Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
Уголникова Е.Г. (Ed.). Сборник задачи по медицинска генетика, 2011 г.
Сборникът със задачи по медицинска генетика Съставен от различни литературни източници от учителя по медицинска генетика в Медицинския колеж на Енгелс Уголникова Е. Г. Съдържание: Обяснителна бележка Основните закони на наследствеността Наследственост и патология. Генни заболявания. Наследственост и патология. Методи за изследване на човешката наследственост. Медицински генетични консултации. Приложение Генериране на родословия. Приложение Наследствени заболявания. Алгоритъм на приложение за решаване на генетични проблеми. приложение
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

Книги и учебници по дисциплината Наследствени, генетични заболявания:

 1. Лекции. Лекции и практически упражнения по генетика - 2011г
 2. Резюме. Проблеми на медицинската генетика. Генетично консултиране - 2011г
 3. Проверка работи. Хромозомни заболявания, причинени от нарушение на броя на автозомите - 2011г
 4. Резюме. Наследени заболявания - 2011г
 5. Резюме. Болести, наследствени от човека - 2010 г.
 6. Резюме. Хромозоми и хромозомни заболявания - 2010г
 7. Резюме. Генни заболявания и техните характеристики - 2009 г.
 8. Резюме. Хромозомни полови болести (синдром на Търнър, синдром на тризомия X) - 2009 г.
 9. Тюняев А. А. Кръвни групи. Хомеологично-хромозомен имунодефицитен синдром - 2009г
 10. TP Dyubkova. Вродени и наследствени заболявания при деца (причини, прояви, профилактика) - 2008г
 11. Асанов А. Ю. Основи на генетиката и наследствени нарушения в развитието при деца - 2003 г.
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com