Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

НЕРВОЗНА СИСТЕМА В СИФИЛИС

Сифилисът на нервната система обикновено се появява при пациенти, които не са получили антисифилитично лечение или не са били лекувани достатъчно. Сифилисът на нервната система съчетава редица заболявания, свързани с проникването в нервната система на бледа трепонема и изразени в първични (късни, ектодермални или паренхимни, невросифилисни) или вторични (ранни, мезодермални или мезенхимни, невросифилисни) лезии на нервната тъкан. Тези заболявания се характеризират с различни патогенези, патоморфологична анатомия и клинични прояви, но имат обща етиология.

Етиология. Причинителят на всички форми на сифилис на нервната система е бледа трепонема (traeponema pallida). В историята на изследването на невросифилиса е имало период, в който по-късните му форми се обясняват с интоксикация в резултат на сифилитично увреждане на черния дроб и други органи. Откриването през 1910 г. от Штрасман на бледа трепонема в случай на менингоенцефаломиелит и след това откриването на трепонема в мозъчния паренхим на пациенти с прогресираща парализа и спинален сух (Ногуши, Янел), както и експериментални изследвания са доказали, че не само ранните, но и късните форми на невросифилис възникват във връзка с проникването в нервната система на бледа трепонема.

Патогенеза. Увреждането на нервната система при сифилис се свързва с проникването на бледа трепонема в кръвоносните съдове, мембраните и веществото на нервната система. Бледата трепонема прониква в тези тъкани по хематогенен и лимфогенен път. Последният начин, както изглежда, е основният. В субарахноидното пространство на гръбначния мозък може да се открие бледа трепонема малко след първичната инфекция. Тя стига до тук през периневралните фисури на гръбначните корени от регионалните лимфни възли. Хематогенният път на бледия трепонема навлиза в цереброспиналната течност, когато кръвно-мозъчната бариера е повредена.

Достигайки пиа матер по лимфогенния път, бледата трепонема причинява хиперергично възпаление в тях, тъй като мембраните вече са сенсибилизирани от хематогенна генерализирана инфекция. Възпалението се характеризира с ексудативни явления. Впоследствие, тъй като реактивността на ретикулоендотелиалната тъкан на мембраните се променя, пролиферативните и рубцелните процеси започват да доминират в картината на възпалението. Наред с мембраните, възпалителният процес засяга съдовете на нервната система, периневрията и ендоневрията на корените и периферните нерви, т.е. целия мезенхимален апарат на нервната система.

С течение на времето се развива локален мезенхимен имунитет и мезенхимата губи способността си да задържа бледи трепонеми, като ги прави безобидни. Тогава последните проникват в паренхима на централната нервна система, причинявайки дегенеративни промени в него. В този случай болестите се развиват с директно увреждане на веществото на главния и гръбначния мозък, за разлика от ранните форми, характеризиращи се с увреждане на мембраните и кръвоносните съдове на нервната система.

В патогенезата на невросифилиса голямо значение има способността на трепонем да променя биологичните си свойства във време, отдалечено от времето на първичната инфекция, което отчасти определя съществуващите различия във формите на увреждане на нервната система в ранния и късния период на сифилиса.

Голямо значение трябва да се отдава и на състоянието на макроорганизма (конституционни характеристики, условия на живот и др.).
г.).

Увреждането на нервната система от токсични вещества, особено алкохолизъм, който причинява склеротични процеси в тъканите и повишава пропускливостта на кръвоносните съдове и менингите, предразполагат заболяването към най-тежките форми на невросифилис. Травматичните наранявания на нервната система могат да бъдат момент, който определя фокусното фиксиране на сифилиса. Навременността и полезността на лечението, проведено по време на първоначалната инфекция с трепонеми, също е важно.

Класификация. Във връзка с различните периоди на възникване на увреждане на нервната система, различни патогенези и патоморфологични промени, различна локализация на патологичния процес и различни клинични прояви се разграничават няколко форми на невросифилис, които могат да бъдат причислени към ранния или късния период на заболяването. Клиничните форми, които се появяват през първите 3-5 години след заразяването, се означават като ранен невросифилис. Общо за тях е поражението на тъкани от мезенхимален (мезодермален) произход - кръвоносни съдове, менинги, поради което ранният невросфилис се нарича още менинговаскуларен. Късният невросифилис се появява 15-25 години след първоначалната инфекция. С него се засяга паренхимът на мозъка и гръбначния мозък, т.е. тъкан с ектодермален произход.

Различават се следните форми на ранен и късен сифилис.

Ранен невросифилис: сифилитичен менингит, менингоенцефалит, менингомиелит, менингоенцефаломиелит, моно- и полиневрит, ендартерит, гума на главния и гръбначния мозък.

Късен невросифилис: гръбначен мозък, прогресираща парализа, миотрофичен спинален сифилис, спинална парализа на гръбначния стълб Erb (комбинирана склероза).

Диагнозата невросифилис може да бъде установена в случаите, когато пациент, заразен със сифилис, има единични симптоми на лезия на нервната система, които не се вписват в конкретна клинична форма, например, симптом на Ar-gyber Robertson, намаляване или отсъствие на рефлекси на краката, радикуларни зони на чувствителни разстройства и др. . п.

Най-често срещаните симптоматични комплекси са сифилитичен менингит, сифилитичен ендартерит, венеца на главния и гръбначния мозък, гръбначния мозък, прогресираща парализа (последният се разглежда в психиатричните учебници).
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

НЕРВОЗНА СИСТЕМА В СИФИЛИС

 1. НЕРВОЗНА СИСТЕМА В СИФИЛИС
  Сифилисът на нервната система обикновено се появява при пациенти, които не са получили антисифилитично лечение или не са били лекувани достатъчно. Сифилисът на нервната система съчетава редица заболявания, свързани с проникването в нервната система на бледа трепонема и се изразява в първичен (късен, ектодермален или паренхимен, невросифилис) или вторичен (ранен, мезодермален или мезенхимален, т.е.
 2. Увреждане на нервната система при соматични заболявания
  Увреждане на нервната система при соматични заболявания (соматоневрология) Важна област на неврологията е интеграцията с други клинични дисциплини, което доведе до изолирането на нов раздел в медицината - соматоневрология. Този раздел описва лезии на нервната система при различни соматични заболявания. Познаването на тази патология е важно за лекарите от всяка специалност. През XIX
 3. УВРЕЖДАНЕ НА НЕРВНА СИСТЕМА ПРИ БОЛЕСТИ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ
  Лезиите на нервната система при различни заболявания на вътрешните органи все още не са проучени. Особено не са изучени техните патологични механизми. Проучванията, проведени у нас по изследване на соматоневрологични и невросоматични разстройства, се основават на трудовете на И. И. Сеченов, И. П. Павлов, С. П. Боткин и други учени, установили наличието на кортикално-висцерални и
 4. НЕРВОЗНА СИСТЕМА В РЕВМАТИЗЪМ
  Ревматизмът е инфекциозно и алергично заболяване, засягащо сърдечно-съдовата система. Заболяването се основава на промени в съединителната тъкан под формата на оток и структурни увреждания. Участието в патологичния процес на сърдечния мускул и кръвоносните съдове на мозъка е причина за нарушения на нервната система. Естеството на неврологичните нарушения може да бъде различно и се определя от степента на нарушение
 5. Първично увреждане на нервната система при HIV инфекция
  Патология. Морфологично пряко увреждане на ХИВ на мозъка води до развитие на подостър гигантски клетъчен енцефалит с места на демиелинизация. Моноцити с голямо количество вирус, проникнал от периферна кръв, могат да бъдат открити в мозъчната тъкан. Тези клетки могат да се слеят, образувайки гигантски многоядрени образувания с огромно количество вирусен материал, което беше причината
 6. УВРЕЖДАНЕ НА НЕРВНА СИСТЕМА ПРИ ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОРИ
  УВРЕЖДАНЕ НА НЕРВОВАТА СИСТЕМА ПРИ ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ
 7. БОЛЕСТ НА НЕРВОЗНА СИСТЕМА ПРИ РЕВМАТИЗЪМ И ДРУГИ ДИФУЗИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СВЪРЗВАНЕ
  Напоследък ревматичните лезии на нервната система се считат за първичен, системен, постепенно развиващ се разрушителен процес в съединителната тъкан. Терминът „колагенози“ е предложен от Клемперер и Бер през 1940 г. Въз основа на морфологичните характеристики на системните лезии на съединителната тъкан те комбинират редица заболявания в група колагенози. По-късно е установено, че през
 8. Функционални нарушения в резултат на увреждане на централната нервна система
  Функционални разстройства, които се появяват при увреждане на централната нервна система
 9. Сифилис на нервната система
  Сифилисът на нервната система възниква в резултат на инфекция на тялото с бледа спирохета. Нервната система е засегната в 10% от случаите на сифилис. В момента сифилисът на нервната система се е превърнал в рядко заболяване, характеризиращо се с изтрит, нетипичен ход, слабосимптомни и серорезистентни форми. Разграничават се две форми: ранен и късен невросифилис, отразяващ хода и патоморфологичен
 10. СИФИЛИСТ НА НЕРВОВАТА СИСТЕМА
  Увреждането на нервната система може да се наблюдава във всеки период на сифилис и да се прояви в различни клинични форми. При изследване на 676 пациенти с невросифилис, Мерит Адамс и Соломон (1967 г.) разкриха следните клинични форми: асимптоматичен сифилис (31%), гръбначен мозък (30%), прогресираща парализа (12%), табопарализа (3%), съдов сифилис (10%) ), менингиален сифилис (6%), сифилис
 11. СИФИЛИСТ НА НЕРВОВАТА СИСТЕМА
  Сифилисът на нервната система в предреволюционна Русия е бил много често срещан. Голямо значение беше придадено на сифилитичната етиология при появата на различни аномалии (дефекти в развитието при деца). В съветско време у нас се води голяма борба срещу това заболяване и бяха унищожени редица причини за неговото развитие. Сифилисната болест се свързва с размножаването в тялото на блед
 12. Сифилис на нервната система
  Сифилисът на нервната система в предреволюционна Русия е бил много често срещан. Голямо значение беше придадено на сифилитичната етиология при появата на различни аномалии (дефекти в развитието при деца). В съветско време у нас се води голяма борба срещу това заболяване и бяха унищожени редица причини за неговото развитие. Сифилисната болест се свързва с размножаването в тялото на блед
 13. Кръвно-мозъчната бариера е BBB. Патогенеза на увреждане на нервната система при патологията на BBB
  Известно е, че състоянието на кръвно-мозъчната бариера е от решаващо значение за нервната система. Една от важните функции на BBB е да гарантира постоянството на вътрешната среда за мозъчните клетки (М. Бредбъри, 1983; А. Т. Марянович, Е. А. Поляков, 1991). Той изпълнява защитна функция, защитава нервната система от постъпването на чужди вещества от кръвта и регулаторна функция, осигуряваща
 14. Увреждане на костите и ставите във вторичния период на сифилис
  Увреждането на костите и ставите с Lues II потвърждава системния ход на инфекциозния процес. В резултат на проникването на бледи трепонеми и сенсибилизация към тях в костите и ставите се появяват специфични възпалителни промени с доброкачествен ход. В костите според вида на периостит или остеопериостит с болка, засилваща се през нощта или в покой. За разлика от ревматичните
 15. Заболявания на нервната система. Болести, придружени от повишаване на вътречерепното налягане. Цереброваскуларно заболяване. Церебрален инфаркт. Спонтанен интракраниален кръвоизлив. Инфекциозни лезии на централната нервна система. Болест на Алцхаймер. Множествена склероза
  1. Най-ранните промени в невроните по време на спиране на кръвния поток 1. цитолиза 4. микровакуолизация 2. тигролиза 5. набръчкване на неврони 3. хиперхроматоза 2. Най-честите причини за мозъчен инфаркт 1. стенозна атеросклероза 2. тромбоемболия 3. истинска полицитемия 4. тромбоза 5. емболия мастна с фрактура на тръбните кости 3. Церебрален оток от цитотоксичен тип възниква в 1.
 16. Перинатални лезии на нервната система
  Перинаталните лезии на нервната система при новородените са редица състояния и заболявания на мозъка, гръбначния мозък и периферните нерви, които се комбинират в обща група според времето на излагане на увреждащи фактори (от 24 седмици на вътреутробно развитие до 7 дни от живота). В структурата на увреждането в ранна детска възраст перинаталните лезии на нервната система представляват 60-70%. Най-голямо разпространение
 17. ВРЪЗНИ БОЛЕСТИ С НЕРВНА СИСТЕМА
  Патогенните (причиняващи заболявания) фактори могат да доведат до увреждане на нервната система на плода. Тези фактори включват инфекции, физически и психически наранявания и различни заболявания на бременни жени (сърдечни, бели дробове, ендокринни жлези, генитални заболявания), физически (радиоактивно и рентгеново облъчване) и химически фактори, както и токсикоза и интоксикация при бременност (алкохол и др.
 18. Туберкулозни лезии на нервната система
  Туберкулозните лезии на нервната система обикновено се наблюдават в резултат на въвеждането на туберкулозни бацили чрез кръвен поток от съществуващ фокус на туберкулозна инфекция (бели дробове, лимфни жлези). Когато туберкулозните бацили попаднат в пиа матер, се развива туберкулозен менингит. Заболяване от туберкулозен менингит винаги се дължи на наличието в тялото на туберкулозен фокус във всеки
 19. ТУБЕРКУЛОЗА НА НЕРВНАТА СИСТЕМА
  Туберкулозните лезии на нервната система обикновено се наблюдават в резултат на въвеждането на туберкулозни бацили чрез кръвен поток от съществуващ фокус на туберкулозна инфекция (бели дробове, лимфни жлези). Когато туберкулозните бацили попаднат в пиа матер, се развива туберкулозен менингит. Заболяване от туберкулозен менингит винаги се дължи на наличието в тялото на туберкулозен фокус във всеки
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com