Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Медицинска паразитология / Патологична анатомия / Педиатрия / Патологична физиология / Оториноларингология / Организация на здравна система / Онкология / Неврология и неврохирургия / Наследствени, генетични заболявания / Кожни и полово предавани болести / Медицинска история / Инфекциозни заболявания / Имунология и алергология / Хематология / Валеология / Интензивно лечение, анестезиология и интензивни грижи, първа помощ / Хигиенно-санитарен и епидемиологичен контрол / Кардиология / Ветеринарна медицина / Вирусология / Вътрешна медицина / Акушерство и гинекология
основен
За проекта
Медицински новини
За автори
Лицензирани книги по медицина
<< Предишна Следващ >>

СПРАВКА

Велики Новгород, 2004г

3. Молочков В. А., Киселев В. И., Рудых И. В., Щербо С. Н. Папилома-вирусна инфекция: клиника, диагностика, лечение. Наръчник за лекари. Москва, 2005

4. Молочков В.А. Урогенитална трихомониаза и асоциацията на уретрогениталните инфекции // Руски журнал за кожни и полово предавани болести № 5, 2002, S. 48-55.

5. Владимирова Е.В. Херпетични инфекции на кожата и лигавиците. // Руско списание за кожни и полово предавани болести №2, стр. 45-51, 1997.

6. Кожни и полово предавани заболявания. Ръководство за лекари. Под редакцията на Skripkin Yu.K., M., 1995, S. 483-506.

7. Василиев М.М., Дмитриев А.М., Газарян И.Ю., Дмитраков А.М. Съвременни аспекти на лечението на гонококова инфекция // Руско списание за кожни и полово предавани болести № 3, стр. 27-30, 1996

8. Дмитриев Г.А. Вирусни инфекции на урогениталния тракт // Бюлетин ...

9. Танки Ю.П., Князева Т.Ю., Шаншин Н.М. Трихомониаза. Епидемиология, патогенеза, клинични особености и лечение. Барнаул, 2004 г.

10. Голцова Н.П. Диагностика и лечение на вагинална микробиоценоза. Инструментариум за стажанти и клинични лица. Барнаул, 2003

11. Оценител V.P., Тимулович Л.Г. Неоперативна гинекология. М., МВР, 2001.

12. Манухин И.Б., Захарова ТП, Урогенитална хламидия (клиника, диагностика и лечение). Учебник за лекари, М., 2003, 17 С.

13. Фофанова И.Ю. Ролята на микоплазмена инфекция в акушерството и гинекологията. Гинекология. М .: Медиа Медика. 2000 година.

14. Хрянин А.А., Ликова С.Г. Актуални аспекти на диагностиката и лечението на урогенитална хламидия // Бюлетин по дерматология и венерология № 6, 2001 г.

15. Стрижаков А. Н., Давидов А. И., Баев О. Р., Буданова П. В., Генитални инфекции, М.
Ед. Къща "Династия", 2003г.

16. Лебедев В.А., Давидов А.И. Урогенитална хламидия. Проблеми на гинекологията, акушерството и перинатологията. 2002 година.

17. Баришова М. В., Булвахтер Л.А. Хронична трихомониаза и резултатите от парентералното лечение с метронидазол // Бюлетин по дерматология и венерология. М .: Медийна сфера, 2001.

18. Адамян Л. В., Киселев С. И., Яроцкая Е. Л., Ткаченко Е.Р. Хирургично лечение на гнойни възпалителни заболявания на матката. Ендоскопия при диагностика, лечение и мониторинг на женски заболявания. М., 2001.

19. Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А., Селиски Г.Д. Полово предавани инфекции. Казан, 1999г.

20. Потекаев Н.Н., Гаджиев М.Н. Генитална кандидоза при жените. Гинекология. М .: Медиа Медика, 2001.

21. Гранитов В. М., Султанов Л. В., Урогенитална хламидия. Учебно ръководство. Барнаул, 1998.

22. Шевченко Е.А. Урогенитална кандидоза и бактериална вагиноза. IGMA, 2007.

23. Прилепская В.Н. Патология на шийката на матката и гениталните инфекции. „MED press press-inform“, 2008 г.

24. Арестова И.М., Занко С.Н., Русакевич П.С. Генитални инфекции и бременност. „Медицинска литература”, 2005 г.

25. Роговская С.Н. Папиломавирусна инфекция на гениталиите при жени и цервикална патология. „GEOTAR Media“, 2005 г.

26. Пухнер А.Ф., Козлов В.И. Скрити форми на генитален херпес и урогенитална хламидия. „Триада - Х“, 2006 г.

27. Макаров О.В. Инфекции в акушерството и гинекологията. Москва "MEDpress-информ", 2007 г.

28. Eiko E. Peterson Инфекции в акушерството и гинекологията. Москва "MEDpress-информ", 2007 г.
<< Предишна Следващ >>
= Преминете към съдържанието на учебника =

СПРАВКА

 1. СПРАВКА
  Голяма медицинска енциклопедия. „Съветска енциклопедия“ М., 1980. 2. В. I. Криков. „Организация и икономика на фармацията“, 2-ро издание, издателство „Медицина“, М., 1983. 3. I. Б. Зархин. „Есета за историята на вътрешната фармация от 18 и първата половина на XIX век“, Държавно издателство по медицинска литература, М., 1956 г.
 2. СПРАВКА
  Андрест Б. В. Гъби. М .: Икономика, 1968.110 с. 2. Баканенков И. В., Хлудеев К. Д. Наръчник за доставчика на суровини за добитък. М.: Икономика, 1971.24 с. 3. Бойков, Ю. И., Бутко, М. П., Вилежанин, А. Ф. и др. Насоки за ветеринарно-санитарна експертиза и хигиена на производството на месо и месни продукти. М .: Лека и хранителна промишленост, 1983. 480 с. 4. Бородина 3.V.,
 3. Списък с референции
  Бабушкина, Г. В., Коронарна болест на сърцето [Текст] / G.V. Бабушкина А.В. Картелишев // Лазерна терапия с ниска интензивност. - М.: Фирма "Техника". - S. 492-526. 2. Бабушкина, Г. В., Използването на комбинирана лазерна терапия при коронарна болест на сърцето [Текст] / Г. В., Бабушкина, А. В. Картелишев // VII международна научно-практическа конференция по квантова медицина. - М. - декември 2001 г.,
 4. СПИСЪК НА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
  Основни 1. Мудрецова-Уис К.А., Кудряшова А.А., Дедюхина В.П. Микробиология, санитария и хигиена. - М .: Бизнес литература, 2001. 2. Малигина В.Ф., Рубина В.А. Основи на физиологията на храненето, хигиената и хигиената. - М .: Икономика, 1988. 3. Азаров В.Н. Основи на микробиологията и канализацията. - М .: Икономика, 1986. Допълнителни 4. Основите на микробиологията, физиологията на храненето и хигиената за
 5. Списък с референции
  Източници 1. Военно законодателство на Руската империя (Кодекс на руското военно право). - М. Военен университет, 1996 .-- 514 с. 2. Федерален закон на Руската федерация "За военния дълг и военна служба" от 28 март 1998 г. № 53-FZ. 3. Конституция на Руската федерация, член 59 - www.consultant.ru Литература 1. Вирщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотично образование на младежта в съвременния руски език
 6. Списък с референции
  AS Шевелев, СПИН - мистерията на века; М., 1991 BI Веркин, Ю.Л. Волянски, Л.М. Марчук и др. Синдром на придобити имунодефицит. Възможни механизми на взаимодействие между вируса на човешкия имунодефицит и телесните клетки; Харков, 1988. М. Адлер, Азбуката на СПИН; М .: Мир, 1991.N.K. Шарова, А.Г. Bukrinskaya, Особености на взаимодействието на протеини в състава на HIV-1 вириони; Имунология, 1990,
 7. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА
  I. Източници 1. Федерален закон на Руската федерация от 6 март 2006 г. N 35-ФЗ „За борба с тероризма” КонсултантPlus. VersionProf [Електронен ресурс]. - Електронът. дан. - [М., 2005] 2. Козлова Н. Камикадзе за продажба. // Руски вестник. 2004 г. - 23 януари - В 2. 3. Королев А. А. Международният тероризъм на настоящия етап // „Знание. Разбирателство. Умение. " - 2011. - № 8. II. Референции 4.
 8. Позоваването.
  Беляев И.М. „Работилница по клинична диагностика с рентгенология“ / М .: Колос 1992. - 288с. 2. Воронин Е.С., Сноз Г.В., Василиев М.В. „Клинична диагноза с рентгенология“ / М .: „Ухо“ 2006. - 509с. 3. Игнатова И. „заболявания на дихателната система“ // ветеринарна наука 1999 № 2 4. Савинова М. „адаптиране на добитъка към ниски температури“ // животновъдство в Русия - 2004 № 4 5. Usha BV,
 9. Позоваването
  Лекция и практически материал за Организацията на ветеринарната медицина А. Еремин 2. Воскобойник В. Ф. Наръчник за специалисти по ветеринарна медицина, 1999 г. 3. Никитин И. Н., Шайхаманов М. Х., Воскобойник В. Ф. Организация и икономика на ветеринарната медицина дела, 1982; 1996 4. Никитин И. Н., Воскобойник В. Ф. Организация и икономика на ветеринарната медицина, 1996 5. Никитин
 10. СПРАВКА
  Deryabkin G.D. Стафилококи: екология и патогенност. Екатеринбург 2000. Масохина - Поршнякова Н.Н. Потискане на ботулизма в хранителните продукти. М. Агропромиздат 1989. Никифоров В. Н., Никифоров В. В. Ботулизъм М Медицина 1985. Ленченко Е. М., Куликовски А. В., Павлова И.Б. Йерсиниоза М. 1998. Enterobacteriaceae. Редактиран от V.I. Покровски М.Медицин1985. Бакулов И.А., Смирнов
 11. СПРАВКА
  Хигиенни изисквания за срок на годност и условия на съхранение на хранителни продукти: SanPiN 2.3.2.1324-03: одобрен. Гл. San. От лекаря на Руската федерация 05.21.03: въвеждане в експлоатация от 06.25.03. - М.: РИОР, 2003. - 18 с. 2. GOST R 50962-96. Съдове и домакински изделия от пластмаса. Общи спецификации. - Въведете. 25.09.1996. - М .: Издателство на стандартите IPK, 1996. - 29 с. 3. Доценко В.А. практичен
 12. Позоваването
  Болбас М.М. Основи на индустриалната екология. Москва: Висше училище, 1993. 2. Бобилев С. Н., Ходжаев А. Ш. Икономика на околната среда. М .: TEIS, 2001. 3. Голуб А. А., Струкова Е.Б. Икономиката на природните ресурси. М .: Аспект Прес, 2003. 4. Управление на природата / Изд. EA Arustamova. М .: Дашков и Ко. ИНФРА-М, 2001. 5. Пилнева Т.Г. Управление на природата. М .: Финстатининформ, 2001.6.
 13. Позоваването.
  И. П. Березин, Ю. В. Дергачев „Училище за здраве“ Издател: М .: Москва Работник С. 221 1989 2. В. И. Воробьов „Компоненти на здравето“ М., Интел, 2002 3. N. B Коростелев “От А до Я” NB Коростелев От А до Я. - М., Издателство „Физическа култура и спорт“, 2002. 4. Г. И. Куценко, Ю.В. Новиков "Книгата за здравословния начин на живот" М Профиздат 1987г. 256 5. Л. А. Лещински “Внимавайте
 14. СПРАВКА
  Андреев А. Н., Вараксин А. Н., Думан В. Л., Изможерова Н. В., Попов А. А., Живодеров А. А., Горбич Л. Г. Стойността на вариационната пулсометрия при диагностицирането на коронарна болест на сърцето с масови проверки на населението. Клинична медицина 1997; 12: 26-29. 2. Анохин П. К. Есета за физиологията на функционалните системи. М .: Медицина, 1975, 448 с. 3. Аронов Д. М., Лупанов В. П., Михеева Т. Г.
 15. Позоваването
  Vainbaum Ya.S. и др. EF и спорт .: Учебник. надбавка за студенти. Изпълнителният. PED. Proc. институции / Я.С. Weinbaum, V.I. Ковал, Т. А. Родионова. - М.: Издателски център „Академия“, 2002.-240 с. 2. Дубровски В.И. Хигиена на PV и Sp .: Учебник. за студ. ср. и по-високи. Proc. институции. - М .: Човечество. изд. VLADOS Center, 2003.- 512 с. 3. Основите на валеологията и училищната хигиена: Учебник. надбавка / Ж. L.
 16. Позоваването
  Valueology. Здравословен начин на живот \ Предговор. Дубровски В. И. - М. 2001. - 560-те. 2. Списание „Основи на здравословния начин на живот“ Процедури за закаляване. 3. Уебсайт www.gigiena-center.ru Втвърдяване на тялото 4. Списание „Изкуството на живот“ / Спорт, диета, красота / Здраве 5. Сайт 2006 © Мински градски център за хигиена и епидемиология 6. ,, Ролята на втвърдяването в опазването
 17. СПРАВКА
  Здравословна подкрепа на образователния процес / Изд. EM Казина.- Кемерово, 2005. 2. Колбанов, В. В., Валеология: основни понятия, термини и определения / В.В. Колбанов.-СПб .: DEAN, 1998 .-- 232 с. 3. Обреимова, Н.И. Основи на анатомията, физиологията и хигиената на децата и юношите / Н.И. Обреимова.-М .: Издателски център "Академия", 2000. - 376 с. 4. Трушкина,
 18. Позоваването
  Ахрем А. А., Титов Ю. А. Пълен синтез на стероиди, Изд. Москва, 1967. 2. Fizer L., Fizer M. Steroids, Ed. Москва,
 19. Позоваването
  Y. Uryvaev. Физиологичната основа на хомеостазата. Москва, 1995. 2. G.V. Гущин, Е.Е. Яковлев. Неврохуморална регулация на имунната хомеостаза. Ленинград: Наука, 1986. 3. E.A. Zotikov. Антигенна система на човека и хомеостаза Москва: Медицина,
Медицински портал "MedguideBook" © 2014-2019
info@medicine-guidebook.com