Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

ХЕМОЛИТНА АНЕМИЯ

Често срещан признак на хемолитична анемия е увеличеното разрушаване на червените кръвни клетки, причинявайки анемия от една страна и увеличено образуване на продукти на разпад, а от друга - реактивна еритропоеза. Увеличаването на продуктите за разграждане на еритроцитите се проявява клинично чрез жълтеница от лимонов оттенък, повишено съдържание на несвързан (неконюгиран) билирубин в кръвта, при липса на него в урината, с увеличаване на съдържанието на уробилин в урината. Продуктите на разпад на червените кръвни клетки дразнят костния мозък, причинявайки освобождаване на млади червени кръвни клетки в кръвта, както се доказва от ретикулоцитоза.

Червените кръвни клетки живеят 90-120 дни. Унищожени от система от фагоцитни моноядрени клетки.

Най-оправданото разделение на хемолитичната анемия на вродена и придобита.
Наследствената (вродена) хемолитична анемия може да бъде причинена от патологията или на еритроцитната мембрана, или на структурата и синтеза на хемоглобин, както и дефицит на един от ензимите на червените кръвни клетки.

Наследствена (вродена) хемолитична анемия

1. Мембранопатия на червените кръвни клетки

а) микросфероцитна

б) овалоцитна

в) акантоцитна

2. Ензимопенови (ензимно-пенични) 18 групи, свързани с дефицит на определен ензим

3. Хемоглобинопатии
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

ХЕМОЛИТНА АНЕМИЯ

 1. Остра ХЕМОЛИТНА АНМИЯ, СЪОБРАЖЕНА ОТ ЕГОГЕННИ ХЕМОЛИТНИ ФАКТОР
  Остри хемолитични процеси, придружени от тежка анемия и жълтеница, възникват при отравяне с хемолитични отрови от органичен и неорганичен произход (змийска отрова, гъба отрова, сапонини, арсен водород, фосфор, фенилхидразин), с тежки изгаряния или във връзка със септични, стрептококови или анаеробни инфекции , Към хемолитична анемия с инфекциозен характер
 2. ПРИДОБЕНА ХЕМОЛИТНА АНЕМИЯ
  Придобитата хемолитична анемия включва: • имунна хемолитична анемия; • лекарствена хемолитична анемия; • травматична и микроангиопатична хемолитична анемия; • анемия, дължаща се на влиянието на хемолитични отрови, химикали, бактериални токсини; • пароксизмална нощ
 3. Придобита хемолитична анемия
  Това е хетерогенна група хемолитична анемия, която възниква под влияние на редица фактори, които имат способността да увреждат червените кръвни клетки и да причинят преждевременното им унищожаване. Класификация на придобита хемолитична анемия [Idelsson L. I., 1975] I. Хемолитична анемия, свързана с излагане на антитела. 1. Изоимунна хемолитична анемия 1) хемолитична болест на новороденото
 4. ХЕМОЛИТНА АНЕМИЯ ПРИ ДЕТЕ
  Хемолитична анемия - група от анемия, характеризираща се със синдром на хемолиза - повишено разрушаване на червените кръвни клетки. Червените кръвни клетки живеят около 120 дни, след това се унищожават - фагоцитират се от макрофаги, главно далака. При хемолитична анемия продължителността на живота на еритроцитите значително се съкращава и с намаляването му под 30 дни се появява хемолитична клиника.
 5. ХЕРЕДИТАРНА ХЕМОЛИТНА АНЕМИЯ
  Разграничават се следните групи наследствена хемолитична анемия: 1. Поради нарушение на структурата на мембраната на еритроцитите. 2. Свързана с нарушена активност на ензимите на червените кръвни клетки. 3. Свързано с нарушение на структурата или синтеза на хемоглобин. Наследствена хемолитична анемия поради нарушение на еритроцитната мембрана Наследствена хемолитична анемия, свързана с
 6. Хемолитична анемия
  Хемолитичната анемия представлява обширна група от анемични състояния с различна етиология, общ признак на които е патологично увеличеното унищожаване на червените кръвни клетки. Известно е, че средният живот на червените кръвни клетки не надвишава 100-120 дни. Хемолитичната анемия се характеризира с съкратена продължителност на живота на червените кръвни клетки. Хемолизата може да протече вътреклетъчно или
 7. ХЕМОЛИТНА АНЕМИЯ
  Хемолитичната анемия включва обширна група от анемични състояния, които възникват, когато процесите на разрушаване на кръвта преобладават над хематопоезата. Клиничната картина на хемолитичната анемия е много променлива и зависи както от естеството на хемолитичния агент, така и от продължителността на неговия ефект върху организма, както и от степента на компенсация на хемолитичния процес. Класификация.
 8. Придобита хемолитична анемия
  1. Имуногемолитична анемия а) автоимунна б) изоимунна 2. Придобити мембранопатия а) пароксизмална нощна хемоглобинурия б) спороцелуларна анемия 3. Свързана с механично увреждане на червените кръвни клетки а) маршируваща хемоглобинурия б) болест на Мошкович (микроангиопатична тромбоцитопия)
 9. ИМУНА ХЕМОЛИТНА АНЕМИЯ
  L. I. Idelson (1979) идентифицира следните варианти на имунна хемолитична анемия: • изоимунна хемолитична анемия - свързана с изоантитела срещу групови фактори на червените кръвни клетки. Този вариант на анемия се развива, когато антитела към червените кръвни клетки навлизат в плода от кръвта на майката (хемолитично заболяване на плода или новороденото), както и по време на преливане на червени кръвни клетки, които са несъвместими
 10. Хемолитична анемия
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ Независимо от причината, основна характеристика на всяка хемолитична анемия е намаляване на продължителността на живота на червените кръвни клетки. ЕТИОЛОГИЯ Хемолитичната анемия често се отбелязва през неонаталния период и те могат да бъдат причинени от различни фактори, вътрешни и външни за червените кръвни клетки. Хемолизата може да бъде причинена от три основни групи причини:
 11. Хемолитична анемия
  Делът на хемолитичната анемия (GA) сред другите заболявания на кръвта е 5,3%, а сред анемичните състояния - 11,5%. В структурата на хемолитичната анемия преобладават наследствени форми на заболявания. Хемолитичната анемия е група заболявания, най-характерната за които е увеличеното унищожаване на червените кръвни клетки поради намаляване на продължителността им
 12. ТРАВМАТИЧНА И МИКРОАНГИОПАТИЧНА ХЕМОЛИТНА АНЕМИЯ
  Травматичните и микроангиопатични хемолитични анемии се характеризират с увреждане и фрагментиране на червените кръвни клетки под въздействието на травма в сърдечно-съдовата система. Раздробените червени кръвни клетки (шизоцити) могат да бъдат под формата на полумесец, шлем, триъгълник, микросфери. Впоследствие те се отстраняват от ретакулоендотелиалната система. Причините, водещи до фрагментиране на червените кръвни клетки
 13. Хемолитична анемия
  - анамнеза: инфекциозни заболявания, токсични ефекти от лекарства, отрови, неблагоприятна наследственост - с анемия: бледност на кожата и лигавиците, понижен хемоглобин и червени кръвни клетки - хиперпластични см: увеличен черен дроб и далак - хемолитична sm: жълтеница, анемия и др. спленомегалия, билирубинемия - отсъства хеморагичен см - лабораторни диагностични критерии:
 14. Хемолитична анемия
  Хемолитичната анемия (GA) е обширна група заболявания, които значително се различават по етиология, патогенеза, клинично представяне и лечение. Основният патологичен процес, който комбинира тези заболявания в една група, е повишената хемолиза. Хемолизата може да възникне вътреклетъчно (в макрофаги на далака, както обикновено физиологично), и директно в съдовете
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com