелите одобрението на другите. Просто оставете асоциациите да продължат самостоятелно, не ги натискайте. ”(Woody & Robertson, 1988, стр. 129)

Традиционната психоанализа е дълъг, интензивен и скъп процес. Обикновено аналитикът провежда 50-минутни сесии с клиента няколко пъти седмично, поне през годината, а често и няколко години. Много хора намират, че самообучението в контекста на традиционната психоанализа струва изразходваните пари, но други не могат да си позволят такива разходи. Освен това хората, страдащи от остра депресия, тревожност или психоза, като правило не могат да понесат липсата на структура, характерна за традиционната психоанализа, и се нуждаят от по-спешни мерки за облекчаване на техните симптоми.

В отговор на тези искания, както и във връзка с промените, настъпили в психоаналитичната теория след Фройд, са разработени нови форми на психодинамична терапия, които по правило са по-къси и по-структурирани от традиционната психоанализа. Често тези форми на терапия се наричат ​​междуличностна терапия (Klerman et al., 1984). Сесиите на тези форми на терапия се провеждат по-рядко, обикновено веднъж седмично. В същото време на цялостната реконструкция на детските преживявания се отдава по-малко значение и се обръща повече внимание на проблемите, които възникват в процеса на взаимодействие между клиента и други хора. Методът за безплатна асоциация по правило се заменя с пряко обсъждане на най-належащите проблеми и терапевтът може да действа по по-директни методи, повдигайки свои собствени въпроси и не чакайки клиентът да ги засегне. Въпреки че пренасянето все още се счита за важен компонент на терапевтичния процес, терапевтът може да се опита да ограничи интензивността на пренасянето. Редица изследвания показват ефективността на междуличностната терапия при лечението на депресия, тревожност, алкохолизъм и наркомании, както и хранителни разстройства (Markowitz & Weissman, 1995).

Въпреки това убеждението на психоаналитика, че несъзнателните мотиви и страхове са в основата на повечето емоционални проблеми и че прозрението и процеса на развитие са от съществено значение за изцелението (Auld & Hyman, 1991), обаче, остава фундаментално. Както научаваме от следващия раздел, терапевтите, използващи поведенческа методология, не са съгласни с тези възгледи.Поведенческа терапияТерминът поведенческа терапия обхваща редица различни терапевтични методи, базирани на принципите на обучението и обучението, описани в глава 7. Терапевтите, които използват методи за корекция на поведението, смятат, че неадаптираното поведение се състои от множество научени начини за справяне със стреса и че някои методи, разработени в експерименти върху учене, може да помогне да се заменят неадаптираните реакции с по-подходящи. Ако психоанализата се стреми да разбере как конфликтът от миналото се отразява на поведението на индивида, тогава поведенческата терапия е насочена главно директно към самото поведение.

Поведенческите терапевти отбелязват, че макар прозрението да е трайна цел, това не гарантира промяна в поведението. Често се случва човек да разбере защо се държи по този начин, но не може да се държи по различен начин. Ако, например, много се страхувате да говорите с целия клас, тогава може да успеете да проследите как е възникнал този страх в миналото (баща ви критикува вашите мнения, когато сте ги изразили; майка ви е поставила задачата да коригира граматиката ви; Имате малък обществен опит в гимназията, защото се страхувахте да спорите с по-големия си брат, който беше капитан на спортен отбор), но разбирането на причините за вашите страхове не е задължително да ви улесни участието в дискусии в клас.

За разлика от психодинамичната терапия, насочена към промяна на определени аспекти на личността, поведенческата терапия се стреми да промени неадаптираното поведение, което се проявява в конкретни ситуации. В допълнение, поведенческите терапевти са по-заинтересовани от експериментални оценки на техните методи. В началото на сесията поведенческият терапевт внимателно слуша представянето на пациента на проблема му. Какво точно иска да промени клиентът? Страхува ли се от летене или публично говорене? Има ли проблем с разярена храна или напитки? Чувствате се неадекватни или безпомощни? Невъзможност за фокусиране и завършване на работата? Първата стъпка е ясно да се идентифицира проблемът и да се раздели на няколко специфични терапевтични цели. Ако например клиентът се оплаква от общо чувство на неадекватност, терапевтът трябва да се опита да накара клиента по-конкретно да опише тези чувства: посочете точно в кои ситуации възникват и с какво поведение са свързани. Какво точно не е в състояние да направи? Говорене в час или в социални ситуации? След време да изпълни комплекта? Контролирайте приема на храна? След като се идентифицират поведенията, които трябва да се коригират, терапевтът и клиентът разработват програма за лечение, която включва някои от процедурите, които ще опишем. Терапевтът избира метод на лечение, който е подходящ за конкретния проблем.

Систематична десенсибилизация и in vivo действие. Систематичната десенсибилизация и in vivo действие могат да се считат за процес на кондициониране или контракондициониране (Wolpe, 1958). Тези процедури много успешно облекчават страховете и фобиите. Принципът на такова лечение е да се развие заместваща реакция, която е несъвместима с тревожността, а именно реакцията на релаксация или релаксация. Не трябва да чувствате облекчение и безпокойство едновременно. Първо, клиентът е научен на дълбока релаксация. За да направите това, можете постепенно да отпускате различни мускули, като започнете например от стъпалата и глезените и след това се качвате нагоре по тялото до мускулите на шията и лицето. Човек научава как се чувстват мускулите, когато са наистина отпуснати и как да прави разлика между различни степени на напрежение. За да помогнат на хората, които не могат да се отпуснат, понякога използват успокоителни средства и хипноза.

Следващата стъпка е да се състави йерархия на ситуациите, които предизвикват загриженост. Тези ситуации са в ред от най-малко смущаващи до най-лоши. При систематична десенсибилизация след това клиентът е помолен да се отпусне и да си представи всяка ситуация в тази йерархия, започвайки от най-малко притеснителните. За да играете in vivo, трябва клиентът наистина да изпитва тревожни ситуации. Играта in vivo е по-ефективна процедура, отколкото просто да си представяте тревожни ситуации, но някои клиенти трябва да започнат с въображение и постепенно да преминат към преживяване на ужасни ситуации.

За да изясним тези процедури, даваме пример. Да предположим, че клиент е жена, която има фобия за змии. Фобията й е толкова силна, че от страх да не срещне змия се страхува да излезе в собствения си двор, да не говорим за разходка в страната или почивка в гората. Нейната йерархия на безпокойство трябва да започне с образа на змия в книга. Някъде по средата на йерархичния списък ще гледате змия в терариум в зоопарк. Начело на този списък ще бъде действителното боравене с жива змия. След като тази жена се научи да се отпуска и нейната йерархия е съставена, терапевтът трябва да започне да я изброява. При систематична десенсибилизация тя трябва да седи със затворени очи в удобен стол, докато терапевтът я описва като най-малко тревожна ситуация. Ако тя самата може да си представи тази ситуация без увеличаване на мускулното напрежение, терапевтът преминава към следващия елемент от списъка. Ако при визуализирането на сцена една жена съобщава за някаква загриженост, тя се фокусира върху релаксацията; същата сцена се визуализира, докато тревожността не бъде неутрализирана. Този процес се повтаря в серия от сесии, докато ситуацията, която първоначално е причинила най-голяма тревожност, не предизвиква само отпускане. Тогава можем да кажем, че тази жена беше систематично десенсибилизирана към тревожни ситуации чрез засилване на несъвместима реакция - релаксация.

Когато играе in vivo, една жена трябва наистина да изживее всяка от ситуациите, изброени в нейния списък, като се започне с най-малкото страшно и под ръководството на терапевт. Преди тази жена сама да може да вземе змия без страх, психотерапевтът трябва да задържи змията в присъствието на клиента и в същото време да изрази увереност и липса на безпокойство. С течение на времето една жена ще може сама да задържи змията, да я остави да пълзи сама, контролирайки тревожността си чрез релаксация. Този вид in vivo действаща терапия се оказа много ефективна при лечение на фобии (Bandura, Blanchard & Rifter, 1969).

В специфични случаи процесът на изучаване и действие in vivo може да протече не като контракондициониране, а като изчезване на реакцията. Ако човек се изложи на страхотен стимул и открие, че нищо лошо не се случва, условната реакция на страха избледнява. Релаксацията може просто да служи като начин за насърчаване на човек да се изправи пред онова, от което се страхува. Всъщност, ако човек, изпитващ фобия, може да се принуди да остане за дълго време в ситуация, която предизвиква страх (например, ако човек с клаустрофобия седи в килер с часове или човек, който се страхува да не се зарази, ходи няколко дни без да се измие), първоначалният ужас постепенно отшумява. Тази процедура за въздействие върху човек от най-плашещата ситуация или обект за дълго време без способността да се избяга от него се нарича наводнение. Той е бил особено успешен в лечението на агорафобия (страх от напускане на безопасно място като вашия дом) и синдром на обсесивно-принудително действие (Steketee & White, 1990; Emmelkamp & Kuipus, 1979).

Селективно подсилване. Независимо дали процесът на обучение е противозаконно или изчезващ, систематичната десенсибилизация и действието in vivo се основават на принципите на класическото кондициониране. Селективното подсилване, основано на принципите на оперативното кондициониране (вж. Глава 7), също се оказа ефективен метод за коригиране на поведението, особено при деца.

Тази процедура може да се илюстрира с примера на ученик от трети клас, който е бил невнимателен в училище, отказва да изпълнява задачи или да участва в работа в клас и прекарва по-голямата част от времето си в мечти. Освен това тя имаше слаби социални умения и малко приятели. Поведението, което трябва да бъде засилено, беше определено като „предварително зададено“ и включваше вниманието към работата в училище и ръководството на учителите, задачите за четене и участието в дискусии в клас. Подсилването се състоеше в издаване на грах, който тя след това можеше да размени за привилегии, които особено ценеше, като например възможността да застане първа на ред (3 граха) или да остане след училище, за да помогне на учителя със специален проект (9 граха). Всеки път, когато учител видя, че този ученик участва в „нагласено” поведение, тя сложи по един грах в буркан.

През първите 3 месеца на лечение това момиче завърши 12 единици работа, в сравнение с 0 единици за 3-те месеца, които минаха преди началото на усилващия режим. В последните 3 месеца тя завърши 36 единици и се справи не по-лошо от другите деца. Следващата година показа, че момичето продължава да се справя добре в обучението си. Освен това тя подобри социалните умения и други деца започнаха да я забелязват (Walker et al., 1981). Това е общ резултат: подобреното поведение в една област често води до допълнителни ползи (Kazdin, 1982).

Подсилването на желаните реакции може да бъде придружено от гасене на нежелани реакции. Например, ако обикновено малко момче крещи, за да привлече вниманието на майка си, тогава тя може да го игнорира всеки път, когато той прави това, и да го подсили с внимание, само когато той се приближи до нея и говори с обичайния тон.

Процедуры оперантного обусловливания, предусматривающие вознаграждение желательных реакций и отсутствие вознаграждения при нежелательных, были успешно применены к самым различным проблемам у детей, включая энурез, агрессивность, вспышки гневного раздражения, плохое поведение в классе, плохую успеваемость в школе и социальную отстраненность. Сходные процедуры применялись к детям с аутизмом, взрослым с задержкой развития и пациентам с серьезными психическими расстройствами.

<Фиг. Избирательное подкрепление может быть использовано, чтобы помочь детям научиться контролировать свои истерики.>

В палатах ряда психиатрических больниц, где содержались хронические пациенты с серьезными нарушениями, была внедрена «жетонная экономика» с целью стимулировать социально приемлемое поведение. Жетоны (которые можно было обменивать на пищу и привилегии, такие как просмотр телепередач) выдавались за правильно надетую одежду, общение с другими пациентами, прекращение «психотической речи», помощь в уборке палаты и т. д. Такие программы оказались успешными и для улучшения поведения пациентов, и для общего функционирования палат (Paul & Lentz, 1977).

Моделирование. Другим эффективным средством коррекции поведения, которое мы кратко уже упоминали, является моделирование. В моделировании используется научение через наблюдение. Поскольку наблюдение за моделями — основной способ научения у человека, то, наблюдая за людьми, проявляющими адаптивное поведение, люди с разадаптированным поведением должны учиться лучшим стратегиям преодоления ситуаций. Наблюдение за поведением модели (живой или в видеозаписи) оказалось эффективным средством уменьшения страхов и обучения новым навыкам. На фиг. 16.3 показаны результаты исследования, в котором при лечении фобии к змеям моделирование сочеталось с постепенной тренировкой.Фиг. 16.3.

Лечение фобии к змеям

, Среднее количество реакций приближения испытуемых к змее до и после лечения их различными видами поведенческой терапии (адаптировано из: Bandura, Blanchard & Ritter, 1969).Моделирование позволяет успешно справляться со страхом и тревожностью, поскольку позволяет человеку понаблюдать за кем-то еще, кто находится в беспокоящей его ситуации, без вреда для себя. Просмотр видеозаписей с моделями, получающими удовольствие от посещения зубного врача или от прохождения различных больничных процедур, успешно помогает и детям, и взрослым преодолеть страх, связанный с такими переживаниями (Melamed & Siegel, 1975; Shaw & Thoresen, 1974).

Репетиция поведения. В психотерапевтическом сеансе моделирование часто сочетается с ролевой игрой, или репетицией поведения. С помощью психотерапевта человек репетирует или тренирует более адаптивные виды поведения. Следующая выдержка показывает, как терапевт помогает молодому человеку преодолеть свое беспокойство относительно приглашения женщин на свидание. Молодой человек изображает, что говорит с женщиной по телефону и в конце просит ее о свидании.

«Клиент: M-м, я тут подумал, не хотела ли бы ты встретиться в субботу вечером или как-нибудь еще, что скажешь?

Терапевт: Хорошо, это для начала. Вы можете придумать другой способ попросить ее прийти, так чтобы это выглядело чуть позитивнее и доверительнее? Например: «В субботу вечером будет концерт, на который я хочу сходить, и я очень хотел бы взять тебя с собой, если ты свободна».

К: Потрясающе!

Т: Ладно, попробуйте.

К: М-м, у меня два билета на концерт в субботу вечером. Если тебе нечего делать, может, ты хотела бы пойти со мной?

Т: Это уже лучше. Попробуйте еще раз, но теперь постарайтесь выразить, что вам действительно очень хочется, чтобы она согласилась.

К: У меня два билета на субботний концерт. И было бы великолепно, если бы ты пошла со мной, если ты не занята.

Т: Отлично! Просто попрактикуйтесь еще пару раз — и вы готовы взяться за телефон.»

Этот пример иллюстрирует репетицию поведения в одном из типов тренировки уверенности. Подобно молодому человеку в этом примере, многим людям трудно попросить то, чего им хочется, или отказать другим в возможности их использовать. Практикуя уверенные реакции (сначала в ролевой игре с терапевтом, а затем в ситуациях реальной жизни), человек не только снижает тревожность, но также развивает более успешные методы преодоления ситуаций. Терапевт выясняет, в каких ситуациях человек ведет себя пассивно, и затем помогает ему вообразить и воплотить на практике уверенные реакции, которые могут привести к успеху. В ряде терапевтических занятий можно разыграть следующие ситуации:

- Кто-то влезает перед вами в очередь.

- Друг просит вас сделать что-то, чего вам не хочется.

- Ваш начальник несправедливо вас критикует.

- Вы возвращаете дефектную покупку в магазин.

- В кинотеатре люди на задних рядах мешают вам, шумно разговаривая.

- Механик плохо справился с ремонтом вашей машины.

Большинство людей не любят сталкиваться с такими ситуациями, но некоторые настолько боятся проявить уверенность, что ничего не говорят и вместо этого порождают у себя чувство обиды и неадекватности. При тренировке уверенности клиент репетирует успешные действия терапевта, которые в таких ситуациях можно применить, и постепенно опробует их в реальной жизни. Терапевт пытается научить клиента выражать свои потребности прямо и действенно, но без того, чтобы окружающие увидели в них враждебность и угрозу (табл. 16.2).Таблица 16.2. Некоторые элементы уверенных реакций- Решите, что вы хотите сказать, и стойте на своем, а не позволяйте другим не соглашаться с вами. Например, когда продавец говорит, что вы не можете вернуть дефектный товар, постоянно твердите: «Он с дефектом, и я хочу вернуть его», пока он не согласится забрать его или не позовет менеджера, которому вы будете говорить: «Он с дефектом, и я хочу вернуть его», пока вам не вернут деньги.

- Требуйте не глобальных, а небольших изменений в ситуации или в поведении другого человека. Например, не говорите: «Я хочу, чтобы ты больше любила меня», а скажите: «Я хочу, чтобы ты слушала, когда я говорю».

- При обсуждении с другим человеком сложной ситуации вместо обвинительных фраз пользуйтесь фразами, начинающимися с «Я». Вот 4 фрагмента для высказываний с «Я»:

— Мне кажется...

— Если (когда) вы...

— Потому что...

— То, что я хочу...

Например, «Я злюсь, когда вы не приходите на встречу, потому что трачу впустую время. Чего я хочу — это чтобы вы звонили мне и отменяли встречу, когда чувствуете, что не сможете прийти».Саморегуляция. Поскольку клиент и психотерапевт редко встречаются чаще раза в неделю, клиенту надо научиться контролировать или регулировать свое поведение, так чтобы прогресс происходил и вне часов занятий. Кроме того, если человек чувствует ответственность за улучшение своего состояния, он лучше сохранит наработанное. Саморегуляция предусматривает наблюдение за своим поведением и применение различных методов (самоподкрепления, самонаказания, управления стимульными условиями, выработки несовместимых реакций) с целью изменить разадаптированное поведение. Человек следит за своим поведением, ведя тщательную запись ситуаций, вызвавших его неадекватное поведение, и реакций, которые с ним несовместимы. Человек, обеспокоенный злоупотреблением алкоголем, регистрирует ситуации, в которых его больше всего искушает алкоголь, и пытается их контролировать или вырабатывать реакции, несовместимые с выпивкой. Человек, которому трудно не присоединиться к коллегам за полдничным коктейлем, может запланировать обед у себя на рабочем месте, избавив себя от соблазна присоединиться к компании путем контроля за своим окружением. Если же он пытается расслабиться алкоголем по возвращении домой, это можно заменить игрой в теннис или бегом трусцой вокруг квартала как способом снять напряжение. Оба эти вида деятельности будут несовместимы с выпивкой.

Самоподкрепление — это вознаграждение себя немедленно после достижения конкретной цели; вознаграждением может быть похвала, просмотр любимой телевизионной программы, звонок другу, любимая еда. Самонаказание — это создание каких-либо неприятных последствий за недостижение цели, например, лишить себя чего-то, что нравится (не посмотреть любимую телепрограмму), или заставить себя делать неприятную работу (убраться в комнате). В зависимости от того, какое поведение человек хочет изменить, можно применять разные комбинации самоподкрепления, самонаказания или контроля за стимулами и реакциями. В таблицата. 16.3 приведена вкратце программа саморегуляции потребления пищи.Таблица 16.3.

Саморегуляция потребления пищиЭта программа иллюстрирует применение принципов научения к контролю за приемом пищи (адаптировано из: Stuart & Davis, 1972; O'Leary & Wilson, 1975). [Напоминаем, что самоограничение еды без консультации с диетологом может иметь самые серьезные последствия для здоровья. Кроме того, сокращение массы тела — не то же самое, что улучшение фигуры. - Забележка Ed.]Когнитивно-поведенческая терапияПроцедуры поведенческой терапии, которые мы обсуждали до сих пор, направлены на непосредственную коррекцию поведения и не уделяют внимания процессам мышления и рассуждения индивида. Вначале терапевты, стоящие на бихевиористских позициях, игнорировали важность познавательных процессов, предпочитая строго стимульно-реактивный подход. Всякое обращение к убеждениям и установкам человека они воспринимали как возврат к ненаучной интроспекции, против которой выступал Уотсон в начале XX века (см.
главу 1). Однако в ответ на данные, показывающие, что когнитивные факторы (мысли человека, его ожидания и интерпретация им событий) являются важными детерминантами поведения, многие бихевиористы обратили внимание на когнитивные функции, включив их в свои концепции терапии (Bandura, 1986).

Когнитивно-поведенческая терапия — общий термин для обозначения методов лечения, использующих различные приемы коррекции поведения, но включающих также процедуры коррекции неадекватных убеждений. Терапевт при этом стремится помочь человеку в контроле над эмоциональными реакциями, такими как тревожность и депрессия, обучая его более успешным способам интерпретации своих переживаний и размышлений о них. Например, как мы отмечали при обсуждении когнитивной теории депрессии, предложенной Беком (см. главу 15), индивиды, страдающие депрессией, оценивают происходящее с негативным или самокритичным уклоном. Они ожидают неудачи, а не успеха, и при оценке своей деятельности склонны преувеличивать неудачи и преуменьшать успех. При лечении депрессии специалисты но когнитивно-поведенческой терапии стремятся помочь своим клиентам распознать искажения в их мышлении, приведя его в большее соответствие с реальностью. Следующий диалог иллюстрирует, как терапевт, тщательно направляя вопросы, показывает клиентке всю нереалистичность ее убеждений.

«Терапевт: Почему вы хотите покончить с жизнью?

Клиентка: Без Рэймонда я ничто... Я не могу быть счастлива без Рэймонда... Но я не могу спасти наш брак.

Т: Каким был ваш брак?

К: Он был несчастным с самого начала... Рэймонд всегда был мне неверен... Последние 5 лет я редко видела его.

Т: Вы сказали, что не можете быть счастливы без Рэймонда... Вы чувствуете себя счастливой с ним?

К: Нет, мы воюем все время, и я чувствую себя хуже.

Т: Вы сказали, что вы ничто без Рэймонда. До того, как вы встретили Рэймонда, вы чувствовали себя никем?

К: Нет, я чувствовала, что была кем-то.

Т: Если вы кем-то были без Рэймонда, почему теперь он вам нужен, чтобы кем-то себя чувствовать?

К: (озадаченно) М-мммм...

Т: Если бы вы были свободны от этого брака, вы думаете, что мужчины интересовались бы вами, зная, что вы не заняты?

К: Я думаю, они интересовались бы мной.

-Т: Возможно ли, что вы нашли бы более постоянного мужчину чем Рэймонд?

К: Я не знаю... Наверно, это возможно...

Т: Тогда что бы вы на самом деле потеряли, если бы разорвали этот брак?

К: Я не знаю.

Т: Возможно, вы бы стали жить лучше, если бы покончили с этим браком?

К: Нет гарантии, что так будет.

Т: У вас есть настоящий брак?

К: Наверно, нет.

Т: Если у вас нет настоящего брака, что вы в самом деле теряете, если решите разорвать его?

К: (долгая пауза) Ничего, я думаю.» (Beck, 1976, р. 280-291.)

Поведенческая составляющая этого лечения вступает в игру, когда терапевт поощряет клиентку сформулировать иные взгляды на ее ситуацию и затем проверить, что они означают. Например, женщину из этого диалога можно было бы попросить записывать свое настроение через регулярные промежутки времени и затем отмечать, как ее депрессия и чувство самоуважения меняются в зависимости от того, что она делает. Если она считает, что после общения с мужем чувствует себя хуже, чем когда она одна или общается с кем-то еще, с помощью этой информации можно заставить ее усомниться в своем убеждении, что она «не может быть счастлива без Рэймонда».

Когнитивно-поведенческая программа помощи человеку с агорафобией должна предусматривать тренировку позитивного мышления вместе с разыгрыванием in vivo (экскурсии в сопровождении психотерапевта, во время которых этот человек будет все дальше отходить от дома). Терапевт учит клиента заменять наносящий вред внутренний диалог («Я так нервничаю, я знаю, что потеряю сознание, как только выйду из дома») позитивными самоинструкциями («Успокойся; я не один; даже если будет приступ паники, я могу справиться»). В таблицата. 16.4 приведена программа лечения депрессии, предусматривающая коррекцию поведения и изменение установок.Таблица 16.4. Преодоление депрессииОбучение навыкам самоизменения

Точно указать целевое (нуждающееся в коррекции) поведение и записать фоновую частоту его возникновения; выявление событий или ситуаций, предшествующих целевому поведению, а также его последствий (положительных или отрицательных); задание целей на изменение и подбор подкрепляющих факторов

Тренировка в релаксации

Обучение нарастающей релаксации мышц с целью справиться с тревожностью, часто сопровождающей депрессию; отслеживание мышечного напряжения в повседневных ситуациях и применение методики релаксации

Увеличение количества приятных событий

Отслеживание частоты приятных видов деятельности и составление расписания на неделю, так чтобы в каждый день соблюдался баланс между отрицательными/нейтральными и приятными видами деятельности

Когнитивные стратегии

Обучение увеличению количества позитивных мыслей и снижению количества негативных мыслей; выделению иррациональных мыслей и их опровержению и применению самоинструктирования для преодоления проблемных ситуаций

Тренировка уверенности

Выявление ситуаций, проявление неуверенности в которых ведет к чувству депрессии; обучение более уверенному ведению социальных взаимодействий путем моделирования и ролевых игр

Усиление социального взаимодействия

Выделение факторов, способствующих низкому социальному взаимодействию (таких как привычка все делать в одиночку, чувство неудобства из-за недостатка навыков общения); решение о том, какие виды деятельности следует расширять (такие как приглашение друзей, чтобы побыть вместе) или сокращать (такие как просмотр телепередач), чтобы поднять уровень приятного социального взаимодействия

(Программа лечения депрессии, в которой объединены поведенческие и когнитивные методы. Это сокращенное описание курса из 12 сеансов для лечения депрессии в группе из 12 человек (по: Lewinsohn et al, 1984).)Специалисты по когнитивно-поведенческой терапии полагают, что для более устойчивого изменения поведения важно изменить убеждения человека. Большинство из них считают, что поведенческие процедуры сильнее влияют на когнитивные процессы, чем исключительно вербальные. Например, чтобы преодолеть беспокойство относительно выступлений в классе, полезно мыслить позитивно: «Я хорошо знаю материал и уверен, что могу понятно излагать свои мысли»; «Тема интересная, и другим ученикам понравится то, что я хочу сказать». Но успешное выступление перед соседом по комнате, а потом еще и перед группой друзей снизит волнение намного больше. Успешное выполнение усиливает чувство умения. Действительно, было выдвинуто предположение, что все терапевтические практики с успешным финалом дают человеку чувство умения или самоэффективности. Наблюдение за тем, как справляются и преуспевают другие, вербально сформированная убежденность, что с трудной ситуацией справиться можно, заключение по внутренним признакам, что мы расслаблены и контролируем ситуацию, — все это способствует чувству самоэффективности. Но наибольшее чувство эффективности дают нам реальная деятельность и личное переживание нашего умения. По сути, ничто не приносит такого успеха, как успех (Bandura, 1995).

Комбинированные когнитивно-бихевиоральные формы терапии доказали свою эффективность при лечении целого ряда непсихотических нарушений, включая депрессию, расстройства тревожности, расстройства питания, алкогольную и наркотическую зависимости, а также сексуальные дисфункции (Fairburn et al., 1995; Jacobson & Hollon, 1996; Margraf et al., 1993; Marlatt et al., 1993; Rosen & Leiblum, 1995) (рис. 16.4). Эти формы терапии обычно направлены не только на помощь в преодолении беспокоящих мыслей, чувств и форм поведения, но также на предотвращение рецидивов после завершения терапии.Фиг. 16.4.

Процент пациентов, страдающих паническими атаками, не проявляющих симптомов расстройства через 15 месяцев после лечения

, Пациенты, прошедшие когнитивно-поведенческую терапию с целью излечения от панических расстройств, не проявляли симптомов расстройства спустя 15 месяцев после лечения чаще, чем пациенты, прошедшие лишь курс лекарственной терапии или релаксационного тренинга (по: Clark et al., 1994).Гуманистические терапииГуманистические терапии основаны на феноменологическом подходе к личности, обсуждавшемся в главе 13. Хотя гуманистические терапии очень разнообразны, все они опираются на естественную склонность человека к совершенствованию и самоактуализации. В них предполагается, что психические расстройства возникают тогда, когда процесс достижения своего потенциала блокируется обстоятельствами или другими людьми (родителями, учителями, супругами), пытающимися направить развитие человека по выбранному ими пути, который они считают приемлемым. Если это им удается, человек начинает отрицать свои собственные желания. Осознание человеком своей уникальности сужается, и потенциал развития сокращается. Гуманистическая терапия помогает человеку соприкоснуться с его реальным Я и сделать произвольный выбор в отношении своей жизни и поведения, а не позволять, чтобы их определяли внешние события. Задача гуманистической терапии — помочь клиенту стать в большей степени тем, кем он способен стать.

Подобно психоаналитику, гуманистический терапевт помогает человеку глубже осознать свои эмоции и мотивы. Но акцент при этом ставится на том, что человек переживает здесь и сейчас, а не в прошлом. Терапевт гуманистического направления не интерпретирует поведение человека (как это делал бы психоаналитик) и не пытается его скорректировать (как это делал бы представитель поведенческой терапии), поскольку подобные действия навязывали бы клиенту собственные взгляды терапевта. Его цель — способствовать тому, чтобы индивид исследовал свои мысли и чувства, и помочь ему прийти к своему собственному решению. Этот подход станет яснее, когда мы обратимся к ориентированной на клиента терапии (ее называют также недирективной терапией) — одной из первых разновидностей гуманистической терапии.

Ориентированная на клиента терапия, разработанная в 1940-х годах Карлом Роджерсом, основывается на предположении, что человек — лучший эксперт самого себя и способен сам выработать решение для своих проблем. Задача терапевта — не в том, чтобы задавать зондирующие вопросы, предлагать интерпретации или предлагать ход действий. На самом деле Роджерс предпочитал термин «содействующий» (facilitator), а не «терапевт», и называл людей, с которыми он работал, не «пациентами», а «клиентами», поскольку не считал, что эмоциональные трудности указывают на болезнь, которую надо лечить.

Терапевт облегчает продвижение клиента в направлении самоинсайта путем пересказывания клиенту того, что он от него услышал о его потребностях и эмоциях, с тем чтобы помочь клиенту прояснить свои чувства.

Роджерс полагал, что важнейшими качествами терапевта являются сопереживание (эмпатия), теплота и искренность. Сопереживание означает способность понять чувства, которые клиент пытается выразить, и способность передать понятое клиенту. Терапевт должен принять систему координат клиента, должен стремиться увидеть проблемы так, как видит их клиент. Под теплотой Роджерс понимал глубокое принятие индивида как он есть, включая убеждение, что у этого индивида есть возможность конструктивно подойти к своим проблемам. Искренний терапевт открыт и честен, он не играет роль и не действует, прикрывшись маской профессионала. Люди не склонны открываться тому, кого они считают фальшивым. Роджерс полагал, что только терапевт, обладающий этими качествами, будет способствовать росту клиента и его самоанализу (Rogers, 1970).

Роджерс первым начал записывать на магнитофон терапевтические занятия, чтобы иметь возможность их изучать и анализировать. Он и его коллеги внесли большой вклад в область психотерапии. Однако ориентированный на клиента подход имеет определенные ограничения. Подобно психоанализу, он приносит успех только тем индивидам, которые достаточно развиты вербально и заинтересованы в обсуждении своих проблем. Людям, которые не ищут помощи по своей воле или у которых настолько серьезные нарушения, что они не могут обсуждать свои чувства, обычно требуются более директивные методы. Кроме того, пользуясь самоотчетами клиентов как единственной мерой эффективности терапии, терапевт, работающий по ориентированному на клиента методу, игнорирует поведение, протекающее за пределами своих сеансов. Индивидам, ощущающим ненадежность и безуспешность своих межличностных отношений, чаще нужна более организованная помощь в коррекции их поведения.Эклектический подходПомимо рассмотренных нами, существует и много других разновидностей психотерапии. Некоторые из них приведены в табл. 16.5. Большинство психотерапевтов не являются абсолютными приверженцами какого-то одного метода. Скорее, их подход — эклектический, вобравший в себя элементы из многих методов, которые они считают наиболее подходящими с учетом личности данного клиента и его конкретных симптомов. Хотя теоретическая ориентация представителей эклектического направления склоняется к тому или иному методу или школе (например, скорее к психоанализу, чем к бихевиоризму), они чувствуют себя вправе отбросить представления, которые сочтут не слишком полезными, или заимствовать методику у других школ. Кроме того, при работе с клиентами, имеющими серьезные проблемы, многие психотерапевты пользуются как психотерапевтическими приемами, так и лекарственной терапией (психотерапевты, не являющиеся врачами, работают в сотрудничестве с психиатрами, прописывающими лекарства их пациентам).Таблица 16.5.

Другие подходы в психотерапииПриведены некоторые виды психотерапии, не обсуждающиеся в тексте.Работая, например, с индивидами, страдающими сильной тревожностью, психотерапевт-эклектик может сначала прописать им транквилизаторы или релаксационную тренировку для снижения тревожности (с таким подходом не согласились бы, однако, большинство психоаналитиков, поскольку они считают, что тревожность необходима для мотивации клиента к исследованию его конфликтов). Чтобы помочь клиенту понять истоки его проблем, «эклектичный» психотерапевт может обсудить с пациентом определенные аспекты его истории, но не сочтет необходимым изучать его детские переживания так глубоко, как это сделал бы психоаналитик. Такой терапевт может прибегать к просвещению пациента, давая, например мальчику-подростку, который чувствует вину за свои сексуальные импульсы, сведения о сексе и репродуктивной деятельности, чтобы снять его беспокойство, или объясняя работу автономной нервной системы, чтобы уверить встревоженную женщину, что некоторые ее симптомы, такие как сердцебиение и дрожание рук, — не признак болезни.

Все больше психотерапевтов, признавая, что зачастую никакой отдельно взятый терапевтический подход не приносит успеха по всем аспектам проблемы, начинают специализироваться на конкретных проблемах. Например, некоторые клиницисты специализируются на проблемах сексуальных дисфункций. Они узнают все, что могут, о физиологических процессах, ведущих к оргазму; о воздействии препаратов (таких как алкоголь, транквилизаторы и другие лекарства) на сексуальную деятельность; и о том, как беспокойство, сексуальные травмы и плохое общение между партнерами способствует сексуальным дисфункциям. После того как специализирующийся на сексе терапевт усвоил все, что известно о нормальном и аномальном сексуальном поведении, он изучает различные терапевтические системы, чтобы посмотреть, что можно использовать для решения конкретных проблем. Хотя сексолог может привлекать все обсуждавшиеся нами подходы, при сексуальных дисфункциях чаще всего применяются биологические и когнитивно-поведенческие методы.

Другие терапевты специализируются на тревожности, депрессии, алкоголизме и проблемах брака. Некоторые сосредоточились на определенных возрастных группах, стремясь узнать все, что можно, о проблемах детей, подростков и пожилых. В своих специальных областях терапевты обычно применяют эклектический, или интегративный, подход.Групповая и семейная терапияМногие эмоциональные проблемы связаны с трудностями человека в отношениях с другими, включая чувство изоляции, отвергнутости и одиночества, и неспособность устанавливать осмысленные отношения. Хотя терапевт может помочь человеку в проработке некоторых таких проблем, окончательный успех определяется тем, насколько хорошо тот сможет применить усвоенные при терапии установки и реакции к отношениям, складывающимся в его повседневной жизни. Групповая терапия позволяет клиентам прорабатывать свои проблемы в присутствии других, наблюдать их реакцию на свое поведение и опробовать новые методы реагирования, когда старые оказываются неудовлетворительными. Она часто используется как дополнение к индивидуальной психотерапии.

Терапевты разных ориентаций (психоаналитической, гуманистической и когнитивно-поведенческой) модифицировали свои методы для применения в групповой терапии. Групповая терапия применяется в разных ситуациях: в больничной палате и амбулаторных психиатрических клиниках, проводится с родителями дефективных детей, с подростками в исправительных учреждениях — это только немногие примеры. Как правило, численность группы небольшая (оптимальным считается 6-8 человек) и в нее входят люди со сходными проблемами. Терапевт обычно остается на заднем плане, давая возможность членам группы поделиться переживаниями, прокомментировать поведение друг друга и обсудить свои собственные проблемы, а также проблемы других членов группы. Однако в некоторых группах терапевт довольно активен. Например, на групповых занятиях по десенсибилизации людей с одинаковой фобией (страх перед полетами или экзаменационная тревожность) можно совместно провести по систематической иерархии десенсибилизации. Или на занятии по тренировке социальных навыков группа застенчивых и неуверенных индивидов может быть вовлечена терапевтом в ряд ролевых игр.

Групповая терапия имеет ряд преимуществ над индивидуальной. В ней энергия терапевта используется более эффективно, поскольку одновременно идет работа с несколькими людьми. Человек может чувствовать комфорт и поддержку, видя, что у других есть сходные и, возможно, более серьезные проблемы. Человек может учиться косвенно, наблюдая за поведением других и изучая отношения и реакции во взаимодействии с несколькими людьми, а не только с терапевтом. Групповые занятия особенно эффективны, когда они дают участникам возможность приобретать новые социальные навыки путем их моделирования и практической проверки в группе.

<Фиг. Преимущество групповой терапии состоит в том, что участники могут наблюдать за тем, как другие люди реагируют на проблемы, сходные с их собственными.>

Как правило, группы ведет опытный терапевт. Однако растет и число разнообразных групп самопомощи, проводимых без профессионального терапевта. Группы самопомощи — добровольные организации людей, регулярно встречающихся с целью обменяться информацией и поддержать усилия друг друга по преодолению общей проблемы. Среди групп самопомощи более всего известны группы Анонимных Алкоголиков. Еще один пример — Recovery, Inc. («Фирма "Выздоровление"») — организация бывших психических больных. Другие группы помогают людям справиться с конкретными стрессовыми ситуациями, такими как утрата близкого человека, развод и родитель-одиночка. В таблицата. 16.6 приведен ряд групп самопомощи.Таблица 16.6. Примеры групп самопомощиПрограмма Консультирования по СПИДу

AIRS (токсикомания среди подростков)

Взрослые дети алкоголиков

Взрослые, к которым приставали в детстве

Группа аффективных расстройств (нарушения настроения)

Al-Anon (семьи алкоголиков)

Ala-Teen (злоупотребление алкоголем среди подростков)

Анонимные алкоголики

Группа поддержки семей с больным болезнью Альцгеймера

Группа поддержки больных артритом

Группа поддержки избиваемых женщин

Группа поддержки больных с биполярным нарушением (маниакально-депрессивным психозом)

CREATE (студенты колледжей, выздоравливающие после психических болезней)

Анонимная группа эмоционального здоровья

Группа поддержки эпилептиков

Группа за открытое существование геев

Группа поддержки бабушек (матери матерей-подростков)

Группа поддержки лесбиянок

Группа поддержки утративших близкого человека (восстановление от печали)

Пусть сегодня зачтется (поддержка больных раком груди)

Ассоциация PMS (предменструальный синдром)

Родительская помощь (родители с риском насилия над ребенком)

Союз родителей (сексуальное принуждение)

Группа поддержки больных с болезнью Паркинсона

Pre Ala-Teen (детская алкогольная зависимость)

Проект «Возвращение» (выздоровление психически больных)

Recovery, Inc. («Фирма "Выздоровление"» — бывшие психически больные)

Фонд фобий

Группа поддержки родителей-одиночек

Выжившие после попытки самоубийства

Группа поддержки матерей-подростков

Жертвы человекоубийства (семьи и любимые)

Голоса (группа поддержки шизофреников)

(Перечислены некоторые группы самопомощи, действующие в одном большом сообществе (адаптировано из: San Diego Mental Health Association, 1989).)<Фиг. В числе техник, используемых группой «Анонимные Алкоголики», подробные разъяснения социальных последствий алкоголизма наряду с его психологическими последствиями.>

Терапия брака и семьи. Проблемы с обменом чувствами, удовлетворением своих потребностей и адекватным реагированием на нужды и требования других усиливаются в интимном контексте брака и семейной жизни. Поскольку терапия брака и семейная терапия подразумевают более чем одного клиента и сосредоточены на межличностных отношениях, их можно считать особой разновидностью групповой терапии.

Рост числа разводов и количества пар, обращающихся за помощью из-за трудностей, возникших вокруг их взаимоотношений, сделал брачную терапию, или терапию пар, развивающейся областью. Исследования показывают, что совместная терапия обоих партнеров успешнее решает брачные проблемы, чем индивидуальная терапия только одного партнера (Baucom, 1998). Брачная терапия также может оказаться высокоэффективной, когда один из партнеров страдает психическим расстройством, симптомы или последствия которого подрывают семейные отношения.

Существует много подходов к брачной терапии, но большинство из них сосредоточено на помощи партнерам в обмене своими чувствами, развитии большего взаимопонимания и чувствительности к нуждам друг друга и выработке более продуктивных способов преодоления своих конфликтов. У некоторых пар при вступлении в брак очень разные и часто нереалистичные ожидания относительно ролей мужа и жены, могущие посеять смуту в их отношениях. Терапевт помогает им прояснить свои ожидания и выработать взаимно приемлемый компромисс. Иногда такая пара заключает поведенческий контракт, соглашаясь на изменения в поведении, желаемые каждой стороной, с целью создать более удовлетворительные отношения, и определяют для этого награды и штрафы, которые они могут применять друг к другу, чтобы гарантировать желаемые изменения.

Семейная терапия пересекается с брачной, но ее истоки немного иные. Она возникла как реакция на тот факт, что многие люди, достигшие улучшения с помощью индивидуальной терапии вне семьи — и часто в специальных учреждениях, — теряют достигнутое, когда возвращаются домой. Стало очевидно, что многие из них пришли из неблагополучной семейной обстановки, которая сама по себе требует коррекции для того, чтобы человек удержался на достигнутом. Когда человек с психологической проблемой — ребенок, особенно важно, чтобы терапию проходила вся семья, поскольку дети полностью зависят от своих родителей. Основная идея семейной терапии состоит в том, что проблема, проявившаяся у определенного пациента, является признаком того, что что-то не так у всей семьи: система семьи не работает как надо. Сложность может заключаться в плохом общении между членами семьи или в союзе некоторых членов семьи против всех остальных. Например, если у матери неудовлетворительные отношения со своим мужем, она может целиком сосредоточиться на сыне. В результате муж и дочь чувствуют, что ими пренебрегают, а у сына, расстроенного удушающим вниманием матери, с одной стороны, и негодованием со стороны отца и сестры, с другой, начинают возникать проблемы в школе. Хотя школьные трудности мальчика — это действительно повод обратиться за помощью, ясно, что они — только симптом более глубоких проблем в его семье.

В ходе семейной терапии вся семья встречается регулярно с одним или двумя терапевтами (обычно мужчиной и женщиной). Терапевт, наблюдая за отношениями между членами семьи, старается помочь каждому из них осознать особенности его связи с остальными и возможный вклад в решение проблемы семьи. Иногда им показывают видеозапись, чтобы они осознали, как общаются друг с другом. В другой раз терапевт может посетить семью дома, чтобы наблюдать конфликты и словесный обмен в естественной обстановке. Часто становится очевидным, что вызывающее проблемы поведение подкрепляется реакциями других членов семьи. Например, вспышки гневной раздражительности у маленького ребенка или трудности с едой у подростка могут непреднамеренно подкрепляться тем вниманием, которое они вызывают у родителей. Терапевт может научить родителей отслеживать поведение свое и своего ребенка, чтобы определить, подкрепляют ли их реакции проблемное поведение, и если да, то изменить порядок подкрепления.

Важным применением семейной терапии является обучение семей с больными шизофренией более ясному и позитивному общению друг с другом (Goldstein, 1987). В семьях, где конфликтность и враждебность находят болезненное выражение и в которых члены семьи слишком вмешиваются в жизнь друг друга, у шизофреников чаще возникают рецидивы, чем в тех семьях, где конфликт и враждебность выражаются мягче и где члены семьи уважают независимость друг друга. Тренировочные программы, улучшающие навыки членов семьи по выражению отрицательных эмоций, и позитивные отношения снижают количество рецидивов у больных шизофренией.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Методы психотерапии

 1. МЕТОДИ НА НЕМЕДИЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ
  (въз основа на материалите от Насоките за психологическа работа във въоръжените сили на Руската федерация. Приложение 12) Само сертифициран психолог със съответната квалификация има право да използва психотерапевтичните методи за предоставяне на психологическа помощ. Военният психолог може да използва различни методи за немедицинска психотерапия, за да осигури психологическа помощ. Основни методи на формата
 2. Методы немедицинской психотерапии
  Психотерапевтическими методами оказания психологической помощи имеет право пользоваться только дипломированный психолог, имеющий соответствующую квалификацию. Военният психолог може да използва различни методи за немедицинска психотерапия, за да осигури психологическа помощ. Основные методы по форме психотерапевтического воздействия делятся на две большие группы: индивидуальная
 3. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
  Под психологической коррекцией понимается деятельность психолога по исправлению (корректировке) тех особенностей психического развития, которые по принятой системе критериев не соответствуют некоей «оптимальной» модели. Психотерапия—более узкое понятие, изначально связанное с лечением психических и психосоматических заболеваний психологическими средствами, но в последние годы распространяемое
 4. Психотерапия и психокоррекция как методы психологической помощи
  Психокоррекция — направленное психологическое воздействие на определенные психические структуры в целях оптимизации развития и функционирования индивида в конкретных условиях жизнедеятельности. Термин «коррекция» буквально означает «исправление». Таким образом, это система мероприятий, направленных на исправление недостатков психики или поведения человека с помощью специальных средств
 5. Технология и характеристики на психологическата помощ на младите войници чрез метода на групова клиентска психотерапия
  Процесс проведения чего-либо - это особым образом организованное взаимодействие, регулируемое общими ценностями и нормами по единому замыслу, месту и времени объединенных в группу людей, которой направляется, корректируется и контролируется руководителем. Суть усилий руководителя при групповой психотерапии - побудить участников к самоисследованию и самопознанию своей внешней деятельности
 6. Диплома. Психологическая помощь молодым военнослужащим с застревающей характерологической акцентуацией методом групповой клиентоцентрированной психотерапии, 2010
  Обект на изследването са млади военни служители със заседнала характерологична акцентуация. Обект на изследването е психологическа помощ на млади военни с заседнала характерологична акцентуация чрез метода на групова клиентска психотерапия. Цель данной работы - определить основные психологические особенности молодых воинов с застревающей характерологической
 7. Психологическая помощь в преодолении отсроченных реакций на травматический стресс методами индивидуальной психотерапии
  Психологические механизмы психологической помощи ветеранам войны Основными психологическими механизмами, производящими личностные трансформации, выступают: конфронтация, корригирующий эмоциональный опыт, научение и плацебо-эффект. Механизм конфронтации состоит в осмыслении человеком своего столкновения с собственным «зеркальным Я», т. е. со знанием того, как его оценивают в конкретной
 8. психотерапия
  Психотерапията е използването на методи за психологическо въздействие за лечение на пациент, за подобряване на психичното благосъстояние на клиента. Традиционните психотерапевтични методи са разделени на рационална и сугестивна психотерапия. Рационалната и обяснителната психотерапия са най-често срещаните психотерапевтични методи. Обяснителната психотерапия се провежда като
 9. ГРУП ПСИХОТЕРАПИЯ
  Психотерапевтичният метод, спецификата на който е целенасоченото използване на груповата динамика, т.е. целият набор от взаимоотношения и взаимодействия, които възникват между членовете на групата, включително групов психотерапевт, за терапевтични цели. По принцип груповата психотерапия не е самостоятелна посока в психотерапията, а представлява само специфично
 10. Ефективността на психотерапията
  Колко ефективна е психотерапията? Кои методи са по-добри? На тези въпроси не е лесно да се отговори. Проучването на ефективността на психотерапията е възпрепятствано от няколко основни затруднения. Как да решите дали човек се е подобрил? Какви валидни мерки за подобрение съществуват? Как да разберем какво е причинило промяната? В този раздел разглеждаме накратко проучвания за оценка на резултатите.
 11. КАТАТИМНО-ИМАГИНАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
  Кататимно-имагинативная психотерапия (символдрама) - широко распространенный за рубежом (в Германии, Австрии, Швейцарии и др. странах), но до сих пор мало известный у нас метод психотерапии, называемый иначе «метод сновидений наяву». Преимуществом данной системы является ее глубокая теоретическая проработка и детальная разработка всего комплекса психотерапевтических действий. Метод Кататимного
 12. Психотерапия в медицинской работе
  Возможность активного участия медицинских психологов в лечебном процессе традиционно ограничена. Это считается профессиональной работой психиатров. Только они могут прописывать медикаментозные средства, рекомендовать физиотерапию. Медицинский психолог не имеет права назначать для коррекции отклонений в психической сфере пациентов психотропные препараты. Ему часто запрещается проведение даже
 13. Психотерапия в деятельности практического психолога
  Под психотерапией в настоящее время принято понимать широкую область научной и практической деятельности специалистов (медиков, психологов и др.), внутри которой наличествует большое количество разнообразных теоретико-методических подходов. Можно говорить о существовании медицинской, психологической, социологической и философской моделей психотерапии. В узком смысле слова (медицинская модель)
 14. Елементи на рационалната психотерапия
  Основой рациональной психотерапии является логическая аргументация. Кроме того, метод включает в себя разъяснение, внушение, эмоциональное воздействие, изучение и коррекцию личности, дидактические и риторические приемы. В первую очередь необходимо отметить, что просто доброжелательное отношение, участие, сочувствие к военнослужащему могут предотвратить срыв или даже развитие психического
 15. Резюме. Военная психология и психотерапия, 2009
  Дисциплина: военная психология Военная психология как отрасль отечественной психологии. Определение термина психотерапия. Объекты психологической психотерапии. Психологическая структура ситуации. Динамика психического здоровья в ситуациях различного класса и групп субъективной
 16. Групповая психотерапия в психологической реабилитации военнослужащих
  Групповая психотерапия рассматривается как один из основных методов оказания психологической помощи лицам, перенесшим психотравмирующии стресс. Она может охватывать большое количество людей и постепенно активизировать здоровые защитные механизмы. Групповая психотерапия помогает облегчать симптоматику, позволяет менять позицию отдельных членов группы и усиливать у них чувство принадлежности к
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com