Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Дизеритропоетична анемия (поради нарушение на еритропоезата)

Тази група заболявания включва:

а) анемия, обединена от общ механизъм на възникване, свързан с нарушаване или прекратяване на еритропоезата в резултат на дефицит на вещества, необходими за нормална хематопоеза - дефицитна анемия (В12 -, В6 -, В2 - дефицит на фолиева киселина, дефицит на желязо-мед-кобалт, протеин - дефицит), както и анемия, произтичаща от неспособността на костния мозък да асимилира хематопоетични фактори - ахрестична анемия (siderohresticheskie, B12 - ограничителна и др.);

б) анемия, причинена от увреждане на костния мозък от токсични и лекарствени вещества, йонизиращо лъчение (хипо- и апластична анемия);

в) анемия с левкемия, метастази на тумори в костния мозък (метапластична анемия).
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Дизеритропоетична анемия (поради нарушение на еритропоезата)

 1. Анемия поради нарушена хематопоеза
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ Анемията с диамант-Блекфен е група от вродени еритроцитни аплазии, които обикновено се диагностицират през първата година от живота. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ Хемолитичната анемия поради недостиг на витамин Е до голяма степен изчезна поради подобрения състав на смеси за недоносени деца, съдържащи по-ниски концентрации на полиненаситени мастни киселини
 2. Наследствена дизеритропоетична анемия
  Под дизеритропоеза се разбира патологично променено съотношение на процесите на пролиферация и съзряване на еритроидните клетки в костния мозък. Наследствената (вродена) дизеритропоетична анемия (VDA) е рядка форма на анемия, при която характерни морфологични аномалии се откриват в костния мозък, а не в периферната кръв, въпреки че има и неспецифични морфологични промени
 3. Анемия поради токсично потискане на костния мозък (миелотоксична анемия)
  ТИРОПРИВАЛНА АНЕМИЯ Анемията на щитовидната жлеза е анемия, която се развива на базата на хипотиреоидизъм. Експерименталната работа потвърждава важната роля на хормона на щитовидната жлеза - тироксин - за стимулиране на нормалната хематопоеза. Животните, лишени от щитовидната жлеза, бързо стават анемични; прилагането на тироидни препарати от тироидектомирани животни ги лекува от щитовидната жлеза
 4. Анемия поради загуба на кръв, постхеморагична анемия
  Анемия поради загуба на кръв, постхеморагична
 5. Анемия поради изпразване на костния мозък, хипо- и апластична анемия. МИЕЛО-АПЛАСТИЧЕН СИНДРОМ
  Въпреки големия брой изследвания, посветени на изследването на хипо- и апластична анемия, все още не е възможно да се създаде рационална класификация на тези състояния, тъй като не само въпросите на патоморфогенезата, но дори и определянето на понятието „хипо (а) пластична анемия“ е дискусионно. В съответствие с модерните представи за генезиса на хипо- и
 6. Анемия, свързана с нарушен синтез на ДНК и РНК (мегалобластна анемия)
  Мегалобластната анемия обединява група придобита и наследствена анемия, общ признак на която е наличието на мегалобласти в костния мозък. Независимо от етиологията, хиперхромната анемия се открива при пациенти с характерни промени в морфологията на червените кръвни клетки - овални червени кръвни клетки, големи (до 12-14 микрона или повече). Червени кръвни клетки с базофилна пункция на цитоплазмата, в много от
 7. Анемия, свързана с нарушен синтез или използване на порфирини (siderohrestichesky, sideroblastic anemia)
  Това е хетерогенна група заболявания, наследствени и придобити, свързани с нарушена активност на ензимите, участващи в синтеза на порфирини и хема. Терминът "странична анемия" е въведен от Jehischeueg (1957). При siderohrestichny анемия нивото на желязо в кръвния серум се повишава. В костния мозък се откриват пръстеновидни сидеробласти - нуклеирани червени кръвни клетки с перинуклеарна корола, т.е.
 8. Задушаваща асфиксия (увиснала) - ODN поради запушване на дихателните пътища
  Закачването в повечето случаи е самоубийство, извършено в нетрезво състояние. Основният етиологичен фактор при увисване е механичната задушаване (задушаване). Трахеята, големите съдове, доставящи кръв към мозъка, и съдовете, през които кръвта тече от главата, се компресират. Тежестта на състоянието зависи от продължителността на престоя в примката и местоположението на примката.
 9. ХЕМОЛИТНА АНЕМИЯ, ПРИЧИНЕНА ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХЕМОГЛОБИН СИНТЕЗА
  Тази група хемолитична анемия включва две основни подгрупи: • таласемия - наследствена хемолитична анемия поради нарушен синтез на една или повече глобинови полипептидни вериги („количествени“ хемоглобинопатии); • хемоглобинопатии - наследствена хемолитична анемия, причинена от промяна в първичната структура на глопеновите полипептидни вериги, което води до
 10. еритропоезата
  Човешките еритроидни клетки се състоят от следните класове: I - родителската стволова хематопоетична клетка; II - прекурсорната клетка на миелопоезата; III - унипотентни прогениторни клетки на еритропоезата, поетично чувствителни; IV - еритробласти; V - узряващи клетки: пронормоцити; базофилни нормоцити, полихроматофилни, оксифилни, ретикулоцити; VI - червени кръвни клетки. В момента
 11. Наследствена хемолитична анемия поради нарушена активност на ензимите на червените кръвни клетки
  Ензиматопатиите или несфероцитните хемолитични анемии се характеризират с наследствено намаляване на активността или нестабилността на ензимите на червените кръвни клетки. Наследен автозомно-рецесивен или Х-свързан рецесивен тип. Най-тежките хемолитични прояви се наблюдават като правило при хомозиготни носители с почти пълно отсъствие на ензимна активност при
 12. еритропоезата
  Еритропоезата е процес на структурна, метаболитна и функционална диференциация, като се започне от образуването на плюрипотентна стволова клетка и завърши с образуването на зряла червена кръвна клетка. Разграничават мегало - и еритробластичните видове хематопоеза. Мегалобластната еритропоеза е както следва. В процеса на клетъчно съзряване хемоглобинът (Hb) постепенно се натрупва в цитоплазмата си, т.е.
 13. Анемия поради нарушение на структурата на липидите на мембраната на еритроцитите
  Наследствена акантоцитоза Наследствената акантоцитоза е хетерогенна група от наследствена хемолитична анемия, характеризираща се с нарушение на липидите на мембраната на еритроцитите и появата на акантоцити в периферната кръв. Акантоцитозата може да бъде придобита (с анорексия нерва, хипотиреоидизъм, чернодробни заболявания, недостиг на витамин Е и др.) И вродена. Характерен признак на акантоцитозата
 14. Наследствена хемолитична анемия, свързана с нарушена структура или синтез на хемоглобин (хемоглобинопатии)
  Хемоглобинопатиите са наследствени аномалии в синтеза на човешки хемоглобини, проявени или чрез промени в първичната структура на молекулата на хемоглобина („качествени“ хемоглобинопатии), или нарушение на съотношението или липса на синтез на една от веригите на глобин с непроменена първична структура („количествени“ хемоглобинопати). Хемоглобинопатиите се наследяват автозомно доминиращо, т.е.
 15. Наследствена хемолитична анемия, свързана с нарушение на мембраната на червените кръвни клетки (мембранопатия)
  Мембранопатиите се характеризират с наследствен дефект в структурата на мембранния протеин или нарушение на липидите на мембраната на еритроцитите. Наследено автозомно доминантно или аугозомно рецесивно. Хемолизата обикновено се локализира вътреклетъчно, тоест разрушаването на червените кръвни клетки става главно в далака, в по-малка степен в черния дроб. Класификация на свързаната с хемолитична анемия
 16. Анемия поради нарушение на протеиновата структура на мембраната на еритроцитите
  Структурата и функциите на еритроцитната мембрана Еритроцитната мембрана е двоен липиден слой, в който са разположени протеиновите структури. Липидите в мембраната на еритроцитите са представени от фосфолипиди и свободен холестерол в приблизително равни моларни съотношения. В мембраната на еритроцитите има 4 основни класа фосфолипиди - фосфатидилхолин, фосфатидилетаноламин, т.е.
 17. Обща характеристика на хематопоезата. Еритропоеза. Морфология, кинетика, функция на червените кръвни клетки
  Хематопоетичната тъкан се формира още в ранните етапи на човешката ембриогенеза. Хематопоезата започва в жълтъчния сак на 3-тата седмица от развитието на човешкия ембрион. На този етап хематопоезата се свежда главно до еритропоезата. Образуването на първични еритробласти става вътре в съдовете на жълтъчния сак. Примитивните еритробласти са големи нуклеирани закръглени клетки. Към края на 6-ти
 18. АНЕМИЯ ПО УСЛОВИЯ НА ФУНКЦИОНАЛНА АГАСТРИЯ (ЗЕМЕДЕЛСКА АНЕМИЯ)
  За разлика от действителната агастрална анемия, свързана с частично или пълно анатомично отстраняване на стомаха, различаваме анемията, която се развива в условия на функционална агастрия, когато анатомично запазеният стомах е частично или напълно изключен от физиологичния процес на храносмилане и по-специално губи способността си да асимилира външния антианемичен фактор - витамин В12.
 19. Хиперкалемия поради намалена бъбречна екскреция на калий
  Намаляване на бъбречната екскреция на калий се наблюдава в следните случаи: (1) значително намаляване на скоростта на гломерулна филтрация; (2) намалена активност на алдостерон или (3) нарушена секреция на калий в дисталния нефрон. При скорост на гломерулна филтрация по-малка от 5 ml / min, хиперкалиемия почти винаги се появява. На фона на високо натоварване с калий (хранителен, метаболитен или ятрогенен
 20. Вентрикуларна аритмия поради упражнения
  Вентрикуларна аритмия поради физическа
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com