Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарно-епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

ИЗБОР НА АНТИАНТИПОЗОЙНИ ХИМИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Протозойните инфекции или протозоите се причиняват от паразити от едноклетъчен протозой тип. Сред протозойните инфекции най-голямо медицинско и социално значение имат маларията, амебиазата и други чревни протозои, както и лейшманиозата и трипаносомозата. През последните години броят на съобщените случаи на токсоплазмоза и криптоспоридиоза значително се е увеличил, главно като опортюнистични инфекции при HIV-инфектирани пациенти. Причината за увеличаването на честотата на определени протозои също е разширяването на обхвата на разпространение на патогени, резистентни към съвременната химиотерапия. Плазмодиите на малария, особено P. falciparum, могат да придобият полирезистентност, като в по-малка степен такива свойства са присъщи на патогени на висцерална лейшманиоза, трипаносомоза и амебиаза. Затова в момента е изключително важно да се спазват рационалните принципи на използването на специфични химиотерапевтични средства при лечението и профилактиката на протозойни инфекции.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

ИЗБОР НА АНТИАНТИПОЗОЙНИ ХИМИЧНИ ЛЕКАРСТВА

 1. АНТИАНТРОПОЗНИ ХИМИЧНИ ЛЕКАРСТВА
  Класът на антипротозойните лекарства включва съединения с различни химични структури, които се използват за инфекции, причинени от едноклетъчни протозои: плазмодиева малария, лямблии, амеби и др. Според общоприетата международна систематизация на антипротозойните лекарства, антималарийните лекарства са разпределени в отделна група. Повишен интерес към антипротозойните лекарства,
 2. ИЗБОР НА АНТИХЕЛМИНТИЧНИ ХИМИЧНИ ЛЕКАРСТВА
  Хелминтиаза - група заболявания (инвазии), причинени от паразитни червеи - хелминти. Хелминти, паразитиращи при хора, принадлежат към два вида: кръгли червеи - немателеминти (клас Nematoda) и плоски червеи - платовидни. Последният е разделен на два класа: тения (Cestoidea) и люспи (Trematoda). При избора на лекарство за специфично лечение на пациенти с хелминтни инфекции
 3. ИЗБОР НА АНТИМИКРОБИАЛНИ ХИМИЧНИ ЛЕКАРСТВА В ТУБЕРКУЛОЗА
  Туберкулозата е причината за най-голям брой смъртни случаи, причинени от един единствен микроорганизъм. Нова ера в лечението на туберкулозата започва през 1946 г. с началото на употребата на стрептомицин, а през 1952 и 1970 г. - съответно изониазид и рифампицин. В момента най-проблемната химиотерапия за туберкулоза са мултирезистентните мукобактериални щамове, т.е.
 4. Изборът на антиинфекциозна химиотерапия за различни заболявания
  Изборът на антиинфекциозна химиотерапия за различни
 5. ИЗБОР НА АНТИМИКРОБНИ ХИМИЧНИ ЛЕКАРСТВА С ГЪБИЧНИ ИНФЕКЦИИ
  През последните 20 години броят на гъбичните инфекции (микози) се е увеличил драстично. Това се дължи главно на въвеждането на нови медицински технологии и значително увеличаване на броя на пациентите с имунодефицит. Спектърът на микозните патогени се разширява бързо; в момента са известни повече от 400 вида гъби, причиняващи заболявания при хората. Клинични прояви на инфекции, причинени от
 6. ИЗБОР НА АНТИМИКРОБНИ ХИМИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ВИРАЛНИ ИНФЕКЦИИ
  ИЗБОР НА АНТИМИКРОБИАЛНИ ХИМИЧНИ ЛЕКАРСТВА ВИРАЛ
 7. ИЗБОР НА АНТИФЕКТИВНИ ХИМИЧНИ ЛЕКАРСТВА ЗА ХИВ-ИНФЕКЦИЯ
  Човешкият имунодефицитен вирус принадлежи към подсемейството на лентивирусите от семейството на ретровирусите. Различават се два вида вируси, които се различават по структурата на генома и по серологични характеристики: HIV-1 и HIV-2. По света, според различни оценки, от 30 до 50 милиона души са заразени с ХИВ и се очаква повечето от тях да умрат в следващите 10 години, докато всеки вероятно ще зарази още няколко
 8. Клинични и фармакологични характеристики на антиинфекциозни химиотерапевтични лекарства.
  Общи характеристики на антиинфекциозната химиотерапия Антиинфекциозната химиотерапия (лекарства) представлява най-голямата група лекарства. Така че в Русия в момента се използват само 30 различни групи антибиотици, а общият брой на AMP (без генерични) се приближава до 200. Разделянето на антиинфекциозните лекарства на групи според преобладаващата активност се основава на
 9. химиотерапия
  Амантадин (мидантан) Амантадинът има антивирусна активност срещу грип А. Той уврежда йонните канали в обвивката на вируса, което води до нарушаване на сглобяването на вириони и заразяването на вируса. Показан като средство за спешна профилактика и лечение на грип A. Arbidol Antiviral (анти-грип) лекарство. Инхибира грипните вируси А и В, стимулира фагоцитозата и
 10. Антибактериална химиотерапия
  антибактериален
 11. Противотуберкулозна химиотерапия
  Активността срещу М. tuberculosis има значителен брой лекарства, които се различават по произход, химическа структура и механизъм на действие. Основата на съвременните класификации е клиничната ефикасност и поносимост на противотуберкулозните лекарства. Най-разпространената е класификацията, според която всички PTP са разделени на лекарства I (изониазид, т.е.
 12. АНТИФУНГИЧНИ ХИМИКИ
  Противогъбичните лекарства или антимикотиците са доста обширен клас от разнообразни химични съединения, както с естествен произход, така и получени чрез химичен синтез, които имат специфична активност срещу патогенни гъби. В зависимост от химическата структура те се делят на няколко групи, които се различават по характеристиките на спектъра на активност, т.е.
 13. АНТИВРУСНИ ХИМИКИ
  Има няколко групи антивирусни лекарства, които се различават по клинични и фармакологични характеристики и особености на практическата употреба: антигерпетични, антицитомегаловирусни, противогрипни, лекарства с разширен спектър и др.
 14. АНТИХЕРПЕТИЧНИ ХИМИЧНИ ЛЕКАРСТВА
  Основните антигерпетични лекарства с ефикасност, доказани в рандомизирани клинични изпитвания, включват четири структурно подобни лекарства от групата на нуклеозидните аналози - ацикловир, валацикловир, пенцикловир и фамцикловир. Освен това валацикловир и фамцикловир първоначално са неактивни съединения, които в човешкото тяло се превръщат в ацикловир и пенцикловир, т.е.
 15. АНТИЦИТОГАЛНИ ВИРУСНИ ХИМИЧНИ ЛЕКАРСТВА
  Тази група включва следните АМФ - ганцикловир, валганцикловир, фоскарнет и цидофовир. Ганцикловир по структура, метаболизъм и механизъм на действие е много близък до ацикловира, но значително по-токсичен. За предизвикване на ефекта на CMV ретинит, ганцикловир се използва iv, за поддържаща терапия, през устата. В чужди страни има и специална лекарствена форма под формата на
 16. АНТИ-ГРИП ХИМИКАЛИ
  Съществуват две групи противогрипни лекарства с доказана клинична ефективност: М2-канални блокери - амантадин, римантадин - и вирусни инхибитори на невроамининидазата - занамивир, озелтамивир. Към днешна дата основният AMP за лечение и профилактика на грип, причинен от вирус А, е римантадин. Той е разработен в СССР чрез промяна на структурата на амантадин. Най-
 17. Антиретровирусна химиотерапия
  Антиретровирусните лекарства се използват за лечение и предотвратяване на ХИВ инфекция. Има 3 класа ARVP: 1. Нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза на ХИВ. 2. Ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза на ХИВ. 3. ХИВ протеазни инхибитори. Общи показания за употреба на антиретровирусна терапия Лечение на инфекция, причинена от ХИВ-1 и ХИВ-2 (зидовудин, фосфазид, ставудин, диданозин, залцитабин,
 18. АНТИХЕЛИННИ ХИМИЧНИ ЛЕКАРСТВА
  Антихелминтните лекарства се използват при хелминтиази - заболявания (инвазии) с различна тежест, причинени от паразитни червеи - хелминти. През последните години арсеналът на най-клинично значимите антихелминтни лекарства намалява, поради което традиционната им класификация, изградена на принципа на действие върху някои видове хелминти (кръгли - нематоди; лента -
 19. Използването на антиинфекциозни лекарства за химиотерапия при възрастни хора
  Високата честота на инфекциозна патология при възрастни хора, заедно с неблагоприятната му прогноза, оправдава широкото използване на AMP в тях. Последните са едно от най-често предписваните (около 40%) лекарства в специализирани отделения за продължителен престой на пациенти в напреднала възраст. Въпреки това, назначаването на AMP в по-възрастни възрастови групи не винаги е клинично оправдано. Вземане на решение относно
 20. АВАРИЙНИ ХИМИЧНИ ЛЕКАРСТВА
  РАЗШИРЕНИ АНТИВИРАЛНИ ХИМИКИ
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com