Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиена и санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
СЪДЪРЖАНИЕ:
Вяткина П. .. Пълната медицинска справка на медицинския асистент. Част I, 2012 г.
Това е актуализирана и актуализирана директория, съдържаща цялата информация, необходима за медицински асистент. Ясно са описани медицинските процедури, с които трябва да се сблъсква практикуващ фелдшер в работата на линейката, в фелдшер-акушерската станция, в клиничната диагностична лаборатория и са дадени подробни препоръки за тяхното прилагане. Предоставена е пълна информация за спешната помощ и диагнозата на критични симптоми и синдроми. Представени са данните за водещите клинични, биохимични, имунологични и други методи, използвани в работата на помощник фелдшер. Описана е тактиката на поведението на фелдшера в структурата на работата на "Линейка" при спешни ситуации. Ето актуализирано и актуализирано ръководство, съдържащо цялата информация, необходима на фелдшера. Ясно са описани медицинските процедури, с които практикуващият трябва да се сблъска в работата на линейката, в фелдшер-акушерската станция, в клиничната диагностична лаборатория и са дадени подробни препоръки за тяхното прилагане. Предоставена е пълна информация за спешната помощ и диагнозата на критични симптоми и синдроми. Представени са данните за водещите клинични, биохимични, имунологични и други методи, използвани в работата на фелдшера. Описана е тактиката на поведението на фелдшера в структурата на линейката при спешни ситуации.
АВАРИЙНА СЕРВИЗНА РАБОТА
НЕЗАВИСИМАТА РАБОТА НА МЕДСЕРИНАТА В АМБУЛАНСАТА И В СЪСТАВАТА НА ЛЕКАРСТВО-ДОКТОР
Общи принципи за оказване на помощ на населението от екипа на линейката
Общи принципи на анестезия и интензивна грижа на предспитологичен етап
Понятието "клинична смърт"
Общи принципи за транспортиране на пациенти според вида на лезията
ОСНОВНИ ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ В ЕНЕРГЕНТНИ УСЛОВИЯ НА ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
ОСНОВНИ ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ С ЕНЕРГЕНТИЧНИ ОБСТЕТРИЧНИ И ГИНЕКОЛОГИЧНИ ГРИЖИ
ОСНОВНИ ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ В ЕНЕРГЕНТИЧНИ ХИРУРГИЧЕСКИ И ТРАВМАТОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
ОСНОВНИ ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО И ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ
ОСНОВНИ ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ В НЕВРОЛОГИЧНИ И Психични условия
ОСНОВНИ ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ В ЕНЕРГЕНТНИ УСЛОВИЯ В ПЕДИАТРИКА
ОСНОВНИ ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ В ЕНЕРГЕНТИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В УРОЛОГИЯТА И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯТА
Характеристики на спешните състояния в урологията, водещи симптоми и синдроми

Книги и учебници по дисциплината Интензивно лечение, анестезиология и интензивно лечение, първа помощ:

 1. Лекция. Изгаряния, измръзване, електрически наранявания - 2012г
 2. Вяткина П. .. Пълната медицинска справка на медицинския асистент. Част II - 2012г
 3. Вяткина П. .. Пълната медицинска справка на медицинския асистент. III част - 2012г
 4. Лекции. Основи на реанимацията - 2011г
 5. Лекции. Интензивна грижа за терминални състояния - 2011г
 6. Лекция. Наркоза - 2011г
 7. Лекция. Реанимация. Концепцията за терминални състояния. Кардиопулмонална реанимация - 2011 г.
 8. Лекция. Остра загуба на кръв - 2011г
 9. Юшчук Н.Д. и др. (съч.) .. Тестови задачи за лекари при спешни и спешни случаи - 2011г
 10. Чит лист. Първа помощ - 2011г
 11. Практическо ръководство. Топ 10 грешки за първа помощ - 2011 г.
 12. Лекция. Травматично увреждане на мозъка (TBI) (помощ) - 2011 г.
 13. Лекция. Студено нараняване, помощ при измръзване и хипотермия - 2011г
 14. Солдатов Ю. Н. Спешна помощ - 2011г
 15. Чит лист. Отговори за билети за първа помощ 2011 г.
 16. Лекция. Увреждане на гърдите и гръдните органи (помощ при наранявания) - 2011г
 17. Ед. Белялова Ф. И. Внезапна сърдечна смърт. Препоръки за диагностика и лечение. - 2011 година
 18. Сън бюлетин. Остра сърдечно-съдова недостатъчност - 2010
 19. Лекция. Трансфузиология - 2010г
 20. Резюме. Кома - 2010г
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com