основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
Г. Г. Броневицки, С. Н. Ладнов. Психопедагогика на командира на Военноморския отряд, 2006 г.
В този учебник въз основа на анализа на учебния процес във висшите военноморски учебни заведения и образователния опит, натрупан на корабите на Военноморските сили, както и общите разпоредби на морската психология и педагогика, е обосновано интегративно научно направление за теоретичните основи на обучението и образованието курсанти, формирането на техните лични качества, способности и умения, необходими за обучение и образование на подчинените. Разкрити са психолого-педагогическите основи на дейността на командира на корабния отряд като командир и преподавател.

Учебникът е предназначен за студенти и курсанти на висши учебни заведения при изучаване на курса на военната психология и педагогика, както и за командири на военноморски части.
МЕТОДОЛОГИЧНИ, ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИРОДНО НАУЧНИ ОСНОВИ НА ПСИХОПЕДАГОГИЯ
ВОЕННА ПСИХОПЕДАГОГИЯ ЗА МЕНТАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ, МЕНТАЛНИ ДЪРЖАВИ И УСЛОВИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Когнитивни умствени процеси на моряците: същност, съдържание, особености на усещания, възприятия, идеи, внимание
Когнитивни умствени процеси на съдържание: памет, мислене, въображение, реч
Функционални и емоционални състояния: емоции, чувства, волеви процеси
ПСИХОПЕДАГОГИЯ НА ФОРМИРАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТ НА МОРЕЦ В ПРОЦЕСА НА КОРАБНОТО УСЛУГ
РАБОТА НА КОМАНДАРА ЗА Укрепване на ВОЕННАТА ДИСЦИПЛИНА
ВОЕННА ПСИХОПЕДАГОГИЯ - ОСНОВАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛСКИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС НА КОРАБИТЕ И ЧАСТИТЕ НА НАС

Книги и учебници по темата Военна психология и педагогика:

 1. Величко С. В. Потенциал за адаптация на военнослужещите в психологическата подготовка за гражданския живот - Авто година
 2. Чит лист. Програмни въпроси по дисциплината „Военна психология“, специалност „Психология“ - 2012г
 3. Лекция. Психологическа корекция - 2012г
 4. Резюме. Етика на живота и семейния живот на офицера - 2012 г.
 5. И. Ю. Лепешински, В. В. Глебов, В. Б. Листков, В. Ф. Терехов. Основи на военната педагогика и психология - 2011г
 6. Курсова работа. Личност и екип. Взаимодействието на индивида и колектива в условията на военна служба - 2011г
 7. IV Syromyatnikov. Организация на психологическа работа във военно поделение в мирно време - 2011г
 8. Резюме. Психологическа реабилитация на военнослужещи - 2011г
 9. Курсова работа. Психологически аспекти на патриотичното възпитание на младежта (в системата на задължителната подготовка на гражданите за военна служба) - 2011 г.
 10. Курсова работа. Социално-психологически отношения във военните колективи - 2011г
 11. Губин В. А., Загорюев А. Л. Фокус на младежта върху военнопрофесионалните дейности - 2011 г.
 12. Курсова работа. Психологически характеристики на личността на женския военен персонал - 2010 г.
 13. Зуев Ю. Ф. Военна педагогика - 2010г
 14. Резюме. Тероризмът в Русия - 2010 г.
 15. Резюме. Организацията на образователната работа в училището на В.А. Сухомлински - 2010г
 16. Курсова работа. Влиянието на правната основа на службата върху междуличностните отношения на военния персонал - 2010 г.
 17. Диплома. Психологическа помощ за млади войници със заседнала характерологична акцентуация с помощта на групова клиентска психотерапия - 2010 г.
 18. Резюме. Предотвратяване на разпространението на наркотици във военните части - 2010 г.
 19. Кислицина А. С .. Характеристики на личния адаптационен потенциал на военнослужещите при наборна военна служба - 2010 г.
 20. , Диагностика на състоянието на военната дисциплина в поделението - 2010г
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com