основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
Криско В. Г. Тайните на психологическата война (цели, цели, методи, форми, опит), 1999 г.
Психологическата война е специално организирано и професионално проведено въздействие върху съзнанието, чувствата и волята на противника за постигане на политически цели. През целия 20 век мащабът и значението на психологическата война непрекъснато нараства. Към днешна дата тя се превърна в едно от най-ефективните средства за борба между държавите, както и между партии, религиозно-етнически и финансово-икономически групи в рамките на държавите.

Авторът на предлаганото ръководство, основен специалист в областта на психологическата война, за първи път в откритата преса на руски език описва своите задачи, форми, средства, методи и практически опит.

Това ръководство ще бъде от полза на военните психолози, журналисти, политически и общественици, партийни функционери и държавни служители.
Същността на психологическата война
Органи и технически средства за психологическа война
Методи на излагане в практиката на психологическата война
Специални методи и техники на психологическа война

Книги и учебници по темата Военна психология и педагогика:

 1. Величко С. В. Потенциал за адаптация на военнослужещите в психологическата подготовка за гражданския живот - Авто година
 2. Чит лист. Програмни въпроси по дисциплината „Военна психология“, специалност „Психология“ - 2012г
 3. Лекция. Психологическа корекция - 2012г
 4. Резюме. Етика на живота и семейния живот на офицера - 2012 г.
 5. И. Ю. Лепешински, В. В. Глебов, В. Б. Листков, В. Ф. Терехов. Основи на военната педагогика и психология - 2011г
 6. Курсова работа. Личност и екип. Взаимодействието на индивида и колектива в условията на военна служба - 2011г
 7. IV Syromyatnikov. Организация на психологическа работа във военно поделение в мирно време - 2011г
 8. Резюме. Психологическа реабилитация на военнослужещи - 2011г
 9. Курсова работа. Психологически аспекти на патриотичното възпитание на младежта (в системата на задължителната подготовка на гражданите за военна служба) - 2011 г.
 10. Курсова работа. Социално-психологически отношения във военните колективи - 2011г
 11. Губин В. А., Загорюев А. Л. Фокус на младежта върху военнопрофесионалните дейности - 2011 г.
 12. Курсова работа. Психологически характеристики на личността на женския военен персонал - 2010 г.
 13. Зуев Ю. Ф. Военна педагогика - 2010г
 14. Резюме. Тероризмът в Русия - 2010 г.
 15. Резюме. Организацията на образователната работа в училището на В.А. Сухомлински - 2010г
 16. Курсова работа. Влиянието на правната основа на службата върху междуличностните отношения на военния персонал - 2010 г.
 17. Диплома. Психологическа помощ за млади войници със заседнала характерологична акцентуация с помощта на групова клиентска психотерапия - 2010 г.
 18. Резюме. Предотвратяване на разпространението на наркотици във военните части - 2010 г.
 19. Кислицина А. С .. Характеристики на личния адаптационен потенциал на военнослужещите при наборна военна служба - 2010 г.
 20. , Диагностика на състоянието на военната дисциплина в поделението - 2010г
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com