Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Вродена хидроцефалия

Вродената хидроцефалия е една от най-честите малформации на централната нервна система и се наблюдава в 22-49% от случаите на малформации на тази локализация, а в общата структура на заболявания на нервната система тя възлиза на 3,18% (Г. К. Юдина, Н. Н. Солови, 1994). Хидроцефалията се регистрира в 27-70% от случаите в частта от деца, починали от вродени малформации (В. Р. Пурин, Т. П. Жукова, 1976). Сред наблюдаваните Г. К. Юдина и Н. Н. Солови (1994) 136 деца с вродена хидроцефалия на момчета са били 95 (69,9%), а момичетата - 41 (30,1%), което се обяснява с приноса на авторите на Х-свързан , Данните от диафаноскопията, невросонографските изследвания и томографията сочат, че при 50-70% от децата с церебрална парализа в началния етап на заболяването се разкрива разширяване на субарахноидалните пространства, което показва атрофични процеси в мозъчната тъкан (К.А.Семенова, 1996).

Според наблюденията на S. Kishida и Y. Hamamoto (1976), до 9,5% от случаите на недекларирана хидроцефалия при деца могат да бъдат обяснени с наличието на синдром на Dandy-Walker. Честата комбинация от синдром на Данди-Уокър с вродени аномалии на централната нервна система и други органи потвърждава гледната точка, според която този синдром е проява на системно нарушение на развитието на плода. Най-често се откриват агенеза на телесния мозък, дефекти в структурата на пирамидалния тракт, микрогирия на фронталния лоб (AND'Agostino et al., 1963; CEBenda, 1954; MNHart et al., 1972), понякога този синдром се комбинира със сирингомиелия или синдром на малформация. Ю. А. Бочарникова и др. (1996) описва случай на синдром на Денди-Уокър при радена недоносена (36-та седмица, цезарово сечение, 1800 g) и претърпяла малко след раждането тежка пневмония на 4-годишно момиче с микроцефалия, рязко намалено интелектуално развитие и клинична картина на атонично-астатична форма церебрална парализа, при която при CT изследване се установява уголемяване на голямата тилна цистерна и атрофия на мозъчните полукълба и червей.

Хидроцефална деформация на камерната система под формата на прекомерно натрупване във вентрикуларната система или в субарахноидното пространство на цереброспиналната течност, придружена от атрофия на мозъчното вещество, се среща при 1 от 2000 раждания (М. К. Неджвед, 1998) и често се открива при деца, страдащи от церебрална парализа. Почти 99% от всички случаи на вродена хидроцефалия са причинени от нарушен отток на цереброспинална течност в местата на анатомично стесняване на вентрикуларната система: атрезия, стеноза и облитерация (обикновено с възпалителен характер, например токсоплазмоза, цитомегалия и др.) На отворите на Монро, Люшка и Мажанди, синуид, провинция, силвиед, провинция, силвиед, провинция, Силвиед, Силвиед, провинция, Силвиед, Силвиед, Силвиед, Силвиед, Силуед, Силхид Разширяването на камерната система възниква главно поради бялото вещество и може да бъде придружено от незрялост и нарушена архитектоника на кората (M. K. Nedzved, 1996).

Според статистиката вродената хидроцефалия, особено сред мъртвородени или починали в родилна болница, се среща в 27-31% от случаите (Murphy, 1940; McKleon, 1950; S.L.Kailin, 1958 - цитирано от: V.R. Purin, T. П. Жукова, 1976 г.), и сред децата с вродени малформации - в 71% (Hadenius et al., 1963 г. - цитирано от: В. Р. Пурин, Т. П. Жукова, 1976 г.).

М. О. Гуревич (1937) с вродена хидроцефалия наблюдава тонично напрежение на горните и долните крайници, повишени сухожилни рефлекси, екстензор, флексия, аддукционни контрактури, кръстосани крака, контрактури в китката, глезена, колянните стави, атаксия и треперене в ръцете; може да се развие и типичен модел на Малката парализа.
В. А. Клименко и Д. Л. Герасимюк (1992) по време на ехоенцефалоскопско изследване на 115 пациенти с церебрална парализа на възраст 3-15 години са открили хидроцефалия при 14,3% от децата и при комбинация от церебрална парализа и епилептични пристъпи - при 33,3%, т.е. при 90,5% от децата с еписиндром и при 57,1% без него, хидроцефалията се придружава от вътречерепна хипертония. Известно е, че хипертоничната хидроцефалия се характеризира с прогресивен ход и неефективност на консервативната терапия. Според различни автори адекватен стабилен контрол върху хидроцефално-хипертоничния синдром се постига само в 60-80% от случаите (К. Е. Лебедев, 1994).

В началото на заболяването етиологичният фактор играе водеща роля в патогенезата на хипертоничната хидроцефалия, която определя нарушенията на циркулацията на цереброспиналната течност. С развитието на патологичния процес в резултат на деформация на пътищата на цереброспиналната течност и базалните синуси, понижаване на перфузионното налягане се образува патологичен "порочен кръг", който заедно с първопричината за нарушение на кръвообращението определя по-нататъшното развитие на болестта (В. А. Хачатрян, 1991 - цитирана от К.Е. Лебедев, 1994). Атрофията, причинена от хидроцефалия, започва и винаги се оказва максимално изразена в парасагиталната област и само на фона на ясно изразена хидроцефалия се променят други части от моторния участък на полукълба. В клиниката това съответства на появата на пареза, предимно на мускулите на долните крайници. С по-нататъшно увеличаване на хидроцефалията парезата се разпространява в мускулите на тялото и едва в последните етапи на процеса се нарушават движенията на ръцете и мускулите на лицето. Трябва също да се отбележи, че при хидроцефалия поради отделянето на бялото вещество и отхвърлянето на неговите перивентрикуларни слоеве повърхността на страничните вентрикули рано губи епендима, а цереброспиналната течност влиза в пряк контакт с незащитена мозъчна тъкан - т.е. има пробив на цереброенцефалната бариера (В. Р. Пурин, Т. П. Жукова, 1976).

В момента при диагностицирането на нормотензивна хидроцефалия водещите важни са резултатите от методите за изследване на невровизуализация. Невровизуален признак на нормотензивна хидроцефалия е значително разширяване на камерната система (предимно на страничните вентрикули) при липса на тежка атрофия на външните части на мозъчните полукълба (И. В. Дамулин, А. И. Павлова, 1997). Характеристика на нормотензивния хидроцефалия е преобладаването на симптомите в краката. Това се обяснява с факта, че подкортикалните структури са организирани соматотопично, а проекциите на онези области на кората, които регулират движенията на съседните части на тялото, са разположени в черупката, бледата топка и частично в черното вещество наблизо под формата на паралелни ивици (CDMarsden, JAObeso, 1994). Соматотопното разположение на таламокортикалните влакна също вероятно играе роля в това: дифузната лезия на бялото вещество в по-голяма степен включва медиалната част на влакната близо до стената на страничната камера, която следва от таламуса до медиалната част на прецентралния канал, инервиращ багажника и краката (JCMasdeu et al., 1989 ).
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Вродена хидроцефалия

 1. Вътрематочни инфекции и вродена хидроцефалия
  HG Khodos (1974) свързва много случаи на хидроцефалия с вътрематочен инфекциозен менингит, включително токсоплазмена етиология, и счита много случаи на придобита хидроцефалия като обостряне на латентен вроден процес. М. О. Гуревич (1937) пише по-рано за това, че очертава остра граница между първичната вродена (вродена) и първична
 2. Хидроцефалия при деца
  Код на протокол: 01-015a Профил: педиатричен Етап: болница Цел на етап: Продължителност на лечението: 13 дни Кодове за МКБ: G91.0 Комуникационна хидроцефалия Q 0,03 Вродена, придобита P 37.1 Вродена токсаплазмоза G91.1 Обструктивна хидроцефалия G91.2 Хидроцефалия с нормално налягане G91 .3 Посттравматична хидроцефалия, неуточнена G 91.8 Други видове хидроцефалия G 91.9
 3. хидроцефалия
  Хидроцефалията е прогресивно увеличаване на размера на главата поради прекомерно натрупване на течност в черепната кухина. Причината за хидроцефалия може да бъде вродени малформации на системата на цереброспиналната течност, например, стесняване на подаването на вода към мозъка, което създава пречки за нормалната циркулация на цереброспиналната течност. Възпалителните процеси в менингите (менингит, арахноидит) могат да доведат до
 4. Причини за хидроцефалия
  Причината за хидроцефалия може да бъде вродени малформации на системата на цереброспиналната течност, например, стесняване на подаването на вода към мозъка, което създава пречки за нормалната циркулация на цереброспиналната течност. Възпалителните процеси в менингите (менингит, арахноидит) могат да доведат до промяна в структурата им, образуване на сраствания, сраствания. При тези процеси основната причина за хидроцефалия е прекомерна
 5. Резюме. Хидроцефалия, 2008
  Историческо наследство Определение на хидроцефалия Класификация на болестта Етиологична класификация Морфологична класификация Функционална класификация Причини за хидроцефалия Прогресивен или неподвижен ход на заболяването Диагностика на заболяването Диагностични критерии Лечение на хидроцефалия Използвано
 6. хидроцефалия
  Хидроцефалията е разширяване на камерните системи на мозъка и субарахноидалните пространства поради излишък на цереброспинална течност. С други думи, това се нарича капчица на мозъка. Развива се в резултат на повишено производство на цереброспинална течност (хиперсекреторна) или в резултат на нарушена абсорбция (резорбент). Честотата на хидроцефалия е 0,2-4 на 1000 новородени. Вродена церебрална стеноза
 7. Хидроцефалия. Хирургично лечение
  Хидроцефалия (от гръц. Hydros - течност + гръц. Kephale - глава) - прекомерно натрупване на цереброспинална течност в пространствата на цереброспиналната течност - камери, цистерни, субарахноидни цепки. Причината за хидроцефалия е нарушение на производството, резорбцията и циркулацията на цереброспиналната течност. Както бе отбелязано по-рано, нормалното количество цереброспинална течност в цереброспиналната течност
 8. Определяне на хидроцефалия
  Хидроцефалия - прогресивно увеличаване на размера на главата поради прекомерно натрупване на течност в кухината
 9. ХИДРОЦЕФАЛИЯ ИЛИ ДЕПОЗИТ НА МОЗЪК
  При изразено повишаване на налягането в цереброспиналната течност в субарахноидното пространство на гръбначния мозък е показано неговото извличане (10-15-20 ml). Това обаче трябва да се прави внимателно, за да се избегне евентуално изместване на малкия мозък и продълговатия мозък в големите тилни отвори. При първоначалните явления на вътречерепната хипертония се предписват глюкокортикоиди: хидрокортизон ацетат 0,25-0,75 ml суспензия
 10. Лечение на хидроцефалия
  Лечението на хидроцефалия зависи от характера на прогресията на процеса. С бързо увеличаване на обиколката на черепа е показана неврохирургична интервенция. В случаите на бавна прогресия на хидроцефалия се препоръчва използването на лекарства, които намаляват вътречерепното налягане. С компенсирана хидроцефалия, когато развитието на детето не е нарушено, динамично наблюдение и периодично
 11. хидроцефалия
  Физическо блокиране Хидроцефалията е увеличаване на количеството цереброспинална течност в черепната кухина, което води до повишаване на налягането в вентрикулите на мозъка и в резултат на това до увеличаване на обема на черепа. Това заболяване се нарича също ВОДЯНА БРАН. Емоционално блокиране В метафизиката водата се свързва с емоционалното тяло; това означава, че човекът, в чиято черепна кухина
 12. Хидроцефалия, синдром на повишено вътречерепно налягане
  Под хидроцефалия се разбира прекомерно натрупване на цереброспинална течност в вентрикулите на мозъка и подпокривните пространства, в резултат на нарушение на нормалния отток от черепната кухина по време на резорбцията, понякога прекомерно образуване на цереброспинална течност. Увеличаването на ICP, придружаваща хидроцефалия, е съществен компонент на различни неврологични разстройства. В съответствие с учението
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com