Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

Камерна тахикардия

<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

Камерна тахикардия

 1. Широка сложна тахикардия (персистираща камерна тахикардия)
  В развитите страни широко се използват радикални нелекарствени методи за лечение на злокачествени камерни аритмии: радиочестотна аблация на извънматочни огнища и имплантиране на изкуствен кардиовертер-дефибрилатор. Препоръчително ли е да се използват антиаритмични лекарства за повишаване на ефективността на реанимационните мерки за спиране на сърцето, особено в случаите, когато след
 2. EFI при пациенти с камерни екстрасистоли, сдвоени екстрасистоли и нестабилна камерна тахикардия
  Таблица 5.8 Препоръки за EFI при пациенти с камерни екстрасистоли, сдвоени екстрасистоли и нестабилна камерна тахикардия
 3. Камерна тахикардия
  Както е показано в редица проучвания, най-честата аномалия при пациенти с повтаряща се необяснима синкопа, която се открива чрез електрофизиологично изследване, е камерната тахикардия [19-21]. Вероятността за индуциране на камерна тахикардия при група пациенти с повтаряща се необяснима синкопа е в границите от 36 до 53% [19-21]. Не може да се предположи обаче
 4. Пароксизмална камерна тахикардия
  1. Наличието на предсърднокамерна дисоциация, което се записва на електрограмата на снопчето на His. Този критерий е много важен, но не и абсолютен, тъй като се открива, макар и много рядко, при суправентрикуларна тахикардия с аберрантна камерна проводимост. 2. Липса на Н потенциал пред камерните комплекси или значително скъсяване на I - U интервала на хистограмата. 3. Често
 5. Камерна тахикардия
  Пароксизмалната тахикардия с широк QRS комплекс може да представлява както истински камерни аритмии (т.е. да възникнат дистално до разделянето на снопчето на His в краката му), така и суправентрикуларна пароксизмална тахикардия с нарушена проводимост по краката на снопа на Него. Разширяването и деформацията на камерните комплекси показва само нарушение на нивото на възбуждане
 6. Камерна тахикардия
  Обхват на изследване 1. История на вродени или придобити сърдечни заболявания. 2. Клиничната картина: тревожност, чувство на страх, виене на свят; бледност на кожата, артериална хипотония, пулсация на вените във врата, сърцебиене, усещане за стягане зад гръдната кост; сърдечните звуци са отслабени, различна звучност на 1-ви тон, ненормални тонове, пулс 2-3
 7. Радиочестотна катетърна аблация за камерна тахикардия
  Ефективността на радиочестотната аблация при камерна тахикардия е различна при пациенти с коронарна артериална болест, кардиомиопатия, както и при различни форми на идиопатична камерна тахикардия. Технологиите за картографиране и аблация са различни, в зависимост от вида на камерната тахикардия. При пациенти без структурна сърдечна болест обикновено се определят само единични огнища на камерна тахикардия и катетърна аблация
 8. Пароксизмална камерна тахикардия
  Вентрикуларната тахикардия е тясно свързана с камерната екстрасистола и тяхната патогенеза също се основава на: 1) повторно навлизане на възбуждане (локализация) в сърдечната проводима система или в самия камерен миокард; 2) извънматочен фокус на повишен автоматизъм в вентрикулите; 3) извънматочен фокус на тригерната осцилаторна активност. VT се среща по правило при индивиди с
 9. Пароксизмална камерна тахикардия
  Диагноза. Сърцебиене на сърцето над 140 удара / минута. С това! Всички контракции са камерни екстрасистоли. Епизодичната поява на "оръдие" 1 тон със съвпадението на систолите на предсърдията и вентрикулите. Неуспех на "вагусните проби". На ЕКГ - всички контракции на екстрасистолите, комплексът C * K.8 се разширява до 0,12 - 0,14 s или повече и се деформира. С камерна тахикардия сложна
 10. Двупосочна шпинделна камерна тахикардия
  Двупосочен шпиндел с VT („torsade de pointes“) се характеризира с постепенна промяна в полярността на QRS комплекси от положителна към отрицателна и обратно. Такава картина може да не се вижда във всички канали на ЕКГ. Фигура 86 показва случая на двупосочен VT с форма на вретено при млада жена на възраст 19 години с амиодарон. Въпреки че развитието на такива аритмии се счита за рядко
 11. 26. ПАРАКСИЗМАЛЕН ВЕНТРИКУЛЕН ТАЧИКАРДИЯ
  ГИ тракт - внезапно започват и внезапно спират атаки на тахикардия, причинени от патологични огнища на автоматизъм в миокарда на вентрикулите. Сърдечна честота -> 100 на минута. Етиология • Придобити стомашно-чревен тракт • коронарна болест на сърцето • инфаркт на миокарда • постинфарктна кардиосклероза • аневризма на лявата камера • алкохолна кардиомиопатия • миокардит • сърдечни дефекти • кардиомиопатии • отравяне на сърдечен гликозид • хипокалиемия •
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com